1708-10

دفاترحقوقی پیام شایانی، پرکارتر از همیشه درسال گذشته نیز با موفقیت های بزرگی روبرو بود با توجه به مدارک و شواهد، پیام شایانی می گوید خوشبختانه با کمک مردم دفاترحقوقی ما هر روز بزرگ و بزرگتر میشود.
پیام شایانی می گوید من وخانواده ام ضمن تبریک نوروزی برای همه هموطنان در سراسرجهان که یک سنت بزرگ تاریخی و ملی سرزمین ماست، به شدت نگران مردم درون هستیم، نگران این ماجرای کرونا که مردم همیشه کوشا و مهربان مان را مورد حمله قرار داده است. با توجه به نبود امکانات پزشکی و گستره این بیماری درایران شب و روز برایشان دعا می کنیم و اینکه بتوانند از این ورطه هولناک رهایی یابند.
حق مردم ما نیست که این چنین گرفتار شوند، مردم نجیب و سربلندی که از پیچ وخم های تاریخی گذشته اند و سرپا مانده اند و آرزوی قلبی من و خانواده و همکارانم پایان این روزهای سخت برای هموطنان است.

1708-9

من می دانم که امسال براستی نوروز حال وهوای همیشه را ندارد، دل مردم خوش نیست ولی میدانم که خداوند باز هم فریادرس این سرزمین اهورایی و مردم فداکارش خواهد بود چون نوروز همیشه برای ایرانیان مقدس و عزیزاست، زیباترین لحظات را با چهارشنبه سوری، هفت سین و تحویل سال و دیدو بازدیدها می سازند ومخصوصا برای بچه ها، نوروز هیجان و شور دیگری دارد. آرزو کنیم برسرزمین مان ایران، سایه آرامش بنشیند.
پیام شایانی که به وکیل میلیون دلاری شهرت دارد می گوید دفاترحقوقی ما با 50 پرسنل حرفه ای وکارآمد و دلسوز با بالاترین رکورد دریافت خسارت را درکالیفرنیا برجای گذاشته است. گرچه برای ما این رکوردهای جای خود را دارد،مهم ترین اصل در دفاتر ما جلب رضایت مردم است. وقتی برچهره آنها لبخند رضایت را می بینیم. وقتی آنها را از تاریک ترین لحظات زندگی شان به روشن ترین لحظات می بریم، وقتی آنهایی که درحوادث رانندگی در گوشه بیمارستان ها، خانه ها، چشم به آینده نامعلوم دوخته اند. به امید روشنایی و زندگی تازه سوق می دهیم، بهترین پاداش را می گیریم. حمایت بیدریغ مردم و مهر و لطف شان در طی سال گذشته به همه ما نیرو بخشیده و دیگرخستگی را نمی شناسیم.

1708-12

1708-16

با وجود همه مشکلات و ماجرای دردناک کرونا چه برای هموطنان درون و چه برای هموطنان مقیم خارج. آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم که سال 1399، سال شادی و سلامتی و امید و موفقیت برای همه باشد و ما همچنان درخدمت این مهربانان باشیم.

1708-18

1708-11