تهران،گمشده ای درغبار

مرتضی‭: ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬یکی‭ ‬ازکارهای‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬روزی‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬
خاطرات‭ ‬یکی‭ ‬ازعواملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مثل‭ ‬سایه‭ ‬همراه‭ ‬ما‭ ‬هستن‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬اونها‭ ‬رو‭ ‬درشرایط‭ ‬خاصی‭ ‬مرور‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬زندگی‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بد‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ . ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتونیم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬در‭ ‬مکانی‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬گذشته‭ ‬مون‭ ‬رو‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنیم‭. ‬ودرآینده‭ ‬نفس‭ ‬بکشیم‭. ‬
چندی‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬مرتضی‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬سخت‭ ‬کرونائی‭ ‬دیداری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬خیلی‭ ‬مشغول‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همش‭ ‬درتلاطم‭ ‬آهنگ‭ ‬جدیدش‭ ‬تهران‭ ‬بود‭ ‬منزلش‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬تهیه‭ ‬ویدیوی‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬بود‭. ‬احساس‭ ‬رضایت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬خواندن‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭. ‬می‭ ‬گفت‭ ‬بعضی‭ ‬کارهارو‭ ‬آدم‭ ‬برای‭ ‬دل‭ ‬خودش‭ ‬می‭ ‬خونه‭ ‬و‭ ‬شناسنامه‭ ‬کاری‭ ‬ش‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬پرتر‭ ‬می‭ ‬کنه‭ ‬گفت‭ ‬دو‭ ‬کار‭ ‬اخیرا‭ ‬اجرا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬دوستشون‭ ‬دارم،‭ ‬یکی‭ ‬بنام‭ ‬اایرانمب‭ ‬ودیگری‭ ‬اتهرانب‭ ‬به‭ ‬نظرش‭ ‬کارهای‭ ‬خوب‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬خیلی‭ ‬ارزشمند‭ ‬شده‭.‬
معتقد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬صحیح‭ ‬رو‭ ‬میشه‭ ‬از‭ ‬لابلای‭ ‬هنر‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬هنرمندان‭ ‬درثبت‭ ‬وقایع‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬دارند‭ ‬کمااینکه‭ ‬شعرا‭ ‬بیشترین‭ ‬نقش‭ ‬رو‭ ‬داشتن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نقاشان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭.‬
ازمرتضی‭ ‬خواستم‭ ‬که‭ ‬آهنگ‭ ‬تهران‭ ‬رو‭ ‬برام‭ ‬بگذاره‭ ‬تا‭ ‬گوش‭ ‬کنم‭.‬
گفت‭ ‬هنوز‭ ‬کسی‭ ‬نشنیده‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬آینده‭ ‬ویدیوش‭ ‬رو‭ ‬فیلم‭ ‬برداری‭ ‬میکنیم‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬ویدیو‭. ‬از‭ ‬سیروس‭ ‬کردونی‭ ‬کمک‭ ‬گرفتم‭ ‬که‭ ‬کارهای‭ ‬خوبی‭ ‬رو‭ ‬درشناسنامه‭ ‬کاریش‭ ‬داره‭.‬
اجازه‭ ‬بده‭ ‬که‭ ‬آهنگ‭ ‬رو‭ ‬برات‭ ‬پخش‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬خودت‭ ‬قضاوت‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬نوای‭ ‬آهنگ‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬فضا‭ ‬طنین‭ ‬انداز‭ ‬شد‭. ‬
عجب‭ ‬کاری‭! ‬راستش‭ ‬کمی‭ ‬هم‭ ‬بغض‭ ‬کردم‭ ‬چشمهای‭ ‬مرتضی‭ ‬کمی‭ ‬خیس‭ ‬شد‭ ‬صداش‭ ‬طنین‭ ‬خاصی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭.‬
یاد‭ ‬آهنگ‭ ‬جورجیا‭ ‬از‭ ‬ری‭ ‬چالز‭ ‬و‭ ‬نیویورک‭ ‬نیویورک‭ ‬فرانک‭ ‬سیناترا‭ ‬افتادم‭ ‬همه‭ ‬آهنگ‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬خوانده‭ ‬شده‭ ‬چه‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬جاهای‭ ‬دیگه‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬برآمده‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬بر‭ ‬دل‭ ‬نشسته‭. ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬ویگن‭ ‬و‭ ‬رامش‭ ‬و‭ ‬احتمالا‭ ‬کسانی‭ ‬دیگه‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬خوانده‭ ‬بودند‭. ‬ولی‭ ‬درشرایط‭ ‬خاص‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬ماتم‭ ‬زده‭ ‬میهن‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬تهران‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬خیلی‭ ‬به‭ ‬دلم‭ ‬نشست‭.‬
چند‭ ‬لحظه‭ ‬خودم‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬دیدم‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬جلوه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬داشت‭ ‬چقدر‭ ‬زود‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬رفتم‭ ‬لاله‭ ‬زار‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬بجای‭ ‬کافه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سینماها‭ ‬و‭ ‬تاترها‭ ‬همه‭ ‬شده‭ ‬مغازه‭ ‬فروش‭ ‬لوازم‭ ‬الکتریکی‭ .‬
دریک‭ ‬لحظه‭ ‬حس‭ ‬کردم‭ ‬درچاتانوگا‭ ‬نشستم‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ثانیه‭ ‬بعد‭ ‬داشتم‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬های‭ ‬کوچینی‭ ‬پائین‭ ‬می‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬فرهاد‭ ‬گوش‭ ‬کنم‭.‬
از‭ ‬دور‭ ‬صدای‭ ‬الهه‭ ‬و‭ ‬بنان‭ ‬و‭ ‬دلکش‭ ‬رو‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬گلهای‭ ‬رادیو‭ ‬پخش‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬درخیالم‭ ‬به‭ ‬کافه‭ ‬شمیران‭ ‬و‭ ‬نادری‭ ‬هم‭ ‬سر‭ ‬زدم‭ ‬ویگن‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬دیدم‭. ‬و‭ ‬درخیابان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کوچه‭ ‬های‭ ‬تهران‭ ‬قدم‭ ‬زدم‭ ‬که‭ ‬آهنگ‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسید‭. ‬برای‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سکوت‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬میدانستیم‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬خاطراتی‭ ‬درچند‭ ‬دقیقه‭ ‬برایمان‭ ‬زنده‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سکوت‭ ‬برایم‭ ‬یک‭ ‬چای‭ ‬تازه‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬ازش‭ ‬پرسیدم‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬دراین‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬یار‭ ‬بودند‭.‬

گفت‭ ‬همش‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اینکه‭ ‬تمامشون‭ ‬اصلا‭ ‬گذشته‭ ‬تهران‭ ‬رو‭ ‬ندیدن‭ ‬وهمه‭ ‬مال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬هستن‭ ‬این‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬دوست‭ ‬دارن‭ ‬که‭ ‬صدایشون‭ ‬رو‭ ‬همه‭ ‬بشنوند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬همه‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬بوده‭ ‬باشن‭ ‬با‭ ‬خاطرات‭ ‬رویایی‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬شنیدن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ذهنشون‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنن‭. ‬شاعر‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رضا‭ ‬لسانی‭ ‬و‭ ‬آهنگسازش‭ ‬مرتضی‭ ‬لطفی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رو‭ ‬رضا‭ ‬احمدی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭.‬
و‭ ‬وکال‭ ‬اتهرانب‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬استودیوی‭ ‬آرگامو‭ ‬هنرمند‭ ‬خوب‭ ‬ضبط‭ ‬کردم‭ ‬مرتضی‭ ‬جزو‭ ‬معدود‭ ‬خوانندگانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬کرونا‭ ‬3‭ ‬آهنگ‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬تم‭ ‬میهنی‭ ‬داشتن‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬آهنگهای‭ ‬شاد‭ ‬نباید‭ ‬دوری‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬مردم‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬اونها‭ ‬خیلی‭ ‬موثراست‭.‬

وقتی‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬جدیدش‭ ‬سئوال‭ ‬کردم‭ ‬گفت‭: ‬چند‭ ‬کار‭ ‬شاد‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬امیدوارم‭ ‬تا‭ ‬عید‭ ‬ویدیوهاش‭ ‬رو‭ ‬درست‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬اایرانمب‭ ‬که‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ازکارهای‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬سنش‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬توانایی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رو‭ ‬درست‭ ‬کرده‭. ‬دو‭ ‬تا‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیوی‭ ‬دیگرم‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬ازکارهای‭ ‬قدیمم‭ ‬است‭ ‬آهنگ‭ ‬مرا‭ ‬ببوس‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬مسعود‭ ‬دلجو‭ ‬با‭ ‬سبکی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬جلوه‭ ‬های‭ ‬نو‭ ‬کامپیوتری‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬راک‭ ‬اندرول‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ازش‭ ‬خاطره‭ ‬دارن‭ (‬دیشب‭ ‬که‭ ‬بارون‭ ‬اومد‭) ‬آهنگی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬تبعید‭ ‬اجباری‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬بزودی‭ ‬کانال‭ ‬تصویری‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬تفصیل‭ ‬صحبت‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭.‬
من‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬تحت‭ ‬تاثیرآهنگ‭ ‬تهران‭ ‬بودم‭ ‬از‭ ‬مرتضی‭ ‬خواستم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭ ‬آهنگ‭ ‬رو‭ ‬برام‭ ‬بگذاره‭ ‬تا‭ ‬گوش‭ ‬کنم‭. ‬
و‭ ‬مطمئنم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬شناسنامه‭ ‬کاری‭ ‬مرتضی‭ ‬ماندگارخواهد‭ ‬بود‭.‬
منتظرآهنگ‭ ‬تهران‭ ‬باشید‭. ‬برای‭ ‬همه‭ ‬تهرانیها‭ ‬و‭ ‬غیرتهرانیها‭ ‬یک‭ ‬نوستالژی‭ ‬بسیارجالب‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬