کتایون‭ ‬مقبوله‭ ‬یک‭ ‬بیزینس‭ ‬وومن‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬چهره‭ ‬دلسوز‭ ‬ومسئول‭ ‬دربرابر‭ ‬پدرو‭ ‬مادرها‭ ‬درباره‭ ‬دو‭ ‬خانه

  QUEEN’S‭ ‬HOME‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی،‭ ‬پزشکی‭ ‬آنها‭ ‬حرف‭ ‬میزند

درشهرمیشن‭ ‬ویه‭ ‬هو،‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬زیبا،‭ ‬با‭ ‬صفا،‭ ‬پرازگل،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬تابلوهای‭ ‬نقاشی،‭ ‬جای‭ ‬پدرومادرهای‭ ‬بزرگسال‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬دلشان‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬روز‭ ‬وشب‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬زیرسقفی‭ ‬بگذرانند،‭ ‬که‭ ‬بوی‭ ‬خانه‭ ‬بدهد،‭ ‬هنوز‭ ‬احساس‭ ‬کنند‭ ‬صدای‭ ‬خنده‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬فرزندان‭ ‬شان‭ ‬زیرسقف‭ ‬آن‭ ‬پیچیده‭ ‬است‭.‬

اکتایون‭ ‬مقبولهب‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بیزینس‭ ‬وومن‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬آگاه،‭ ‬بدلیل‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها،‭ ‬این‭  ‬دو‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬زیرعنوان‭ ‬Queenصs‭ ‬Home‭ ‬دایرکرده‭ ‬است،‭ ‬بظاهرخانه‭ ‬سالمندان‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬درواقع‭ ‬خانه‭ ‬جوان‭ ‬های‭ ‬دیروز‭ ‬و‭ ‬پریروز‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬سالهای‭ ‬بازنشستگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬زحمت‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬درمحیطی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬دلپذیربگذرانند‭.‬

کتایون‭ ‬مقبوله‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیواراین‭ ‬خانه‭ ‬ها‭ ‬عشق‭ ‬می‭ ‬ریزد،‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬سالهای‭ ‬باقیمانده‭ ‬عمرشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬

دراین‭ ‬دو‭ ‬خانه،‭ ‬من‭ ‬شخصا‭ ‬خودم‭ ‬با‭ ‬پرستاران‭ ‬و‭ ‬کارکنان‭ ‬دلسوزو‭ ‬مسئول،‭ ‬از‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬شب،‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬این‭ ‬پدرومادرها‭ ‬هستیم،‭ ‬ما‭ ‬خوب‭ ‬می‭ ‬دانیم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬چه‭ ‬طلب‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬ما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬فضای‭ ‬پراز‭ ‬آرامش‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬ساخته‭ ‬ایم‭ ‬بلکه‭ ‬خیال‭ ‬فرزندان‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬راحت‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭. ‬فرزندانی‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬روزگار‭ ‬با‭ ‬مشغله‭ ‬فراوان،‭ ‬کار‭ ‬سخت،‭ ‬روزگارسخت‭ ‬تر،‭ ‬از‭ ‬صبح‭ ‬زود‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬میروند‭ ‬وغروب‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردند،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادران‭ ‬سالمند‭ ‬خود،‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬نگران‭ ‬شان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬مبادا‭ ‬زمین‭ ‬بخورند،‭ ‬مبادا‭ ‬غذایشان‭ ‬دیر‭ ‬شود،‭ ‬مبادا‭ ‬قرص‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬داروهای‭ ‬ضروری‭ ‬اشان‭  ‬فراموش‭ ‬شود،‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬سپردن‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرهایشان‭ ‬به‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬راحتی‭ ‬خیال‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬میروند،‭ ‬به‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬میرسند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬سر‭ ‬میزنند‭ ‬وقتی‭ ‬می‭ ‬بینند‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬صبح‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬به‭ ‬حمام‭ ‬می‭ ‬فرستیم،‭ ‬صورت‭ ‬مردها‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬موهای‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬شانه‭ ‬میزنیم،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرمیز‭ ‬صبحانه‭ ‬ای‭ ‬می‭ ‬بریم،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬حتی‭ ‬خانگی‭ ‬است‭. ‬بوی‭ ‬دلپذیر‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬قهوه‭ ‬و‭ ‬املت‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشتها‭ ‬سرمیز‭ ‬صبحانه‭ ‬می‭ ‬نشینند،‭ ‬مراقب‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬هرچه‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬آماده‭ ‬باشد‭.‬

خودشان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خودشان‭ ‬میرسند،‭ ‬تعارفت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬هم‭ ‬صندلی‭ ‬جابجا‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬دربشقاب‭ ‬هم‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شوخی‭ ‬فنجان‭ ‬چای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلامتی‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬نوشند‭.‬

برایشان‭ ‬داروهای‭ ‬ضروری‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬سرساعت‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬گذاریم،‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬تلویزیون‭ ‬می‭ ‬نشینند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬بازیهای‭ ‬مختلف‭ ‬سرگرم‭ ‬میشوند،‭  ‬پرستاران‭ ‬و‭ ‬کارکنان‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬خانه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همراه‭ ‬میشوند،‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ناهار،‭ ‬برایشان‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬طلب‭ ‬کنند‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬بینند‭. ‬آنها‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬مطالعه‭ ‬هستند‭ ‬روزنامه‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬دراختیارشان‭ ‬می‭ ‬گذاریم‭ ‬کتاب‭ ‬برایشان‭ ‬می‭ ‬آوریم‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬دلخواه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

دوباره‭ ‬ناهار‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می‭ ‬شویم،‭ ‬مثل‭ ‬خانه،‭ ‬مثل‭ ‬گردهمایی‭ ‬فامیلی،‭ ‬بوی‭ ‬غذاها،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتها‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬غذاها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آشپزخانه‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬پزیم،‭ ‬غذای‭ ‬آماده‭ ‬از‭ ‬فست‭ ‬فودها‭ ‬نمی‭ ‬آوریم،‭ ‬صدای‭ ‬خنده‭ ‬شان‭ ‬و‭ ‬گفتگویشان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنویم‭ ‬و‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬بریم‭ ‬آنان‭ ‬که‭ ‬فرزندان‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬دیدارشان‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬چهره‭ ‬خندان‭ ‬و‭ ‬پراز‭ ‬رضایت‭ ‬آنها،‭ ‬اشک‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬

همه‭ ‬اتاق‭ ‬مستقل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬بیشترشان‭ ‬حمام‭ ‬و‭ ‬دستشویی‭ ‬مستقل‭ ‬دارند،‭ ‬همه‭ ‬مبلمان‭ ‬اتاقها‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬تمیز‭ ‬است‭. ‬ملافه‭ ‬ها،‭ ‬حوله‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬حمام‭ ‬مرتب‭ ‬عوض‭ ‬میشود،‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬میان‭ ‬روز،‭ ‬برخی‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬پرستاران‭ ‬آرایش‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬ناخن‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬لاک‭ ‬می‭ ‬زنند،‭  ‬قشنگ‭ ‬ترین‭ ‬لباس‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬تن‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

بیشترشان‭ ‬تا‭ ‬میکاپ‭ ‬نکنند،‭ ‬تا‭ ‬سرو‭ ‬صورت‭ ‬آرایش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موهای‭ ‬مرتب‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬سر‭ ‬میز‭ ‬ناهار‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬نمی‭ ‬آیند،‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬بدلیلی‭ ‬خوردن‭ ‬گوشت‭ ‬قدغن‭ ‬است‭ ‬غذاهایی‭ ‬با‭ ‬سبزیجات‭ ‬و‭ ‬حبوبات‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬شام‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬شان‭ ‬میرویم،‭ ‬داروهایشان‭ ‬را‭ ‬میدهیم،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬راحتی‭ ‬فرو‭ ‬بروند‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬روز،‭ ‬مرتب‭ ‬فشار‭ ‬خون،‭ ‬قند،‭ ‬قلب،‭ ‬نفس‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬،‭ ‬دستگاههای‭ ‬فیزیکال‭ ‬تراپی‭ ‬و‭ ‬وسیله‭ ‬های‭ ‬مخصوص‭ ‬راه‭ ‬یافتن‭ ‬دارند،‭ ‬درحیاط‭ ‬با‭ ‬صفای‭ ‬خانه‭ ‬ها،‭ ‬میتوانند‭ ‬هرچه‭ ‬دلشان‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬راه‭ ‬بروند،‭ ‬دسر‭ ‬بخورند،‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬قهوه‭ ‬بنوشند‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بازیهای‭ ‬مختلف‭ ‬بپردازند‭.‬

همه‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬سرویس‭ ‬ها‭ ‬زیرنظر‭ ‬بازرسین‭ ‬دولتی‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬آنها‭ ‬مرتب‭ ‬سر‭ ‬میزنند،‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬تمیزی،‭ ‬بهداشتی،‭ ‬پزشکی‭ ‬کنترل‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬بعضی‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬که‭ ‬شبها‭ ‬بدلیل‭ ‬نیاز‭ ‬بیک‭ ‬پرستار‭ ‬نگهبان‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬دارند،‭ ‬دچار‭ ‬آلزایمر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پارکینسون‭ ‬هستند‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬زنگ‭ ‬و‭ ‬آلارم‭ ‬الکترونیکی‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬هرمشکل‭ ‬و‭ ‬ناراحتی‭ ‬که‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬خبرمی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شان‭ ‬میرویم‭.‬

درزمان‭ ‬محدودیت‭ ‬های‭ ‬کرونا،‭ ‬فرزندان‭ ‬شان،‭ ‬امکان‭ ‬تماس‭ ‬نزدیک‭ ‬نداشتند‭ ‬ولی‭ ‬ازطریق‭ ‬فیس‭ ‬تایم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬ها،‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬بودند،‭ ‬من‭ ‬شخصا‭ ‬مرتب‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬طی‭ ‬روز‭ ‬فیلم‭ ‬می‭ ‬گیرم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فرزندان‭ ‬شان‭ ‬ایمیل‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬همه‭ ‬رویدادهای‭ ‬روزانه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرهایشان‭ ‬باشند‭.‬

اگر‭ ‬بعضی‭ ‬هایشان‭ ‬مبلمان‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارند،‭ ‬آن‭ ‬مبلمان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬آوریم‭ ‬ترتیبی‭ ‬می‭ ‬دهیم‭ ‬تا‭ ‬اتاق‭ ‬هایشان‭ ‬با‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬خاطره‭ ‬انگیزشان،‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬نوه‭ ‬ها‭ ‬تزئین‭ ‬شود‭.‬

برخلاف‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬سالمندان،‭ ‬ما‭ ‬درهرخانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬نفر‭ ‬نمی‭ ‬پذیریم،‭ ‬چون‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬راحت‭ ‬باشند‭ ‬احساس‭ ‬کنند‭ ‬درخانه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬هستند‭.‬

این‭ ‬امکان‭ ‬راهم‭ ‬بوجود‭ ‬آوردیم‭ ‬تا‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬بتوانند‭ ‬آخر‭ ‬هفته‭ ‬ها‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬رستوران،‭ ‬مهمانی‭ ‬و‭ ‬سینما‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مرکز‭ ‬شروع‭ ‬بکار‭ ‬کردند،‭ ‬آوازه‭ ‬خانگی‭ ‬بودن،‭ ‬با‭ ‬صفا‭ ‬بودن،‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬همه‭  ‬پیچیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬ماهه‭ ‬گروهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬انتظار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬مراکز‭ ‬جدیدی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

همه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬خانه‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬فرزندان‭ ‬واقعی‭ ‬شان‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬پرستارشان‭ ‬هستند،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬دستهای‭ ‬مهربان،‭ ‬لبخند‭ ‬همیشگی‭ ‬همه‭ ‬کارکنان‭ ‬ما‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬

ما‭ ‬دراین‭ ‬دو‭ ‬خانه‭ ‬شاهد‭ ‬شکوفایی‭ ‬عشق‭ ‬میان‭ ‬همین‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مرکز‭ ‬بیمه‭ ‬نمی‭ ‬پذیریم،‭ ‬چون‭ ‬هردو‭ ‬خانه‭ ‬حالت‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬ویژه‭ ‬دارند‭.‬

714-235-0515