1464-87

براستی‭ ‬پدر‭ ‬واقعی‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬بود؟

‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬یا‭ ‬هوشنگ‭ ‬خان؟‭ ‬

شهداد‭ ‬از‭ ‬سانفرانسیسکو

درون‭ ‬اتاقم‭ ‬نشسته‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کامپیوتر‭ ‬بزرگی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬شباهتی‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬تاپ‭ ‬امروزم‭ ‬نداشت‭ ‬ورمیرفتم،‭ ‬مادرم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سینی‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬نوشابه‭ ‬وارد‭ ‬شد،‭ ‬دستی‭ ‬به‭ ‬موهایم‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬پس‭ ‬اندازم‭ ‬این‭ ‬کامپیوتر‭ ‬را‭ ‬برایت‭ ‬خریدم،‭ ‬چون‭ ‬تو‭ ‬یک‭ ‬پسرنمونه‭ ‬واستثنایی‭ ‬هستی،‭ ‬تو‭ ‬درآینده‭ ‬چراغ‭ ‬راه‭ ‬میانسالی‭ ‬و‭ ‬پیری‭ ‬من‭ ‬خواهی‭ ‬بود‭. ‬

پیشانیش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬مهربانترین‭ ‬وفداکارترین‭ ‬مادر‭ ‬دنیا‭ ‬هستی،‭ ‬چشمانش‭ ‬پراز‭ ‬اشک‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬رفت‭. ‬به‭ ‬تصویرپدر‭ ‬ومادرم‭ ‬نگاه‭ ‬کردم،‭ ‬چقدرانسانهای‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صفائی‭ ‬بودند،‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬پزآنها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دادم‭. ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬کوچکترین‭ ‬خانه‭ ‬دراطراف‭ ‬میدان‭ ‬ژاله‭ ‬تهران‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬تنها‭ ‬فرزند‭ ‬خانواده‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬دردانه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭.‬

یادم‭ ‬هست‭ ‬یکبارپدرم‭ ‬شناسنامه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد،‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬تجدیدش‭ ‬اقدام‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ناگهان‭ ‬متوجه‭ ‬تاریخ‭ ‬ازدواج‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬شدم،‭ ‬درست‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬تولد‭ ‬من‭! ‬حیران‭ ‬دوبارو‭ ‬سه‭ ‬بارآنرا‭ ‬زیرو‭ ‬رو‭ ‬کردم‭ ‬واز‭ ‬خودم‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا؟‭ ‬یعنی‭ ‬مادر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تولدم‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده؟‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مادرم‭ ‬بروم،‭ ‬ولی‭ ‬ترجیح‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬بزرگم‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬دلهای‭ ‬من‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬حرف‭ ‬بزنم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬کنجکاوی‭ ‬به‭ ‬دهانش‭ ‬چشم‭ ‬دوختم‭ ‬ابتدا‭ ‬کمی‭ ‬سکوت‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬نباید‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬ولی‭ ‬چون‭ ‬عاشق‭ ‬تو‭ ‬هستم،‭ ‬تو‭ ‬امید‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬هستی،‭ ‬خواهش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬هرچه‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬خود‭ ‬نگهدار‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادرت‭ ‬حرفی‭ ‬نزن‭. ‬گفتم‭ ‬قول‭ ‬میدهم،‭ ‬فقط‭ ‬بین‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬باشد‭. ‬مادربزرگ‭ ‬برایم‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬مادرت‭ ‬با‭ ‬ایرج‭ ‬آقایی‭ ‬که‭ ‬ازامریکا‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬مدتی‭ ‬نامزد‭ ‬شدند،‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتند،‭ ‬بدلیل‭ ‬بیماری‭ ‬پدربزرگت،‭ ‬ازدواج‭ ‬شان‭ ‬عقب‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬مادرت‭ ‬حامله‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬سعی‭ ‬داشتم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬پنهان‭ ‬کنم،‭ ‬حتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خواهرم‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬فرستادم‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬درآنجا‭ ‬بدنیا‭ ‬آمدی؛‭ ‬پدربزرگت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬ازدست‭ ‬رفت،‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬ایرج‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬حاملگی‭ ‬مادرت،‭ ‬غیبش‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬بکلی‭ ‬ارتباط‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬مادرت‭ ‬قطع‭ ‬شد‭.‬

دریک‭ ‬مهمانی،‭ ‬با‭ ‬هوشنگ‭ ‬پسرهمسایه‭ ‬قدیمی‭ ‬مان،‭ ‬که‭ ‬دبیردبیرستان‭ ‬ها‭ ‬بود،‭ ‬برخورد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬بلافاصله‭ ‬ار‭ ‬مادرت‭ ‬تقاضای‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد،‭ ‬مادرت‭ ‬ناچار‭ ‬شد‭ ‬همه‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬توضیح‭ ‬بدهد،‭ ‬هوشنگ‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬فرزندش‭ ‬هم‭ ‬فرزند‭ ‬اوست،‭ ‬با‭ ‬اشتیاق‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬را‭ ‬برچشم‭ ‬می‭ ‬گذارد‭ ‬وحتی‭ ‬مسئله‭ ‬حاملگی‭ ‬و‭ ‬تولد‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬سالها‭ ‬بخاطراینکه‭ ‬درمورد‭ ‬تو‭ ‬هیچ‭ ‬کوتاهی‭ ‬نکند،‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬هم‭ ‬نشد‭. ‬من‭ ‬درآن‭ ‬لحظه‭ ‬گریه‭ ‬ام‭ ‬گرفت،‭ ‬گریه‭ ‬بخاطرحال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬مادرم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬گریه‭ ‬بخاطرفداکاری‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬پدرم،‭ ‬گریه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد‭. ‬مادربزرگ‭ ‬بغلم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬روی‭ ‬قول‭ ‬تو‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬

من‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آمدم،‭ ‬بی‭ ‬اختیارپدرم‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پیشانی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬هیچکس‭ ‬پدری‭ ‬به‭ ‬نازنینی‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬شما‭ ‬ندارد‭. ‬پدرم‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬نگاهم‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬سابقه‭ ‬نداشت‭ ‬من‭ ‬پدرم‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬باشم،‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬تماشا‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ازهمان‭ ‬فاصله‭ ‬برق‭ ‬اشک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چشمانش‭ ‬می‭ ‬دیدم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویداد،‭ ‬من‭ ‬دیگرآرام‭ ‬نداشتم،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬عهد‭ ‬کردم‭ ‬هرطوری‭ ‬شده،‭ ‬پدرواقعی‌ام‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بپرسم‭ ‬چرا؟‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مادربزرگم‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬اسرار‭ ‬را‭ ‬دردل‭ ‬نگهداشتم،‭ ‬تا‭ ‬تحصیلاتم‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هردری‭ ‬زدم‭ ‬تا‭ ‬امکان‭ ‬تحصیل‭ ‬درامریکا‭ ‬را‭ ‬پیداکنم‭. ‬دراین‭ ‬مدت،‭ ‬بعنوان‭ ‬ناشناس‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬ها‭ ‬وآدرس‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬یادداشت‭ ‬کردم‭.‬

با‭ ‬اینکه‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬آسان‭ ‬نبود،‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬مادرم‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬لحظه‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریخت،‭ ‬من‭ ‬بدنبال‭ ‬سرنوشت‭ ‬به‭ ‬دبی‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬قالی‭ ‬فروشی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬پدرم‭ ‬بود‭ ‬بکار‭ ‬مشغول‭ ‬شدم‭. ‬بعد‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬او‭ ‬منیجر‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬مسکونی‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬درآنجا‭ ‬یکی‭ ‬ازکارمندان‭ ‬کنسولگری‭ ‬امریکا‭ ‬هم‭ ‬آپارتمانی‭ ‬داشت،‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬سبب‭ ‬شد،‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭.‬البته‭ ‬یکسال‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬اقدام‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ویزای‭ ‬3ماهه‭ ‬راهی‭ ‬شدم،‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬دالاس‭ ‬رفتم،‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬ام‭ ‬آنجا‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬خوشرویی‭ ‬مرا‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬تکلیفم‭ ‬روشن‭ ‬شود،‭ ‬دریکی‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬هایشان‭ ‬زندگی‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬شرط‭ ‬کردم،‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬سوپرمارکت‭ ‬بروم‭ ‬وخریدکنم‭. ‬

دوستم‭ ‬نمی‭ ‬دانست‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬چه‭ ‬موردی‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬آمده‭ ‬ام،‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬ترتیب‭ ‬نام‭ ‬نویسی‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلاس‭ ‬زبان‭ ‬دولتی‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬کالج‭ ‬هم‭ ‬نزدیک‭ ‬ماست،‭ ‬اگر‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیری‭ ‬چه‭ ‬رشته‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬بخوانی،‭ ‬من‭ ‬کمکت‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬آنروزها‭ ‬به‭ ‬تنها‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کردم‭ ‬تحصیل‭ ‬بود،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬مهرداد‭ ‬پسرعمه‭ ‬مادرم‭ ‬در‭ ‬سانفرانسیسکو‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬منتظرت‭ ‬هستم،‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬سانفرانسیسکو‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬مهرداد‭ ‬اصرارداشت‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬جاهای‭ ‬دیدنی‭ ‬شهر‭ ‬ببرد،‭ ‬درحالیکه‭ ‬من‭ ‬درتدارک‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬بودم‭.‬

‭ ‬درست‭ ‬8‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رستوران‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پرسش‭ ‬از‭ ‬کارکنان‭ ‬رستوران،‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬دیدم،‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬سلام‭ ‬کردم،‭ ‬گفتم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬تان‭ ‬ازایران‭ ‬سلام‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬مرا‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کنید‭.  ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬من‭  ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬چقدر‭ ‬صورت‭ ‬تو‭ ‬برایم‭ ‬آشناست‭. ‬گفتم‭ ‬بعدا‭ ‬برایتان‭ ‬توضیح‭ ‬میدهم،‭ ‬گفت‭ ‬اسم‭ ‬دوست‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬بود؟‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬بردم‭ ‬که‭ ‬درواقع‭ ‬قبلا‭ ‬با‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬دوست‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬براثرتصادفی‭ ‬جان‭ ‬باخته‭ ‬بود‭ ‬وایرج‭ ‬هم‭ ‬خبری‭ ‬نداشت‭ ‬گفت‭ ‬بله‭ ‬سامان‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬دوره‭ ‬دبیرستان‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بی‭ ‬خبرم،‭ ‬بعد‭ ‬گفت‭ ‬هرکمکی‭ ‬از‭ ‬دستم‭ ‬برآید‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬چقدر‭ ‬شما‭ ‬بموقع‭ ‬آمدید،‭ ‬چون‭ ‬امشب‭ ‬سالگرد‭ ‬ازدواج‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همسرم‭ ‬است،‭ ‬دعوت‭ ‬تان‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬من‭ ‬بیائید‭. ‬با‭ ‬اکراه‭ ‬پذیرفتم‭ ‬و‭ ‬رفتم،‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬دراصل‭ ‬قصری‭ ‬بود‭ ‬سه‭ ‬طبقه‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬مسلما‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬15‭ ‬میلیونی‭. ‬مهمانان‭ ‬درهم‭ ‬می‭ ‬لولیدند،‭ ‬صدای‭ ‬موزیک‭ ‬یک‭ ‬خواننده‭ ‬معروف‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬پیچیده‭ ‬بود،‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬مرا‭ ‬خیلی‭ ‬کنجکاو‭ ‬کردید،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بیشتر‭ ‬درباره‭ ‬خودتان‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید؟‭ ‬گفتم‭ ‬قربان‭ ‬من‭ ‬شهداد‭ ‬پسرشما‭ ‬هستم‭ ‬ایرج‭ ‬خان‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬پرید،‭ ‬رنگش‭ ‬سفید‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬چی‭ ‬گفتید؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬پسری‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تولدش‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کردید‭! ‬آب‭ ‬دهانش‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬فقط‭ ‬بپرسم‭ ‬چرا؟‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬گرفته‭ ‬ای‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اشتباه‭ ‬کردم،‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬درعذاب‭ ‬وجدان‭ ‬بودم،‭ ‬راستش‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬دوست‭ ‬دخترم‭ ‬درامریکا‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬شکایت‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬سرنوشت‭ ‬مرا‭ ‬بکلی‭ ‬به‭ ‬مسیر‭ ‬دیگری‭ ‬برد‭ ‬ولی‭ ‬باور‭ ‬کنید‭ ‬من‭ ‬آماده‭ ‬جبران‭ ‬هستم،‭ ‬شما‭ ‬درهمین‭ ‬خانه‭ ‬من‭ ‬بمانید،‭ ‬من‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬وظیفه‭ ‬پدری‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مادرتان‭ ‬هم‭ ‬هرکاری‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬توی‭ ‬چشمانش‭ ‬نگاه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬سالهاست‭ ‬پدری‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬گرد‭ ‬پایش‭ ‬هم‭ ‬نمی‭ ‬رسید‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬جوانمرد،‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬مهربان‭ ‬وفداکاراست،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬کوچک‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کلبه‭ ‬پراز‭ ‬عشق‭ ‬زندگی‭ ‬کنم‭ ‬نه‭ ‬دراین‭ ‬قصر‭ ‬پراز‭ ‬گناه‭ ‬و‭ ‬عذاب‭ ‬وجدان‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬جوانمردی‭! ‬از‭ ‬جا‭ ‬برخاست،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬از‭ ‬دربیرون‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ایران‭ ‬برمی‭ ‬گردم‭ ‬تا‭ ‬سایه‭ ‬پدری‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مادری‭ ‬فداکار‭ ‬بالای‭ ‬سرم‭ ‬باشد‭.‬

1464-88