1464-87

لیسا‭ ‬ازکالیفرنیا‭ ‬

من‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬آمریکایی،‭ ‬همیشه‭ ‬درمورد‭ ‬ایرانیان‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ ‬بیشترشان‭ ‬ثروتمند‭ ‬و‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬متعصب‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬مردسالارهستند‭. ‬البته‭ ‬درهمسایگی‭ ‬برادرم‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬ای‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬پدرخانواده‭ ‬پزشک‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬حسابدار‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بسیار‭ ‬مودب‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایشان‭ ‬نیز‭ ‬خوش‭ ‬برخورد‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬مهمانی‭ ‬مختلط‭ ‬ایرانی‭ ‬امریکایی‭ ‬هم،‭ ‬بیشتر‭ ‬ایرانیان‭ ‬را‭ ‬اهل‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬بش‭ ‬دیدم‭.‬

دریکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مهمانی‭ ‬ها،‭ ‬با‭ ‬فرخ‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬مهندس‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬درامریکا‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانش‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬خریده‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬هم‭ ‬موفق‭ ‬است‭. ‬آن‭ ‬شب‭ ‬فرخ‭ ‬وقتی‭ ‬فهمید‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬مجرد‭ ‬و‭ ‬شاغل‭ ‬و‭ ‬مرفه‭ ‬هستم،‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬بعدی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم،‭ ‬رضایت‭ ‬دادم‭ ‬ونوع‭ ‬پذیرایی‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬هرجایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬رفتیم‭ ‬مرا‭ ‬شیفته‭ ‬اش‭ ‬کرد؛‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬مردهای‭ ‬ایرانی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مردسالار‭ ‬و‭ ‬بروایتی‭ ‬ضد‭ ‬زن‭ ‬نیستند،‭ ‬بلکه‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬زنها‭ ‬کنار‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مطیع‭ ‬آنان‭ ‬هم‭ ‬هستند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬که‭ ‬شوهرسابقم‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬من‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬آشتی‭ ‬داشت،‭ ‬فرخ‭ ‬برآشفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬ازدواج‭ ‬نمی‭ ‬کنی؟‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬هنوز‭ ‬تقاضای‭ ‬ازدواج‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬نکردی‭! ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬همین‭ ‬فردا‭ ‬رسما‭ ‬تقاضا‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬فردا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬انگشتر‭ ‬تقاضایش‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ماه‭ ‬عسل‭ ‬به‭ ‬هاوایی‭ ‬رفتیم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬فرخ‭ ‬بدلیل‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬پیر‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬بیزینسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬داشت،‭ ‬باید‭ ‬سالی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬گذراند،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬مخالفتی‭ ‬نداشتم،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬اداره‭ ‬رستوران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سپرده‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬شریک‭ ‬اش‭ ‬دخالتی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬رستوران‭ ‬نداشت‭.‬

چون‭ ‬اطرافیان‭ ‬فرخ‭ ‬همه‭ ‬ایرانی‭ ‬بودند‭ ‬من‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬یادگیری‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬استعداد‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬فراگیری‭ ‬زبان‭ ‬داشتم،‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬مادرم‭ ‬فرانسوی‭ ‬بود‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬آموخته‭ ‬بودم،‭ ‬اسپانیش‭ ‬را‭ ‬بدلیل‭ ‬شغلم‭ ‬یاد‭ ‬گرفتم،‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلاس‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬ایرانی‭ ‬خیلی‭ ‬سریع‭ ‬آموختم،‭ ‬البته‭ ‬فرخ‭ ‬زیاد‭ ‬خوشحال‭ ‬نبود،‭ ‬چون‭ ‬قبلا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬میزد،‭ ‬کنار‭ ‬من‭ ‬نشسته‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬حالا‭ ‬باید‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬میرفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬پائینی‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬میزد‭.‬

من‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭ ‬میخواست‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬اصولا‭ ‬خانواده‭ ‬فرخ‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حرف‭ ‬میزدم‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬چون‭ ‬آنها‭ ‬بکلی‭ ‬مخالف‭ ‬هرگونه‭ ‬وصلت‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬غیر‭ ‬ایرانی‭ ‬بودند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬عجالتاً‭ ‬تماسی‭ ‬نداشته‭ ‬باشم‭ ‬تا‭ ‬درآینده‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬دعوت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬واقعیت‭ ‬زندگی‭ ‬خوشبخت‭ ‬مان‭ ‬آشنا‭ ‬سازیم‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬من‭ ‬دلم‭ ‬بچه‭ ‬می‭ ‬خواست،‭ ‬ولی‭ ‬فرخ‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬هنوز‭ ‬آمادگی‭ ‬ندارد،‭ ‬استدلال‭ ‬اش‭ ‬این‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬امروز‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سخت‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬صبر‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬درموقعیت‭ ‬های‭ ‬خوب‭ ‬آینده،‭ ‬امکان‭ ‬بزرگ‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬من‭ ‬باید‭ ‬اقرار‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬فرخ‭ ‬عاشقانه‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬داشت،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬نوع‭ ‬برخورد‭ ‬تو،‭ ‬پوشیدن‭ ‬لباس‭ ‬ها،‭ ‬آرایش‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬خوش‭ ‬بودن‭  ‬تو‭ ‬درخانه‭ ‬و‭ ‬بیرون،‭ ‬مرا‭ ‬همیشه‭ ‬مجذوب‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬معمولا‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬وقتی‭ ‬پا‭ ‬را‭ ‬بدرون‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬گذارند،‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬جلوه‭ ‬های‭ ‬زنانه‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬گذارند‭.‬

بعضی‭ ‬نکات‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬ما،‭ ‬مرا‭ ‬گاه‭ ‬دچار‭ ‬تردیدهائی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬خلق‭ ‬دلایلی،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬اینکه‭ ‬فرخ‭ ‬به‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬تمایل‭ ‬نداشت،‭ ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬محلات‭ ‬ایرانی‭ ‬نشین،‭ ‬مغازه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬رستوران‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬نمی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬فاصله‭ ‬ای‭ ‬میان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬طی‭ ‬4سال‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬مان،‭ ‬فرخ‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬حداقل‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬گذراند،‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬میزد،‭ ‬مرتب‭ ‬برایم‭ ‬سوقات‭ ‬می‭ ‬فرستاد،‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬هایی‭ ‬سفارش‭ ‬گل‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬تشویقم‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬سرم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رستوران‭ ‬گرم‭ ‬کنم‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬پدرم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هشدار‭ ‬داد،‭ ‬که‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬فرخ‭ ‬و‭ ‬گریزاو‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬سفرهای‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬آسان‭ ‬نگیرم‭! ‬او‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬پشت‭ ‬این‭ ‬حساسیت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سفرها‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬کاری‭ ‬ها،‭ ‬رازی‭ ‬نهفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بدلیل‭ ‬عشق‭ ‬عمیقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرخ‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬پرشوری‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داشت،‭ ‬می‭ ‬کوشیدم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬مثبت‭ ‬نگاه‭ ‬کنم‭.‬

یکبار‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جمع‭ ‬بزرگ‭ ‬بمناسبت‭ ‬سالگرد‭ ‬ازدواج‭ ‬شان‭ ‬پذیرایی‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬خانمی‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬من‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬همسر‭ ‬فرخ‭ ‬هستید؟‭ ‬گفتم‭ ‬بله‭ ‬چرا‭ ‬می‭ ‬پرسید؟‭ ‬گفت‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬خبر‭ ‬دارم،‭ ‬فرخ‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬فرزند‭ ‬داشت‭. ‬درهمان‭ ‬لحظه‭ ‬فرخ‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬هم‭ ‬دور‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬بدنم‭ ‬یخ‭ ‬کرد،‭ ‬زانوانم‭ ‬لرزید،‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬نشستم،‭ ‬فرخ‭ ‬پرسید‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه،‭ ‬خیلی‭ ‬خسته‭ ‬ام‭ ‬گفت‭ ‬برو‭ ‬توی‭ ‬اتاق‭ ‬پشتی‭ ‬رستوران‭ ‬کمی‭ ‬استراحت‭ ‬کن،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬رفتم،‭ ‬ولی‭ ‬بدنم‭ ‬می‭ ‬لرزید،‭ ‬همه‭ ‬آرزوهایم‭ ‬را‭ ‬برباد‭ ‬رفته‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬خوابم‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬ساعتی‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬بوسه‭ ‬فرخ‭ ‬بیدار‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬هیچ‭ ‬سخنی‭ ‬نگفتم‭.‬

حالا‭ ‬دیگر‭ ‬همه‭ ‬وجودم‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬سئوال‭ ‬بود،‭ ‬بهرطریقی‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬لیست‭ ‬تلفن‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬فرخ‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬آدرس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬یادداشت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یکروز‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬سراغ‭ ‬فرخ‭ ‬را‭ ‬گرفتم،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تایی‭ ‬شک‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬نفرشان‭ ‬مرا‭ ‬زیرسئوال‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬درمیان‭ ‬شان‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬نوجوان‭ ‬بنام‭ ‬اردشیر‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬پسر‭ ‬فرخ‭ ‬معرفی‭ ‬کرد،‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬حرف‭ ‬میزد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬گوشی‭ ‬را‭ ‬گذاشتم‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خانواده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬درهم‭ ‬بریزم‭. ‬من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬فرخ‭ ‬را‭ ‬زیرسئوال‭ ‬بردم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬ناچار‭ ‬اعتراف‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بله‭ ‬زن‭ ‬و‭  ‬فرزند‭ ‬12‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬ساله‭ ‬دارد،‭ ‬سالهاست‭ ‬قصد‭ ‬طلاق‭ ‬همسرش‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬ولی‭ ‬بخاطر‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬تحمل‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬برسرش‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬دروغی،‭ ‬عشق‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭. ‬فرخ‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬روزی‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬درسکوت‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬فرخ‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬سردی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬رفت‭.‬

من‭ ‬دو‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬بیدار‭ ‬ماندم،‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬ساز‭ ‬طلاق‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬همسرش‭ ‬بشوم‭. ‬دچار‭ ‬عذاب‭ ‬وجدان‭ ‬شده‭ ‬بودم؛‭ ‬ناگهان‭ ‬یک‭ ‬تصمیم‭ ‬عجیب‭ ‬گرفتم‭! ‬فردا‭ ‬بلیط‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دبی‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬خواهرزاده‭ ‬ام‭ ‬درآنجا‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬سه‭ ‬چهار‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬دبی‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬پرواز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬آدرسی‭ ‬که‭ ‬داشتم،‭ ‬با‭ ‬تاکسی‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬یکی‭ ‬شان‭ ‬رفتم،‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬حدود‭ ‬45‭ ‬تا‭ ‬55‭ ‬ساله‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬گفتم‭ ‬شما؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬فریبا‭ ‬همسر‭ ‬فرخ‭ ‬هستم‭ ‬راستش‭ ‬درآن‭ ‬لحظه‭ ‬آب‭ ‬دهانم‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬دستم‭ ‬می‭ ‬لرزید،‭ ‬پرسید‭ ‬شما؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬فرخ‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬هستم،‭ ‬تعارفم‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬بروم،‭  ‬خانه‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬بزرگی‭ ‬بود،‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬بروی‭ ‬دیوار‭ ‬عکس‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬فرخ‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایشان‭ ‬دیدم؛‭ ‬گفت‭ ‬چی‭ ‬شده‭ ‬شما‭ ‬سرزده‭ ‬آمدید؟‭ ‬گفتم‭ ‬فرخ‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬طلاق‭ ‬بگیرد؟‭ ‬گفت‭ ‬بله،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬مرد‭ ‬طلاق‭ ‬نمی‭ ‬گیرد،‭ ‬براحتی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬طلاق‭ ‬میدهد‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بگیرم‭. ‬درهمان‭ ‬لحظه،‭ ‬فرخ‭ ‬هاج‭ ‬و‭ ‬واج‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬بلندی‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬تکلیف‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کنم‭. ‬بعد‭ ‬درحالیکه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬عصبانی‭ ‬بود‭ ‬روبرویش‭ ‬نشستم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬بیاندازم،‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬رستوران‭  ‬ات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چنگ‭ ‬ات‭ ‬درآورم‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬کلی‭ ‬ادعای‭ ‬خسارت‭ ‬کنم‭ ‬ولی‭ ‬درشرایطی‭ ‬هیچ‭ ‬اقدامی‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬بدلیل‭ ‬سیتی‭ ‬زن‭ ‬بودن،‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬می‭ ‬توانی‭ ‬همه‭ ‬زندگیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بفروشی‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیاوری،‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شراکت‭ ‬آنها‭ ‬شروع‭ ‬کنی،‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬خلاص‭ ‬کنی‭. ‬فرخ‭ ‬خواست‭ ‬حرف‭ ‬بزند،‭ ‬گفتم‭ ‬اصلا‭ ‬حرف‭ ‬نزن،‭ ‬سربسرم‭ ‬بگذاری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همین‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬روی‭ ‬خط‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬خبری‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ایران‭ ‬میروم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬رسوایی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬رو‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬فرخ‭ ‬پرسید‭ ‬حالا‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬چه‭ ‬بکنی؟‭! ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬امشب‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬می‭ ‬مانم‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬می‭ ‬مانم‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬دستورات‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کنی،‭ ‬فرخ‭ ‬سرش‭ ‬را‭ ‬زیرانداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حتما‭.‬

جلوی‭ ‬درفریبا‭ ‬همسر‭ ‬فرخ‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬یک‭ ‬فرشته‭ ‬ای،‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬پیدایت‭ ‬شد؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬غیبم‭ ‬نمی‭ ‬زند‭ ‬درآمریکا‭ ‬منتظر‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬مانم‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬مراقبت‭ ‬خواهم‭ ‬بود‭.‬

1464-88