‭ ‬

مرسده‭ ‬خواننده‭  ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پرطرفدار،‭ ‬دوره‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬درحالیکه‭ ‬کارنامه‭ ‬پرباری‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬دوستداران‭ ‬خود،‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬2021‭ ‬میلادی،‭ ‬تدارک‭ ‬خوبی‭ ‬دیده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬مرسده‭ ‬دررادیو‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬پرسیدیم‭:‬

اخیرا‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬زیبایی‭ ‬خواندید‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬ازآنها‭ ‬کوکب‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خواندن‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬کار‭ ‬آسانی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬باید‭ ‬انرژی‭ ‬گذاشته‭ ‬باشید‭.‬

مرسده‭: ‬اولا‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬از‭ ‬بابک‭ ‬افشار‭ ‬هنرمند‭ ‬شایسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬راضی‭ ‬بودند‭ ‬مدتی‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬ساکت‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬نمی‭ ‬دادم‭ ‬چون‭ ‬همینطورکه‭ ‬میدانید‭ ‬زندگی‭ ‬خیلی‭ ‬بال‭ ‬و‭ ‬پائین‭ ‬دارد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬فاجعه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬حوصله‭ ‬کارکردن‭ ‬نداشتم‭ ‬البته‭ ‬اساتید‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬انسان‭ ‬وقتی‭ ‬دایم‭ ‬تحت‭ ‬فشارهای‭ ‬احساسی‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬میتواند‭ ‬کار‭ ‬بهتری‭ ‬ارائه‭ ‬بدهد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬متاسفانه‭ ‬نتوانستم‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬تمام‭ ‬انرژی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خانواده‭ ‬ام‭ ‬بگذارم‭ ‬که‭ ‬کمکی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬سنگین‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬کم‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬الان‭ ‬درشرایطی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬آمادگی‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬برگردم‭ ‬به‭ ‬کارم‭ ‬و‭ ‬طرفداران‭ ‬مهربانم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬مشتاق‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬کارم‭ ‬ادامه‭ ‬بدهم‭ ‬و‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬همه‭ ‬انرژی‭  ‬و‭ ‬احساسم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارم‭ ‬بگذارم‭.‬

‭ ‬حادثه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عزیزان‭ ‬بسیارسخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬واقعا‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬می‭ ‬اندازد‭ ‬و‭ ‬طاقت‭ ‬ندارند‭ ‬ولی‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬مقاومت‭ ‬کردید‭ ‬ازآن‭ ‬مرحله‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬سوزنده‭ ‬گذر‭ ‬کردید‭ ‬دراین‭ ‬موقعیت‭ ‬ها‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬دید‭ ‬انسانها‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬تغییر‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬دید‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬خواهید‭ ‬داد‭.‬

و‭ ‬اینکه‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬مایلند‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اواخر‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬آهنگها‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کردید‭.‬

مرسده‭: ‬پس‭ ‬از‭ ‬خواندن‭ ‬آهنگ‭ ‬کوکب‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬گسسته‭ ‬پیوند‭ ‬ازکارهای‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬سورن‭ ‬و‭ ‬تورج‭ ‬نگهبان،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬خوب‭ ‬این‭ ‬سبک‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کردی،‭ ‬حتی‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬استودیو‭ ‬موقع‭ ‬خواندن‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواندم‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬خواندن‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬سخته‭ ‬و‭ ‬گریه‭ ‬ام‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬ما‭ ‬دقیقا‭ ‬همین‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواهیم،‭ ‬همان‭ ‬اشک‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬خواندن‭ ‬از‭ ‬ته‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬گریه‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬واقعا‭ ‬حس‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬قلبم‭ ‬خواندم‭. ‬و‭ ‬من‭ ‬درواقع‭ ‬خودم‭ ‬بیشتر‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬سبک‭ ‬های‭ ‬سنگین‭ ‬را‭ ‬بخوانم‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬برای‭ ‬بیشتر‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬باید‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬شاد‭ ‬هم‭ ‬بخوانم،‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬ظاهر‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬لباس‭ ‬پوشیدن‭ ‬من‭ ‬مدرن‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬نگاه‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬بر‭ ‬نمی‭ ‬گردم‭ ‬ولی‭ ‬احساسات‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬ایرانی‭ ‬پابند‭ ‬سنت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قالب‭ ‬دورشدند‭ ‬ولی‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬این‭ ‬حس‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭. ‬

‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬چه‭ ‬هدیه‭ ‬ای،‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬دارید؟‭ ‬

مرسده‭: ‬یک‭ ‬نفرازایران‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬کاری‭ ‬فرستاده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬دارم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬آنرا‭ ‬بخوانم‭ ‬وبعدا‭ ‬هم‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬آهنگ‭ ‬محلی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بازسازی‭ ‬بکنند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬بازخوانی‭ ‬کنم،‭ ‬همچنین‭ ‬منتظرچند‭ ‬آهنگ‭ ‬جدید‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬درسبک‭ ‬و‭ ‬سیاق‭ ‬احساسی‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬سنگین‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬بخوانم‭ ‬چون‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احساسات‭ ‬من‭ ‬بیشترهماهنگ‭ ‬است‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬خودت‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬خوانندگان‭ ‬توجه‭ ‬وعلاقه‭ ‬دارید؟‭ ‬

مرسده‭: ‬من‭ ‬سبک‭ ‬فرامرز‭ ‬اصلانی‭ ‬و‭ ‬داریوش،‭ ‬خانم‭ ‬گوگوش‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬آهنگ‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خوانند‭ ‬بی‭ ‬نظیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬آرزو‭ ‬دارم‭ ‬همین‭ ‬سبک‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کنم،‭ ‬لیلا‭ ‬فروهر،‭ ‬شهره،‭ ‬شهرام‭ ‬صولتی‭ ‬و‭ … ‬و‭ … ‬و‭… ‬ومن‭ ‬نمی‭ ‬توانم‭ ‬دقیقا‭ ‬بگویم‭ ‬چه‭ ‬صداهای‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬چون‭ ‬همکارانم‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬خوب‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬از‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬خارجی،‭ ‬فرانک‭ ‬سیناترا،‭ ‬پرنس،‭ ‬ویتنی‭ ‬هوستون‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬میخوانند‭ ‬وآریانا‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ندارم‭. ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬سخت‭ ‬انتخاب‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬درآهنگ‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬زیاد‭ ‬دوست‭ ‬ندارم‭ ‬چون‭ ‬دراستایل‭ ‬من‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬وقتی‭ ‬آهنگی‭ ‬را‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬آرامش‭ ‬بدهد‭.‬

‭ ‬درجریان‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اوپرا‭ ‬فعالیت‭ ‬داشتید؟

‭- ‬من‭ ‬قبلا‭ ‬درسن‭ ‬دیه‭ ‬گو‭ ‬اوپرا‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چندین‭ ‬چهره‭ ‬سرشناس‭ ‬خارجی‭ ‬همکاری‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬صدای‭ ‬خانم‭ ‬پری‭ ‬زنگنه‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬درضمن‭ ‬آهنگ‭ ‬هایی‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فرید‭ ‬زلاند‭ ‬و‭ ‬اندرانیک‭ ‬کار‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خا‭ ‬نم‭ ‬هما‭ ‬میرافشار‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬افتخار‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬آلبوم‭ ‬های‭ ‬بعدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬چشمه‭ ‬یار‭ ‬و‭  ‬آخرین‭ ‬کوکب‭ ‬و‭ ‬درآلبوم‭ ‬تابستان‭ ‬داغ‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬آهنگ‭ ‬بوی‭ ‬بهار‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پدرم‭ ‬خواندم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬میگوید‭…. ‬توی‭ ‬دستات‭ ‬بوی‭ ‬بهاره‭ ‬واسه‭ ‬من‭ ‬شادی‭ ‬را‭ ‬میاره‭…. ‬و‭ ‬من‭ ‬هربار‭ ‬به‭ ‬پدرم‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬اون‭ ‬دستهاش‭ ‬برام‭ ‬بوی‭ ‬بهار‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬اوستا‭ ‬کریم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬عهدیه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

و‭ ‬آخرین‭ ‬آلبوم‭ ‬که‭ ‬ارائه‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬آثاری‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬چون‭ ‬سورن،‭ ‬تورج‭ ‬نگهبان‭ ‬و‭ ‬مسعود‭ ‬فردمنش‭ ‬و‭ ‬کوجی‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ترانه‭ ‬شعله‭ ‬را‭ ‬خواندم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬راضی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سعید‭ ‬محمدی‭ ‬عزیز‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬چه‭ ‬برنامه‭ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬دارید؟

مرسده‭: ‬خوب‭ ‬اول‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬اینستاگرام‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬مرسده‭ ‬میوزیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هرکسی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬آهنگ‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬درآنجا‭ ‬گوش‭ ‬بدهد‭.‬

و‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬که‭ ‬آهنگ‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬سورپرایز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬دارم‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬پر‭ ‬بیایم‭.‬

‭ ‬شنیدیم‭ ‬برنامه‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬کم‭ ‬درآمد‭ ‬دارید‭ ‬برایشان‭ ‬غذا‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬

‭- ‬باید‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬گرسنه‭ ‬غذا‭ ‬تهیه‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شان‭ ‬میروم‭ ‬سعی‭ ‬میکنم‭ ‬تا‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬توان‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬کنم‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭  ‬شیوه‭ ‬ای‭ ‬انجام‭ ‬میدهم‭ ‬به‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬شان‭ ‬برنخورد‭.‬

‭ ‬دوستان‭ ‬ازچه‭ ‬طریقی‭ ‬میتوانند‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬بگیرند‭.‬هم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فیس‭ ‬بووک‭ ‬و‭ ‬اینستاگرام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ایمیل‭:‬

[email protected]‭ ‬

که‭ ‬من‭ ‬خودم‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬تماس‭ ‬می‭ ‬گیرم‭.‬