1464-87

دلارام‭ ‬از‭ ‬نیویورک‭ ‬

افشین‭ ‬را‭ ‬ازسالهای‭ ‬قبل‭ ‬ازورود‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬می‭ ‬شناختم‭. ‬مادرش‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬مادرم‭ ‬و‭ ‬ازبستگان‭ ‬دور‭ ‬پدرم‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬وافشین‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کالج‭ ‬می‭ ‬رفتیم،‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬نامزدش‭ ‬به‭ ‬مریلند‭ ‬رفت،‭ ‬من‭ ‬دیگراو‭ ‬را‭ ‬ندیدم،‭ ‬تا‭ ‬بروی‭ ‬فیس‭ ‬بوک‭ ‬پیام‭ ‬داد،‭ ‬جوابش‭ ‬را‭ ‬دادم،‭ ‬گفت‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬بخواهی‭ ‬من‭ ‬ازهمان‭ ‬لحظه‭ ‬دیداردوباره‭ ‬تو،‭ ‬عاشقت‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬جرات‭ ‬ابراز‭ ‬نداشتم،‭ ‬وقتی‭ ‬بتو‭ ‬گفتم‭ ‬نامزد‭ ‬شدم،‭ ‬تو‭ ‬خیلی‭ ‬خونسرد‭ ‬گفتی‭ ‬مبارک‭ ‬باشد،‭ ‬من‭ ‬بخودم‭ ‬قبولاندم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تمایلی‭ ‬نداری‭ ‬وعلیرغم‭ ‬میل‭ ‬خودم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬7سال‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسرفهمیدم،‭ ‬به‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬رسیدم‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬طلاق‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬برگشتم‭. ‬وقتی‭ ‬فهمیدم‭ ‬تو‭ ‬هنوز‭ ‬ازدواج‭ ‬نکردی،‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬شدم،‭ ‬اجازه‭ ‬میدهی‭ ‬قدم‭ ‬پیش‭ ‬بگذارم؟‭ ‬گفتم‭ ‬ابدا،‭ ‬اگرخانواده‭ ‬من‭ ‬بفهمند‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬ازهمسرت‭ ‬باوجود‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬جدا‭ ‬شدی،‭ ‬اجازه‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬ات‭ ‬به‭ ‬مرا‭ ‬نمی‭ ‬دهند،‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬سرپرستی‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬ام،‭ ‬همسرم‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشت‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬نامزد‭ ‬سابق‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭.‬

مدتی‭ ‬ازافشین‭ ‬خبری‭ ‬نبود؛‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬سرم‭ ‬گرم‭ ‬یک‭ ‬کارجدید‭ ‬بود،‭ ‬همزمان‭ ‬برادرم‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد،‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬درگیرکرد‭ ‬و‭ ‬افشین‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تبریک‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬ما‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬برای‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬غصه‭ ‬هایش،‭ ‬از‭ ‬تنهایی‭ ‬و‭ ‬بیکسی‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬گفت،‭ ‬که‭ ‬مادرم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬روزها‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بسپارد‭. ‬تا‭ ‬یک‭ ‬پرستار‭ ‬دلسوز‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬میدانستم‭ ‬این‭ ‬نقشه‭ ‬افشین‭ ‬برای‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬احتمالا‭ ‬هموار‭ ‬کردن‭ ‬راه‭ ‬وصلت‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬است‭.‬

من‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬دیدم،‭ ‬چون‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬وبعد‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬آنها‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گشتم،‭ ‬ولی‭ ‬مادرم‭ ‬خیلی‭ ‬دچاراحساسات‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬نیازدارند،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬افشین‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬مقیم‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سپرده‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬افشین‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬دلتنگی‭ ‬بچه‭ ‬ها،‭ ‬گاه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬افشین‭ ‬سالها‭ ‬عاشق‭ ‬توبوده‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬برای‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬میرد،‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬نمی‭ ‬کنی؟‭ ‬کارش‭ ‬که‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬خطایی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬ندیدیم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬شنیدم‭ ‬زن‭ ‬سابق‭ ‬اش‭ ‬معتاد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬اش‭  ‬بدنبال‭ ‬نامزد‭ ‬سابق‭ ‬اش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬طفلک‭ ‬را‭ ‬کلی‭ ‬اذیت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

نمی‭ ‬دانستم‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬چه‭ ‬بگویم؟‭ ‬ولی‭ ‬کمی‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬نشان‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬شخصیت‭ ‬تازه‭ ‬افشین‭ ‬را‭ ‬بشناسم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرم‭ ‬وهمین‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬3ماه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬احساس‭ ‬علاقه‭ ‬کردم‭ ‬واو‭ ‬هم‭ ‬عاشق‭ ‬من‭ ‬شد‭.‬

مادرم‭ ‬مشوق‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬وصلت‭ ‬بود،‭ ‬متاسفانه‭ ‬درست‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬بسیاراحساس‭ ‬تنهایی‭ ‬کردم،‭ ‬چون‭ ‬مادرم‭ ‬زنی‭ ‬آگاه‭ ‬ومهربان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬رفیق‭ ‬صمیمی‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬دنیای‭ ‬جوان‭ ‬ترها‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬می‭ ‬فهمید‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬اش‭ ‬این‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬قدر‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بدان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بعدی‭ ‬فکر‭ ‬نکن‭ ‬وتصمیم‭ ‬نگیر‭ ‬وآرزویش‭ ‬خوشبختی‭ ‬من‭ ‬ودیدن‭ ‬نوه‌هایش‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آرزویش‭ ‬نرسید‭.‬

زندگی‭ ‬من‭ ‬وافشین‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬فرزندش‭ ‬درنهایت‭ ‬آرامش‭ ‬پیش‭ ‬میرفت،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زیاد‭ ‬بدلیل‭ ‬سابقه‭ ‬اعتیاد‭ ‬مادرشان،‭ ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬عصبی‭ ‬بارآمده‭ ‬بودند‭. ‬بقولی‭ ‬ناگهان‭ ‬جوش‭ ‬می‭ ‬آوردند‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬هم‭ ‬پشیمان‭ ‬می‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آوردم،‭ ‬یکروز‭ ‬پسرافشین‭ ‬بخاطر‭ ‬جیغ‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬دخترم‭ ‬سرش‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬شوهرم‭ ‬گفتم‭ ‬اگربچه‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مادرش‭ ‬نسپارد،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬میروم،‭ ‬افشین‭ ‬علیرغم‭ ‬میل‭ ‬خود،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬برد‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬درسکوت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬حق‭ ‬دیدن‭ ‬تلویزیون‭ ‬هم‭ ‬نداشتند،‭ ‬ولی‭ ‬بهرحال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ربطی‭ ‬نداشت‭.‬

افشین‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بارآخر‭ ‬هفته‭ ‬ها،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آورد،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬نشان‭ ‬ندادم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬توصیه‭ ‬کردم،‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬سینما‭ ‬ورستوران‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬برود،‭ ‬ولی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬نیاورد‭. ‬افشین‭ ‬هم‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬غرق‭ ‬درزندگی‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬بودم‭. ‬

همان‭ ‬روزها‭ ‬دخترم‭ ‬دچار‭ ‬نوعی‭ ‬مسمومیت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬کشید،‭ ‬من‭ ‬طی‭ ‬3‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬بالای‭ ‬سرش‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اصرارافشین‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬رفتم‭ ‬تا‭ ‬بخوابم،‭ ‬فردا‭ ‬صبح‭ ‬نگران‭ ‬راهی‭ ‬بیمارستان‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬افشین‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬عروسک‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬عیادت‭ ‬دخترم‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬دچار‭ ‬احساسات‭ ‬شدم،‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬رفتم،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬دچار‭ ‬ترس‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواستند‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬خارج‭ ‬شوند،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬تشکر‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بغل‭ ‬شان‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬رویا‭ ‬دخترم،‭ ‬مثل‭ ‬خواهر‭ ‬شماست،‭ ‬هردو‭ ‬از‭ ‬بغلم‭ ‬دور‭ ‬نمی‭ ‬شدند‭ ‬انگارجای‭ ‬امنی‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭.‬

افشین‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬برد،‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬بیرون‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬راستش‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬خیلی‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند‭ ‬به‭ ‬عیادت‭ ‬رویا‭ ‬بیایند،‭ ‬مرا‭ ‬ببخش‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نگذاشتم،‭ ‬گفتم‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬کردی،‭ ‬رویا‭ ‬هم‭ ‬خوشحال‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬یادت‭ ‬باشد‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬بگذار‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬بزرگشان‭ ‬باشند‭.‬

یک‭ ‬روز‭ ‬که‭ ‬دخترم‭ ‬کمی‭ ‬تب‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬کمک‭ ‬گرفتم،‭ ‬او‭ ‬رویا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬برد،‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬کمی‭ ‬زودتر‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬رفتم،‭ ‬درخانه‭ ‬دوستم‭ ‬باز‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬رفتم،‭ ‬درحالیکه‭ ‬صدای‭ ‬موزیک‭ ‬از‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬رویا‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دراتاق‭ ‬پائین‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬خوابیده،‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬من‭ ‬توی‭ ‬آغوشم‭ ‬پرید‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬دلخوری،‭ ‬از‭ ‬دوستم‭ ‬تشکرکرده‭ ‬ودخترم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آوردم،‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬افشین‭ ‬فکر‭ ‬کردم،‭ ‬که‭ ‬درخانه‭ ‬مادر‭ ‬بزرگ‭ ‬شان‭ ‬همیشه‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬بخودم‭ ‬نهیب‭ ‬می‭ ‬زدم‭ ‬که‭ ‬احساساتی‭ ‬نشو،‭ ‬بگذار‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬درآغوش‭ ‬مادربزرگ‭ ‬شان‭ ‬بزرگ‭ ‬شوند‭. ‬تو‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬خودت‭ ‬برس‭. ‬از‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬بساط‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬پهن‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬دخترم‭ ‬مثل‭ ‬پرنده‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬دوید،‭ ‬شنیده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬نوروز‭ ‬ازاطرافیان‭ ‬هدیه‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬تو‭ ‬برایم‭ ‬چی‭ ‬خریدی؟‭ ‬پدرم‭ ‬چی‭ ‬خریده؟‭ ‬من‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬مثل‭ ‬کریسمس‭ ‬و‭ ‬ژانویه‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬تغییرسال‭ ‬صبرکنی،‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬نداشت‭. ‬مرتب‭ ‬درباره‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬من،‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬شیرینی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬آجیل‭ ‬ها‭ ‬ناخنک‭ ‬میزد‭.‬

آن‭ ‬شب‭ ‬خواب‭ ‬ازچشمانم‭ ‬پریده‭ ‬بود،‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬شب‭ ‬ازجا‭ ‬پریدم‭ ‬واتاقی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬افشین‭ ‬تعلق‭ ‬داشت،‭ ‬زیرو‭ ‬رو‭ ‬کردم،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سلیقه‭ ‬جابجا‭ ‬کردم،‭ ‬عکس‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬دیوارجای‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬صبح‭ ‬با‭ ‬رویا‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شان‭ ‬رفتم‭. ‬دیررسیدم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کلاس‭ ‬خصوصی‭ ‬رفته‭ ‬بودند،‭ ‬از‭ ‬مادر‭ ‬بزرگ‭ ‬شان‭ ‬پرسیدم‭ ‬چه‭ ‬ساعتی‭ ‬مرخص‭ ‬میشوند؟‭ ‬گفت‭ ‬ساعت‭ ‬12،‭ ‬گفتم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردانم،‭ ‬لباس‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬کن،‭ ‬او‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬ساک‭ ‬جای‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رویا‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬کلاس‭ ‬پارک‭ ‬کردیم،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬وقتی‭ ‬بیرون‭ ‬آمدند،‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬ما‭ ‬تعجب‭ ‬کردند،‭ ‬گفتم‭ ‬بچه‭ ‬بپرید‭ ‬بالا،‭ ‬میرویم‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬گفتند‭ ‬خانه‭ ‬شما؟‭ ‬گفتم‭ ‬برای‭ ‬همیشه،‭ ‬اتاق‭ ‬تان‭ ‬آماده‭ ‬است‭. ‬امسال‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬عید‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬می‭ ‬گیریم‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬به‭ ‬گریه‭ ‬افتادند،‭ ‬دخترم‭ ‬رویا‭ ‬گفت‭ ‬بگو‭ ‬جون‭ ‬رویا‭! ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬گفتم‭ ‬جون‭ ‬هرسه‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬عزیزانم،‭ ‬سربسرم‭ ‬نگذارید‭ ‬بپرید‭ ‬بالا‭.‬

1464-88