1464-87

شایان‭ ‬ازسانفرانسیسکو

اولین‭ ‬روز‭ ‬هفته‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬ماندانا‭ ‬همسرم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬دختر6و‭ ‬9‭ ‬ساله‭ ‬ام‭ ‬خداحافظی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬اتومبیلم‭ ‬درپارکینگ‭ ‬ساختمان‭ ‬رفتم،‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬چقدرخوشبختم؛‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬شراکت‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بظاهر‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی،‭ ‬با‭ ‬برملاشدن‭ ‬کلک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬حقه‭ ‬بازیهایشان،‭ ‬راهم‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬کمپانی‭ ‬جدیدی‭ ‬دایرنمودم‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬بکارمشغول‭ ‬شدم،‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬یار‭ ‬بود،‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬کاروبارم‭ ‬گرفت،‭ ‬همه‭ ‬مشتریان‭ ‬سابق‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬برگزیدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬من‭ ‬آمدند،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬ماندانا‭ ‬هم‭ ‬دریک‭ ‬داروخانه‭ ‬بخاطرسوابق‭ ‬تحصیلی‭ ‬و‭ ‬شغلی‭ ‬اش‭ ‬مشغول‭ ‬شد،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فاصله‭ ‬کمی‭ ‬با‭ ‬خانه‭ ‬ومدرسه‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬داشتیم،‭ ‬دو‭ ‬بچه‭ ‬بسیارمحجوب‭ ‬ودرسخوان،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬من‭ ‬ومادرشان‭ ‬رنگ‭ ‬دیگری‭ ‬میزدند‭.‬

درمسیرتا‭ ‬محل‭ ‬کارم،‭ ‬سر‭ ‬یک‭ ‬چهارراه،‭ ‬خانم‭ ‬جوانی‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬شیشه‭ ‬اتومبیل‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حالت‭ ‬التماس‭ ‬گفت‭ ‬مرا‭ ‬درمسیرتان‭ ‬سوارکنید؛‭ ‬شیشه‭ ‬را‭ ‬پائین‭ ‬کشیدم‭ ‬تا‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬بیاورم‭ ‬چون‭ ‬دراین‭ ‬زمینه‭ ‬محتاط‭ ‬بودم؛‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬چهارراه‭ ‬جلوتر‭ ‬سرکارم‭ ‬میروم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬دوسه‭ ‬چهارراه‭ ‬جلوترپیاده‭ ‬کنید،‭ ‬خواهش‭ ‬میکنم،‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬کارم‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬دیربرسم‭ ‬کارم‭ ‬تمام‭ ‬است‭. ‬قبل‭ ‬ازآنکه‭ ‬من‭ ‬فکرتازه‭ ‬ای‭ ‬بکنم،‭ ‬پرید‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬نشست‭ ‬وگفت‭ ‬شما‭ ‬انسان‭ ‬خوبی‭ ‬هستید؛‭ ‬لهجه‭ ‬اش‭ ‬اسپانیش‭ ‬بود،‭ ‬گفتم‭ ‬ببخشید‭ ‬کجا‭ ‬پیاده‭ ‬میشوید؟‭ ‬گفت‭ ‬چهارراه‭ ‬پنجم،‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬مرا‭ ‬برسانید‭.‬

دیدم‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬ندارم،‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬ماندانا‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬تا‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬بگویم،‭ ‬ولی‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬برنداشت،‭ ‬نخواستم‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬پیام‭ ‬بگذارم،‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬پیش‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارم،‭ ‬پرسیدم‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬گفتید‭ ‬چهارراه‭ ‬پنجم‭! ‬گفت‭ ‬توقع‭ ‬دارید‭ ‬من‭ ‬پیاده‭ ‬بشوم؟‭ ‬گفتم‭ ‬منظورتان‭ ‬چیه؟‭ ‬گفت‭ ‬عزیزم‭ ‬تازه‭ ‬یک‭ ‬آدم‭ ‬خوش‭ ‬تیپ‭ ‬و‭ ‬ثروتمند‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬مگر‭ ‬دیوانه‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬پیاده‭ ‬بشوم؟‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬زنگ‭ ‬میزنم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬تکست‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬پیام‭ ‬گذاشتم،‭ ‬نوشتم‭ ‬شما‭ ‬اصراردارید‭ ‬توی‭ ‬اتومبیل‭ ‬مرا‭ ‬ببوسید‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬زده‭ ‬اید،‭ ‬بعد‭ ‬دست‭ ‬مرا‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬قدرت‭ ‬ناخن‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬ران‭ ‬خود‭ ‬کشید‭! ‬من‭ ‬که‭ ‬دچاروحشت‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬نزدیک‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬جلویی‭ ‬تصادف‭ ‬کنم؛‭ ‬کنارخیابان‭ ‬توقف‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬درهمان‭ ‬لحظه‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬اتومبیل‭ ‬پلیس‭ ‬مرا‭ ‬محاصره‭ ‬کردند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬دستهایتان‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتومبیل‭ ‬خارج‭ ‬بشوید،‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬بدنم‭ ‬می‭ ‬لرزید،‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬پلیس‭ ‬دیگری‭ ‬گفت‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬بخوابید‭! ‬من‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬خوابیدم،‭ ‬دو‭ ‬افسر‭ ‬به‭ ‬دستهایم‭ ‬دستبند‭ ‬زدند‭ ‬ودرحالیکه‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬ومی‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬آقا‭ ‬میخواست‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تجاوزکند،‭ ‬ببینید‭ ‬با‭ ‬پاهایم‭ ‬چه‭ ‬کرده؟‭ ‬یک‭ ‬چاقو‭ ‬هم‭ ‬زیرگردنم‭ ‬گذاشت،‭ ‬بلافاصله‭ ‬یک‭ ‬کارد‭ ‬بلند‭ ‬ازلای‭ ‬صندلی‭ ‬اتومبیل‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬پلیس‭ ‬داد،‭ ‬طی‭ ‬20‭ ‬دقیقه،‭ ‬حداقل‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬اتومبیل‭ ‬پلیس‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬گذری‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬ایستاده‭ ‬ویا‭ ‬با‭ ‬سرعتی‭ ‬کم‭ ‬مرا‭ ‬تماشا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پی‭ ‬کارخود‭ ‬میرفتند؛‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬خدایم‭ ‬حرف‭ ‬میزدم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬خدایا‭ ‬کاش‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬درخواب‭ ‬باشد،‭ ‬اگرواقعیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬من‭ ‬زندگیم‭ ‬سیاه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دیگرآینده‭ ‬ای‭ ‬ندارم‭. ‬

بعد‭ ‬ازیک‭ ‬بازجویی‭ ‬بظاهرساده‭ ‬وسریع،‭ ‬مرا‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬بردند،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تراک‭ ‬اتومبیل‭ ‬مرا‭ ‬بدنبال‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬کشد،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬سوار‭ ‬برآمبولانس‭ ‬روانه‭ ‬بیمارستان‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬هنوزگیج‭ ‬و‭ ‬منگ‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬حرف‭ ‬میزدم‭: ‬خدایا‭ ‬چه‭ ‬شد؟‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬گناهی‭ ‬نداشتم،‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬کمک‭ ‬داشتم،‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬دستم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬نخورد،‭ ‬خدا‭ ‬تو‭ ‬حداقل‭ ‬می‭ ‬دانی‭ ‬که‭ ‬راست‭ ‬می‭ ‬گویم‭. ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتفاق‭ ‬به‭ ‬ماندانا‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کرد،‭ ‬ایرج‭ ‬برادرماندانا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬تماس‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اصلا‭ ‬توقع‭ ‬نداشتیم‭! ‬تو‭ ‬یکسال‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬رابطه‭ ‬داری،‭ ‬تا‭ ‬فهمیدی‭ ‬حامله‭ ‬است‭ ‬کتک‭ ‬اش‭ ‬زدی‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواستی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بکشی‭!‬؟‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬بخدا‭ ‬این‭ ‬حرفها‭ ‬دروغ‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬بخاطرخدا‭ ‬سوار‭ ‬کردم،‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬حتی‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬تو‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬بچه‭ ‬داری،‭ ‬چه‭ ‬شغلی‭ ‬داری،‭ ‬مادرت‭ ‬درایران‭ ‬مریض‭ ‬است،‭ ‬برادرت‭ ‬دراسترالیا‭ ‬گم‭ ‬شده‭! ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬حرفها‭ ‬دیوانه‭ ‬ام‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬باورم‭ ‬نمی‭ ‬شد‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬بیگانه‭ ‬اینگونه‭ ‬درباره‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬بداند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬آسان‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬علت‭ ‬خاصی‭ ‬زندگی‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بپاشد‭. ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬بدنبال‭ ‬پول‭ ‬است‭! ‬ایرج‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬تو‭ ‬مسئولیت‭ ‬فرزندش‭ ‬را‭ ‬بپذیری،‭ ‬هزینه‭ ‬زندگی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بدهی،‭ ‬وگرنه‭ ‬قصد‭ ‬سو‭ ‬کردن‭ ‬ندارد‭! ‬من‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬هرجمله‭ ‬ای،‭ ‬بیشتر‭ ‬گیج‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬واقعا‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬ازمن‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬خواهد؟‭ ‬ازکجا‭ ‬سردرآورده؟‭ ‬این‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬پیدا‭ ‬کرده؟‭ ‬هرچه‭ ‬خواستم‭ ‬برای‭ ‬ایرج‭ ‬توضیح‭ ‬بدهم،‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬شوک‭ ‬آمیز‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬گفت،‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬برجای‭ ‬می‭ ‬نشاند‭. ‬دریک‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬خودم‭ ‬شک‭ ‬کردم،‭ ‬اینکه‭ ‬نکند‭ ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬کرده‭ ‬ام‭ ‬وخود‭ ‬بی‭ ‬خبرم؟‭ ‬شاید‭ ‬ضربه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬سرم‭ ‬خورده،‭ ‬شاید‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خورانده‭ ‬اند‭!‬

شهباز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬نوجوانی‭ ‬می‭ ‬شناخت‭ ‬ترتیب‭ ‬آزادی‭ ‬موقت‭ ‬مرا‭ ‬داد‭. ‬طفلک‭ ‬هم‭ ‬خانه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬گرو‭ ‬گذاشت‭ ‬وهم‭ ‬مبلغ‭ ‬بالایی‭ ‬بابت‭ ‬آزادی‭ ‬من‭ ‬پرداخت‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬ماندانا‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬ولی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬جوابم‭ ‬را‭ ‬نداد،‭ ‬پیام‭ ‬گذاشت‭ ‬که‭ ‬وکیل‭ ‬گرفته،‭ ‬شکایت‭ ‬کرده‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬داده،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬حق‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬ندارم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬کوچک‭ ‬خانه‭ ‬آن‭ ‬دوست‭ ‬پناه‭ ‬بردم،‭ ‬همزمان‭ ‬دو‭ ‬کارمندم‭ ‬نیزشکایت‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬رفتار‭ ‬خشونت‭ ‬آمیز‭ ‬داشته‭ ‬ام‭. ‬یکروز‭ ‬آنقدرناراحت‭ ‬و‭ ‬غمگین‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬بکشم‭ ‬بهرطریقی‭ ‬بود‭ ‬صدها‭ ‬قرص‭ ‬خواب‭ ‬آورتهیه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بیک‭ ‬متل‭ ‬رفتم‭ ‬تا‭ ‬همانجا‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬خلاص‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬شهباز‭ ‬دوستم‭ ‬رد‭ ‬مرا‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬سربزنگاه‭ ‬به‭ ‬اتاقم‭ ‬آمد‭ ‬وکلی‭ ‬برسرم‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬ناتوان‭ ‬و‭ ‬بدبخت‭ ‬و‭ ‬بیچاره‭ ‬هستی،‭ ‬که‭ ‬خودت‭ ‬هم‭ ‬باورت‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬براستی‭ ‬آدم‭  ‬متجاوز،‭ ‬خیانتکارو‭ ‬دروغگویی‭ ‬هستی؟

درآن‭ ‬لحظه‭ ‬ازخودم‭ ‬خجالت‭ ‬کشیدم،‭ ‬به‭ ‬گریه‭ ‬افتادم‭. ‬گفتم‭ ‬شهبازعزیز؛‭ ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬بدبخت‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬روزنه‭ ‬امیدی‭ ‬ندارم‭ ‬من‭ ‬مستاصل‭ ‬و‭ ‬بیچاره‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬ببین‭ ‬ازهرسویی‭ ‬برایم‭ ‬می‭ ‬بارد،‭ ‬گفت‭ ‬اولا‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬خودم‭ ‬دربرابردو‭ ‬کارمند‭ ‬خیانتکارت‭ ‬می‭ ‬ایستیم،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نفرخدمت‭ ‬کردی‭. ‬من‭ ‬سابقه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬فهمم‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تحریک‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬تو‭ ‬فقط‭ ‬ماجرای‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کن،‭ ‬اگر‭ ‬براستی‭ ‬تو‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬رابطه‭ ‬نداشتی،‭ ‬مسلما‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬اش،‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬ارتباطی‭ ‬ندارد،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬کسی‭ ‬یا‭ ‬کسانی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬طعمه‭ ‬جلوی‭ ‬تو‭ ‬انداخته‭ ‬اند‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬شریک‭ ‬قبلی‭ ‬ام‭ ‬این‭ ‬توطئه‭ ‬را‭ ‬چیده‭ ‬اند،‭ ‬وگرنه‭ ‬هیچکس‭ ‬درجریان‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬وخانواده‭ ‬ام‭ ‬نبوده،‭ ‬هیچکس‭ ‬درمورد‭ ‬بیماری‭ ‬مادرم‭ ‬بجز‭ ‬یکی‭ ‬ازشرکای‭ ‬سابقم‭ ‬نمی‭ ‬داند‭. ‬شهبازگفت‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬خود‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬تو‭ ‬فقط‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دیوانه‭ ‬بازی‭ ‬نزن،‭ ‬اینقدرناتوان‭ ‬نباش‭.‬

درحالیکه‭ ‬شهباز‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬خود‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬کارآگاه‭ ‬استخدام‭ ‬کردم،‭ ‬تاهمه‭ ‬رفت‭ ‬وآمدهای‭ ‬آن‭ ‬شرکا‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬زیرنظر‭ ‬بگیرند؛‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬ماندانا‭ ‬به‭ ‬دستم‭ ‬رسید،‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭ ‬شکست،‭ ‬ازسویی‭ ‬به‭ ‬ماندانا‭ ‬حق‭ ‬می‭ ‬دادم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬همدستان‭ ‬اش‭ ‬چنان‭ ‬ماهرانه‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گیج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬باورش‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬دروغگو‭ ‬هستم،‭ ‬ایرج‭ ‬برادرماندانا‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬درمورد‭ ‬ویزایش‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬آپارتمان‭ ‬کمکش‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬احساس‭ ‬دین‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغم‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬هنوزباورم‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬تو‭ ‬چنین‭ ‬موجودی‭ ‬باشی،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬واقعیت‭ ‬را‭ ‬بگو‭ ‬تا‭ ‬حداقل‭ ‬کمک‭ ‬ات‭ ‬کنم؛‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬اگرابتدا‭ ‬باورکنی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬آدم‭ ‬حقه‭ ‬باز‭ ‬وخیانت‭ ‬کاری‭ ‬نیستم،‭ ‬راحت‭ ‬تر‭ ‬تصمیم‭ ‬می‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬یاری‭ ‬میدهی‭ ‬و‭ ‬ایرج‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬آماده‭ ‬کمک‭ ‬هستم،‭ ‬البته‭ ‬نمی‭ ‬توانم‭ ‬با‭ ‬ماندانا‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬چون‭ ‬ذهن‭ ‬او‭ ‬کاملا‭ ‬مسموم‭ ‬شده،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬وقت‭ ‬بدهیم،‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬ازکارت‭ ‬مرخصی‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬دفترمرا‭ ‬سرو‭ ‬سامان‭ ‬بده‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬پیگیر‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬فردا‭ ‬به‭ ‬دفترم‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬7‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬شب‭ ‬درآنجا‭ ‬می‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬نفس‭ ‬راحت‭ ‬کشیدم‭.‬

دادگاه‭ ‬ما‭ ‬45‭ ‬روزبعد‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬آنروز‭ ‬کاراگاهان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬300عکس‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬از‭ ‬ارتباط‭ ‬شرکای‭ ‬قبلی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نواری‭ ‬ازگفتگوی‭ ‬تلفنی‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دادند،‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬ازشوق‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬نخوابیدم،‭ ‬صبح‭ ‬زود‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شهباز‭ ‬ووکیل‭ ‬اش‭ ‬رفتم،‭ ‬آنها‭ ‬سورپرایزشدند‭ ‬وهمزمان‭ ‬درپی‭ ‬سوابق‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬پرونده‭ ‬شکایت‭ ‬دیگرتقریبا‭ ‬شبیه‭ ‬شکایت‭ ‬من‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭. ‬

با‭ ‬وجود‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬مدارک‭ ‬وکیل‭ ‬شهباز‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬قاضی‭ ‬دارد،‭ ‬گاه‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬غرض‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬بازبینی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬می‭ ‬ریزد‭ ‬وگاه‭ ‬اصلا‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬مدارک‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬حمله،‭ ‬زخمی‭ ‬کردن‭ ‬پای‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬حاملگی‭ ‬اش‭ ‬متمرکز‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬حکم‭ ‬دوراز‭ ‬انتظارصادر‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

من‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬خواب‭ ‬راحتی‭ ‬نداشتم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بدست‭ ‬آوردن‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬مجوزی‭ ‬جهت‭ ‬ارائه‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬گذشته‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬حقه‭ ‬بازی‭ ‬و‭ ‬کلک‭ ‬شرکای‭ ‬سابق،‭ ‬راهی‭ ‬دادگاه‭ ‬شدیم؛‭ ‬قاضی‭ ‬ابتدا‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬نبود،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬دو‭ ‬دخترم‭ ‬که‭ ‬درآغوش‭ ‬مادرشان‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختند‭ ‬و‭ ‬درواقع‭ ‬حق‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نداشتند،‭ ‬سریع‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حکم‭ ‬برائت‭ ‬مرا‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭ ‬بلکه‭ ‬حکم‭ ‬دستگیری‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬شریک‭ ‬سابق‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬صادرکرد‭.‬

دریک‭ ‬لحظه‭ ‬ماندانا‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬صورت‭ ‬خیس‭ ‬اشک‭ ‬به‭ ‬سویم‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬آغوش‭ ‬برویش‭ ‬گشودم،‭ ‬گفت‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬بخشی؟‭ ‬صورتش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬راه‭ ‬خانه‭ ‬کجاست؟

1464-88