شیدخت‭ ‬از‭: ‬نیویورک‭ ‬

درجمع‭ ‬خانواده،‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬بدنبال‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬بودم،‭ ‬درعوض‭ ‬خواهران‭ ‬بزرگترم‭ ‬دردنیای‭ ‬مد،‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬تفریح‭ ‬ودوست‭ ‬پسر‭ ‬و‭ ‬فرارازمدرسه‭ ‬غرق‭ ‬بودند‭ ‬ودراین‭ ‬میان‭ ‬همیشه‭ ‬مورد‭ ‬زور‭ ‬وستم‭ ‬خواهران‭ ‬وبرادرانم‭ ‬بودم‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬دبیرستان‭ ‬و‭ ‬گذراندن‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬دانشگاه،‭ ‬من‭ ‬خود‭ ‬شخصا‭ ‬با‭ ‬دانشگاههای‭ ‬مختلف‭ ‬درآمریکا‭ ‬وکانادا‭ ‬تماس‭ ‬برقرارکردم‭ ‬ودرمیان‭ ‬حیرت‭ ‬اطرافیان،‭ ‬از4دانشگاه‭ ‬پذیرش‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬6ماه‭ ‬مکاتبه‭ ‬و‭ ‬مکالمه،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دانشگاهها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ماموریت‭ ‬تحقیقی‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬قبول‭ ‬همه‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬تحصیلی‭ ‬ازسوی‭ ‬آن‭ ‬دانشگاه‭ ‬شد‭.‬

من‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬راهی‭ ‬آمریکا‭ ‬شدم،‭ ‬پدرم‭ ‬برایم‭ ‬بلیط‭ ‬هواپیما‭ ‬و‭ ‬مبلغی‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نامه‭ ‬سفارشی‭ ‬برای‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬درآمریکا‭ ‬درکیف‭ ‬من‭ ‬جای‭ ‬داد،‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬خواهران‭ ‬بزرگترم‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬لحظات‭ ‬نیزمرا‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬تمسخرگرفتند‭ ‬ومی‭ ‬گفتند‭ ‬بعد‭ ‬از6ماه‭ ‬برمی‭ ‬گردی‭ ‬چون‭ ‬آنقدربی‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پایی،‭ ‬که‭ ‬توی‭ ‬خارج‭ ‬گم‭ ‬میشوی،‭ ‬له‭ ‬میشوی‭ ‬و‭ ‬سرگشته‭ ‬برمی‭ ‬گردی‭ ‬همین‭ ‬جا‭.‬

این‭ ‬نوع‭ ‬تشویق‭ ‬خواهرانم‭ ‬بود‭. ‬درآن‭ ‬میان‭ ‬پدرم‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همراه‭ ‬بود،‭ ‬مادرم‭ ‬نیزهرچه‭ ‬طلا‭ ‬داشت‭ ‬درلابلای‭ ‬چمدان‭ ‬من‭ ‬جای‭ ‬داد‭. ‬من‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬دخترتنها‭ ‬با‭ ‬هزاران‭ ‬آرزو‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬آمدم،‭ ‬پسریکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬پدرم،‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬من‭ ‬آمد،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬قول‭ ‬داد‭ ‬درمراحل‭ ‬مختلف‭ ‬مرا‭ ‬یاری‭ ‬بدهد،‭ ‬که‭ ‬الحق‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ماهها‭ ‬ضمن‭ ‬شروع‭ ‬تحصیل،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬دانشجوی‭ ‬دیگرهم‭ ‬خانه‭ ‬شدم‭.‬

زندگی‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردم،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬بدلیل‭ ‬توانایی‭ ‬قبلی‭ ‬درایران‭ ‬درانجام‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬آمار‭ ‬برای‭ ‬دانشگاه،‭ ‬درهمان‭ ‬روزهای‭ ‬اول‭. ‬ماموریت‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬درهمان‭ ‬مسیربرای‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬افغانی‭ ‬وخاورمیانه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سپردند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداختم‭ ‬و‭ ‬درحقیقت‭ ‬کاری‭ ‬بجزدرس‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬نداشتم‭ ‬و‭ ‬خودبخود‭ ‬وقفه‭ ‬ای‭ ‬درکارم‭ ‬پیش‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬برایم‭ ‬ایجاد‭ ‬درآمد‭ ‬کافی‭ ‬هم‭ ‬می‭  ‬کرد،‭ ‬چون‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هزینه‭ ‬تحصیلی‭ ‬نداشتم‭.‬

دراین‭ ‬میان‭ ‬هرگاه‭ ‬فرصتی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬به‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خواهران‭ ‬و‭ ‬برادرانم‭ ‬زنگ‭ ‬میزدم،‭ ‬حال‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬پرسیدم،‭ ‬پدرو‭ ‬مادر‭ ‬مرا‭ ‬همچنان‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬ولی‭ ‬بقیه‭ ‬به‭ ‬شوخی‭ ‬وتمسخرخود‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دادند،‭ ‬من‭ ‬گوش‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬آن‭ ‬حرفها‭ ‬بسته‭ ‬بودم‭. ‬من‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬وظایفی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬کوشا‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬بدریافت‭ ‬تشویق‭ ‬نامه‭ ‬ها‭ ‬وحتی‭ ‬جوایزنقدی‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬کاری‭ ‬جدید‭ ‬نایل‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬درسال‭ ‬دوم‭ ‬یکی‭ ‬ازمعروفترین‭ ‬پروفسورهای‭ ‬دانشگاه‭ ‬مرا‭ ‬بعنوان‭ ‬آسیستان‭ ‬خود‭ ‬برگزید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬سختکوش‭ ‬و‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیرچنان‭ ‬به‭ ‬کارهایش‭ ‬می‭ ‬رسیدم،‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬درحیرتم‭ ‬موتور‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬مغز‭ ‬تو‭ ‬چقدرقدرت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬خستگی‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬شناسد؟‭ ‬درسال‭ ‬سوم‭ ‬دانشگاه،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬تحقیقات‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشفیات‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬رهنمودهای‭ ‬بوعلی‭ ‬سینا‭ ‬گشودم‭ ‬و‭ ‬مسیرتازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬بازکردم،‭ ‬که‭ ‬دانشگاه‭ ‬دچار‭ ‬شگفتی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬گاه‭ ‬تا‭ ‬2‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬مطالعه‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬دانشگاه‭ ‬مسئولیت‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬گیاهی‭ ‬شرق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سپرد‭. ‬من‭ ‬امکان‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬مبله‭ ‬و‭ ‬شیک‭ ‬اجاره‭ ‬کنم،‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬پس‭ ‬اندازی‭ ‬بسازم،‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬حواله‭ ‬ای‭ ‬ارسال‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬ازهزینه‭ ‬های‭ ‬خواهربزرگم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬مرا‭ ‬کوچک‭ ‬وخوار‭ ‬می‭ ‬دید‭ ‬بپذیرم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬تلفنی‭ ‬بسیارتشکرکند‭.‬

من‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬4سال‭ ‬اولیه‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬خود‭ ‬بکلی‭ ‬رابطه‭ ‬احساسی‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬درزندگیم‭ ‬خط‭ ‬زده‭ ‬بودم،‭ ‬ولی‭ ‬دورادور‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬ازهمکارانم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬دارد،‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬قهوه‭ ‬و‭ ‬نوشابه‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬ناهارتهیه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬فرصت‭ ‬نداری‭ ‬بخودت‭ ‬برسی‭! ‬دیوید‭ ‬یک‭ ‬استاد‭ ‬جوان،‭ ‬بسیارمسئول،‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬کننده‭ ‬بود،‭ ‬گاه‭ ‬درنیمه‭ ‬های‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬من،‭ ‬فریادرس‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یاریم‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬البته‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬درخیلی‭ ‬موارد،‭ ‬به‭ ‬اوکمک‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬گشایش‭ ‬بودم‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬5سال‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬امید‭ ‬خانواده‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬هرچه‭ ‬آرزو‭ ‬داشتند،‭ ‬طلب‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬من‭ ‬برایشان‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬چون‭ ‬درآمدم‭ ‬بالا‭ ‬بود،‭ ‬خودم‭ ‬هم‭ ‬خرجی‭ ‬نداشتم،‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬بیشتر‭ ‬درآمدم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خانواده‭ ‬می‭ ‬فرستادم،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬پدرم‭ ‬خانه‭ ‬قدیمی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬بازسازی‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬شوق‭ ‬تصاویرش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬فرستاد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ازسالها‭ ‬دورادور‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬پدرم‭ ‬کمرراست‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ازانتظارش‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گوید‭. ‬من‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬دیوید،‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬جدی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬اجازه‭ ‬تلفنی‭ ‬ازپدر‭ ‬ومادرم،‭ ‬با‭ ‬دیوید‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭. ‬دیوید‭ ‬ازیک‭ ‬خانواده‭ ‬بسیارثروتمند‭ ‬بود،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬قصربود‭. ‬گرچه‭ ‬من‭ ‬زیاد‭ ‬بدنبال‭ ‬تجملات‭ ‬نبودم،‭ ‬به‭ ‬عشق،‭ ‬به‭ ‬وفاداری‭ ‬وصداقت‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬ساده‭ ‬رضایت‭ ‬داشتم،‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬دیوید‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬سعی‭ ‬کن‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬ساده‭ ‬ترشود‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬7سال‭ ‬درآن‭ ‬روزهای‭ ‬خوش،‭ ‬شهلا‭ ‬خواهربزرگترم،‭ ‬ازشوهرمعتاد‭ ‬وخشن‭ ‬خود‭ ‬تلفنی‭ ‬توضیح‭ ‬داد،‭ ‬اینکه‭ ‬حتی‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬شکایت‭ ‬اش‭ ‬بجایی‭ ‬نرسیده،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬قصد‭ ‬فرار‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬بدلیل‭ ‬صورت‭ ‬زیبایی‭ ‬که‭ ‬داشت‭ ‬حتی‭ ‬درخطراسیدپاشی‭ ‬ازسوی‭ ‬شوهرش‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کمک‭ ‬دادم،‭ ‬گفتم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بیا‭ ‬بیرون،‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬کمک‭ ‬بتو‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬ترتیب‭ ‬سفرت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬میدهم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬متاسفانه‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نمی‭ ‬دهد،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادم‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬برایش‭ ‬بگیرم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬اگربفهمد‭ ‬مرا‭ ‬شبانه‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خوشحال‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬گفت‭ ‬یک‭ ‬باج‭ ‬کلان،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬حاضرم‭ ‬تا‭ ‬20هزاردلار‭ ‬برایش‭ ‬حواله‭ ‬کنم،‭ ‬گفت‭ ‬بمن‭ ‬فرصت‭ ‬بده‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬اوحرف‭ ‬بزنم،‭ ‬شهلا‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬30هزاردلارحاضراست‭ ‬طلاقم‭ ‬بدهد،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پدرحواله‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬پدراین‭ ‬کارانجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شهلا‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬جیغ‭ ‬کشید‭.‬

4ماه‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬تا‭ ‬شهلا‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬آن‭ ‬مبلغ‭ ‬طلاق‭ ‬گرفت،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬گذرنامه‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دبی‭ ‬آمد،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬ازطریق‭ ‬وکیل‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬کنم،‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬طی‭ ‬3ماه‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬یکروز‭ ‬غروب،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬نیویورک،‭ ‬شهلا‭ ‬را‭ ‬اشک‭ ‬آلود‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬کشیدم‭. ‬شهلا‭ ‬وارد‭ ‬جمع‭ ‬خانواده‭ ‬ما‭ ‬شد،‭ ‬درست‭ ‬برخلاف‭ ‬آنچه‭ ‬من‭ ‬تصور‭ ‬میکردم،‭ ‬شهلا‭ ‬خیلی‭ ‬زیبا،‭ ‬سکسی‭ ‬و‭ ‬اغواگربود،‭ ‬چون‭ ‬درمدت‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬توجه‭ ‬همه‭ ‬مردان‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬اطرافیان‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬حیران‭ ‬مانده‭ ‬بودم،‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬فنون‭ ‬زنانه‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬خواهرم‭ ‬درخود‭ ‬جمع‭ ‬دارد،‭ ‬همه‭ ‬آنچه‭ ‬من‭ ‬هیچگاه‭ ‬در‭ ‬ذاتم‭ ‬نبود‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬برسردعوت‭ ‬ازشهلا‭ ‬برای‭ ‬شام‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬ازمردان‭ ‬آشنای‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬رقابت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬دیوید‭ ‬هم‭ ‬معترف‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬یک‭ ‬پارچه‭ ‬هیجان‭ ‬وطنازی‭ ‬و‭ ‬جذابیت‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬تعجب‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬امروز‭ ‬چنین‭ ‬زنی‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬مدرن‭ ‬آمریکا‭ ‬بگذارد‭ ‬وهمه‭ ‬را‭ ‬مات‭ ‬خود‭ ‬کند،‭ ‬درعوض‭ ‬من‭ ‬ساده‭ ‬ترین‭ ‬شکل‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬نماینده‭ ‬دیگری‭ ‬ازآن‭ ‬زنان‭ ‬باشم‭.  ‬شهلا‭ ‬بصورت‭ ‬تشکرمرتب‭ ‬مرا‭ ‬و‭ ‬دیوید‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬نجات‭ ‬دهنده‭ ‬من‭ ‬بودید‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بارهم‭ ‬با‭ ‬دیوید‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬بیرون‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬اندیشه‭ ‬بدی‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬راه‭ ‬نمی‭ ‬دادم،‭ ‬تا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬گفت‭ ‬مراقب‭ ‬خواهرت‭ ‬باش،‭ ‬انگار‭ ‬دراندیشه‭ ‬شکارشوهرت‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬هشدارمن‭ ‬بخود‭ ‬آمدم،به‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬کردار‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬های‭ ‬شهلا‭ ‬توجه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بوضوح‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬درایت‭ ‬خاص‭ ‬درپی‭ ‬شکاردیوید‭ ‬است،‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طریقی‭ ‬وسوسه‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬اطمینان‭ ‬به‭ ‬شوهرم،‭ ‬بهرحال‭ ‬دچار‭ ‬دلواپسی‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬شهلا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬صدها‭ ‬فنون‭ ‬زنانه‭ ‬اش،‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬برباید‭.‬

یک‭ ‬شب‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اصرارشهلا،‭ ‬مشروب‭ ‬مفصلی‭ ‬نوشیدیم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬3‭ ‬صبح‭ ‬بیدار‭ ‬ماندیم،‭ ‬من‭ ‬تقریبا‭ ‬بیهوش‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬وسط‭ ‬هال‭ ‬افتادم،‭ ‬ولی‭ ‬نمیدانم‭ ‬چه‭ ‬نیرویی‭ ‬مرا‭ ‬ازخواب‭ ‬پراند،‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬یک‭ ‬کیسه‭ ‬یخ‭ ‬روی‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬پیشانی‭ ‬ام‭ ‬گذاشتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬رفتم،‭ ‬درهمان‭ ‬تاریکی‭ ‬با‭ ‬حیرت‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬باوری‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬شهلا‭ ‬عریان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬اندام‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬اغواگرخود،‭ ‬به‭ ‬بالین‭ ‬دیوید‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬موهای‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نوازش‭ ‬می‭ ‬دهد‭! ‬

می‭ ‬خواستم‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬خشم‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬حمله‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬برخود‭ ‬مسلط‭ ‬شدم،‭ ‬خیلی‭ ‬خونسرد‭ ‬بدرون‭ ‬اتاق‭ ‬رفتم،‭ ‬دستش‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اتاقش‭ ‬کشانده‭ ‬و‭ ‬وادارش‭ ‬کردم،‭ ‬لباس‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬بپوشد،‭ ‬چمدان‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬ببندد‭ ‬ودرحالیکه‭ ‬دستپاچه‭ ‬و‭ ‬هاج‭ ‬وواج‭ ‬مرا‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سواراتومبیل‭ ‬خود‭ ‬کردم،‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬هتل‭ ‬گذاشتم،‭ ‬برایش‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬گرفتم،‭ ‬پولش‭ ‬را‭ ‬پرداختم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬مات‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬مست‭ ‬مرا‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتاقش‭ ‬بردم،‭ ‬مبلغ‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬پول‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬گذاشتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬اش‭ ‬نگاه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬درست‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬وقت‭ ‬داری‭ ‬برگردی‭ ‬ایران،‭ ‬وگرنه‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬خبرمیدهم‭ ‬تا‭ ‬دیپورت‭ ‬ات‭ ‬کنند،‭ ‬فقط‭ ‬یادت‭ ‬باشد،‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬نزدیکی‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬نشو،‭ ‬میدانم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬امروز،‭ ‬این‭ ‬طنازی‭ ‬هایت‭ ‬کارسازاست‭.‬

1464-88