دکترمحمد راسخی دارای بورد تخصصی بیماریهای داخلی ازآمریکا
سرپرست مجموعه پزشکی کالیفرنیای جنوبی در 5 منطقه
و افتتاح شعبه جدید و مجهز لانگ بیچ

با‭ ‬دکترمحمد‭ ‬راسخی‭ ‬دارای‭ ‬بورد‭ ‬تخصصی‭ ‬بیماریهای‭ ‬داخلی‭ ‬ازآمریکا‭ ‬و‭ ‬سرپرست‭ ‬مجموعه‭ ‬پزشکی‭ ‬کالیفرنیای‭ ‬جنوبی‭ ‬در5‭ ‬منطقه،‭ ‬درباره‭ ‬تلاش‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیرو‭ ‬انساندوستانه‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تیم‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬شان،‭ ‬برای‭ ‬واکسینه‭ ‬کردن‭ ‬سنین‭ ‬مختلف‭ ‬دیداری‭ ‬تازه‭ ‬داشتیم‭.‬

‭ ‬ازدکترراسخی‭ ‬درباره‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬نوجوانان‭ ‬بالای‭ ‬12سال‭ ‬پرسیدیم‭.‬

گفت‭: ‬همانطورکه‭ ‬درطی‭ ‬ماههای‭ ‬گذشته‭ ‬شاهد‭ ‬بودید،‭ ‬ما‭ ‬زدن‭ ‬واکسن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کادر‭ ‬پزشکی،‭ ‬افرادی‭ ‬بالای‭ ‬80‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬65سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬شروع‭ ‬کردیم‭ ‬وازچند‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬بالای‭ ‬18سال‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬نمودیم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬واکسن‭ ‬امودرناب‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬نوجوانان‭ ‬بالای‭ ‬12سال‭ ‬افایزرب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فرق‭ ‬آنها‭ ‬دراین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نوبت‭ ‬دوم‭ ‬مودرنا‭ ‬باید‭ ‬4هفته‭ ‬صبرکنند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فایزر3هفته‭ ‬ودراین‭ ‬میان‭ ‬اگرکسانی‭ ‬اصرارداشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬فایزر‭ ‬یا‭ ‬مودرنا‭ ‬بزنند‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

مهم‭ ‬اینکه‭ ‬بدانید‭ ‬اگرمدارس‭ ‬مختلف،‭ ‬کلیساها‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬دعوت‭ ‬کنند،‭ ‬ما‭ ‬بطوررایگان‭ ‬با‭ ‬کادرکامل‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دیدارشان‭ ‬می‭ ‬رویم‭ ‬واکسن‭ ‬میزنیم‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬مهمترین‭ ‬امردرجامعه‭ ‬امروز‭ ‬ما،‭ ‬بخصوص‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬آمادگی‭ ‬داریم‭ ‬درهرمحلی‭ ‬که‭ ‬هموطنان‭ ‬عزیزتجمع‭ ‬دارند،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬خبرکنند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬درخدمت‭ ‬شان‭ ‬باشیم‭.‬

نکته‭ ‬مهم‭ ‬اینکه‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬نوبت‭ ‬اول‭ ‬واکسن‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬درصورت‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬کرونا،‭ ‬بدن‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬کافی‭ ‬مصونیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بجزعلائم‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬سبک،‭ ‬دچارعوارض‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬بستری‭ ‬شدن‭ ‬نمیشوند،‭ ‬مگردرموارد‭ ‬بسیاراستثنایی،‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬بیمارستان‭ ‬ما‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬خوشبختانه‭ ‬آمار‭ ‬مبتلایان‭ ‬درایران‭ ‬هرروز‭ ‬پائین‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬وحتی‭ ‬دربعضی‭ ‬شهرها‭ ‬دیده‭ ‬نشده‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬اینحال‭ ‬بهتراست‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سینماها،‭ ‬باشگاه‭ ‬ها،‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬میروند‭ ‬ازماسک‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬احتیاط‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭.‬

همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬مراجعه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬واکسن‭ ‬زده‭ ‬اند،‭ ‬دچار‭ ‬هیچگونه‭ ‬حساسیت‭ ‬و‭ ‬ناراحتی‭ ‬مهمی‭ ‬نشده‭ ‬اند‭ ‬اینکه‭ ‬درروزهای‭ ‬اول‭ ‬جای‭ ‬واکسن‭ ‬کمی‭ ‬درد‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬کمی‭ ‬تب‭ ‬کنند،‭ ‬لرز‭ ‬کنند،‭ ‬خواب‭ ‬آلود‭ ‬باشند،‭ ‬بسیار‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نرمال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬تجویز‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬قرص‭ ‬تاینلول‭ ‬و‭ ‬ادویل‭ ‬میدهیم‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬هیچکس‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬واستفاده‭ ‬ازدستگاه‭ ‬های‭ ‬تنفسی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خبراز‭ ‬تاثیرمثبت‭ ‬واکسن‭ ‬ها‭ ‬میدهد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬کوشیم‭ ‬نسل‭ ‬نوجوان‭ ‬وجوان‭ ‬را‭ ‬درحد‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬واکسینه‭ ‬کنیم‭. ‬

کلینیک‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬منطقه‭ ‬ون‭ ‬نایز،‭ ‬شعبه‭ ‬جدید‭ ‬لانگ‭ ‬بیچ،‭ ‬پانوما،‭ ‬ال‭ ‬مونته،‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬درخدمت‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درتمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬طوفانی‭ ‬کرونا،‭ ‬ما‭ ‬تلفنی‭ ‬و‭ ‬تصویری‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬لزوم‭ ‬حضوری‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬بیماران‭ ‬خود‭ ‬رفتیم،‭ ‬امکان‭ ‬آزمایشات،‭ ‬عکسبرداریها،‭ ‬مموگرافی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساختیم‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬اینروزها‭ ‬درهای‭ ‬تمام‭ ‬کلینیک‌های‭ ‬ما‭ ‬بروی‭ ‬مردم‭ ‬باز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پزشکان‭ ‬متخصص‭ ‬چون‭ ‬همیشه‭ ‬درخدمت‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬هستند‭. ‬پزشکانی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬زایمان،‭ ‬اطفال،‭ ‬بیماریهای‭ ‬داخلی،‭ ‬کلیه،‭ ‬قلب،‭ ‬ریه‭ ‬وهمچنین‭ ‬درکلینیک‭ ‬ون‭ ‬نایز‭ ‬5‭ ‬تراپیست‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬به‭ ‬معالجه‭ ‬بیماران‭ ‬مشغولند‭. ‬بخش‭ ‬دندانپزشکی‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬تقریبا‭ ‬اولین‭ ‬خدمات‭ ‬دندانپزشکی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬هزینه‭ ‬اضافی‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬بیماران‭ ‬ما‭ ‬واکسن‭ ‬زده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کارت‭ ‬آنرا‭ ‬دارند‭ ‬بدون‭ ‬ماسک‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬میروند‭ ‬البته‭ ‬مسئله‭ ‬ماسک‭ ‬تقریبا‭ ‬حل‭ ‬شده‭ ‬فقط‭ ‬درهواپیماها،‭ ‬اتوبوس‭ ‬ها،‭ ‬قطارها،‭ ‬رعایت‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬گرچه‭ ‬همراه‭ ‬داشتن‭ ‬کارت‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬یک‭ ‬سند‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬آید‭.‬

شیوه‭ ‬کنترل‭ ‬وزن‭ ‬

‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬پزشکی‭ ‬برخورداراست‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬گونه‭ ‬درزمینه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬درآنجا‭ ‬بکارمشغولند‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬درباره‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬کنترل‭ ‬وزن‭ ‬دراین‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید‭.‬

‭- ‬همه‭ ‬درجریان‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬هجوم‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬نشینی،‭ ‬بسیاری‭ ‬ازمردم‭ ‬هیچ‭ ‬سرگرمی‭ ‬جز‭ ‬خوردن‭ ‬و‭ ‬نوشیدن‭ ‬و‭ ‬استراحت‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تماشای‭ ‬تلویزیون‭ ‬نداشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬مسلما‭ ‬همین‭ ‬ها‭ ‬سبب‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬شد‭. ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬دچار‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ناراحتی‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬شدید،‭ ‬کلیه،‭ ‬تیروئید،‭ ‬قلب‭ ‬که‭ ‬بیشترشان‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬چاقی‭ ‬بود‭. ‬

بیمارانی‭ ‬که‭ ‬اسیردیابت‭ ‬و‭ ‬فشارخون‭ ‬بودند‭ ‬دچار‭ ‬دردسرهای‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬شدند،‭  ‬بیماریهای‭ ‬عروقی‭ ‬،‭ ‬سکته‭ ‬مغزی‭ ‬و‭ ‬قلبی‭ ‬و‭ ‬بیماریهای‭ ‬کلیوی،‭ ‬کبد‭ ‬چرب،‭ ‬همه‭ ‬وهمه‭ ‬تشدید‭ ‬شدند،‭ ‬چون‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬تغذیه‭ ‬خوب‭ ‬نداشتند‭ ‬ورزش‭ ‬نمی‭ ‬کردند،‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬نمی‭ ‬رفتند‭.‬

خوشبختانه‭ ‬اخیرا‭ ‬داروهایی‭ ‬برای‭ ‬فشارخون‭ ‬و‭ ‬دیابت‭ ‬آمده،‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬وزن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهند‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬داروها‭ ‬واهمه‭ ‬دارند،‭ ‬درحالیکه‭ ‬عوارض‭ ‬چاقی‭ ‬چند‭ ‬برابرعوارض‭ ‬این‭ ‬داروهاست،‭ ‬قبلا‭ ‬آسپرین‭ ‬برای‭ ‬رقیق‭ ‬کردن‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تصلب‭ ‬شرائین‭ ‬بکار‭ ‬میرفت،‭ ‬ولی‭ ‬دربرخی‭ ‬ها‭ ‬ایجاد‭ ‬خونریزی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اینروزها‭ ‬آسپرین‭ ‬بچه‭ ‬81‭ ‬میلی‭ ‬برای‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬ببالا‭ ‬تجویز‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬48‭ ‬درصد‭ ‬ازسکته‭ ‬قلبی‭ ‬می‭ ‬کاهد‭.‬

داروهای‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬متابولیسم‭ ‬بدن‭ ‬آمده،‭ ‬که‭ ‬درکنترل‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬پائین‭ ‬آمدن‭ ‬سریع‭ ‬آن‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬اشتها‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬درهمین‭ ‬رابطه‭ ‬الب‭ ‬بندب‭ ‬یا‭ ‬بستن‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬معده‭ ‬درکم‭ ‬کردن‭ ‬اشتها‭ ‬معجزه‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬بسیارنجات‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شاهدیم‭ ‬که‭ ‬افرادی‭ ‬با‭ ‬400‭ ‬پاوند‭ ‬وزن،‭ ‬تا‭ ‬150‭ ‬پاوند‭ ‬میرسند‭.‬

خیلی‭ ‬ها‭ ‬وقتی‭ ‬عصبی‭ ‬میشوند‭ ‬زیاد‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬خورند،‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬تراپیست‭ ‬هایی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬پرخوری‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬اصولا‭ ‬ما‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬پائین‭ ‬آوردن‭ ‬وزن‭ ‬زیاد‭ ‬داریم‭.‬

‭ ‬عکس‭ ‬روی‭ ‬جلد‭ ‬از‭: ‬محسن‭ ‬منوچهری