دکترسام‭ ‬ابراهیمی‭ ‬سالهاست‭ ‬با‭ ‬دستهای‭ ‬توانای‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬ایرانیان‭ ‬ازهمه‭ ‬سنین‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬بجرات‭ ‬درطی‭ ‬سالها‭ ‬دهها‭ ‬هزار‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬ازگرفتاری‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬درآوری‭ ‬چون‭ ‬واریس‭ ‬و‭ ‬ورم‭ ‬پا،‭ ‬گرفتگی‭ ‬عضلات‭ ‬و‭ ‬دردهای‭ ‬پایان‭ ‬ناپذیر‭ ‬پا،‭ ‬خواب‭ ‬رفتگی‭ ‬و‭ ‬بیقراری‭ ‬پا،‭ ‬خارش،‭ ‬تغییرات‭ ‬پوستی‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬پا،‭ ‬بی‭ ‬حسی‭ ‬و‭ ‬سنگینی‭ ‬پا‭  ‬رها‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

پیام‭ ‬و‭ ‬شعارهمیشگی‭ ‬30‭ ‬دقیقه‭ ‬ملاقات‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬سام‭ ‬ابراهیمی،‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دردهای‭ ‬30ساله‭ ‬تان‭ ‬رها‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬درواقع‭ ‬یک‭ ‬حقیقت‭ ‬مسلم‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬ابراهیمی‭ ‬عقیده‭ ‬دارد‭ ‬مسئله‭ ‬سلامتی‭ ‬پاها،‭ ‬یک‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬بخصوص‭ ‬جوان‭ ‬ها‭ ‬اصلا‭ ‬درباره‭ ‬اش‭ ‬نمی‭ ‬اندیشند‭ ‬کمترکسی‭ ‬به‭ ‬معجزه‭ ‬سیستم‭ ‬بدنی‭ ‬خود‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬اینکه‭ ‬چه‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬ترتیبی‭ ‬غیرقابل‭ ‬تصور‭ ‬دربدن‭ ‬انسانها‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کوچکترین‭ ‬تلنگر،‭ ‬ضربه‭ ‬وحادثه‭ ‬ای‭ ‬ناگهان‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬درهم‭ ‬می‭ ‬ریزد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬مرگ‭ ‬انسانها‭ ‬پیش‭ ‬میرود‭. ‬وقتی‭ ‬صدمه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬منظم‭ ‬ادامه‭ ‬یابد،‭ ‬بصورت‭ ‬مزمن‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬سلولی‭ ‬می‭ ‬انجامد‭ ‬و‭ ‬صدمات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیر‭ ‬ببار‭ ‬می‭ ‬آورد‭.‬

دکترابراهیمی‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬باید‭ ‬هرعامل‭ ‬تحریک‭ ‬کننده‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬شناسایی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اثرآن‭ ‬عوامل‭ ‬برسیستم‭ ‬عصبی‭ ‬بکلی‭ ‬حذف‭ ‬گردد‭. ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬مطب‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پاهایشان‭ ‬صدمات‭ ‬عصبی،‭ ‬سوزن‭ ‬سوزن‭ ‬شدن،‭ ‬گر‭ ‬گرفتن،‭ ‬تغییرات‭ ‬حرارتی،‭ ‬داغ‭ ‬یا‭ ‬سرد‭ ‬شدن،‭ ‬خارش،‭ ‬بی‭ ‬حس‭ ‬شدن‭ ‬مشاهده‭ ‬میشود،‭ ‬عواملی‭ ‬که‭ ‬تخریب‭ ‬کننده‭ ‬هستند‭.‬

نارسائی‭ ‬های‭ ‬سیاهرگی‭ ‬که‭ ‬درپا‭ ‬ایجاد‭ ‬میشود‭ ‬درجامعه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬زیادتراست‭ ‬درهمین‭ ‬امریکا‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬اشخاص‭ ‬که‭ ‬تقریبا‭ ‬نود‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬درگیر‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬هستند‭.‬

خون‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬سیاهرنگ‭ ‬یا‭ ‬بقول‭ ‬معروف‭ ‬خون‭ ‬کثیف،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬جمع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مویرگ‭ ‬ها‭ ‬وشبکه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭  ‬و‭ ‬تنه‭ ‬اصلی‭ ‬سیاهرگی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬قلب‭ ‬بر‭ ‬گردد‭ ‬یعنی‭ ‬درحقیقت‭ ‬جریان‭ ‬خون‭ ‬درسیاهرگ‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬عادی‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬از‭ ‬پنجه‭ ‬وقوزک‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کشاله‭ ‬های‭ ‬بالای‭ ‬ران‭ ‬درحرکت‭ ‬هستند،‭ ‬دو‭ ‬تنه‭ ‬اصلی‭ ‬سیاهرگی‭ ‬در‭ ‬پای‭ ‬ما‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬برگرداندن‭ ‬خون‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬قلب‭ ‬است‭ ‬کارآمد‭ ‬این‭ ‬تنه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬فقط‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬خاطروجود‭ ‬یک‭ ‬دریچه‭ ‬هایی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬درهای‭ ‬دو‭ ‬دهنه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬خون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬هدایت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دلیلی‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬دریچه‭ ‬ها‭ ‬نتوانند‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خون‭ ‬نتواند‭ ‬به‭ ‬قلب‭ ‬برگردد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬حجم‭ ‬خونی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دریچه‭ ‬ها‭ ‬جمع‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬علائمی‭ ‬که‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬درپای‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬لختگی‭ ‬های‭ ‬خونی‭ ‬در‭ ‬رگ‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬عمقی‭ ‬پای‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬است‭. ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬لختگی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬یک‭ ‬موقعیت‭ ‬اضطراری‭ ‬و‭ ‬اورژانس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بایستی‭ ‬حتما‭ ‬مورد‭ ‬معالجه‭ ‬ودرمان‭ ‬قراربگیرد‭.‬

هرچقدر‭ ‬اشخاص‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬درحرکت‭ ‬باشند‭ ‬علائم‭ ‬نارسائی‭ ‬های‭ ‬وریدی‭ ‬کمتر‭ ‬درآن‭ ‬ها‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬دریچه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬میشوند‭ ‬خون‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اشخاص‭ ‬درست‭ ‬کار‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انقباضات‭ ‬ماهیچه‭ ‬ای‭ ‬خون‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬فشار‭  ‬داده‭ ‬میشود‭.  ‬علت‭ ‬گرفتگی‭ ‬عضلات‭ ‬ماهیچه‭ ‬ای‭ ‬پا،‭ ‬جمع‭ ‬شدن‭ ‬خون‭ ‬کثیف‭ ‬و‭ ‬افت‭ ‬مقداراکسیژن‭ ‬بافتهای‭ ‬ماهیچه‭ ‬ای‭ ‬پا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬هنگام‭ ‬خواب‭ ‬درشب‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬دراستراحت‭ ‬هستیم،‭ ‬گرفتگی‭ ‬عضلات‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬بی‭ ‬قراری‭ ‬پا،‭ ‬علائم‭ ‬عصبی‭ ‬پا‭ (‬اختلافات‭ ‬عصبی‭) ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بی‭ ‬حسی،‭ ‬خواب‭ ‬رفتگی،‭ ‬سوزن‭ ‬سوزن‭ ‬شدن،‭ ‬سوزش‭ ‬های‭ ‬پا،‭ ‬نوسانات‭ ‬ناگهانی‭ ‬حرارتی‭ ‬در‭ ‬پا‭- ‬تشخیص‭ ‬نارسائی‭ ‬وریدی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬آزمایشات‭ ‬سونوگرافی‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬ده‭ ‬دقیقه‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬ربع‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬پا‭ ‬رگ‭ ‬های‭ ‬عمقی‭ ‬و‭ ‬سطحی‭ ‬کاملا‭ ‬بررسی‭ ‬می‭ ‬شوند‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬بیمه‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬پذیرید؟‭ ‬

‭- ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬سلامتی‭ ‬پا‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬بیمه‭ ‬ها‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬Medical‭ ‬یا‭  Medicareو‭ ‬Anthem‭ ‬Blue‭ ‬Cross‭…. ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬PPO‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تمام‭ ‬بیمه‭ ‬را‭ ‬مطب‭ ‬ما‭ ‬قبول‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

مطب‭ ‬دکترسام‭ ‬ابراهیمی‭ ‬

818-900-2700 

16030 Ventura Blvd.Encino

‭ ‬