اپرویزکاردانب‭ ‬دوست‭ ‬مهربان‭ ‬همه‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬هنرمندان،‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬ناگهانی‭ ‬رفت،‭ ‬چون‭ ‬پرویز‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬برنامه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭.‬

کاردان‭ ‬84‭ ‬ساله‭ ‬خیلی‭ ‬جوان‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬پرانرژی‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سالش‭ ‬بود،‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬جوان‭ ‬سی‭ ‬چهل‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش،‭ ‬مصاحبه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬مستند‭ ‬مشغول‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬نمونه‭ ‬اش‭ ‬فیلم‭ ‬مستندی‭ ‬از‭ ‬استاد‭ ‬علی‭ ‬مسعودی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬خاصی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬کاردان‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬بودم،‭ ‬شب‭ ‬عروسی‭ ‬اش‭ ‬حضور‭ ‬داشتم،‭ ‬شاهد‭ ‬موفقیت‭ ‬اش‭ ‬درعرصه‭ ‬تلویزیون،‭ ‬سینما‭ ‬بودم،‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬یک‭ ‬نشریه‭ ‬ماهانه‭ ‬بنام‭ ‬رنگارنگ‭ ‬منتشر‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬شماره‭ ‬چاپ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬بدلیل‭ ‬گرفتاری‭ ‬کاردان‭ ‬بخاطر‭ ‬سفر‭ ‬اجرای‭ ‬تئاترهایش‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬انتشار‭ ‬مجله‭ ‬هفتگی‭ ‬جوانان،‭ ‬آن‭ ‬ماهنامه‭ ‬متوقف‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬دوستی‭ ‬با‭ ‬کاردان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭.‬

کاردان‭ ‬انسان‭ ‬شریفی‭ ‬بود،‭ ‬پدری‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬همسری‭ ‬مسئول‭ ‬بود،‭ ‬دو‭ ‬ازدواج‭ ‬درکارنامه‭ ‬زندگیش‭ ‬بود‭ ‬اولی‭ ‬با‭ ‬فرزانه‭ ‬تائیدی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬پسرش‭ ‬کیوان‭ ‬بود،‭  ‬بعد‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬پوری‭ ‬خانم،‭ ‬که‭ ‬یار‭ ‬و‭ ‬رفیق‭ ‬و‭ ‬همدم‭ ‬هم‭ ‬بودند‭. ‬ثمره‭ ‬اش‭ ‬شادی‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬برجسته‭ ‬است‭.‬

کاردان‭ ‬کارنامه‭ ‬درخشانی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تئاتر،‭ ‬تلویزیون‭ ‬سینما‭ ‬دارد‭ ‬واز‭ ‬پیشگامان‭ ‬تهیه‭ ‬سریال‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سریال‭ ‬محبوب‭ ‬خانه‭ ‬بدوش‭ ‬(مراد‭ ‬برقی)‭ ‬،‭‬بقولی‭ ‬خیابان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬خلوت‭ ‬می‭ ‬کرد؛‭ ‬درخارج‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬بسیار‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خاطره‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬نمایشی‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬پرطرفدار‭ ‬تلویزیونی‭ ‬اش‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬می‭ ‬ماند‭.‬

خانواده‭ ‬کاردان‭ ‬طبق‭ ‬وصیت‭ ‬خودش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬Cremate‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬خصوصی‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬فامیل‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬یکشنبه‭ ‬11‭ ‬جولای‭ ‬2021‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬7‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬جلسه‭ ‬بزرگداشت‭ ‬زندگی‭ ‬پربارش‭ ‬در‭ ‬بورلی‭ ‬ویلشر‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬برگزارمیشود‭.‬

پرواز‭ ‬تازه‭ ‬کاردان‭ ‬عزیز‭ ‬آغاز‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬فقدان‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬بخصوص‭ ‬پوری‭ ‬خانم‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬کیوان‭ ‬همراهیم‭.‬

استاد‭ ‬علی‭ ‬مسعودی‭ ‬ازرفیق‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گوید

خداحافظ‭ ‬دوست‭ ‬من‭…. ‬خداحافظ‭ ‬کاردان‭ ‬نازنین‭ ‬

اوهمچون‭ ‬شبنم‭ ‬پاک‭ ‬ودرخشنده‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬ازطلوع‭ ‬خورشید‭ ‬درگلوگاه‭ ‬گلهای‭ ‬نرگس‭ ‬شیرازی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬باغچه‭ ‬کوچک‭ ‬خانه‭ ‬من‭ ‬پیازش‭ ‬را‭ ‬کاشته‭ ‬ام‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬زلال‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بردامن‭ ‬اندیشه‭ ‬اش‭ ‬هیچ‭ ‬گردی‭ ‬ننشسته‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬شجاع‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬سالهای‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خنده‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬نقش‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬درگذشته‭ ‬های‭ ‬دور،‭ ‬دور‭ ‬داشت‭ ‬وداع‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬زخمهائی‭ ‬که‭ ‬برپیکر‭ ‬دیکتاتوری‭ ‬وفساد‭ ‬میزد‭ ‬با‭ ‬خطر‭ ‬وفاداری‭ ‬روزگار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مختصرزندگی‭ ‬کردن‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬داده‭ ‬بود‭.‬

سالهای‭ ‬سال،‭ ‬زمانی‭ ‬دراز‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شناختم،‭ ‬هنرمندی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درساعات‭ ‬پخش‭ ‬نمایشش‭ ‬خیابانهای‭ ‬همه‭ ‬شهرهای‭ ‬ایران‭ ‬تقریبا‭ ‬خالی‭ ‬ازتردد‭ ‬اتومبیلها‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬چشمها‭ ‬به‭ ‬تلویزیون‭ ‬ها‭ ‬گره‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬خاموش‭ ‬میشد‭ ‬و‭ ‬دردها،‭ ‬رنجهای‭ ‬مردمی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میداد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دوره‭ ‬گردی‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬روزگار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گذرانند‭.‬

وجود‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬معجزه‭ ‬بود‭ ‬او‭ ‬ستاره‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬هرچندگاهی‭ ‬می‭ ‬درخشند‭ ‬و‭ ‬ازدیدگاه‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬گریزند‭. ‬

هرچه‭ ‬که‭ ‬درنمایش‭ ‬شخصیت‭ ‬او‭ ‬برپرده‭ ‬ترسیم‭ ‬کنم،‭ ‬کمتراز‭ ‬واقعیت‭ ‬وجود‭ ‬او‭ ‬بود؛‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬چهارشنبه‭ ‬ها‭ ‬روزی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬دیدار‭ ‬وهم‭ ‬صحبتی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬زنده‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬میدانستم‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬اجتماعی‭ ‬داشتم‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬سانسوری‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬می‭ ‬آوردم؛‭ ‬جسارت‭ ‬من‭ ‬دربازگویی‭ ‬جنایات‭ ‬و‭ ‬ظلمهای‭ ‬برمردم‭ ‬رفته‭ ‬ام‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬مسئولیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬شجاعت‭ ‬بی‭ ‬پایان‭ ‬او‭ ‬داشت‭. ‬

او‭ ‬ازمیان‭ ‬ما‭ ‬رفت،‭ ‬او‭ ‬آبروی‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬تصویری‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬پهلوانی‭ ‬جسور‭ ‬و‭ ‬دریا‭ ‬دل‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نظیرش‭ ‬را‭ ‬کمتر‭ ‬دیده‭ ‬بودم‭…. ‬خدا‭ ‬حافظ‭ ‬دوست‭ ‬من،‭…. ‬خدا‭ ‬حافظ‭ ‬کاردان‭ ‬

هوشنگ‭ ‬توزیع‭ ‬کارگردان‭ ‬و‭ ‬بازیگر‭ ‬سرشناس‭ :‬

برجسته‭ ‬ترین‭ ‬ویژگی‭ ‬پرویزخوش‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬اش‭ ‬بود

نازنین‭ ……‬

شوکه‭ ‬شدم‭. ‬هیچ‭ ‬علامتی‭ ‬برای‭ ‬ناراحتی‭ ‬درش‭ ‬نبود‭. ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬هفته‭ ‬ها‭ ‬برنامه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬میکرد‭. ‬سرحال‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انرژی،‭ ‬شوکه‭ ‬شدم‭ ‬روزهای‭ ‬بدی‭ ‬است‭. ‬سال‭ ‬بدی‭ ‬بود‭. ‬میلیون‭ ‬انسان،‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬پرویز‭ ‬کاردان‭ ‬احساس‭ ‬همدردی‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

مثل‭ ‬همه،‭ ‬پرویزکاردان‭ ‬رو‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬شناسم‭. ‬شهرت‭ ‬سریالهایش‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬ایران‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مشهورخاص‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬سریالهای‭ ‬مثل‭ ‬امراد‭ ‬برقیب‭ ‬و‭ ‬اخانه‭ ‬بدوشب‭ …. ‬اما‭ ‬ارادت‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬نمایش‭ ‬ادرانتظار‭ ‬گودوب‭ ‬اثر‭ ‬ساموئل‭ ‬بکت،‭ ‬بکارگردانی‭ ‬اداود‭ ‬رشیدیب‭ ‬درکنار‭ ‬پرویز‭ ‬صیاد‭ ‬و‭ ‬بازی‭ ‬درخشانش‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬الاکیب‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭.‬

سالها‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬دریکی‭ ‬از‭ ‬نمایشنامه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صحنه‭ ‬برد‭ ‬همکاری‭ ‬داشتم‭. ‬نمایشی‭ ‬بود‭ ‬بنام‭ ‬اسلام‭ ‬وخداحافظب‭ ‬که‭ ‬دوره‭ ‬تمرین‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اجراهایش‭ ‬تقریبا‭ ‬یکسال‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬مختلف‭ ‬آمریکا‭ ‬سفر‭ ‬کردیم‭. ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬زمانی‭ ‬نوعی‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬رفاقت‭ ‬بین‭ ‬مان‭ ‬بوجود‭ ‬آمد‭. ‬این‭ ‬تاریخچه‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬تعریف‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬خوی‭ ‬او،‭ ‬بحساب‭ ‬تعارف‭ ‬گذاشته‭ ‬نشود‭! ‬

برجسته‭ ‬ترین‭ ‬ویژگی‭ ‬پرویز‭ ‬خوش‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬اش‭ ‬بود‭. ‬شور‭ ‬زندگی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬انرژی‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسید‭. ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مواقع،‭ ‬حتی‭ ‬دراوج‭ ‬هیجان‭ ‬زدگی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬تاتر،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬نمایش،‭ ‬بسیار‭ ‬خونسرد‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬بود‭. ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬بی‭ ‬دردسر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭. ‬پرویز‭ ‬کاردان‭- ‬برعکس‭ ‬من‭- ‬کمتر‭ ‬جدی‭ ‬میشد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هرگز‭ ‬عصبانی‭ ‬شدنش‭ ‬را‭ ‬ندیدم‭. ‬اعتراف‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بسیار‭ ‬آموختم‭.‬

روحش‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬جایش‭ ‬پیش‭ ‬ما‭ ‬خالی‭ ‬و‭ ‬خاطره‭ ‬اش‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬سبز‭.‬

این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬درآخر‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬جماعت‭ ‬بطور‭ ‬کلی‭ ‬،‭ ‬قدرشناس‭ ‬یکدیگر‭ ‬نیستیم‭. ‬قدرشناس‭ ‬هنرمندانمون‭ ‬نیستیم‭. ‬پرویز‭ ‬کاردان‭ ‬پنجاه‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬نمایش‭ ‬فعالیت‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬تاتر،‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خودش‭ ‬یکی‭ ‬یکدانه‭ ‬بود‭. ‬حجم‭ ‬کارها،‭ ‬نمایشهای‭ ‬تلویزیونی،‭ ‬شوهای‭ ‬تلویزیونی‭  ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬دیگرش‭ ‬کم‭ ‬نظیر‭ ‬بود‭. ‬پرویز‭ ‬کاردان‭ ‬اگر‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬هرکشور‭ ‬دیگری‭ ‬بود،‭ ‬قدرش‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬بیشترازاین‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬دانستند‭.‬

با‭ ‬احترام‭ ‬‭ ‬هوشنگ‭ ‬توزیع

‭ ‬