مسعود‭ ‬اسدالهی‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬کسوتان‭ ‬عرصه‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬سینما،‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬است‭. ‬نویسنده‭ ‬وکارگردانی‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬شماری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬درا‭ ‬ین‭ ‬سالها‭ ‬کشیده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬اسدالهی‭ ‬عزیز‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬نوجوان‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬درمجله‭ ‬جوانان‭ ‬خبرنگار‭ ‬بودم‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬

مسعود‭ ‬اسدالهی‭: ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارم‭ ‬و‭  ‬سردبیرتان‭ ‬آقای‭ ‬ار‭- ‬اعتمادیب‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬سردبیران‭ ‬نشریات‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬نمونه‭ ‬یک‭ ‬ژورنالیست‭ ‬موفق‭ ‬هستید‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کردید‭ ‬

س‭ : ‬جزو‭ ‬اولین‭ ‬کسانی‭ ‬بودید‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬تئاتری‭ ‬و‭ ‬تلویزیونی‭ ‬را‭ ‬درآمریکا‭ ‬آغاز‭ ‬کردید،‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬اگربخواهیم‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬است،‭ ‬کمی‭ ‬خودتان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید؟

اسدالهی‭ : ‬من‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬هرجوان‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬هنر‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬کارخودم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تئاتر‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬نوجوانی‭ ‬وارد‭ ‬کاخ‭ ‬جوانان‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬های‭ ‬آماتوری‭ ‬تئاتر‭ ‬کار‭ ‬کردم‭ ‬نمایش‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬کردیم‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬سابق‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬دولتی‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دادیم‭. ‬البته‭ ‬درآن‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬تئاترهای‭ ‬صحنه‭ ‬ای‭ ‬ضبط‭ ‬نمی‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬تماشاگران‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدند‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کاخ‭ ‬جوانان‭ ‬شکل‭ ‬گرفت،‭ ‬اناصر‭ ‬خدایارب‭ ‬مدیریت‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت،‭ ‬او‭ ‬اهل‭ ‬ذوق‭ ‬و‭ ‬قلم‭ ‬بود‭. ‬درکاخ‭ ‬جوانان،‭ ‬موسیقی،‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬نمایش‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کردیم‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬دعوتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریقه‭ ‬روزنامه‭ ‬اطلاعات‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬مسعود‭ ‬فقیه‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬اطلاعات‭ ‬قلم‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬ااحمد‭ ‬احرارب‭ ‬سردبیر‭ ‬روزنامه‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬انتخاب‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬نمایش‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬فقیه‭ ‬خواستیم‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬معروف‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬دعوت‭ ‬کند‭. ‬اداره‭ ‬هنرهای‭ ‬دراماتیک‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬تئاتر‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬داشتند‭. ‬اانتظامیب،‭ ‬امشایخیب،‭ ‬انصیریانب‭ ‬و‭ ‬افخری‭ ‬خوروشب‭ ‬از‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬بودند‭. ‬اعلی‭ ‬نصیریانب‭ ‬دعوت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬یک‭ ‬نمایشنامه‭ ‬ترجمه‭ ‬شده‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬امارتیب‭ ‬که‭ ‬فیلم‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬تا‭ ‬اسکار‭ ‬درآمریکا‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اارنست‭ ‬بورگناینب‭ ‬بازیگر‭ ‬آن‭ ‬بود‭. ‬البته‭ ‬تئاتر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ابرادویب‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬نصیریان‭ ‬مرا‭ ‬دعوت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬تئاتر‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬شاه‭ ‬آباد‭ ‬رفتم‭  ‬خیلی‭ ‬حس‭ ‬خوبی‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬درآن‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬آقای‭ ‬نصیریان‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنم‭.  ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کار‭ ‬دیگری‭ ‬با‭ ‬نصیریان‭ ‬‭ ‬انتظامی‭ ‬‭ ‬رکن‭ ‬الدین‭ ‬خسروی‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭  ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬چند‭ ‬نمایش‭ ‬کارکردم‭ ‬با‭ ‬انتظامی‭- ‬و‭ ‬در‭ ‬تئاترهای‭ ‬بعدی‭  ‬با‭ ‬اکامران‭ ‬نوزادب‭ ‬و‭ ‬اآپیک‭ ‬یوسفیانب‭ ‬همکاری‭ ‬کردم‭.‬

درگروه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬کامران‭ ‬نوزاد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردیم‭. ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭ ‬تلویزیونی‭ ‬کارگردانی‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬کامران‭. ‬بعد‭ ‬من‭ ‬گروه‭ ‬مستقل‭ ‬درست‭ ‬کردم‭. ‬نمایش‭ ‬اوراجیب‭ ‬اثر‭ ‬اسروانتسب‭ ‬را‭ ‬کارکردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬پخش‭ ‬شد‭. ‬مدیران‭ ‬تلویزیون‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬خوششان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفتند‭ ‬برایشان‭ ‬طرح‭ ‬یک‭ ‬سریال‭ ‬را‭ ‬بنویسم‭. ‬

البته‭ ‬اینها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سریال‭ ‬اپیوندب‭ ‬بود‭ ‬درابتدا‭ ‬با‭ ‬انصرت‭ ‬کریمیب‭ ‬و‭ ‬اثریا‭ ‬قاسمیب‭  ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬ثابت‭ ‬پاسال‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬تلویزیون‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬رفتیم،‭ ‬خلاصه‭ ‬کنم‭ ‬اپارس‭ ‬فیلمب‭ ‬فرستاد‭ ‬دنبال‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬وآقای‭ ‬کریمی‭ ‬در‭ ‬فیلمی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بازی‭ ‬کنیم‭. ‬و‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬سناریو‭ ‬را‭ ‬نوشتیم،‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬ادزد‭ ‬و‭ ‬پاسبانب‭ ‬آقای‭ ‬کریمی‭ ‬کارگردان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬پر‭ ‬فروش‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬من‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬احبیب‭ ‬الله‭ ‬بلورب‭  ‬و‭ ‬اتقی‭ ‬ظهوریب‭  ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کریمی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬کارخودمان‭ ‬را‭ ‬بسازیم‭ ‬که‭ ‬ادرشکه‭ ‬چیب‭ ‬را‭ ‬کار‭ ‬کردیم‭. ‬درشکه‭ ‬چی‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬کارگردانها‭ ‬و‭ ‬منتقدین‭ ‬پسندیدند‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اکیا‭ ‬رستمیب‭. ‬

من‭ ‬حد‭ ‬فاصل‭ ‬17‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬سالگی‭ ‬تجربه‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭. ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬بسیار‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭. ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬اینقدر‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رزومه‭ ‬سازی‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬گذارند،‭ ‬باید‭ ‬تجربه‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬تجربه‭ ‬اندوزی‭ ‬بگذارند‭. ‬طرف‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬بازیگری‭ ‬لندن‭ ‬یا‭ ‬اکتوراستودیو‭ ‬درس‭ ‬خوانده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دانشکده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬سینمایی،‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬تجربه‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬فایده‭ ‬ای‭ ‬ندارد‭. ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬ابراندوب‭. ‬اپل‭ ‬نیومنب‭ ‬و‭ ‬االیاکازانب‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬این‭ ‬دانشکده‭ ‬ها‭ ‬بیرون‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬اینها‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬وگرنه‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬دانشکده‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬آخر‭ ‬رفته‭ ‬اند‭ ‬دریک‭ ‬اداره‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬

کریمی‭ ‬به‭ ‬دانشجویان‭ ‬دراماتیک‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬مطمئنم‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬شما‭ ‬50‭ ‬نفرشاید‭ ‬5‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بدرخشند‭ ‬یعنی‭ ‬همه‭ ‬عمر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بپردازه‭ ‬بقیه‭ ‬رها‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬یک‭ ‬لیسانس‭ ‬دارید‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دراداره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬روید‭ ‬حقوق‭ ‬بیشتری‭ ‬بگیرید‭.‬

علی‭ ‬حاتمی‭ ‬نمونه‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬گرایی،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دراماتیک‭ ‬درس‭ ‬تئاتر‭ ‬می‭ ‬خواندیم‭ ‬برای‭ ‬دانشجویان‭ ‬تز‭ ‬می‭ ‬نوشتیم‭ ‬برای‭ ‬فیلم‭ ‬کوتاه،‭ ‬علی‭ ‬حاتمی‭ ‬آگهی‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬می‭ ‬ساخت،‭ ‬چون‭ ‬نثر‭ ‬آهنگین‭ ‬درکلامش‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬تجربه‭ ‬ها‭ ‬بعدها‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬فیلم‭ ‬سینمایی‭ ‬احسن‭ ‬کچلب‭ ‬را‭ ‬بسازد‭. ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬آدم‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬فولاد‭ ‬آبدیده‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

اگر‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬شانس‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬هم‭ ‬چاشنی‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬مهمترین‭ ‬کار‭ ‬ممکن‭ ‬برای‭ ‬هنرمند‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬هیکل‭ ‬و‭ ‬قیافه‭ ‬آنچنانی‭ ‬ندارد‭ ‬چه‭ ‬اجان‭ ‬گابنب‭ ‬باشی‭ ‬،‭ ‬چه‭ ‬اآنتونی‭ ‬کوئینب،‭ ‬اوارن‭ ‬بیتیب‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کنی‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬چهره‭ ‬ات‭ ‬با‭ ‬کارهایت‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬قلب‭ ‬مردم‭ ‬بماند‭. ‬و‭ ‬البته‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬این‭ ‬تجربه‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬منتقل‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬کاری‭ ‬شما‭ ‬سریال‭ ‬اطلاقب‭ ‬بود،‭ ‬سریالی‭ ‬که‭ ‬درآن‭ ‬نمای‭ ‬مدرنی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬نداشت،‭ ‬جوان‭ ‬گرایی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬رئالیستی‭ ‬به‭ ‬زندگی،‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬رسیدید؟‭ ‬

یک‭ ‬مواقعی‭ ‬یک‭ ‬موضوعی‭ ‬انگیزه‭ ‬شروع‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬خشم،‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬خشم‭ ‬استارت‭ ‬سریال‭ ‬طلاق‭ ‬بود‭. ‬خشم‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬مسیری‭ ‬سازنده‭ ‬هدایت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مسیر‭ ‬دور‭ ‬کند‭ ‬درجایی‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دلیل‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬کنند‭. ‬

ماجرا‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬سریال‭ ‬اآدم‭ ‬و‭ ‬حواب‭ ‬را‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬تصویربرداران‭ ‬تلویزیون‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬ها‭ ‬باج‭ ‬می‭ ‬گرفتند‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬استودیو‭ ‬بعضی‭ ‬زمان‭ ‬ها‭ ‬تا‭ ‬2،‭ ‬3‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬هم‭ ‬کارمان‭ ‬طول‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اضافه‭ ‬کاری‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬ولی‭ ‬بعضی‭ ‬هایشان‭ ‬باج‭ ‬می‭ ‬گرفتند‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ناراحت‭ ‬شدم،‭ ‬تصویربرداران‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬اجعفریانب‭ ‬و‭ ‬اپیمانب‭ ‬که‭ ‬مدیر‭ ‬تولید‭ ‬بود‭ ‬گفته‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬زمانی‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬کارم‭ ‬می‌خواهم‭ . ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اعتراض‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬تلویزیون‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬کارگردان‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬متعدد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کار‭ ‬طولانی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مثال‭ ‬زدم‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬خاطرات‭ ‬امارچلو‭ ‬ماسترویانیب‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افلینیب‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬که‭ ‬فلینی‭ ‬بعضی‭ ‬زمان‌ها‭ ‬چندین‭ ‬ساعت‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬اسوفیالورنب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لوکیشن‭ ‬معطل‭ ‬می‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬فیلمبرداری‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬خودش‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.  ‬اصلا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کارگردان‭ ‬ها‭ ‬مدام‭ ‬درحال‭ ‬تغییردادن‭ ‬ایده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دیالوگ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬فضای‭ ‬کارشان‭ ‬هستند‭ ‬وطبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارشان‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬هرحال‭ ‬مدتی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬تلویزیون‭ ‬نرفتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تلفن‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬خانم‭ ‬ادکتر‭ ‬ناظمیب‭ ‬که‭ ‬متخصص‭ ‬روانشناسی‭ ‬خانواده‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬کارهای‭ ‬پژوهشی‭ ‬و‭ ‬فیلمسازی‭ ‬درباره‭ ‬موضوع‭ ‬طلاق‭ ‬کار‭ ‬شود‭. ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬صحبت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬اپیزود‭ ‬نوشتم‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬دادم‭. ‬فیلمنامه‭ ‬رفت‭ ‬درشورای‭ ‬بالای‭ ‬تلویزیون‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬بیست‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬روانشناسان‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬شناس‭ ‬بودند‭. ‬دیدگاه‭ ‬ها‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬اپیزود‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭. ‬همه‭ ‬دیدند‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬کردند‭ ‬چون‭ ‬فیلم‭ ‬ریتم‭ ‬و‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬داشت‭. ‬ریتم‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬متفاوت،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬لوکیشن‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬کار‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬سریال‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پاورقی‭ ‬نبود،‭ ‬بلکه‭ ‬هر‭ ‬قسمت‭ ‬یک‭ ‬داستان‭ ‬مستقل‭ ‬داشت‭. ‬هر‭ ‬قسمت‭ ‬دو‭ ‬خط‭ ‬موازی‭ ‬داشت،‭ ‬یکی‭ ‬هنرپیشه‭ ‬های‭ ‬ثابت‭ ‬سریال‭ ‬که‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬دیگر‭ ‬هنرپیشه‭ ‬های‭ ‬مختلفی‭ ‬که‭ ‬داستان‭ ‬هرقسمت‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‭ ‬دادند‭. ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬سریال‭ ‬ها‭ ‬براساس‭ ‬یک‭ ‬زمان‭ ‬مشخص‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬درجدول‭ ‬پخش‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند،‭ ‬داستان‭ ‬آگهی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پخش‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬این‭ ‬سریال‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬کرد‭. ‬قسمت‭ ‬اول‭ ‬کار‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دقیقه‭ ‬شد‭. ‬گفتند‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬گفتم‭ ‬هرجای‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬کوتاه‭ ‬کنید‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬گفتند‭ ‬نمی‭ ‬توانیم‭ ‬کوتاه‭ ‬کنیم،‭ ‬ساختار‭ ‬سریال‭ ‬اینقدر‭ ‬دقیق‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توانستند‭ ‬کوتاهش‭ ‬کنند‭. ‬از‭ ‬همین‭ ‬جا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬سریال‭ ‬یا‭ ‬فیلمی‭ ‬ریتم‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭  ‬نباید‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬کوتاه‭ ‬بودن‭ ‬یا‭ ‬طولانی‭ ‬بودن‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬دستکاری‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬تلویزیون‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬ها‭ ‬دقیقه‭ ‬ای‭ ‬پول‭ ‬می‭ ‬گرفتند‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بی‭ ‬جهت‭ ‬طولانی‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬اپیزود‭ ‬معتاد‭  ‬90‭ ‬دقیقه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جایزه‭ ‬بازیگری‭ ‬و‭ ‬کارگردانی‭ ‬هم‭ ‬گرفت‭ . ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬یک‭ ‬فستیوال‭ ‬فیلم‭ ‬هم‭ ‬بگذارند‭.‬

سال‭ ‬ها‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬آمدم،‭ ‬دیدم‭ ‬نمادها‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬ها‭ ‬در‭  ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬چقدربازار‭ ‬دارند،‭ ‬عروسک‭ ‬یک‭ ‬فیلم‭ ‬ااسپیلبرگب‭ ‬ساخته‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬درآمد‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سریال‭ ‬طلاق‭ ‬پرمخاطب‭ ‬بود‭ ‬مثلا‭ ‬جیپ‭ ‬خبرنگار‭ ‬سریال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماشین‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬می‭ ‬ساختند‭ ‬خیلی‭ ‬فروش‭ ‬می‭ ‬کرد‭.‬

‭ ‬سریال‭ ‬طلاق‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬سریال‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬انتقادی‭ ‬باز‭ ‬کرد‭ ‬درادامه‭ ‬چه‭ ‬کردید؟‭  ‬اینجا‭ ‬مسعود‭ ‬سکوت‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

ادامه‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬را‭ ‬هفته‭ ‬آینده‭ ‬درباره‭ ‬مهاجرت،‭ ‬مسائل‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬سریال‭ ‬طلاق‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬بعدی‭ ‬درجوانان‭ ‬می‭ ‬خوانید

‭ ‬