خیلی از فروشندگان و خریداران خانه 
هنگامه آباقی را اعجازآفرین می دانند

هنگامه‭ ‬آباقی‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خیلی‭ ‬ازخریداران‭ ‬و‭ ‬فروشندگان‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬ملک،‭ ‬یک‭ ‬متخصص‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬واعجازآفرین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬دلواپسی‭ ‬و‭ ‬تردید‭ ‬با‭ ‬هنگامه‭ ‬آباقی‭ ‬شروع‭ ‬می‭ ‬کنید،‭ ‬با‭ ‬دنیایی‭ ‬ازامید‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬رضایت‭ ‬ازاو‭ ‬خداحافظی‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬

هنگامه‭ ‬آباقی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬تجربه‭ ‬گرانقدروخرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬هزاران‭ ‬ملک‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬روزم‭ ‬با‭ ‬خریداران‭ ‬و‭ ‬فروشندگان‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬میشوم،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬احساس‭ ‬پیش‭ ‬میروم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬لبخند‭ ‬رضایت‭ ‬را‭ ‬برچهره‭ ‬شان‭ ‬نبینم،‭ ‬آرام‭ ‬نمی‭ ‬گیرم‭. ‬

اولین‭ ‬قدم‭ ‬دراین‭ ‬زمینه‭ ‬دادن‭ ‬امکانات‭ ‬رایگان‭ ‬بسیارموثر‭ ‬و‭ ‬کارساز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬مبلمان‭ ‬و‭ ‬تزئین‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬آپارتمان‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬خریداران‭ ‬وقتی‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬میشوند‭ ‬تصورشان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خانه‭ ‬درآینده‭ ‬چگونه‭ ‬تزئین‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬خانه‭ ‬آینده‭ ‬شان‭ ‬که‭ ‬شیک‭ ‬وزیبا‭ ‬مبلمان‭ ‬شده،‭ ‬سریعا‭ ‬تصمیم‭ ‬می‭ ‬گیرند‭. ‬بارها‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬فروشندگان‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬خالی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬آن‭ ‬شوروحال‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬میدهد‭ ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬تا‭ ‬5‭ (‬پنج‭) ‬هزاردلارتزئینات‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬مبلمان‭ ‬را‭ ‬تکمیل‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬دلپذیری‭ ‬ازخانه‭ ‬را‭ ‬ازنظرخریداران‭ ‬می‭ ‬گذرانیم‭.‬

دومین‭ ‬اقدام‭ ‬ارزش‭ ‬گذاری‭ ‬روی‭ ‬خانه،‭ ‬یعنی‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬خانه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فروشنده‭ ‬این‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خیال‭ ‬راحت‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬مارکت‭ ‬کند‭.‬

می‭ ‬پرسیم‭ ‬انتظارایرانیان‭ ‬زمان‭ ‬خرید‭ ‬خانه‭ ‬چیست‭. ‬شما‭ ‬چه‭ ‬کمک‭ ‬هایی‭ ‬می‭ ‬کنید؟

بطورکلی‭ ‬ایرانیان‭ ‬بسیارخوش‭ ‬سلیقه‭ ‬و‭ ‬درعین‭ ‬حال‭ ‬مشکل‭ ‬پسند‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬منطقه،‭ ‬مردم،‭ ‬همسایه‭ ‬ها،‭ ‬امنیت‭ ‬محله‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬توجه‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬زمان‭ ‬خرید‭ ‬خانه،‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خانه‭ ‬بخش‭ ‬هایی‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬گست‭ ‬هاوس‭ ‬هایی‭ ‬بسازند،‭ ‬ایجاد‭ ‬درآمد‭ ‬کنند،‭ ‬قیمت‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرند‭.‬

برای‭ ‬من‭ ‬جالب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درصد‭ ‬بالایی‭ ‬ازایرانیان‭ ‬هنگام‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬محله،‭ ‬درهمان‭ ‬لحظات‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬دقیقی‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬میدهند،‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬همه‭ ‬جوانب‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬سنجند‭. ‬همین‭ ‬دقت،‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬هشیاری‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬با‭ ‬خیال‭ ‬راحت‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بخرند‭. ‬تیم‭ ‬ما‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬خریداران‭ ‬اطلاعات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬میدهد،‭ ‬اینکه‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬ملک‭ ‬درحقیقت‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬است،‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬پرواز‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬بچه‭ ‬هایشان‭ ‬است‭.‬

اینروزها‭ ‬ایرانیان‭ ‬بدنبال‭ ‬خرید‭ ‬خانه‭ ‬درنقاط‭ ‬مختلف‭ ‬ازجمله‭ ‬بورلی‭ ‬هیلز،‭ ‬برنت‭ ‬وود،‭ ‬سانتا‭ ‬مونیکا،‭ ‬کلبسس،‭ ‬انسینو‭ ‬و‭ ‬وودلندهیلز،‭ ‬گلندل‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬نقاط‭ ‬دیگرهستند‭. ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬بدنبال‭ ‬خانه‭ ‬درمناطقی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬ایرانیان‭ ‬بیشتراقامت‭ ‬دارند‭.‬

اینروزها‭ ‬بهترین‭ ‬زمان‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬خانه‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬فروش؟‭ ‬

برای‭ ‬هردو،‭ ‬زمان‭ ‬خوبی‭ ‬است،‭ ‬خصوصا‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬خرند،‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬کمترین‭ ‬بهره‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬خانه‭ ‬بخرند،‭ ‬نوعی‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬درضمن‭ ‬نباید‭ ‬عجله‭ ‬هم‭ ‬بکنند،‭ ‬چون‭ ‬خریداران‭ ‬نقد‭ ‬اینروزها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬هستند‭. ‬البته‭ ‬اینروزها‭ ‬شاید‭ ‬داغ‭ ‬ترین‭ ‬زمان‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬ملک‭ ‬باشد،‭ ‬چون‭ ‬قیمت‭ ‬ها‭ ‬درشرایط‭ ‬بالایی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬ورود‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬محله‭ ‬خوب،‭ ‬هجوم‭ ‬خریداران‭ ‬سرازیرمیشود،‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬مواقعی‭ ‬یک‭ ‬مشاور‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬یک‭ ‬مشاور‭ ‬بی‭ ‬تجربه‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬خریدار‭ ‬را‭ ‬دستپاچه‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬فروشنده‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬درگم‭!‬

خرید‭ ‬خانه‭ ‬درایالات‭ ‬دیگر،‭ ‬ازجمله‭ ‬نوادا،‭ ‬بخصوص‭ ‬لاس‭ ‬وگاس،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬خیلی‭ ‬داغ‭ ‬بود‭ ‬اخیرا‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬توصیه‭ ‬ای‭ ‬ندارید؟

چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬خیلی‭ ‬داغ‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬ناگهان‭ ‬قیمت‭ ‬ها‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭. ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دستپاچگی‭ ‬ملک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فروختند،‭ ‬ولی‭ ‬اگرشما‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬در‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬100‭ ‬هزاردلار‭ ‬بخرید‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬اجاره‭ ‬بدهید،‭ ‬یک‭ ‬معامله‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬خرید‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬آینده،‭ ‬ریسک‭ ‬دارد‭.‬

شما‭ ‬درمورد‭ ‬تهیه‭ ‬وام‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کنید؟

تیم‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬فروشنده‭ ‬و‭ ‬خریدارهمراه‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬کمپانی‭ ‬های‭ ‬وام‭ ‬همکاری‭ ‬داریم‭ ‬بهترین‭ ‬راهنمایی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬را‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد،‭ ‬بهترین‭ ‬بهره‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گیریم‭. ‬

شما‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬درا‭ ‬یران‭ ‬هستند‭ ‬چگونه‭ ‬برایشان‭ ‬درآمریکا‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬خرید؟

اگرمنظورتان‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیاست،‭ ‬ما‭ ‬امکانات‭ ‬زیادی‭ ‬داریم،‭ ‬ولی‭ ‬شخص‭ ‬خریدار‭ ‬باید‭ ‬اولا‭ ‬گرین‭ ‬کارت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬مشخص‭ ‬کند‭ ‬قصد‭ ‬خرید‭ ‬نقد‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬دراینجا‭ ‬سرمایه‭ ‬دارد،‭ ‬چون‭ ‬انتقال‭ ‬پول‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬مقرراتی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬کمک‭ ‬شان‭ ‬کنیم‭.‬

برای تماس با شما با چه شماره ای تماس بگیرند.
شماره همیشه فعال:
310-597-0179