پیمان‭ ‬ازجنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬

5‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬باراحمد‭ ‬همسایه‭ ‬دیواربه‭ ‬دیوارمان‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬درخانه‭ ‬اش،‭ ‬زمان‭ ‬انتقال‭ ‬سطل‭ ‬های‭ ‬زباله‭ ‬دیدم‭. ‬سلام‭ ‬وعلیکی‭ ‬کردیم،‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬پیمان‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬گفت‭ ‬احمدآقا‭! ‬کمی‭ ‬جا‭ ‬خوردم،‭ ‬ولی‭ ‬بحساب‭ ‬سادگی‭ ‬اش‭ ‬گذاشتم‭. ‬یکبار‭ ‬همسرم‭ ‬یک‭ ‬جعبه‭ ‬شیرینی‭ ‬بعنوان‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬درب‭ ‬منزل‭ ‬شان‭ ‬برد‭. ‬یکبار‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بدلیل‭ ‬خروج‭ ‬آب‭ ‬ازدرون‭ ‬خانه،‭ ‬زنگی‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬کلمه‭ ‬ای‭ ‬حرف‭ ‬زدیم،‭ ‬ولی‭ ‬کاملا‭ ‬پیدا‭ ‬بود،‭ ‬زیاد‭ ‬اهل‭ ‬معاشرت‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬صدای‭ ‬گریه‭ ‬بچه‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنیدم،‭ ‬ولی‭ ‬مادر‭ ‬بچه‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬دیدیم،‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬صدای‭ ‬ناله‭ ‬دردآلودی‭ ‬را‭ ‬شنیدیم،‭ ‬ولی‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬گذرا‭ ‬بود‭. ‬میترا‭ ‬همسرم،‭ ‬خیلی‭ ‬کنجکاو‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬توصیه‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬زیاد‭ ‬پیگیرشان‭ ‬نباش،‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬درخلوت‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کنند؛‭ ‬یکی‭ ‬ازروزهای‭ ‬طوفانیکه‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬جابجا‭ ‬کردن‭ ‬آنتن‭ ‬ماهواره‭ ‬روی‭ ‬بالکن‭ ‬کوچک‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬رفته‭ ‬بودم،‭ ‬سایه‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬احمد‭ ‬دیدم‭. ‬که‭ ‬یکی‭ ‬ازآنها‭ ‬نزدیک‭ ‬بالکن‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬حرفی‭ ‬بزند‭. ‬ولی‭ ‬با‭ ‬فریاد‭ ‬احمد‭ ‬ازجا‭ ‬پرید‭ ‬و‭ ‬دوان‭ ‬دوان‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬رفت‭.‬

این‭ ‬شرایط‭ ‬مرموز‭ ‬واسرارآمیزهمچنان‭ ‬پیش‭ ‬میرفت،‭ ‬تا‭ ‬یکبارصدای‭ ‬بی‭ ‬امان‭ ‬گریه‭ ‬بچه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬شنیدیم‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬آن‭ ‬احمد‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬ازپارکینگ‭ ‬خانه‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬بدلیل‭ ‬شیشه‭ ‬های‭ ‬سیاه‭ ‬اتومبیل،‭ ‬ما‭ ‬نتوانستیم‭ ‬درون‭ ‬آنرا‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬احمد‭ ‬بدرون‭ ‬گاراژ‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬بست‭.‬

من‭ ‬فردا‭ ‬آنقدرکمین‭ ‬کردم،‭ ‬تا‭ ‬احمد‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬بیرون‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬جلویش‭ ‬سبز‭ ‬شدم،‭ ‬ناچارترمز‭ ‬کرد،‭ ‬شیشه‭ ‬را‭ ‬پائین‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬لحن‭ ‬خشکی‭ ‬گفت‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬من،‭ ‬بلکه‭ ‬انگاربرای‭ ‬شما‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده،‭ ‬خونسرد‭ ‬نگاهم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬راستش‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬ازمردم‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬بد‭ ‬دیده‭ ‬ایم،‭ ‬ترجیح‭ ‬دادیم‭ ‬درخلوت‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کنیم،‭ ‬شما‭ ‬نگران‭ ‬ما‭ ‬نباشید،‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬روبراه‭ ‬هستیم‭! ‬

مدتی‭ ‬گذشت،‭ ‬نوروزاز‭ ‬راه‭ ‬رسید،‭ ‬رویا‭ ‬همسرم‭ ‬یک‭ ‬گلدان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سینی‭ ‬پراز‭ ‬وسائل‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬پشت‭ ‬درخانه‭ ‬شان‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬خبری‭ ‬نشد‭ ‬دلخوربازگشت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خانواده‭ ‬شک‭ ‬دارم،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬خبربدهیم،‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬چه‭ ‬بگوئیم؟‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬شکایتی‭ ‬دارد؟‭ ‬گریه‭ ‬ای،‭ ‬فریادی،‭ ‬تقاضای‭ ‬کمکی‭ ‬شنیده‭ ‬ایم؟‭ ‬رویا‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬دلواپس‭ ‬شان‭ ‬هستم،‭ ‬من‭ ‬فکرمیکنم‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬این‭ ‬خانواده،‭ ‬حوادثی‭ ‬می‭ ‬گذرد،‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬این‭ ‬آقا‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬همسردارد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬بچه،‭ ‬ولی‭ ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬پنهان‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬بدرون‭ ‬حریم‭ ‬خود‭ ‬راه‭ ‬نمی‭ ‬دهد،‭ ‬شاید‭ ‬رازی‭ ‬درپشت‭ ‬این‭ ‬دیوارهای‭ ‬همیشه‭ ‬ساکت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬سعی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬شاید‭ ‬این‭ ‬راز‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کنیم‭. ‬

یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬وقتی‭ ‬ازخروج‭ ‬احمدآقا‭ ‬ازخانه‭ ‬مطمئن‭ ‬شدم،‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬زنگ‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬زدم،‭ ‬ولی‭ ‬جوابی‭ ‬نیامد،‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬بالکن‭ ‬کوچک‭ ‬طبقه‭ ‬دوم‭ ‬رفتم،‭ ‬بدرون‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬نگاه‭ ‬کردم،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬خانمی‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بیرون‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬سلام‭ ‬کردم،‭ ‬جواب‭ ‬سلام‭ ‬مرا‭ ‬داد‭. ‬پرسیدم‭ ‬شما‭ ‬انگار‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬نیاز‭ ‬دارید؟‭ ‬انگار‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬درخانه‭ ‬شما‭ ‬افتاده؟‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬با‭ ‬پلیس‭ ‬حرف‭ ‬بزنم؟‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬درحالیکه‭ ‬صدایش‭ ‬می‭ ‬لرزید‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬پلیس‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬نکنید،‭ ‬ولی‭ ‬آیا‭ ‬راهی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬کلیسایی،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پناهگاهی‭ ‬برویم؟‭ ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬دخترتان‭ ‬دراین‭ ‬خانه‭ ‬هستید؟‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬هوو‭ ‬هم‭ ‬دارم،‭ ‬او‭ ‬شدیداً‭ ‬دچار‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬اضطراب‭ ‬شده،‭ ‬حتی‭ ‬ازاتاق‭ ‬خود‭ ‬بیرون‭ ‬نمی‭ ‬آید،‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬احمد‭ ‬آقا‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬کردارغیرعادی‭ ‬دارد؟‭ ‬گفت‭ ‬احمدآقا‭ ‬دیوانه‭ ‬است،‭ ‬خطرناک‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬ترسیم،‭ ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬اگر‭ ‬ازخانه‭ ‬بیرون‭ ‬بیائید،‭ ‬من‭ ‬ترتیبی‭ ‬می‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کلیسا‭ ‬پناه‭ ‬ببرید،‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬دولتی‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭. ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬داشتم‭ ‬حرف‭ ‬میزدم،‭ ‬که‭ ‬صدای‭ ‬باز‭ ‬شدن‭ ‬درخانه‭ ‬شان‭ ‬آمد،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬رفت،‭ ‬احمدآقا‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬من‭ ‬روی‭ ‬بالکن‭ ‬نگاهی‭ ‬خشم‭ ‬آلود‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬حرمت‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬نمی‭ ‬دارید؟‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬رفت‭.‬

من‭ ‬فردا‭ ‬آنقدرانتظارکشیدم‭ ‬تا‭ ‬احمدآقا‭ ‬بیرون‭ ‬آمد،‭ ‬جلوی‭ ‬اتومبیل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬شکنجه‭ ‬گاه‭ ‬درست‭ ‬کرده‭ ‬اید؟‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همسرم‭ ‬حرف‭ ‬نزنید،‭ ‬ما‭ ‬ناچاریم‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬گزارش‭ ‬بدهیم،‭ ‬نگاهی‭ ‬عجیب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬انداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬وقت‭ ‬بدهید،‭ ‬گفتم‭ ‬اشکال‭ ‬ندارد،‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بینیم‭.‬

رویا‭ ‬دو‭ ‬روزبعد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرداد،‭ ‬که‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالاتی‭ ‬درخانه‭ ‬همسایه‭ ‬رخ‭ ‬داده،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چه‭ ‬خبراست،‭ ‬شاید‭ ‬فردا‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬بدرون‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خانمها‭ ‬حرف‭ ‬بزنم؛‭ ‬من‭ ‬البته‭ ‬هشدار‭ ‬دادم،‭ ‬ولی‭ ‬بدم‭ ‬نیامد‭ ‬که‭ ‬رویا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬ازخانمها‭ ‬برساند‭ ‬جمعه‭ ‬صبح‭ ‬خانه‭ ‬همسایه‭ ‬ما‭ ‬ساکت‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬بود،‭ ‬چراغ‭ ‬ها‭ ‬خاموش،‭ ‬صدای‭ ‬تلویزیون‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬نشانه‭ ‬ای‭ ‬ازرفت‭ ‬وآمد‭ ‬دیده‭ ‬نمی‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬کنجکاو‭ ‬زنگ‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬زدیم،‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهریکی‭ ‬ازهمسایه‭ ‬ها‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬انگارهمه‭ ‬شان‭ ‬رفتند‭ ‬سفر،‭ ‬چون‭ ‬سحرگاه‭ ‬چمدان‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬سقف‭ ‬اتومبیل‭ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬دورشدند‭.‬

من‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬مشورت‭ ‬کردم،‭ ‬عقیده‭ ‬داشت‭ ‬چون‭ ‬شکایتی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬حادثه‭ ‬بخصوصی‭ ‬اتفاق‭ ‬نیفتاده،‭ ‬امکان‭ ‬پیگیری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬حادثه‭ ‬مشکوک‭ ‬گزارش‭ ‬داد‭ ‬واینکه‭ ‬شما‭ ‬فکرمیکنید‭ ‬زنان‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬تحت‭ ‬آزاربوده‭ ‬اند‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬پلیس‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬دادم،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬پلیس‭ ‬به‭ ‬درخانه‭ ‬ما‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬قبلا‭ ‬هم‭ ‬یکی‭ ‬دیگرازهمسایه‭ ‬ها،‭ ‬از‭ ‬جنب‭ ‬وجوش‭ ‬و‭ ‬سروصدای‭ ‬مشکوک‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گزارشی‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬هنوزاجازه‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬نداریم‭.‬

10‭ ‬روز‭ ‬آن‭ ‬خانه‭ ‬سوت‭ ‬وکور‭ ‬بود‭. ‬تا‭ ‬غروب‭ ‬جمعه‭ ‬احمدآقا‭ ‬برگشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬جلو‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬سلام‭ ‬کرد،‭ ‬گفت‭ ‬دیگرچه‭ ‬می‭ ‬خواهید؟‭ ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬معلوم‭ ‬است‭ ‬درون‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنید؟‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬کسی‭ ‬ربط‭ ‬ندارد‭. ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬انگار‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬همسردارید؟‭ ‬گفت‭ ‬حق‭ ‬دارم‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشم،‭ ‬با‭ ‬اینحال‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ربطی‭ ‬ندارد‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬زنها‭ ‬را‭ ‬شکنجه‭ ‬می‭ ‬دادید،‭ ‬ناگهان‭ ‬چنان‭ ‬عصبانی‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬هل‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬نتوانستم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬غلتیدم،‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬شاهد‭ ‬بودند‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پایم‭ ‬زخمی‭ ‬شد،‭ ‬احمدآقا‭ ‬دستپاچه‭ ‬بالای‭ ‬سرم‭ ‬آمد،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬پلیس‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬شکایت‭ ‬من،‭ ‬احمد‭ ‬آقا‭ ‬را‭ ‬دستبند‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬روانه‭ ‬بیمارستان‭ ‬شدم،‭ ‬ماجرا‭ ‬بالا‭ ‬گرفت‭. ‬من‭ ‬وکیل‭ ‬گرفتم،‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬ازهمسایه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬ماجرا‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬پرونده‭ ‬ای‭ ‬علیه‭ ‬احمد‭ ‬آقا‭ ‬تشکیل‭ ‬شد،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬احمد‭ ‬آقا‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬زن‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬شان‭ ‬درایران‭ ‬بوده،‭ ‬12‭ ‬فست‭ ‬فوود‭ ‬درجنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬دیگربا‭ ‬زن‭ ‬سوم‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬پیگیری‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬شد،‭ ‬قاضی‭ ‬احمد‭ ‬آقا‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬دارد،‭ ‬هرسه‭ ‬همسرخود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬برگرداند‭. ‬روزی‭ ‬که‭ ‬همسران‭ ‬احمدآقا‭ ‬با‭ ‬4‭ ‬فرزندشان‭ ‬وارد‭ ‬محله‭ ‬شدند،‭ ‬همه‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬ایستاده‭ ‬بودند،‭ ‬احمدآقا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬ضمانت‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬هدایت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬دست‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬کشید‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬خواهی‭ ‬دید‭ ‬چه‭ ‬بلائی‭ ‬سرت‭ ‬می‭ ‬آورم‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬حاضرشدم‭ ‬ازشکایت‭ ‬خود،‭ ‬که‭ ‬تقریباً‭ ‬با‭ ‬اتهام‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬کشتن‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬بگذرم؛‭ ‬که‭ ‬احمدآقا‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬همه‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬قاضی‭ ‬ضمن‭ ‬دستور‭ ‬چنین‭ ‬حکمی،‭ ‬از‭ ‬احمدآقا‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬شوهریکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خانمها‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬همسردیگرش‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگردند‭ ‬و‭ ‬احمدآقا‭ ‬هم‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬جز‭ ‬پذیرش‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬فروش‭ ‬6‭ ‬فست‭ ‬فود‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬همسرش‭ ‬رفت‭.‬

دو‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬ازحرکت‭ ‬دو‭ ‬همسرطلاق‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬دستمایه‭ ‬بالا،‭ ‬درخانه‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬پارتی‭ ‬بزرگ‭ ‬بود،‭ ‬همسران‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬محله‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬همسایه‌های‭ ‬دیواربه‭ ‬دیوارمان‭ ‬حضورداشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خودشان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬آزادانه‭ ‬گفتند‭ ‬و‭ ‬خندیدند،‭ ‬رقصیدند‭ ‬و‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬چشیدند‭.‬

1464-88