ساراعباسی‭ ‬و‭ ‬درمجموع‭ ‬خانواده‭ ‬عباسی،‭ ‬سیاوش‭ ‬اوستا‭ ‬درپاریس‭ ‬همیشه‭ ‬یاور‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬ودر‭ ‬کل‭ ‬یاورهنرمندان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬بزرگداشتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬ستاره‭ ‬ماندنی‭ ‬سینما‭ ‬درپاریس‭ ‬انجام‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬سارا‭ ‬عباسی‭ ‬گفتگویی‭ ‬پرنکته‭ ‬داشتیم‭.‬

‭ ‬گفتگوی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬خانم‭ ‬سارا‭ ‬عباسی‭ ‬بیشترمتمرکز‭ ‬است‭ ‬برستاره‭ ‬ی‭ ‬بی‭ ‬نظیرسینمای‭ ‬ایران‭ ‬سرکارخانم‭ ‬آذر‭ ‬شیوا،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬اخیرا‭ ‬وارد‭ ‬81‭ ‬سالگی‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬خبرش‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬هم‭ ‬چاپ‭ ‬کردیم،‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬به‭ ‬پاریس‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬خوانندگان‭ ‬خوب‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬سراسردنیا‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬پی‭ ‬گیرحال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬این‭ ‬بازیگرقدیمی‭ ‬سینما‭ ‬هستند‭.‬

سارا‭ ‬عباسی‭: ‬خانم‭ ‬آذرشیوا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬پاریس‭ ‬آمدند‭. ‬حتی‭ ‬دوران‭ ‬حکومت‭ ‬شاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شاهنشاه‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬ازایران‭ ‬بروید‭. ‬چهارسال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬بود‭. ‬مدتی‭ ‬پاریس‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬اورلئان‭ ‬رفتند،‭ ‬چون‭ ‬فضای‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬همانجا‭ ‬ماندگارشدند‭. ‬

من‭ ‬افتخارآشنایی‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1991‭ ‬داشتم،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1990‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬آمده‭ ‬بودم‭ ‬وازهمان‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬دوستی‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬نیزادامه‭ ‬دارد‭ ‬وایشان‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬هستند‭. ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭.‬

‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬دراطراف‭ ‬پاریس‭ ‬هستند؟‭ ‬

‭- ‬بله‭ ‬ایشان‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬دراطراف‭ ‬پاریس‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬قبلا‭ ‬در‭ ‬رادیو‭ ‬آوای‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬ایشان‭ ‬حضورداشتند‭. ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواستند‭ ‬هنرمند‭ ‬و‭ ‬بازیگر‭ ‬وخواننده‭ ‬بشوند‭ ‬ایشان‭ ‬راهنمایی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬یا‭ ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬می‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬می‭ ‬ماندند‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬شانس‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬دیدار‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رادیو‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬برنامه‭ ‬زنده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پرسش‭ ‬مردم‭ ‬جواب‭ ‬می‭ ‬دادند‭. ‬آخرین‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ابی‭ ‬ومنوچهر‭ ‬سخائی‭ ‬گذاشته‭ ‬بودیم،‭ ‬ایشان‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬ازخوانندگان‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬ایشان‭ ‬ابی‭ ‬بود‭.  ‬و‭ ‬حتی‭ ‬کنسرتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ابی‭ ‬گذاشتم‭ ‬درواقع‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬خانم‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬بود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬ها‭ ‬دیگر‭ ‬نتوانستند‭ ‬بیایند‭ ‬و‭ ‬نخواستند‭ ‬ادامه‭ ‬بدهند،‭ ‬مدتی‭ ‬می‭ ‬خواستند‭ ‬دور‭ ‬باشند،‭ ‬ولی‭ ‬درآن‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬خیلی‭ ‬زحمت‭ ‬کشیدند‭.‬

‭ ‬شغل‭ ‬اصلی‭ ‬خانم‭ ‬آذرشیوا‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬چی‭ ‬بود؟‭ ‬

‭- ‬پرستاری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دادند،‭ ‬چون‭ ‬درایران‭ ‬هم‭ ‬شغل‭ ‬ایشان‭ ‬پرستاری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬درسال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬هم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬بازنشستگی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬افتخاری‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬بزرگسال‭.‬

‭ ‬هیچوقت‭ ‬درطی‭ ‬این‭ ‬سالها‭ ‬خانم‭ ‬آذرشیوا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برنگشتند؟‭ ‬

‭- ‬هیچوقت‭. ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬آمدند‭ ‬دیگر‭ ‬تصمیمی‭ ‬برای‭ ‬حتی‭ ‬سفرکردن‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬نداشتند‭. ‬

‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬چه‭ ‬رابطه‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬داشتید،‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬ایشان‭ ‬می‭ ‬رفتید‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬داشتید‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬چکار‭ ‬می‭ ‬کردند؟‭ ‬

‭- ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬یکبار‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬دختری‭ ‬ازآن‭ ‬وصلت‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ماندانا‭ ‬و‭ ‬درهمان‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اول‭ ‬آشنایی‭ ‬ما،‭ ‬ایشان‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬خاطراینکه‭ ‬دخترشان‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬رفتاری‭ ‬خوب‭ ‬نداشتند‭ ‬نخواستند‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬ارتباط‭  ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬ایشان‭ ‬گوشه‭ ‬نشینی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کردند،‭ ‬بیشتر‭ ‬سرگرم‭ ‬کار‭ ‬بودند‭ ‬وعلاقه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬مجدد‭ ‬نداشتند‭. ‬بیشتر‭ ‬درجمع‭ ‬فرانسوی‭ ‬ها‭ ‬بودند،‭ ‬تلفنی‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬قرارهای‭ ‬حضوری‭ ‬هم‭ ‬ماهی‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬نداشتند‭ ‬جایی‭ ‬مطرح‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مطلب‭ ‬یاعکسی‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬چاپ‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬فیلم‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬درایران‭ ‬بازی‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدند‭ ‬و‭ ‬خاطرات‭ ‬خودش‭ ‬رامرور‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬یا‭ ‬نه؟

‭- ‬ایشان‭ ‬آلبوم‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬خانه‌شان‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬ولنجک‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬عکسها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬خاطرات‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬تعریف‭ ‬میکردند‭ ‬و‭ ‬ازهنرمندان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هرزمانی‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬ایشان‭ ‬می‭ ‬رفتیم‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬نشان‭ ‬بدهیم‭ ‬که‭ ‬خاطرات‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬خانم‭ ‬زنده‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬دراین‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬کمتر‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتاد‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬دخترشان‭ ‬فوت‭ ‬کردند‭ ‬افسرده‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬کمترکسی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدند‭. ‬

‭ ‬علت‭ ‬مرگ‭ ‬دخترشان‭ ‬چه‭ ‬بود؟

‭- ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬ارتباط‭ ‬زیادی‭ ‬با‭ ‬دخترشان‭ ‬نداشتند،‭ ‬دخترایشان‭ ‬دوست‭ ‬فرانسوی‭ ‬داشت‭ ‬اینطوری‭ ‬که‭ ‬روایت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬خودکشی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬گفته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬کشته‭ ‬است‭ ‬دقیقاً‭ ‬حقیقت‭ ‬مشخص‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬خبر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنود‭ ‬شوکه‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مادربرایشان‭ ‬شنیدن‭ ‬خبر‭ ‬مرگ‭ ‬دختر‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬است‭.‬

‭ ‬دخترخانم‭ ‬شیوا‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬ایشان‭ ‬درایران‭ ‬بود؟‭ ‬

‭- ‬بله،‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بود،‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬هیچوقت‭ ‬درباره‭ ‬همسرشان‭ ‬صحبت‭ ‬نمی‭ ‬کردند‭. ‬ولی‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬دراین‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬اشان‭ ‬درایران‭ ‬درتماس‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬توانستم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬درارتباط‭ ‬قرار‭ ‬بدهم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬روحی‭ ‬به‭ ‬خانم‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬خیلی‭ ‬کمک‭ ‬شد‭. ‬عکس‭ ‬های‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬و‭ ‬برادرش‭ ‬را‭ ‬بزرگ‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬دراتاق‭ ‬زدم‭ ‬هروقت‭ ‬می‭ ‬روم‭ ‬پیش‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واتساپ‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬تماس‭ ‬می‭ ‬گیریم‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ازنظر‭ ‬روحی‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬خوشحال‭ ‬میشوند‭.‬

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آیا‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬آشنایان‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬ایشان‭ ‬می‭ ‬آمدند؟‭ ‬

‭- ‬ایشان‭ ‬زیاد‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬دیدارها‭ ‬نداشتند،‭ ‬خب‭ ‬ملاقاتی‭ ‬هم‭ ‬نبود‭ ‬کسی‭ ‬هم‭ ‬نشانه‭ ‬و‭ ‬آدرس‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬تماسی‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬نداشت؛‭ ‬آخرین‭ ‬بار‭ ‬آقای‭ ‬بهرام‭ ‬بیضایی‭ ‬می‭ ‬خواستند‭ ‬فیلمی‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬برادر‭ ‬من‭ ‬آدرس‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اورلئون‭ ‬می‭ ‬روند‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬زیاد‭ ‬خوشحال‭ ‬نشدند‭ ‬و‭ ‬درهرصورت‭ ‬دعوت‭ ‬آقای‭ ‬بیضایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬قبول‭ ‬نکردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬گفتگو‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬ناراحت‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬ملاقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬نداشتند‭ ‬کسی‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬ببیند‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬و‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬فیلم‭ ‬هم‭ ‬نداشتند‭.‬

‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬حرف‭ ‬می‭ ‬زدید،‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ماجرای‭ ‬جلوی‭ ‬دانشگاه‭ ‬برایتان‭ ‬تعریف‭ ‬نکرد؟‭ ‬

‭- ‬چرا،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬بیشتر‭ ‬درارتباط‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬هرموقع‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬رفتیم‭ ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬برایمان‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬می‭ ‬گفتند،‭ ‬عکس‭ ‬هنرپیشه‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قدیمی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬پرسند‭ ‬وقتی‭ ‬فردین‭ ‬که‭ ‬فوت‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شد‭. ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دیدند‭ ‬همه‭ ‬اسامی‭ ‬بازیگران‭ ‬و‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬کارگردان‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬را‭ ‬می‌گفتند؛‭ ‬برای‭ ‬بزرگداشت‭ ‬ایشان‭ ‬چند‭ ‬همکار‭ ‬که‭ ‬پیام‭ ‬دادند‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬شدند،‭ ‬پیام‭ ‬صوتی‭ ‬و‭ ‬تصویری‭. ‬روز‭ ‬تولدشان‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬ها‭ ‬خوشحال‭ ‬شدند‭.‬

‭ ‬از‭ ‬آدم‭ ‬به‭ ‬خصوصی،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬وکسانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬نامی‭ ‬نمی‭ ‬برند؟

‭- ‬از‭ ‬هنرپیشه‭ ‬ها‭ ‬حرف‭ ‬میزدند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬درکدام‭ ‬فیلم‭ ‬بودند‭. ‬خاطرات‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کوتاه‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬ولی‭ ‬درمورد‭ ‬دانشگاه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬هنرمندان‭ ‬سینما‭ ‬فروش‭ ‬آدامس‭ ‬اقدام‭ ‬کردند‭ ‬هم‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬عقیده‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کردم‭.‬

‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب،‭ ‬فیلمی‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشند؟‭ ‬

‭- ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬اند،‭ ‬فقط‭ ‬اخبار‭ ‬را‭ ‬پی‭ ‬گیری‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬اخبار‭ ‬فرانسوی‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬پی‭ ‬گیری‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬من‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬خاطرات‭ ‬آن‭ ‬سالها‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬کنیم‭.‬

‭ ‬واقعاً‭ ‬جای‭ ‬شکر‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬مراقبت‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬امیدی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬تنها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

‭- ‬به‭ ‬هرحال‭. ‬من‭ ‬براین‭ ‬باورم‭ ‬که‭ ‬امثال‭ ‬خانم‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬گنجینه‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واقعا‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فراموش‭ ‬شوند،‭ ‬حیف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬نکنند‭. ‬ما‭ ‬خوشحالیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬درایشان‭ ‬زنده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬صحبت‭ ‬کردم،‭ ‬شایعاتی‭ ‬درباره‭ ‬فوت‭ ‬ایشان‭ ‬درفضای‭ ‬مجازی‭ ‬پخش‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬پیش‭ ‬ایشان‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬یک‭ ‬صدای‭ ‬کوتاه‭ ‬ازایشان‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬همکاران‭ ‬شما‭ ‬نگران‭ ‬حال‭ ‬شما‭ ‬هستند‭. ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬فرانسوی‭ ‬کوتاه‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬حالم‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬دوستداران‭ ‬و‭ ‬همکارانشان‭ ‬آرزوی‭ ‬سلامتی‭ ‬کردند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬مردم‭ ‬باعث‭ ‬دلگرمی‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬می‭ ‬پرسیدند‭ ‬مگر‭ ‬مردم‭ ‬هنوز‭ ‬مرابه‭ ‬یاد‭ ‬دارند‭.‬

گفتم‭ ‬بله،‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬حتی‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کارهای‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بیند‭. ‬و‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شناسند‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬خاطرات‭ ‬بسیار‭ ‬قشنگی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬گذاشته‭ ‬اید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬را‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬تلفن‭ ‬زدن‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دیدارها‭ ‬تکرار‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬باعث‭ ‬دلگرمی‭ ‬ایشان‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬ایشان‭.‬

‭ ‬من‭ ‬شنیدم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دخترشان‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬نوه‭ ‬ایشان‭ ‬هم‭ ‬جوانی‭ ‬عاصی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬اذیت‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬خانم‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬ها‭ ‬درست‭ ‬است؟

‭- ‬متاسفانه‭ ‬درست‭ ‬است‭. ‬دخترشان‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬91‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬آزار‭ ‬میداد‭ ‬و‭ ‬دخترشان‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬باورهای‭ ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬کنند‭ ‬والان‭ ‬هم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬فوت‭ ‬دخترشان،‭ ‬نوه‭ ‬ایشان‭ ‬پیدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬بزرگش‭ ‬ارث‭ ‬و‭ ‬میراث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ببخشد‭. ‬خانم‭ ‬شیوا‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬می‭ ‬زنیم‭ ‬میگوید‭ ‬فیلم‭ ‬درخت‭ ‬ها‭ ‬ایستاده‭ ‬می‭ ‬میرند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬دارد‭ ‬تکرارمیشود‭. ‬فیلم‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬پیوسته‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬دعا‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬این‭ ‬ستاره‭ ‬ارزشمند‭ ‬سینما‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬دوستان‭ ‬خوبی‭ ‬مثل‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬آرامش‭ ‬بگذراند‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬شما‭ ‬یار‭ ‬و‭ ‬یاورش‭ ‬باشید‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هم‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬لبخند‭ ‬روی‭ ‬لب‭ ‬های‭ ‬ایشان‭ ‬باشد،‭ ‬دلگرمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬باشد‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬خوشنودی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬درآرامش‭ ‬ببنیم‭ ‬و‭ ‬خوشحال‭ ‬باشند‭.‬

درپایان‭ ‬خواستم‭ ‬بگویم‭ ‬درباره‭ ‬بزرگداشت‭ ‬ایشان‭ ‬که‭ ‬23‭ ‬جون‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬زحمات‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬موثر‭ ‬بود‭. ‬هم‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬دوستداران‭ ‬ایشان‭ ‬که‭ ‬پیام‭ ‬گذاشتند‭ ‬ازطریق‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬قدردانی‭ ‬کنم‭. ‬واقعا‭ ‬این‭ ‬مردم‭ ‬باعث‭ ‬دلگرمی‭ ‬و‭ ‬خوشحالی‭ ‬ایشان‭ ‬شدند‭. ‬ما‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬ساعت‭ ‬همراه‭ ‬ایشان‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬پیام‌ها‭ ‬را‭ ‬گوش‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬تصویری‭ ‬با‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬داشتند‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬این‭ ‬شش‭ ‬ساعت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قلب‭ ‬وعشق‭ ‬سپری‭ ‬کردند‭. ‬

‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬میشود‭ ‬دید؟‭ ‬

‭- ‬دریوتوب‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬تلگرام‭ ‬و‭ ‬اینستاگرام‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ودر‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬وجوددارد‭. ‬مدت‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬26‭ ‬دقیقه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬قسمت‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬ها،‭ ‬پیام‭ ‬وعکس‭ ‬های‭ ‬تولد‭ ‬ایشان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬زادروز‭ ‬آذر‭ ‬شیوا‭ ‬است‭.‬

‭ ‬امیدوارم‭ ‬این‭ ‬کارشما‭ ‬برای‭ ‬سایرهنرمندان‭ ‬الگو‭ ‬شود‭.‬

‭- ‬امیدوارم‭ ‬هنرمندان‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬زنده‭ ‬هستند‭ ‬بتوانیم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬برایشان‭ ‬بزرگداشت‭ ‬بگیریم‭.‬