1464-87

سیاوش‭ ‬از‭ ‬نیویورک‭ ‬

درخانواده‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬مردسالاری‭ ‬سرلوحه‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬بود،‭ ‬بیشتر‭ ‬زنان‭ ‬فرمانبردار،‭ ‬مطیع‭ ‬و‭ ‬سربزیر‭ ‬و‭ ‬خدمتگزار‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نمونه‭ ‬اش‭ ‬مادر‭ ‬خودم‭ ‬بود؛‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سحرگاهان‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پدرم‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬اهل‭ ‬خانه‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬آخرین‭ ‬نفری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬لیوان‭ ‬چای‭ ‬می‭ ‬نوشید‭. ‬پدرم‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬زن‭ ‬وظیفه‭ ‬بدنیا‭ ‬آوردن‭ ‬بچه،‭ ‬بزرگ‭ ‬کردن‭ ‬شان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ثمررساندن‭ ‬شان‭ ‬است،‭ ‬زنان‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬درخدمت‭ ‬مرد‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬باشند،‭ ‬درهیچ‭ ‬موردی‭ ‬صدایشان‭ ‬بلند‭ ‬نشود،‭ ‬اعتراض‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬کنند،‭ ‬که‭ ‬سایه‭ ‬مردی‭ ‬بربالای‭ ‬سرشان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

یادم‭ ‬هست‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬بدلایلی‭ ‬به‭ ‬تنگ‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬فریادی‭ ‬برمی‭ ‬آورد،‭ ‬پدرم‭ ‬دربرابرش‭ ‬می‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬می‭ ‬کوبید‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬زیاده‭ ‬حرف‭ ‬بزنی،‭ ‬همین‭ ‬فردا‭ ‬طلاقت‭ ‬میدهم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکِ‭ ‬چمدان‭ ‬لباس‭ ‬روانه‭ ‬خانه‭ ‬پدرت‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬وهمین‭ ‬تهدید‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سکوت‭ ‬می‭ ‬کشید،‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریخت،‭  ‬درخلوت‭ ‬فریاد‭ ‬میزد‭ ‬و‭ ‬صدایش‭ ‬را‭ ‬هیچکس‭ ‬نمی‭ ‬شنید‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬برادرانم‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬اندیشه‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شدیم‭ ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬خواهر‭ ‬کوچکترمان‭ ‬زور‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بیگاری‭ ‬می‭ ‬کشیدیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اشکهایشان‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬داشتیم‭: ‬زیاد‭ ‬ننربازی‭ ‬در‭ ‬نیار،‭ ‬و‭ ‬ظیفه‭ ‬ات‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬ماست‭.‬

مادرم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جرأت‭ ‬عاشق‭ ‬ما‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬بودیم،‭ ‬همه‭ ‬زورگویی‭ ‬های‭ ‬پدر‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شوهر‭ ‬دادن‭ ‬خواهرانم،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یوغ‭ ‬ستم‭ ‬پدر‭ ‬خلاص‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬زمان‭ ‬ازدواج‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬خواهران‭ ‬مان‭ ‬رضایت‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬ندیدیم،‭ ‬ولی‭ ‬حداقل‭ ‬خوشحال‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬زیرستم‭ ‬ما‭ ‬رها‭ ‬میشوند‭.‬

وقتی‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬کوچکترین‭ ‬پسرخانواده‭ ‬بودم،‭ ‬دبیرستان‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬برادر‭ ‬بزرگترم‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬انداختند،‭ ‬مادرم‭ ‬یکروز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پدرم‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬پدرم‭ ‬گفت‭ ‬طلاقت‭ ‬میدهم،‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬طلاقم‭ ‬بده،‭ ‬رهایم‭ ‬کن،‭ ‬بگذار‭ ‬بروم‭ ‬نفس‭ ‬بکشم‭. ‬من‭ ‬آنروزها‭ ‬تازه‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬بخود‭ ‬آمده‭ ‬بودم،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬فکر‭ ‬میکردم‭ ‬زنها‭ ‬باید‭ ‬مطیع‭ ‬مردان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬مادرم‭ ‬طلاق‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬راهی‭ ‬استرالیا‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خواهر‭ ‬و‭ ‬برادرش‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کند‭. ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬هم‭ ‬مرتب‭ ‬زنگ‭ ‬میزد‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬نیازی‭ ‬داریم،‭ ‬برآورده‭ ‬سازد‭. ‬منهم‭ ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬کردم،‭ ‬ولی‭ ‬لیسانس،‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬من‭ ‬کارساز‭ ‬نبود،‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬پدرم‭ ‬بکار‭ ‬مشغول‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توصیه‭ ‬پدرم‭ ‬با‭ ‬دختر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭  ‬اش‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭. ‬ریحانه‭ ‬دختر‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬مهربان‭  ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬داری‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬ارثیه‭ ‬مردسالاری‭ ‬پدر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬رفتارم‭ ‬با‭ ‬ریحانه‭ ‬زیاد‭ ‬مهربانانه‭ ‬نبود،‭ ‬ریحانه‭ ‬هم‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬پدرش‭ ‬خیلی‭ ‬سختگیر‭ ‬و‭ ‬متعصب‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬زورگویی‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬ساخت،‭ ‬تا‭ ‬صاحب‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬شدیم،‭ ‬متأسفانه‭  ‬من‭ ‬دست‭ ‬نکشیدم‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬کتک‭ ‬زدم‭! ‬وقتی‭ ‬مهمان‭ ‬داشتیم،‭ ‬ریحانه‭ ‬یک‭ ‬مستخدم‭ ‬تمام‭ ‬عیار‭ ‬بود،‭ ‬فقط‭ ‬پذیرایی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬میز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬مهمانان‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬نمی‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کوچکتر‭ ‬میشود،‭ ‬منزوی‭ ‬تر‭ ‬میشود،‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬هم‭ ‬نمی‭ ‬رود،‭ ‬فامیل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬نمی‭ ‬آمدند،‭ ‬بیشتر‭ ‬اوقات‭ ‬در‭ ‬آشپزخانه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬گم‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬من‭ ‬هرروز‭ ‬موفق‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬پولدارترو‭ ‬قدرتمند‭ ‬تر‭ ‬می‭ ‬شدم‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬می‭ ‬رفتم،‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬قمار‭ ‬و‭ ‬سرگرمی‭ ‬های‭ ‬مجردها‭ ‬را‭ ‬داشتم‭ ‬وهمه‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬دانستم،‭ ‬تا‭ ‬یکبار‭ ‬برسر‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬ریحانه‭ ‬بحث‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬سبک‭ ‬پدرم‭ ‬چمدان‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬در‭ ‬گذاشتم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬ببر‭.‬

من‭ ‬حتی‭ ‬پیگیر‭ ‬نبودم‭ ‬که‭ ‬ریحانه‭ ‬چه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کجا‭ ‬رفت؟‭ ‬فقط‭ ‬یکروز‭ ‬خواهرش‭ ‬ورقه‭ ‬ای‭ ‬جلوی‭ ‬من‭ ‬گذاشت،‭ ‬که‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تائید‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬بدون‭ ‬تامل‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گفتم‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬التماس‭ ‬جلوی‭ ‬درخانه‭ ‬ام‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬بخشش‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬وساطت‭ ‬اطرافیان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬شرایطی‭ ‬می‭ ‬بخشم‭.‬

برخلاف‭ ‬انتظار‭ ‬من‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬ریحانه‭ ‬نشد،‭ ‬تا‭ ‬یکسال‭ ‬بعد‭ ‬خبرش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬آوردند،‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬برادر‭ ‬بزرگش‭ ‬رفته‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬خودم‭ ‬خیالم‭ ‬راحت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬شهرزاد‭ ‬دختر‭ ‬جوانی‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬یکپارچه‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬و‭ ‬طنازی‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬2‭ ‬ماه‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬مجذوب‭ ‬خود‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬بدون‭ ‬او‭ ‬زندگی‭ ‬برایم‭ ‬معنایی‭ ‬نداشت،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬دیگران‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اش‭ ‬داشتند،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بربایند‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬خواسته‭ ‬او‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬برسر‭ ‬تپه‭ ‬ای‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬بنام‭ ‬او‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬شهرزاد‭ ‬ملکه‭ ‬خانه‭  ‬من‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬شده‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬انرژی‭ ‬وعشق‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬آواز‭ ‬او‭ ‬زیر‭ ‬سقف‭ ‬خانه‭ ‬ام‭ ‬سرشار‭ ‬می‭ ‬شدم‭ ‬تا‭ ‬براثر‭ ‬اتفاق‭ ‬خانمی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فروشگاهی‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭  ‬کشاند‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خبر‭ ‬خوبی‭ ‬برایت‭ ‬ندارم،‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬مراقب‭ ‬باش،‭ ‬شهرزاد‭ ‬معتاد‭ ‬است،‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬محلات‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬امن‭ ‬با‭ ‬آدمهای‭ ‬خطرناکی‭ ‬مراوده‭  ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬دارد‭ ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شدم،‭ ‬گفتم‭ ‬باور‭ ‬نمی‭ ‬کنم،‭ ‬گفت‭ ‬همه‭ ‬وسایل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بگرد،‭ ‬اتاق‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کن،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تعقیب‭ ‬کن‭ ‬تا‭ ‬واقعیت‭ ‬برایت‭ ‬برایت‭ ‬روشن‭ ‬شود‭.‬

من‭ ‬مات‭ ‬شده،‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬جستجوها‭ ‬را‭ ‬کردو‭ ‬متاسفانه‭ ‬فهمیدم‭ ‬شهرزاد‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬معتاد‭ ‬و‭ ‬فاسد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬مواد،‭ ‬با‭ ‬خطرناک‭ ‬ترین‭ ‬مردها‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬کشیدم‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سرش‭ ‬فریاد‭ ‬زدم،‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬گفت‭ ‬بله‭ ‬من‭ ‬معتادم،‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬چه‭ ‬ربطی‭ ‬دارد،‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬برود‭ ‬بیرون‭! ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬زن‭ ‬من‭ ‬هستی،‭ ‬من‭ ‬اختیار‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دارم،‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬شوهر‭ ‬من‭ ‬هستی،‭ ‬من‭ ‬اختیار‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬طلاق‭ ‬بگیرم؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬حاضرم،‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬ساختمان‭ ‬4‭ ‬طبقه‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬بانکی‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬من‭ ‬بکن،‭ ‬وگرنه‭ ‬همه‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬آبرویت‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬برم‭! ‬سویش‭ ‬هجوم‭ ‬بردم،‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬برسرم‭ ‬کوبید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬همان‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬برسر‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬زخمی‭ ‬شدیم،‭ ‬گفت‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬پلیس‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬برو‭ ‬پی‭ ‬کارت،‭ ‬گفت‭  ‬شرطم‭ ‬را‭ ‬گفتم‭  ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬شرط‭ ‬را‭ ‬برآورده‭ ‬کن‭ ‬تا‭  ‬من‭ ‬غیبم‭ ‬بزند‭. ‬

3‭ ‬ماه‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬وکیل‭ ‬با‭ ‬تجربه،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نفوذی‭ ‬که‭ ‬شهرزاد‭ ‬درهمه‭ ‬جا‭ ‬از‭ ‬دادسرا‭ ‬و‭ ‬دادگاه‭ ‬و‭ ‬خلاصه‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬داشت،‭ ‬من‭ ‬ساختمان‭ ‬4‭ ‬طبقه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بخشیدم‭ ‬و‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬تمام‭ ‬شد،‭ ‬جلوی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حمله‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دنده‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬شکست،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬حتی‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬شکایت‭ ‬هم‭ ‬نشدم‭ ‬و‭ ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬کوچکی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اجاره‭ ‬داده‭ ‬بودم‭ ‬رفتم،‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬با‭ ‬ریحانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬ظلم‭ ‬های‭ ‬عالم‭ ‬را‭ ‬روای‭ ‬ریحانه‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬نجیب‭ ‬روزگار‭ ‬می‭ ‬داشتم‭.‬

خوشبخانه‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬مرد‭ ‬ثروتمندی‭ ‬بودم؛‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬چهارکسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬موفق‭ ‬داشتم،‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬کاملا‭ ‬گیج‭  ‬بودم،‭  ‬تا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬آدرس‭ ‬ریحانه‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬جواب‭ ‬نداد،‭ ‬بهر‭ ‬طریقی‭ ‬بود‭ ‬ویزا‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬فهمیدم‭ ‬ریحانه‭ ‬تحصیلات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬داروسازی‭ ‬پایان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬قد‭ ‬کشیده‭ ‬اند‭ ‬زندگی‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬دردسری‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬ریحانه‭ ‬هنوز‭ ‬شوهر‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬برادرش‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬ساعت‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬کردم،‭ ‬از‭ ‬پشیمانی‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬سرگشتگی‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬ظلم‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬درحق‭ ‬ریحانه‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬ضربه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬خورده‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬های‭ ‬تلخ‭ ‬زندگیم‭ ‬برایش‭ ‬گفتم،‭ ‬خواهش‭ ‬کردم‭ ‬ریحانه‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بازگرداند،‭ ‬گفت‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چه‭ ‬قولی‭ ‬بدهم‭ ‬ولی‭ ‬دلم‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬آرامش‭ ‬زندگی‭ ‬ریحانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬بزنم،‭ ‬سعی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستورآن‭ ‬قرار‭ ‬گذاشتیم‭.  ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬ریحانه‭ ‬همه‭ ‬وجودم‭ ‬می‭ ‬لرزید،‭ ‬شرمنده‭ ‬اش‭ ‬بودم،‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظارم،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬من‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬پسرم‭ ‬پرسید‭ ‬چرا‭ ‬اینقدر‭ ‬دیراز‭ ‬سفرآمدید؟‭  ‬دستم‭ ‬را‭ ‬دراز‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬ریحانه‭ ‬را‭ ‬بگیرم،‭ ‬دستم‭ ‬را‭ ‬فشرد‭ ‬گفتم‭ ‬مرا‭ ‬ببخش‭ ‬بخاطر‭ ‬آن‭ ‬سالهای‭ ‬سیاه،‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چسباند‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬چنین‭ ‬روزی‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬ساده‭ ‬من‭ ‬خوش‭ ‬آمدی‭.‬

1464-88