کامران‭ ‬وهومن‭ ‬دوخواننده‭ ‬محبوب‭ ‬می‭ ‬گویند‭:‬

شنبه‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬2021،‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬استثنایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬شبی‭ ‬که‭ ‬ازساعت‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬11شب،‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬آرام‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬تشنه‭ ‬و‭ ‬بیقرارخاطره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آهنگهای‭ ‬دلخواهشان‭ ‬را‭ ‬سیراب‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬خوشحالی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اولین‭ ‬کنسرت‭ ‬بزرگ‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قرنطینه‭ ‬درلس‭ ‬آنجلس‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬درشب‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬حوادثی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬رخ‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬درکنسرت‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته،‭ ‬چون‭ ‬هرلحظه‭ ‬این‭ ‬شب‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬سورپرایز‭ ‬می‭ ‬گذرد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬آهنگی‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬رقصنده،‭ ‬نورپردازی‭ ‬ویژه،‭ ‬آتش‭ ‬بازی،‭ ‬صحنه‭ ‬آرایی‭ ‬متفاوت‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬متفاوت‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬میدهیم‭.‬

ما‭ ‬درطی‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬کنسرت‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬درسراسرجهان‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم،‭ ‬ولی‭ ‬بجرات‭ ‬می‭ ‬گوئیم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ماهها‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬تدارک‭ ‬برنامه‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬را‭ ‬تافته‭ ‬جدا‭ ‬بافته‭ ‬ای‭ ‬میدانیم،‭ ‬آهنگهایی‭ ‬که‭ ‬درشب‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آثارخاطره‭ ‬انگیز،‭ ‬آثار‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬نشده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬میخوانیم‭.‬

ما‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬کنسرت‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم‭ ‬ولی‭ ‬هیچگاه‭ ‬چنین‭ ‬تدارکی‭ ‬نداشتیم،‭ ‬هیچگاه‭ ‬چنین‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬گروه‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬متفاوتی‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬نگرفته‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬مدیون‭ ‬حمایت‭ ‬عموسعید‭ ‬عزیزمان،‭ ‬سعید‭ ‬سیام‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درهیچ‭ ‬زمینه‭ ‬ای‭ ‬دریغ‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬تدارکات‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬مسعود‭ ‬جمالی‭ ‬مدیرکاسپین‭ ‬نتیجه‭ ‬شگفت‭ ‬انگیزخواهد‭ ‬داشت‭.‬

ارکستر‭ ‬بزرگ‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬عقیل‭ ‬ابراهیمی‭ ‬آمیخته‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬نوازندگان‭ ‬ایرانی،‭ ‬آمریکایی،‭ ‬لاتین‭ ‬و‭ ‬ژاپنی‭ ‬و‭ ‬سازهای‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬زهی‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬کلاسیک‭ ‬ازهمین‭ ‬حالا‭ ‬تمرینات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬وعمو‭ ‬سعید‭ ‬عزیزمان،‭ ‬از‭ ‬متخصصین‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نورپردازی،‭ ‬صدا،‭ ‬صحنه‭ ‬دعوت‭ ‬کرده،‭ ‬چند‭ ‬گروه‭ ‬رقص،‭ ‬آتش‭ ‬بازی‭ ‬های‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬جدید،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬هیجان‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬آهنگها‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬زنده‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬بخشند‭. ‬ایرانیان‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬توقع‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬دارند،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬یکسال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشته‭ ‬کارنامه‭ ‬هنری‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬زده‭ ‬اند،‭ ‬جامعه‭ ‬هنری‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکایی‭ ‬مقایسه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬صحنه‭ ‬گریک‭ ‬تیاتر‭ ‬را‭ ‬فتح‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬چون‭ ‬آهنگهایی‭ ‬که‭ ‬آماده‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬باب‭ ‬سلیقه‭ ‬همه‭ ‬سنین‭ ‬است‭.‬

ما‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬سالگی‭ ‬کار‭ ‬خوانندگی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردیم‭ ‬با‭ ‬رهبری‭ ‬وهدایت‭ ‬شهبال‭ ‬شب‭ ‬پره‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬معروف‭ ‬بلک‭ ‬کتز‭ ‬وحمایت‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬نازنین‭ ‬اش‭ ‬گلی‭ ‬خانم‭ ‬که‭ ‬گام‭ ‬های‭ ‬بلند‭ ‬را‭ ‬برداشتیم‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیون‭ ‬شان‭ ‬میدانیم‭.‬

ما‭ ‬برای‭ ‬شب‭ ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬فیلمبردار‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬کمک‭ ‬گرفته‭ ‬ایم،‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬12‭ ‬آهنگ‭ ‬ساخته‭ ‬عارف‭ ‬شکوری،‭ ‬کامران‭ ‬و‭ ‬هومن،‭ ‬حسین‭ ‬تیموری‭ ‬با‭ ‬تنظیم‭ ‬های‭ ‬عارف‭ ‬شکوری‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیوهایش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬درشهرک‭ ‬سینمایی‭ ‬استانبول‭ ‬ساختیم‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬رئوف‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬بالایی‭ ‬کارگردانی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬را‭ ‬کمپانی‭ ‬آونگ‭ ‬پخش‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

برای‭ ‬هرآهنگی‭ ‬جدید‭ ‬درآن‭ ‬شب،‭ ‬گروه‭ ‬رقص‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬صحنه‭ ‬آرایی،‭ ‬ارکسترو‭ ‬سازهای‭ ‬مختلف‭ ‬بکار‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬آهنگهای‭ ‬دیوانه‭ ‬تم،‭ ‬بغلم‭ ‬کن‭ ‬عشقم،‭ ‬میمیرم‭ ‬برات‭… ‬دراین‭ ‬میان‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سینگل‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬پخش‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬درتدارک‭ ‬اجرای‭ ‬آهنگهایی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬مدیربرنامه‭ ‬مایکل‭ ‬جکسون‭ ‬Dieter‭ ‬Wiesner‭ ‬طبق‭ ‬قراردادی‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬حرکت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هدایت‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬چه‭ ‬آهنگهای‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬انگلیسی،‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬رمانتیک‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬تند‭ ‬و‭ ‬پرجنب‭ ‬و‭ ‬جوش‭ ‬و‭ ‬رقص‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬

استقبالی‭ ‬که‭ ‬ازهم‭ ‬اکنون‭ ‬هموطنان‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬آهنگهای‭ ‬جدید‭ ‬نشان‭ ‬دادند،‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬براستی‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬شبی‭ ‬پراز‭ ‬انرژی،‭ ‬عشق‭ ‬،‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬پایکوبی‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬وشادی‭ ‬برایشان‭ ‬خلق‭ ‬کنیم‭. ‬

ادامه‭ ‬این‭ ‬کنسرت،‭ ‬کنسرت‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درمجله‭ ‬جوانان‭ ‬اخبارش‭ ‬را‭ ‬خواهید‭ ‬خواند‭.‬

‭ ‬