1464-87

مهران‭ ‬از‭: ‬اورنج‭ ‬کانتی‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬

من‭ ‬وهمسرم‭ ‬پوران،‭ ‬همراه‭ ‬مجید‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬نادره،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زمان‭ ‬وارد‭ ‬آمریکا‭ ‬شدیم،‭ ‬هردو‭ ‬دو‭ ‬دختر‭ ‬داشتیم،‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬ساله‭ ‬بودند،‭ ‬دریک‭ ‬محله‭ ‬در‭ ‬اورنج‭ ‬کانتی‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬آپارتمانی‭ ‬اجاره‭ ‬کردیم،‭ ‬من‭ ‬بدلیل‭ ‬تسلط‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬تعمیرموتور‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬مختلف،‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬شغل‭ ‬خوبی‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬به‭ ‬تشویق‭ ‬پوران،‭ ‬با‭ ‬مدیرتعمیرگاه‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفتم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وردست،‭ ‬کارم‭ ‬سریع‭ ‬ترپیش‭ ‬میرود،‭ ‬برای‭ ‬آشنا‭ ‬کردن‭ ‬مجید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حرفه،‭ ‬همه‭ ‬هفته‭ ‬درون‭ ‬گاراژ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬به‭ ‬تعمیرو‭ ‬صافکاری‭ ‬اتومبیل‭ ‬آشنایان‭ ‬مشغول‭ ‬شدیم،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬مجید‭ ‬با‭ ‬خیلی‭ ‬ازرموزکارآشنا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درکنار‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬درآمدی‭ ‬مناسب‭ ‬شد،‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بیبی‭ ‬سیتری‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هردو‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬اداره‭ ‬کودکستان‭ ‬را‭ ‬درکالج‭ ‬گذراندند،‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬که‭ ‬روزها‭ ‬به‭ ‬کودکستان‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬شبها‭ ‬بساط‭ ‬باربکیو‭ ‬راه‭ ‬می‭ ‬انداختیم‭. ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بزرگ‭ ‬می‭ ‬شدند‭. ‬فضای‭ ‬خانواده‭ ‬سالم‭ ‬بود،‭ ‬درآمدها‭ ‬مرتب‭ ‬بالا‭ ‬میرفت،‭ ‬بعد‭ ‬از4سال،‭ ‬مجید‭ ‬هم‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬خرید‭. ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬نداشتیم،‭ ‬چون‭ ‬جمع‭ ‬مان‭ ‬جمع‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سرمان‭ ‬کاملا‭ ‬گرم‭. ‬

برخلاف‭ ‬پوران،‭ ‬نادره‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دخترهایش‭ ‬سختگیری‭ ‬نمی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬پسرهای‭ ‬مختلف‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬درست‭ ‬برعکس‭ ‬او،‭ ‬پوران‭ ‬اصرارداشت‭ ‬همه‭ ‬دوستان‭ ‬دخترهایمان‭ ‬را‭ ‬بشناسد‭ ‬چه‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬پسر،‭ ‬با‭ ‬پدرو‭ ‬مادرهایشان‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬اقامت‭ ‬شبانه‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬دوستان‭ ‬شان‭ ‬نمی‭ ‬داد،‭ ‬شاید‭ ‬دخترها‭ ‬کمی‭ ‬عصبانی‭ ‬می‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬گاه‭ ‬آزادی‭ ‬عمل‭ ‬دخترهای‭ ‬نادره‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬کشیدند،‭ ‬ولی‭ ‬پوران‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬دوستی‭ ‬با‭ ‬همشاگردیها،‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬محدود،‭ ‬حضوردرجشن‭ ‬تولدها‭ ‬مخالفتی‭ ‬ندارد،‭ ‬ولی‭ ‬درمورد‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬کلاب‭ ‬های‭ ‬نا‭ ‬آشنا،‭ ‬آنهم‭ ‬تا‭ ‬دیروقت‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مخالفت‭ ‬می‭ ‬ورزید‭.‬

یادم‭ ‬هست‭ ‬یکبار‭ ‬در‭ ‬مهمانی‭ ‬باربکیو‭ ‬درخانه‭ ‬مجید‭ ‬و‭ ‬نادره‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬پسربعنوان‭ ‬همکلاسی‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬دوست‭ ‬پسردخترها‭ ‬روبرو‭ ‬شدیم،‭ ‬که‭ ‬شرارت‭ ‬از‭ ‬سروصورت‭ ‬شان‭ ‬می‭ ‬بارید،‭ ‬کاملا‭ ‬پیدا‭ ‬بود،‭ ‬مواد‭ ‬می‭ ‬کشند،‭ ‬حتی‭ ‬من‭ ‬دریک‭ ‬لحظه‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬به‭ ‬دختران‭ ‬مجید‭ ‬هم‭ ‬چیزهایی‭ ‬می‭ ‬خورانند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬کمی‭ ‬غیرعادی‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬راستش‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬پارتی‭ ‬بودیم،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬پوران‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬اینکه‭ ‬دوستی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬فرودگاه‭ ‬برداریم‭ ‬روانه‭ ‬خانه‭ ‬شدیم،‭ ‬درمیان‭ ‬راه‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬ازعاقبت‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬مجید‭ ‬می‭ ‬ترسم،‭ ‬این‭ ‬پسرها‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬امشب‭ ‬دیدم،‭ ‬حتما‭ ‬عضو‭ ‬گنگ‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬کننده‭ ‬مواد‭ ‬هستند،‭ ‬چون‭ ‬هردو‭ ‬سواربراتومبیل‭ ‬اسپورت‭ ‬بودند‭. ‬دخترها‭ ‬کمی‭ ‬زیر‭ ‬لب‭ ‬غر‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬ما‭ ‬بیش‭ ‬ازحد‭ ‬ملاحظه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬محتاط‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬هستیم،‭ ‬ما‭ ‬داریم‭ ‬درآمریکا‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬آزادی‭ ‬کافی‭ ‬داد‭ ‬وگرنه‭ ‬درآینده‭ ‬به‭ ‬جبران‭ ‬به‭ ‬سویی‭ ‬میروند‭ ‬که‭ ‬خطرخیزاست‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چندی،‭ ‬مجید‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬دیگر‭ ‬کار‭ ‬بهتری‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬رفت،‭ ‬بدنبال‭ ‬آن‭ ‬رفت‭ ‬وآمدهایمان‭ ‬محدود‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬احساس‭ ‬کردیم،‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬تفکر‭ ‬ما‭ ‬موافق‭ ‬نیستند،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬خبرآمد،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬خانواده‭ ‬دیگردوست‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬درسفرهستند‭.‬

یک‭ ‬شب‭ ‬براثراتفاق‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬رستورانی‭ ‬رفتیم،‭ ‬که‭ ‬مجید‭ ‬و‭ ‬نادره‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬جدیدشان‭ ‬هم‭ ‬آنجا‭ ‬بودند،‭ ‬همه‭ ‬مست‭ ‬بودند،‭ ‬مجید‭ ‬و‭ ‬نادره‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬دیگر‭ ‬می‭ ‬رقصیدند،‭ ‬لباسی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬نادره‭ ‬بود،‭ ‬درشأن‭ ‬چنین‭ ‬زنی‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سالی‭ ‬نبود،‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬پیست‭ ‬رقص،‭ ‬دخترهای‭ ‬مجید‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬پسردیگر‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬کمی‭ ‬ازآن‭ ‬پسرها‭ ‬نداشتند‭ ‬می‭ ‬رقصیدند‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬شان‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬همدیگرتماس‭ ‬داشت،‭ ‬نادره‭ ‬جلو‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬اش‭ ‬بلند‭ ‬شدیم،‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنید؟‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬تولد‭ ‬پوران‭ ‬بود،‭ ‬گفت‭ ‬بچه‭ ‬هایتان‭ ‬کجا‭ ‬هستند؟‭ ‬گفتم‭ ‬خانه‭ ‬خاله‭ ‬شان‭ ‬که‭ ‬تازگی‭ ‬ازکانادا‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬دیگر‭ ‬خیلی‭ ‬فناتیک‭ ‬و‭ ‬عقب‭ ‬افتاده‭ ‬شده‭ ‬اید،‭ ‬بگذارید‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬خوش‭ ‬باشند،‭ ‬گفتم‭ ‬اتفاقا‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬خوش‭ ‬هستند،‭ ‬امشب‭ ‬تولد‭ ‬دخترخاله‭ ‬شان‭ ‬است،‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬هنوز‭ ‬توی‭ ‬همان‭ ‬خانه‭ ‬هستید؟‭ ‬گفتم‭ ‬بله،‭ ‬تازگی‭ ‬ها‭ ‬ریمادل‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬سوئیت‭ ‬جداگانه‭ ‬ساختیم‭. ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬هنوز‭ ‬دردنیای‭ ‬کوچک‭ ‬خود‭ ‬مانده‭ ‬اید،‭ ‬پوران‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬نگران‭ ‬ما‭ ‬نباش،‭ ‬ما‭ ‬اینگونه‭ ‬راحت‭ ‬تر‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬نادره‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬موزیک،‭ ‬رقص‭ ‬کنان‭ ‬به‭ ‬بقیه‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مجید‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دستی‭ ‬تکان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬رقصان‭ ‬ازجلوی‭ ‬ما‭ ‬رد‭ ‬شد‭.‬

ما‭ ‬برای‭ ‬هردو‭ ‬خوشحال‭ ‬بودیم،‭ ‬خوشحال‭ ‬بخاطرشادی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬مالی‭ ‬درخشان‭ ‬شان،‭ ‬خوشحال‭ ‬بخاطرسلامت‭ ‬همه‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده،‭ ‬خوشحال‭ ‬بخاطردوستان‭ ‬فراوانی‭ ‬که‭ ‬دوروبرشان‭ ‬بودند‭ ‬ولی‭ ‬بخاطر‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬کمی‭ ‬دلواپس‭ ‬شدیم،‭ ‬اول‭ ‬بخاطرغروری‭ ‬که‭ ‬درنوع‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬نادره‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬دوم‭ ‬بخاطر‭ ‬دختران‭ ‬شان‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬لباس‭ ‬پوشیدن‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬بندوباری‭ ‬در‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬مستی‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روایتی‭ ‬نشئگی‭ ‬زیاد،‭ ‬چون‭ ‬هردو‭ ‬صورت‭ ‬هایشان‭ ‬عرق‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬انداخته‭ ‬و‭ ‬حرکات‭ ‬شان‭ ‬بی‭ ‬پروا‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬ملاحظه‭ ‬بود‭.‬

یک‭ ‬سال‭ ‬ونیم‭ ‬بعد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬مشترک‭ ‬قدیمی‭ ‬خبرداد،‭ ‬که‭ ‬دختر‭ ‬کوچکترمجید‭ ‬ونادره‭ ‬گم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هیچکس‭ ‬خبری‭ ‬ازاو‭ ‬ندارد،‭ ‬نگران‭ ‬شدیم،‭ ‬به‭ ‬مجید‭ ‬زنگ‭ ‬زدیم،‭ ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سرگشته‭ ‬گفت‭ ‬دیدید‭ ‬دخترم‭ ‬گم‭ ‬شد‭. ‬دختر‭ ‬بیگناه‭ ‬و‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬ام،‭ ‬دختری‭ ‬که‭ ‬هزاران‭ ‬امید‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬اش‭ ‬داشتیم،‭ ‬خواستیم‭ ‬جزئیات‭ ‬را‭ ‬بپرسیم،‭ ‬ولی‭ ‬مجید‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نادره‭ ‬حرف‭ ‬زدیم‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬رفیق‭ ‬تان‭ ‬را‭ ‬کمی‭ ‬نصیحت‭ ‬کنید،‭ ‬تا‭ ‬بداند‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬گاه‭ ‬خسته‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬میروند‭. ‬گیتی‭ ‬دخترم‭ ‬با‭ ‬دوست‭ ‬پسر‭ ‬کوبایی‭ ‬خود‭ ‬رفته‭ ‬سفر،‭ ‬بزودی‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬ولی‭ ‬مجید‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬کرده،‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬چند‭ ‬وقته‭ ‬غیبش‭ ‬زده؟‭ ‬گفت‭ ‬2‭ ‬ماه‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬یکبار‭ ‬پیام‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬نگران‭ ‬نباشید‭. ‬من‭ ‬بزودی‭ ‬برمی‭ ‬گردم‭. ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬خبرندادید؟‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬خبربدهیم؟‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬رفته‭ ‬تعطیلات،‭ ‬خیال‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬پلیس‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬عکس‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬گمشده‭ ‬ها‭ ‬بگذارید‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬پیدا‭ ‬شد‭ ‬خبرتان‭ ‬کنیم‭.‬

حقیقت‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬من‭ ‬بجای‭ ‬آنها‭ ‬نگران‭ ‬شدم،‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬تازه‭ ‬مان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬پلیس‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گذاشتیم،‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬پیگیری‭ ‬کنند،‭ ‬چون‭ ‬اینروزها‭ ‬فروش‭ ‬انسانها‭ ‬رواج‭ ‬یافته،‭ ‬دختران‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودفروشی،‭ ‬به‭ ‬حراج‭ ‬می‭ ‬گذارند،‭ ‬یا‭ ‬درخانه‭ ‬های‭ ‬فساد‭ ‬بکارمی‭ ‬گیرند‭. ‬من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬مجید‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬اجازه‭ ‬بده‭ ‬به‭ ‬دیدنت‭ ‬بیایم،‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬آمد،‭ ‬مجید‭ ‬را‭ ‬نشناختم،‭ ‬شکسته،‭ ‬خمیده‭ ‬و‭ ‬تکیده‭ ‬و‭ ‬پیر‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬گفتم‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬وضعی‭ ‬افتادی؟‭ ‬گفت‭ ‬هرشب‭ ‬خواب‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬که‭ ‬فریاد‭ ‬میزند‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬خواهد‭. ‬من‭ ‬ماههاست‭ ‬کار‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬در‭ ‬مشروب‭ ‬غرق‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬نادره‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬طلاق‭ ‬بگیرد،‭ ‬دختر‭ ‬بزرگم‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬رگهایش‭ ‬را‭ ‬زده،‭ ‬زندگیم‭ ‬جهنم‭ ‬شده،‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چکنم؟‭ ‬تا‭ ‬آمدم‭ ‬دهان‭ ‬باز‭ ‬کنم،‭ ‬مجید‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خبری‭ ‬نداشتم،‭ ‬تا‭ ‬دوستان‭ ‬گفتند‭ ‬از‭ ‬نادره‭ ‬جدا‭ ‬شده،‭ ‬خانه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬حراج‭ ‬کرده،‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬بیکارشده‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬خوابیده‭ ‬است‭. ‬بعد‭ ‬شنیدم‭ ‬برادرش‭ ‬از‭ ‬کانادا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬دخترش‭ ‬جا‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬گیتی‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬

ماهها‭ ‬بی‭ ‬خبراز‭ ‬مجید‭ ‬بودیم،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬دوستان‭ ‬برای‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬تیوانا‭ ‬در‭ ‬مکزیک‭ ‬رفتیم،‭ ‬یکروز‭ ‬غروب‭ ‬من‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬ازجمع‭ ‬جدا‭ ‬شدم‭ ‬درخیابان‭ ‬ها‭ ‬پرسه‭ ‬میزدم،‭ ‬که‭ ‬ناگهان‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬دیدم‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬زنی‭ ‬را‭ ‬کشان‭ ‬کشان‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬یک‭ ‬وانت‭ ‬می‭ ‬برند،‭ ‬جلوتر‭ ‬رفتم‭ ‬درنهایت‭ ‬حیرت‭ ‬گیتی‭ ‬را‭ ‬شناختم،‭ ‬صورتش‭ ‬زخمی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬لاغرشده‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شناختم،‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬زدم،‭ ‬جانی‭ ‬گرفت،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬نیرو‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬من‭ ‬آمد،‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬عمومهران‭ ‬نجاتم‭ ‬بده،‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬ببر،‭ ‬من‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬پلیس‭ ‬سر‭ ‬چهارراه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬خواستم،‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬نفرغیب‭ ‬شان‭ ‬زد‭. ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬درایستگاه‭ ‬پلیس،‭ ‬گیتی‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬دوست‭ ‬پسرش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬باند‭ ‬فروش‭ ‬انسان‭ ‬فروخته‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬زندانی‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬وقتی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬پوران‭ ‬قضیه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬پلیس‭ ‬کشاندیم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مسئولیت‭ ‬های‭ ‬گیتی‭ ‬را‭ ‬پذیرفتیم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬سپردند‭. ‬آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬گیتی‭ ‬اشک‭ ‬ریختیم،‭ ‬درد‭ ‬کشیدیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬مجید‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬خبر‭ ‬دادم‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬هستیم،‭ ‬باورش‭ ‬نمی‭ ‬شد،‭ ‬مجید‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬برادرانش‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬تدارک‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬گیتی‭ ‬ازمرز‭ ‬آماده‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬

گیتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجید‭ ‬و‭ ‬دختر‭ ‬بزرگش‭ ‬سپردیم،‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬هم‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختند‭ ‬و‭ ‬مجید‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬کمر‭ ‬راست‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دخترش‭ ‬تکیه‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬لب‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬کاش‭ ‬آن‭ ‬روزهای‭ ‬بیریا‭ ‬و‭ ‬پراز‭ ‬صفا‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬دوباره‭ ‬زنده‭ ‬شود‭.‬

1464-88