با‭ ‬هادی‭ ‬گلیان‭  ‬یک‭ ‬چهره‭  ‬آشنای‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬اجتماعی‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬،‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬گفتگوئی‭ ‬در‭ ‬جوانان‭ ‬رادیو‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬مدرسه‭ ‬پرواز‭ ‬پرشور‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬یارا‭ ‬گلایدر‭ ‬که‭ ‬پرواز‭ ‬با‭ ‬چترهای‭ ‬رنگین‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬آسمان‭ ‬هاست‭ ‬

پرواز‭ ‬با‭ ‬پاراکلایدل‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬پرشور‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬ترین‭ ‬پرواز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬کم‭ ‬خطرترین‭ ‬پرواز‭ ‬است‭  ‬ودیدیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬تا‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬بالای‭ ‬68‭ ‬سال‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬آنها‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬بیشتر‭ ‬یکروز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬درکنار‭ ‬اقیانوس‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬پروازهای‭ ‬گلیان‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬خواستیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬پرواز‭ ‬برایمان‭ ‬بگوید‭.‬

من‭ ‬هادی‭ ‬گلیان‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬گهگاهی‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬هنریک‭ ‬هم‭ ‬صدایم‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬آمریکایی‭ ‬هایی‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬هادی‭ ‬صدایم‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬هنریک‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬یک‭ ‬جورهایی‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬است‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬همیشه‭ ‬پر‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوش‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬دیدیم‭ ‬ولی‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬سندیاگو‭ ‬فضای‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دیدیم؛‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬فعالیت‭ ‬هم‭ ‬ورزشی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تفریحی؛‭ ‬برایم‭ ‬خیلی‭ ‬جالب‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تعجب‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬فعالیت‭ ‬شما‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬است‭. ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬چترهای‭ ‬هواپیما‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬رویایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬یک‭ ‬آرزوست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬برایشان‭ ‬فراهم‭ ‬شود،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬جسارت‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬صخره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬کنار‭ ‬دریا‭ ‬بود‭ ‬یک‭ ‬ساعتی‭ ‬پرواز‭ ‬کنم،‭ ‬این‭ ‬مدرسه‭ ‬پروازی‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬برنامه‭ ‬هایی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬چیست؟‭ ‬

‭- ‬من‭ ‬درآمریکا‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬دیده‭ ‬ام،‭ ‬مثل‭ ‬اسکای‭ ‬دایمنت،‭ ‬فرود‭ ‬از‭ ‬هواپیما‭ ‬یا‭ ‬نوعی‭ ‬ورزش‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬پارا‭ ‬گلایدل‭ ‬،‭ ‬مردم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ورزش‭ ‬ها‭ ‬علاقه‭ ‬دارند،‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نفرتفریحی‭ ‬پرواز‭ ‬کنند‭. ‬حالا‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬بیست‭ ‬دقیقه،‭ ‬یا‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند‭. ‬ازآنجایی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬آسمان‭ ‬بودم،‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تعدادی‭ ‬پس‭ ‬زمینه‭ ‬قبلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پرواز‭ ‬داشتم‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬این‭ ‬مؤسسه‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬کنم‭. ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬تقریباً‭ ‬من‭ ‬نفراول‭ ‬هستم‭ ‬درجامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬مجوزهای‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭  ‬این‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬ام‭. ‬ما‭ ‬ایرانی‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬داریم‭ ‬درآمریکا‭ ‬که‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬ولی‭ ‬دراین‭ ‬حد‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬را‭ ‬تدریس‭ ‬کنند‭.‬

دراین‭ ‬مدرسه‭ ‬من‭ ‬بخاطر‭ ‬جوان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬هستند‭ ‬کارم‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬شدند‭ ‬حتی‭ ‬بیماری‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬داشتند‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کردند‭.‬

من‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬رشته‭ ‬فعالیت‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬والبته‭ ‬سه‭ ‬چهارمربی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬همراهی‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬ازجمله‭ ‬در‭ ‬سان‭ ‬دیاگو‭ ‬فعالیت‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬والبته‭ ‬درهمه‭ ‬جای‭ ‬آمریکا‭ ‬این‭ ‬ورزش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬ممتازترین‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬مدرسه‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬داریم‭. ‬بخاطر‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬رود‭.‬

‭ ‬دراین‭ ‬مدرسه‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬چترهای‭ ‬مختلف‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬دهید،‭ ‬مثل‭ ‬کایت؛‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬مجله‭ ‬بفرمائید‭ ‬که‭ ‬شیوه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬آیا‭ ‬خطری‭ ‬برای‭ ‬کسی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مسایلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

‭- ‬کایت،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬گذشته‭ ‬هم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬ارتش‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬فعال‭ ‬بود،‭ ‬ورزش‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬پاراگلایدل‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬چتری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬سر‭ ‬مسافرقرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬چتر‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬چک‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬خطری‭ ‬برای‭ ‬مسافر‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬وزش‭ ‬باد‭ ‬خوب‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬پرواز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردیم‭ ‬و‭ ‬درجای‭ ‬اول‭ ‬فرود‭ ‬می‭ ‬آئیم‭. ‬ما‭ ‬هیچگونه‭ ‬وسیله‭ ‬برقی‭ ‬و‭ ‬موتوری‭ ‬و‭ ‬ازاین‭ ‬جور‭ ‬چیزها‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬نداریم‭.‬

‭ ‬چه‭ ‬تضمینی‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬این‭ ‬پرواز‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

‭- ‬این‭ ‬یک‭ ‬ورزش‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬مسلط‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنید،‭ ‬مشکلی‭ ‬پیش‭ ‬نمی‭ ‬آید‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬درهرکاری‭ ‬نادانسته‭ ‬وارد‭ ‬شوید‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خطرناک‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬ما‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مسافر‭ ‬درچه‭ ‬روزی‭ ‬و‭ ‬درچه‭ ‬ساعتی‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬جوّی‭ ‬هم‭ ‬دارد‭. ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬پرواز‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬البته‭ ‬درهرشرایطی‭ ‬مشکل‭ ‬خاصی‭ ‬پیش‭ ‬نمی‭ ‬آید‭. ‬ولی‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬ساعت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پرواز‭ ‬مشخص‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬حتما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مربی‭ ‬همراه‭ ‬باشید،‭ ‬بعضی‭ ‬می‭ ‬روند‭ ‬دراینترنت،‭ ‬وسایل‭ ‬می‭ ‬خرند‭ ‬و‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬خدای‭ ‬نکرده‭ ‬اتفاقی‭ ‬بیفتد‭. ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬دیگرقابل‭ ‬جبران‭ ‬نیست‭.‬

‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬تکنیک‭ ‬هایی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬جابجایی‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬آمدن‭ ‬یاد‭ ‬بگیریم،‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کردم،‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬توضیحاتی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬برایمان‭ ‬بدهید‭.‬

‭-  ‬وقتی‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬دادن‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬معمولاً‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬طول‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬که‭ ‬متقاضی‭ ‬بتواند‭ ‬اصول‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬کاملاً‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد‭. ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬پروازها‭ ‬زیرنظر‭ ‬ما‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬کجا‭ ‬بروند،‭ ‬چطور‭ ‬حرکت‭ ‬کنند،‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رادیو‭ ‬کنترل‭ ‬می‭ ‬شوند،‭ ‬اگر‭ ‬مسافر‭ ‬تجربه‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خطراتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬پرواز‭ ‬کند‭.‬

‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬پرواز،‭ ‬چه‭ ‬درس‭ ‬هایی‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬کنندگان‭ ‬می‭ ‬دهید؟‭ ‬

‭- ‬درمدرسه‭ ‬ما،‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬دهیم،‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬البته‭ ‬زمان‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬لازم‭ ‬دارند‭ ‬حتی‭ ‬موردی‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬یا‭ ‬یکسال‭ ‬طول‭ ‬کشیده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬جسارت‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬دراین‭ ‬ورزش‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬مهم‭ ‬نیست،‭ ‬از‭ ‬دختربچه‭ ‬9‭ ‬ساله‭ ‬داشتیم‭ ‬تا‭ ‬فرد‭ ‬بالای‭ ‬64‭ ‬ساله‭! ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬داوطلب‭ ‬چگونه‭ ‬درس‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬پرواز‭ ‬کند‭. ‬البته‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬البته‭ ‬یک‭ ‬جوان‭ ‬19‭ ‬ساله،‭ ‬خواه‭ ‬ناخواه‭ ‬زودتر‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬فردی‭ ‬که‭ ‬مثلاً‭ ‬70‭ ‬ساله‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬ما‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬مهم‭ ‬نیست،‭ ‬البته‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬داوطلب‭ ‬مسلط‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬نباشد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اجازه‭ ‬پرواز‭ ‬داده‭ ‬نمی‭ ‬شود،‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬باشد‭. ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مهمترین‭ ‬اصل‭ ‬سلامت‭ ‬آدمهاست‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬فضای‭ ‬پرواز‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬بی‭ ‬خطرباشد‭.‬

‭ ‬من‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬آمدم،‭ ‬آدمهای‭ ‬بالا‭ ‬هشتاد‭ ‬سال‭ ‬راهم‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

‭- ‬پنجاه‭ ‬درصد‭ ‬این‭ ‬ورزش‭ ‬به‭ ‬اکتیوبودن‭ ‬داوطلب‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬جسمی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬پرواز‭ ‬کند،‭ ‬درپرواز‭ ‬داشتن‭ ‬دست‭ ‬سالم‭ ‬شرط‭ ‬اول‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬بیشترین‭ ‬بخش‭ ‬بدن‭ ‬در‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬چتر‭ ‬در‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پائین‭ . ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬روی‭ ‬هوا‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬فکرش‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬هایش‭ ‬متمرکز‭ ‬باشد‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬پرواز‭.‬

‭ ‬تمام‭ ‬ریزه‭ ‬کاری‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬داوطلبان‭ ‬می‭ ‬گوئید‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬دهید؟‭ ‬

‭- ‬ما‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬کلاس‭ ‬داریم،‭ ‬یکی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مربی‭ ‬پرواز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬حالت‭ ‬تفریحی‭ ‬دارد،‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬آموزشی‭ ‬ندارد،‭ ‬او‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬تجربه‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬مربی‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬حالا‭ ‬بیست‭ ‬دقیقه،‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دارد،‭ ‬البته‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬توصیه‭ ‬های‭ ‬ایمنی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬عده‭ ‬ای‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬یاد‭ ‬گرفتن‭ ‬پرواز‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬وارد‭ ‬مدرسه‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬آموزش‭ ‬بدهیم‭.‬

‭ ‬دفترشما‭ ‬الان‭ ‬درسن‭ ‬دیاگو‭ ‬فعالیت‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬

‭- ‬مدرسه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬بخاطر‭ ‬لایسنس‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬گرفته‭ ‬ام‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬شاگردان‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬بدهم‭. ‬و‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬همراه‭ ‬ببرم‭. ‬مثلا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬روزی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سانفرانسیسکو‭ ‬ببرم‭ ‬و‭ ‬پرواز‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬برگردیم‭. ‬درکار‭ ‬ما‭ ‬منطقه‭ ‬زیاد‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭. ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬سرگرم‭ ‬باشند‭ ‬در‭ ‬لاهویای‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬بهترین‭ ‬محل‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬تفریحی‭. ‬البته‭ ‬خوب‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬پروازهای‭ ‬تفریحی‭ ‬مثلا‭ ‬خانواده‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬پرواز‭ ‬بچه‭ ‬اشان‭ ‬را‭ ‬ببینند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬درمنطقه‭ ‬ای‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پیک‭ ‬نیک‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬جغرافیایی‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬می‭ ‬بریم‭ ‬ولی‭ ‬مرکزیت‭ ‬مدرسه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬است‭.‬

‭ ‬این‭ ‬چترها‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬است‭. ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬دارد؟‭ ‬

‭- ‬کسی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد‭ ‬براساس‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬داوطلب‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬دو‭ ‬نفره‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬چتر‭ ‬بزرگ‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬تا‭ ‬پانصد‭ ‬پوند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

‭- ‬اصولاً‭ ‬نمی‌شود‭ ‬درکوتاه‭ ‬ترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬دوره‭ ‬مدرسه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬گفتگوی‭ ‬کوتاه‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬ببرید‭. ‬کسی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬آموزش‭ ‬دیدن‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آموزشی‭ ‬چون‭ ‬کتاب‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬کتاب‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬سرساعت‭ ‬7‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬سالم‭ ‬باید‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬پرواز‭ ‬دو‭ ‬نفره‭ ‬مربی‭ ‬تشخیص‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬حرکت‭ ‬کند،‭ ‬اگر‭ ‬مسافر‭ ‬سنگین‭ ‬وزن‭ ‬باشد‭ ‬حتما‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬باد‭ ‬بیشتری‭ ‬احتیاج‭ ‬است‭ ‬سرعت‭ ‬باد‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬دونفره‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬مایل‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬مدت‭ ‬پرواز‭ ‬قاعده‭ ‬خاصی‭ ‬دارد؟‭ ‬

‭- ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬وقت‭ ‬پرواز‭ ‬کننده‭ ‬حتی‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬باشد،‭ ‬مشروط‭ ‬براینکه‭ ‬روز‭ ‬خوبی‭ ‬باشد‭  ‬وهوای‭ ‬خوبی‭ ‬و‭ ‬باد‭ ‬مناسبی،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬یکساعت‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬پرواز‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬کم‭ ‬سن‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬داوطلبانی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حالا‭ ‬داشته‭ ‬اید؟‭ ‬

‭- ‬سه‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬یک‭ ‬دخترخانمی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پدرش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پروازکردن‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد،‭ ‬اول‭ ‬همراه‭ ‬او‭ ‬پرواز‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مربی‭ ‬که‭ ‬ببینم‭ ‬چه‭ ‬رفتاری‭ ‬دارد،‭  ‬دیدم‭ ‬این‭ ‬دخترخانم‭ ‬9‭ ‬ساله‭ ‬چقدر‭ ‬شجاعت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جسوراست‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پرواز‭ ‬به‭ ‬پدرشان‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬آینده‭ ‬خوبی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرواز‭ ‬کردن‭ ‬ایشان‭ ‬به‭  ‬تنهایی‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬مسابقات‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مربی‭ ‬شخصی‭ ‬ایشان‭ ‬شدم‭ ‬درجاهای‭ ‬مختلف‭ ‬مسابقه‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬حتی‭ ‬درکشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬مسابقه‭ ‬داده‭ ‬است‭ . ‬و‭ ‬مسن‭ ‬ترین‭ ‬هم‭ ‬آقایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬68‭ ‬ساله‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

  ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬حادثه‭ ‬ای‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است؟

‭- ‬برای‭ ‬من‭ ‬یکبار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مسابقه‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬در‭ ‬چالشی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬هوا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬نفرداشتم،‭ ‬رفتم‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬می‭ ‬رفتم،‭ ‬ارتفاع‭ ‬البته‭ ‬زیاد‭ ‬نبود،‭ ‬چتر‭ ‬مشکل‭ ‬پیدا‭ ‬کرد،‭ ‬چتر‭ ‬رزرو‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬توانستم‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬بنشینم‭ ‬چون‭ ‬روی‭ ‬درخت‭ ‬فرود‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬زخمی‭ ‬شدم‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬ممکن‭ ‬هست‭ ‬درآسمان‭ ‬چترها‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬بخورند‭ ‬وحادثه‭ ‬ایجاد‭ ‬شود؟

‭- ‬ممکن‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬احتیاط‭ ‬نکنید،‭ ‬امکان‭ ‬این‭ ‬تصادف‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬تعداد‭ ‬کمی‭ ‬درحال‭ ‬پرواز‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬درجایی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬برسد،‭ ‬باید‭ ‬قوانین‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬هنرجویان‭ ‬جدید‭ ‬بخاطر‭ ‬کم‭ ‬تجربه‭ ‬بودن‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬شوند‭.‬

‭ ‬شهریه‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬درمدرسه‭ ‬پروازی‭ ‬شما‭ ‬چگونه‭ ‬است؟

‭- ‬همه‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬وب‭ ‬سایت‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬مدرسه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬جستجو‭ ‬کنید،‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬اقسام‭ ‬مربی‭ ‬ها‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬انواع‭ ‬قیمت‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭. ‬مثلاً‭ ‬دوره‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬گذرانید‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬2500‭ ‬دلار‭ ‬ولی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کسی‭ ‬دیگر‭ ‬800‭ ‬دلار‭ ‬بخواهد،‭ ‬دلیل‭ ‬ارزانی‭ ‬قیمت‭ ‬او‭ ‬بخاطر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجوز‭ ‬رسمی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬ندارد‭. ‬و‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬دوره‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬مجوز‭ ‬پرواز‭ ‬بدهد‭. ‬حالا‭  ‬همین‭ ‬مربیان‭  ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬شما‭ ‬علاقمند‭ ‬شدید‭ ‬بلافاصله‭ ‬کل‭ ‬وسایل‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬فروشند‭ ‬با‭ ‬رقم‭ ‬بالایی،‭ ‬درحالیکه‭ ‬شما‭ ‬هنوز‭ ‬دوره‭ ‬آموزشی‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬اید،‭ ‬مثل‭ ‬اینکه‭ ‬شما‭ ‬هنوز‭ ‬گواهینامه‭ ‬رانندگی‭ ‬نداشته‭ ‬باشید‭ ‬ولی‭ ‬یک‭ ‬ماشین‭ ‬بخرید‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬بزنید‭. ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬ما‭ ‬وقتی‭ ‬شاگردی‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬لایسنس‭ ‬نگرفته‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬وسایل‭ ‬موجود‭ ‬زیرنظر‭ ‬ما‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

بعضی‭ ‬از‭ ‬مدرسه‭ ‬ها،‭ ‬هدفشان‭ ‬جذب‭ ‬شاگرد‭ ‬نیست،‭ ‬آموزش‭ ‬نیست،‭ ‬بیشتر‭ ‬هدفشان‭ ‬فروختن‭ ‬وسایل‭ ‬پرواز‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬هنرجویان‭ ‬بتوانند‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬سالم‭ ‬پرواز‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬اشتیاق‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ورزش‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬بیشتر‭ ‬شاگردهای‭ ‬من‭ ‬آمریکایی‭ ‬هستند،‭ ‬ایرانی‭ ‬خیلی‭ ‬کم‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گول‭ ‬می‭ ‬خورند‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬جاهای‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مدرسه‭ ‬پروازی‭ ‬چیزی‭ ‬یاد‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭. ‬من‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬آئید‭ ‬باید‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬اینجا‭ ‬آموزش‭ ‬ببینید‭.‬

وقتی‭ ‬شاگرد‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬مربی‭ ‬یک‭ ‬لایسنس‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬مدرک‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬زیرنظر‭ ‬مربی‭  ‬پرواز‭ ‬کند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬ساعت‭ ‬پرواز‭ ‬زیرنظر‭ ‬مربی‭ ‬یک‭ ‬لایسنس‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬کلاس‭ ‬بالاتری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬هرجا‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬پرواز‭ ‬کند‭.‬

امیدوارم‭ ‬درآینده‭ ‬نزدیک‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬هموطنان‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬پرواز‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬بتوانند‭ ‬لذت‭ ‬پرواز‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کنند‭.‬

‭ ‬شماره‭ ‬های‭ ‬تماس‭ ‬و‭ ‬وب‭ ‬سایت‭ ‬دردسترس‭ ‬شما،‭ ‬میتواند‭ ‬کمک‭ ‬مهمی‭  ‬باشد‭ ‬برای‭ ‬علاقمندان‭.‬

818-681-7936‭ ‬شماره‭ ‬تماس‭ ‬کاری‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وب‭ ‬سایت‭ ‬ما‭ ‬هم‭:‬

www.paracalifornia.com  ‬وقتی‭ ‬وارد‭ ‬وب‭ ‬سایت‭ ‬می‭ ‬شویم‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬

Paracalifornia Paragliding School