1464-87

تبسم‭ ‬از‭ ‬آریزونا‭ ‬

روزگارم‭ ‬خوش‭ ‬بود،‭ ‬وقتی‭ ‬مهدی‭ ‬شوهرم‭ ‬زنده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بقول‭ ‬آن‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬غیرمنطقی‭ ‬قدیمی،‭ ‬از‭ ‬شیرمرغ‭ ‬تا‭ ‬جون‭ ‬آدمیزاد‭ ‬برایم‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬درتمام‭ ‬مدت‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬او،‭ ‬هیچ‭ ‬حسرتی‭ ‬به‭ ‬دلم‭ ‬نماند،‭ ‬چون‭ ‬آنقدر‭ ‬دوستم‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬یکبار‭ ‬برسردفاع‭ ‬ازمن‭ ‬نزدیک‭ ‬بود،‭ ‬آدم‭ ‬بکشد‭! ‬ولی‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬سادگی‭ ‬اش‭  ‬نگذارید‭ ‬چون‭ ‬دبیردبیرستانها‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬تا‭ ‬معاونت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭  ‬شهرمان‭ ‬نیز‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬فهمید‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سرطان‭ ‬سینه‭ ‬دچار‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬غصه‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬افتاد،‭ ‬باور‭ ‬نمی‭ ‬کنید‭ ‬ولی‭ ‬قد‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬استوارش‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬ازکار‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭  ‬یک‭ ‬پزشک‭ ‬کم‭ ‬تجربه‭ ‬که‭ ‬عمر‭ ‬مرا‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬تعبیر‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬مهدی‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬سر‭ ‬ببالین‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬دیگربرنداشت‭.‬

آنروزها‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬پاهایم‭ ‬نیروی‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬ندارند،‭ ‬چشمانم‭ ‬کم‭ ‬سو‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬صدایم‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬تاریک‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دخترانم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬بیگناه‭ ‬از‭ ‬شوهر‭ ‬معتادش‭ ‬گریخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پناه‭ ‬آورده،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬سرپا‭ ‬بایستم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬3‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬برسانم‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬شاد‭ ‬کنم‭.‬

‭ ‬بهار‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬پرستاری‭ ‬فرستادم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬وا‭ ‬داشتم‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬بیاموزد،‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬آینده‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بسازم‭. ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬چون‭ ‬بهار‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬اندام‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬مزاحم‭ ‬سرازیر‭ ‬بود،‭ ‬کسانی‭ ‬به‭ ‬خواستگاریش‭ ‬می‭ ‬آمدند،‭ ‬که‭ ‬ضد‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬اخلاق‭ ‬بودند،‭ ‬آنها‭ ‬فقط‭ ‬بدن‭ ‬بهار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواستند،‭ ‬صدها‭ ‬مرد‭ ‬میانسال‭ ‬پولدار‭ ‬با‭ ‬واسطه‭ ‬های‭ ‬خود،‭ ‬خواستار‭ ‬صیغه‭ ‬شدن‭ ‬اش‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬عصبانی‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬دلواپس‭ ‬تر‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬چون‭ ‬آینده‭ ‬بهار‭ ‬را‭ ‬تاریک‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬در‭ ‬فروشگاه،‭ ‬در‭ ‬مهمانی،‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬مزاحمین‭ ‬سمج‭ ‬و‭ ‬خطرناک‭ ‬جلویش‭ ‬سبز‭ ‬می‭ ‬شدند‭.‬

من‭ ‬درآن‭ ‬زمان‭ ‬4‭ ‬بار‭ ‬تحت‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬قرآر‭ ‬گرفته،‭ ‬تحت‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬بودم‭. ‬روزگارم‭ ‬خوب‭ ‬نبود،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایش،‭ ‬اغلب‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬پزشکان‭ ‬متخصص‭ ‬مراجعه‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬درشرایطی‭ ‬که‭ ‬دلواپس‭ ‬بهار‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬کافی،‭ ‬با‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬برادرم‭ ‬در‭ ‬تگزاس،‭ ‬بهار‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬ترکیه‭ ‬کردم،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬نامه‭ ‬ها‭  ‬و‭ ‬مدارکی‭ ‬که‭ ‬برایش‭ ‬می‭ ‬فرستند،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬برساند،‭ ‬ولی‭ ‬مدارک‭ ‬در‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬موثر‭ ‬نیفتاد،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خواستم‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬بماند،‭ ‬من‭ ‬هزینه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬ویزا‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭.‬

چندهفته‭ ‬بعد،‭ ‬بهار‭ ‬تلفن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬آقایی‭ ‬بنام‭ ‬دکتر‭ ‬خشایار‭ ‬آشنا‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬خوشش‭ ‬آمده،‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬آریزونا‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬بچه‭ ‬هایت‭ ‬هم‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬خواهند‭ ‬بود،‭ ‬برایت‭ ‬زندگی‭ ‬آرامی‭ ‬می‭ ‬سازم،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬خشایار‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬ام،‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬تو‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬خوبی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کن،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬میدهم‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬هزینه‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬شیک‭ ‬را‭ ‬برایت‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬حواله‭ ‬کنم‭ . ‬یک‭ ‬شب‭ ‬بهار‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬دکتر‭ ‬خشایار‭ ‬داد،‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬علیک‭ ‬گرمی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مادرجان‭ ‬نیازی‭ ‬نیست‭ ‬شما‭ ‬پولی‭ ‬حواله‭ ‬کنی‭. ‬ما‭ ‬پشت‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬سازیم،‭ ‬گفتم‭ ‬بهرحال‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تنها‭ ‬دخترم‭ ‬وظیفه‭ ‬دارم‭. ‬من‭ ‬پرسیدم‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬رشته‭ ‬ای‭ ‬دکترا‭ ‬دارید؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬ادبیات‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ! ‬کمی‭ ‬جا‭ ‬خوردم،‭ ‬ولی‭ ‬بهرحال‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬تحصیلکرده‭  ‬دانشگاه‭ ‬بود،‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬امید‭ ‬بخش‭ ‬بود،‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬جوانمردی‭ ‬از‭ ‬نوه‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬مراقبت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬دلگرم‭ ‬کننده‭ ‬بود‭. ‬

آنها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند،‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬بهار‭ ‬حواله‭ ‬می‭ ‬فرستادم،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬مبلغ‭ ‬بیشتری‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتم،‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬نگران‭ ‬نباشد‭ ‬تا‭ ‬راهی‭ ‬آمریکا‭ ‬شوند،‭ ‬ناچار‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬ماندند،‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬دلاری‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬هزینه‭ ‬وکیل‭ ‬شان‭ ‬حواله‭ ‬کردم‭ ‬آنها‭ ‬سریعا‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬وراهی‭ ‬آمریکا‭ ‬شدند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬روز،‭ ‬بهار‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬روبراه‭ ‬است،‭ ‬خشایار‭ ‬مرتب‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬تفریح‭ ‬و‭ ‬رستوران،‭ ‬فروشگاه‭ ‬می‭ ‬برد،‭ ‬در‭ ‬تدارک‭ ‬فروش‭ ‬آپارتمان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬صبر‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬حواله‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بفرستید‭. ‬من‭ ‬گفتم‭  ‬شخصی‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کند‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬بدلیل‭ ‬فروش‭ ‬دو‭ ‬آپارتمان‭ ‬قدیمی‭ ‬مان‭ ‬آماده‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬حواله‭ ‬بزرگتری‭ ‬بفرستم،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬دونفر،‭ ‬من‭ ‬درمدت‭ ‬4‭ ‬ماه،‭ ‬حدود‭ ‬450‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬فرستادم‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬ازشوق‭  ‬پشت‭ ‬تلفن‭ ‬می‭ ‬گریست‭ ‬و‭ ‬خشایلر‭ ‬مرا‭ ‬مهربانترین‭ ‬مادر‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬خواند‭.‬

بهار‭ ‬عکسی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خانه‭ ‬جدید‭ ‬برایم‭ ‬فرستاد،‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬شیک‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬خشایار‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭ ‬ولی‭  ‬مدارکی‭ ‬بمن‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سهیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬میگوید‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬حالا،‭ ‬باید‭ ‬آینده‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬تضمین‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.‬

یکسال‭ ‬واندی‭ ‬گذشت،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬تونل‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬بسیاری‭ ‬گذر‭ ‬کردم،‭ ‬یکبار‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬مرگ‭ ‬رفتم،‭ ‬ولی‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬حرفی‭ ‬نزدم‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬هستم،‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬بهار‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مادر‭ ! ‬این‭ ‬مرد‭ ‬یک‭ ‬بیمار‭ ‬روانی‭ ‬است‭…. ‬

او‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬آزار‭ ‬داده‭ ‬ومرتب‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬به‭  ‬بیرون‭ ‬انداختن‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬خشایار‭ ‬بعضی‭ ‬شبها‭ ‬زنان‭ ‬بدکاره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬ها،‭ ‬پارتی‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬مست‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬اصرار‭ ‬دارد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پارتی‭ ‬او‭ ‬شرکت‭ ‬کنم‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬مرا‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬کارهایی‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬شرم‭ ‬دارم‭ ‬بگویم‭! ‬گفتم‭ ‬با‭ ‬هیچکس‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬ندارید؟‭ ‬گفت‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭  ‬خشایار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اتفاقی‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‭ ‬ها‭ ‬دیدم،‭ ‬آنها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬شوهرت‭ ‬بیمار‭ ‬است‭. ‬هیچکس‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬نیست،‭ ‬تو‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ساختی؟‭ ‬اگر‭ ‬آزارت‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬برو‭ ‬شکایت‭ ‬کن‭.‬

من‭ ‬فردای‭ ‬آنروز‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬ولی‭ ‬آنقدر‭ ‬خودم‭ ‬ترسیدم،‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬بود‭ ‬قلبم‭ ‬بایستد،‭ ‬پلیس‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬ببخشید‭ ‬اشتباه‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم‭ . ‬می‭ ‬ترسم‭ ‬خشایار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬بیرون‭ ‬کند،‭ ‬می‭ ‬ترسم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬بیرون‭ ‬کند،‭ ‬ما‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬نداریم‭. ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬دایی‭ ‬زنگ‭ ‬زدی؟‭ ‬گفت‭ ‬متاسفانه‭ ‬سکته‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬است‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬رسانم،‭ ‬گفت‭ ‬مادر‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬دردسر‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬درست‭ ‬نکن‭. ‬من‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬نخوابیدم،‭ ‬گرچه‭ ‬شبهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬بیخواب‭ ‬شدم،‭ ‬خوراکم‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬لقمه‭ ‬غذای‭ ‬ساده‭ ‬بود،‭ ‬بدنبال‭ ‬گذرنامه‭ ‬رفتم‭. ‬اندوخته‭ ‬کافی‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬برداشتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬رفتم،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬آشنا‭ ‬شدم،‭ ‬کمی‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬کردم،‭ ‬خواستم‭ ‬مرا‭ ‬کمک‭ ‬کنند،‭ ‬گفتند‭ ‬اینروزها‭ ‬ویزا‭ ‬نمی‭ ‬دهند،‭ ‬خانم‭ ‬خانواده‭ ‬گفت‭ ‬شاید‭ ‬راهی‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬شوهرش‭ ‬گفت‭ ‬همیشه‭ ‬دخترمان‭ ‬نیاز‭ ‬بیک‭ ‬پرستار‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬داشته،‭ ‬چرا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مادر‭ ‬بعنوان‭ ‬پرستار‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬غذاهای‭ ‬ایرانی‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزا‭ ‬نکنیم؟‭ ‬گفت‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬ویزا‭ ‬بدهند،‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬آنها‭ ‬بدنبال‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ویزا‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬آنها،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬هرچه‭ ‬طلب‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خواستم،‭ ‬خواهرزاده‭ ‬ام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کانادا‭ ‬ترتیب‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬داد‭.‬

هزینه‭ ‬سفر‭ ‬وکیل‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فنیکس‭ ‬رفتیم،‭ ‬زنگ‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬زدیم،‭ ‬بهار‭  ‬در‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬نزدیک‭ ‬بود‭ ‬ازترس‭ ‬سکته‭ ‬کند،‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬آمده‭ ‬ایم،‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬روانی‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬وکیل‭ ‬دارد،‭ ‬گفتم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬کجا‭ ‬هستید،‭ ‬صدای‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬شنیدم،‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شان‭ ‬رفتم،‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬به‭ ‬سویم‭ ‬پرواز‭ ‬کردند‭. ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬خشایار‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬درحالیکه‭ ‬فریاد‭ ‬میزد‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬من‭ ‬بروید‭ ‬بیرون،‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬آمد‭ ‬وقـتی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬ام‭ ‬کوبید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬بالای‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬سقوط‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬نفهمیدم‭.‬

ساعتی‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬کردم،‭ ‬دستها‭ ‬و‭ ‬دنده‭ ‬هایم‭ ‬شکسته‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬شهادت‭ ‬وکیل‭ ‬مان،‭ ‬شهادت‭ ‬دو‭ ‬همسایه‭ ‬که‭ ‬ازبالای‭ ‬پنجره‭ ‬دیده‭ ‬بودند‭ ‬بهشهادت‭ ‬دوربین‭ ‬های‭ ‬داخل‭ ‬خانه،‭ ‬خشایار‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬شروع‭ ‬قتل،‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬سه‭ ‬شاکی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ها‭ ‬پیدا‭ ‬شدند،‭ ‬وکیل‭ ‬مان‭ ‬گفت‭  ‬خشایار‭ ‬تا‭ ‬سالها‭ ‬پشت‭ ‬میله‭ ‬ها‭ ‬میماند‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چنگش‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آورم،‭ ‬گفتم‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬خواهیم‭ ‬گفت،‭ ‬خانه‭ ‬خودتان‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬نمی‭ ‬خواهید؟‭ ‬

شب‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬بسبک‭ ‬بچگی‭ ‬های‭ ‬بهار‭ ‬تشک‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬انداختیم،‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چسبیدند‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬دردی‭ ‬ندارم‭. ‬

1464-88