1464-87

‭…‬خنده‭ ‬بر‭ ‬چهره‭ ‬خواهر‭ ‬همیشه‭ ‬غمگینم‭ ‬

تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬داشتم،‭ ‬خواهر‭ ‬بزرگم‭ ‬شهین،‭ ‬همیشه‭ ‬غمگین‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬حرف‭ ‬ولی‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬فداکار‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬فاصله‭ ‬زیاد‭ ‬سنی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬17‭ ‬سال‭ ‬می‭ ‬رسید‭ ‬امکان‭ ‬پرسیدن‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬اندوه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نداشتم‭ ‬ولی‭ ‬کاملا‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬عاشق‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬خود‭ ‬نیست‭ ‬رابطه‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬ابی‭ ‬شوهرش‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬سرد‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬ابی‭ ‬همیشه‭ ‬دستورات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬شهین‭ ‬هم‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬من‭ ‬هیچگاه‭ ‬ندیدم‭ ‬ابی‭ ‬حرفی،‭ ‬سخنی‭ ‬عاشقانه،‭ ‬مهربانانه‭ ‬به‭ ‬شهین‭ ‬بگوید‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬لبخندی‭ ‬بزند‭.‬

وقتی‭ ‬12‭ ‬ساله‭ ‬شدم،‭ ‬شهین‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬وجودش‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بسته‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬می‭ ‬گرفت‭. ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬ها‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬پرسیدم‭: ‬چرا‭ ‬شهین‭ ‬همیشه‭ ‬غمگین‭ ‬است؟‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬گفت‭: ‬اشتباه‭ ‬می‭ ‬کنی،‭ ‬شهین‭ ‬خیلی‭ ‬هم‭ ‬خوشبخت‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬خدا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬خواهد؟‭ ‬یک‭ ‬شوهر‭ ‬پولدار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬خوشگل،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بهتر‭ ‬مگر‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

من‭ ‬14‭ ‬ساله‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کردند؛‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬یکسال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فاصله‭ ‬یک‭ ‬کوچه‭ ‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬ها‭ ‬مسکن‭ ‬گرفتیم‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬برادرم‭ ‬سیامک‭  ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬شهین‭ ‬با‭ ‬شوهر‭ ‬و‭ ‬پسرش‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬بزرگ‭ ‬بودند،‭ ‬خواهردیگرم‭ ‬مهین‭ ‬با‭ ‬شوهرش‭ ‬دریک‭ ‬کوچه‭ ‬پائین‭ ‬تر‭ ‬زند‭ ‬گی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬روزها‭ ‬بخصوص‭ ‬غروب‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬بودیم‭.‬

من‭ ‬در17‭ ‬سالگی‭ ‬یکبارخیلی‭ ‬جدی‭ ‬وکنجکاو‭ ‬با‭ ‬مهین‭ ‬خواهرم‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬نشستم‭. ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خواستم‭ ‬قصه‭ ‬اندوه‭ ‬شهین‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬بگوید‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬برایم‭ ‬تعریف‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬شهین‭ ‬در18‭ ‬سالگی‭ ‬عاشق‭ ‬منوچهر،‭ ‬همسایه‭ ‬دیوار‭ ‬به‭ ‬دیوارمان‭ ‬بود‭ ‬وشب‭ ‬وروز‭ ‬بالای‭ ‬پشت‭ ‬بام،‭ ‬جلوی‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سوپر‭ ‬مارکت‭ ‬محله،‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬مراقب‭ ‬شهین‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬دوراز‭ ‬چشم‭ ‬ما‭ ‬همدیگر‭ ‬رامی‭ ‬دیدند‭. ‬منوچهر‭ ‬سال‭ ‬سوم‭ ‬دانشگاه‭ ‬بود،‭ ‬مادرش‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬من‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شهین‭ ‬مال‭ ‬پسر‭ ‬ماست،‭ ‬جواب‭ ‬هیچ‭ ‬خواستگاری‭ ‬را‭ ‬ندهید‭!‬

نزدیک‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلی‭ ‬منوچهر‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬بزرگ‭ ‬توسط‭ ‬پدرش‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کله‭ ‬ابی‭ ‬پیدا‭ ‬شد‭. ‬ابی‭ ‬پسر‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬پدرمان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬مالی‭ ‬خوبی‭ ‬داشت‭. ‬حتی‭ ‬پدرم‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کارخانه‭ ‬شریک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬هم‭ ‬وقتی‭ ‬منوچهر‭ ‬به‭ ‬خواستگاری‭ ‬شهین‭ ‬آمد،‭ ‬پدرم‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬علیرغم‭ ‬مخالفت‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬شهین‭ ‬فریاد‭ ‬برآورد‭ ‬که‭ ‬هرچه‭ ‬تشخیص‭ ‬می‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬صلاح‭ ‬خانواده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خبر‭ ‬زمانی‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬پیچید‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬منوچهر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اسباب‭ ‬کشی‭ ‬بودند‭. ‬من‭ ‬اشک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چشمان‭ ‬شهین‭ ‬و‭ ‬خشم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬منوچهر‭ ‬دیدم‭ ‬ولی‭ ‬پدر‭ ‬متاسفانه‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شهین‭ ‬هم‭ ‬جلودارش‭ ‬نبود‭. ‬

از‭ ‬وقتی‭ ‬ابی‭ ‬با‭ ‬شهین‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد‭ ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬هیچگاه‭ ‬بر‭ ‬چهره‭ ‬خواهرم‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬خنده‭ ‬ندیدم‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬اثری‭ ‬هم‭ ‬ازمنوچهر‭ ‬بر‭ ‬جاِ‭ ‬نمانده‭ ‬بود‭.‬من‭ ‬مطمئنم‭ ‬که‭ ‬ابی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عشق‭ ‬آنها‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬خیلی‭ ‬بی‭ ‬اعتنا‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬تفاوت‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬شهین‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬شهین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زمینه‭ ‬ای‭ ‬کوتاهی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬ابی‭ ‬فریاد‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬اگرهنوز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬آن‭ ‬جوانک‭ ‬هستی‭ ‬باخته‭ ‬ای‭ ‬چون‭ ‬گورت‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬خانه‭ ‬است‭.‬

طفلک‭ ‬شهین‭ ‬نهایت‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شاد‭ ‬کردن‭ ‬پسرش‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کند‭. ‬البته‭ ‬با‭ ‬سفربه‭ ‬آمریکا‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬از‭ ‬زورگویی‭ ‬ابی‭ ‬کم‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اندوه‭ ‬شهین‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کهنه‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬تر‭ ‬شد،‭ ‬او‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬تلویزیون‭ ‬ورهگذران‭ ‬ومردم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چهره‭ ‬ای‭ ‬آشنا‭ ‬می‭ ‬گشت‭. ‬هنوز‭ ‬وقتی‭ ‬حرفی‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ها،‭ ‬از‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬منوچهر‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬رسید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬گشت‭. ‬من‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬دو‭ ‬نفره‭ ‬اشان‭ ‬درون‭ ‬صندوقچه‭ ‬پنهان‭ ‬مادر‭ ‬خاک‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مادر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬دسترسی‭ ‬دارد‭. ‬حرف‭ ‬های‭ ‬خواهرم‭ ‬مرا‭ ‬تکان‭ ‬داد‭.‬

از‭ ‬همان‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬خواهرم‭ ‬شهین‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬شوخی‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬آفتاب‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬طرف‭ ‬زده‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬عزیز‭ ‬شدم؟‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬همیشه‭ ‬عزیز‭ ‬بودی‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬غمگین،‭ ‬کاش‭ ‬روزی‭ ‬این‭ ‬غبار‭ ‬سهمگین‭ ‬زدوده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چهره‭ ‬همیشه‭ ‬مهربان‭ ‬تو‭ ‬دور‭ ‬کنیم‭. ‬حرف‭ ‬من‭ ‬اشک‭ ‬به‭ ‬چشمانش‭ ‬نشاند‭ ‬و‭ ‬شانه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خدا‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭. ‬ولی‭ ‬من‭ ‬کنجکاوانه‭ ‬ماجرا‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬من‭  ‬مادرم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬

سه‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬برملا‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ابی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬یک‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬دیگر‭ ‬دارد،‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬پدرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬عصبانی‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬تنها‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬جا‭ ‬نخورد‭ ‬شهین‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬چقدر‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬تا‭ ‬چشمان‌‭ ‬پدرمان‭ ‬باز‭ ‬شد؛‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬ابی‭  ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬هم‭ ‬پسرش‭ ‬حبیب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬پسرش‭ ‬حبیب‭ ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬تحصیلاتش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭. ‬خبر‭ ‬خوشی‭ ‬برای‭ ‬شهین‭ ‬نبود‭. ‬خوب‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارم‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬پدرم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتاق‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬صدای‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬انها‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬رسید‭. ‬بعد‭ ‬پدر‭ ‬شهین‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬شرمنده‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬وادارت‭ ‬کردم‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬موجودی‭ ‬ازدواج‭ ‬کنی‭. ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬می‌خواهم‭ ‬آزادت‭ ‬کنم‭. ‬ابی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬همین‭ ‬هفته‭ ‬مسئله‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تو‭ ‬کند‭. ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬اندوخته‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬مایملک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬قانوناً‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تو‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬شهین‭ ‬بغض‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬پسرم‭ ‬چه‭ ‬میشود؟‭ ‬پدرم‭ ‬گفت‭ ‬صبرکن‭ ‬پسرت‭ ‬کمی‭ ‬بزرگتر‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬واقعیت‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بگویم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬برگردانم‭.‬آن‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬ما‭ ‬غوغایی‭ ‬بود‭.‬

سرانجام‭ ‬شهین‭ ‬طلاق‭ ‬گرفت‭ ‬همه‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬ابی‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬برگردانده‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬شهین‭ ‬همچنان‭ ‬غمگین‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬خواهرم‭ ‬مهین‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬ماجرای‭ ‬منوچهر‭ ‬را‭ ‬پی‭ ‬گیری‭ ‬کنیم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سوشیال‭ ‬مدیا‭ ‬رد‭ ‬پای‭ ‬منوچهر‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬فهمیدم‭ ‬منوچهر‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬پیش‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویلایی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چمخاله‭ ‬ساخته‭ ‬کوچ‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬برنگشته‭. ‬هم‭ ‬خوشحال‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سروسامان‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سرگشته‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬وقتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬دیر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬کاش‭ ‬چنین‭ ‬نبود،‭ ‬کاش‭ ‬امکان‭ ‬دیداری‭ ‬میان‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬شهین‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭.‬

با‭ ‬همین‭ ‬اندیشه‭ ‬ها‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬چمخاله‭ ‬رفتم‭. ‬باورم‭ ‬نمی‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬بارانی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دریای‭ ‬آبی‭ ‬چمخاله‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬جوان‭ ‬حرف‭ ‬می‭ ‬زدم‭. ‬حرف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منوچهر‭ ‬کشاندم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬جا‭ ‬خوردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬منوچهر‭ ‬خان‭ ‬همسایه‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬سالهاست‭ ‬تنها‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬گفتم‭ ‬مگر‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬است،‭ ‬گفتند،‭ ‬یکسال‭ ‬هم‭ ‬دوام‭ ‬نداشت‭! ‬همینطور‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬زدیم‭ ‬به‭ ‬ویلای‭ ‬زیبای‭ ‬منوچهر‭ ‬خان‭ ‬نزدیک‭ ‬شدیم‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حیرت‭ ‬تصاویر‭ ‬آشنایی‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬ودیوار‭ ‬اتاق،‭ ‬تصاویر‭ ‬عاشقانه‭ ‬منوچهر‭ ‬و‭ ‬شهین‭ ‬تمام‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬جلوتر‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬زنگ‭ ‬در‭ ‬ویلا‭ ‬را‭ ‬زدم‭. ‬مردی‭ ‬میانسال‭ ‬با‭ ‬موهای‭ ‬جوگندمی‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬سلام‭ ‬کرد،‭ ‬گفتم‭ ‬منوچهر‭ ‬خان؟‭ ‬گفت‭: ‬بله،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬سیروس‭ ‬برادر‭ ‬شهین‭ ‬هستم‭. ‬انگار‭ ‬داشت‭ ‬زانو‭ ‬می‭ ‬زد،‭ ‬با‭ ‬دستهایش‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬آویخت،‭ ‬گفت‭: ‬همان‭ ‬سیروس‭ ‬کوچولو؟‭! ‬گفتم‭: ‬بله،‭ ‬گفت‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬بگویم‭ ‬شهین‭ ‬همه‭ ‬سالهای‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬شما‭ ‬زندگی‭ ‬کرده،‭ ‬و‭ ‬هیچگاه‭ ‬بر‭ ‬چهره‭ ‬اش‭ ‬لبخندی‭ ‬ننشسته،‭ ‬گفت‭: ‬شهین‭ ‬حالا‭ ‬کجاست؟‭ ‬گفتم‭: ‬آمریکا،‭ ‬گفت‭ ‬شماره‭ ‬تلفنش‭ ‬را‭ ‬بده‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دستش‭ ‬دادم‭ ‬گفتم‭  ‬را‭ ‬گرفته‌ام،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬بزن‭.‬

از‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬صدای‭ ‬شهین‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬فریاد‭ ‬می‭ ‬زد‭: ‬عزیزم‭ ‬کجا‭ ‬بودی‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال؟‭ ‬منوچهر‭ ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬گفت‭: ‬همین‭ ‬جا‭ ‬کنار‭ ‬عکس‌هایت‭ ‬روی‭ ‬دیوار‭ ‬خانه‭ ‬تنهایی‌ام،‭ ‬اگر‭ ‬بگذاری‭ ‬فردا‭ ‬به‭ ‬سویت‭ ‬پرواز‭ ‬کنم،‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬می‭ ‬گیرم‭ ‬که‭ ‬صدای‭ ‬استخوان‌هایت‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬درآیند‭…‬

‭… ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬مأموریتم‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬دریا‭ ‬رفتم،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬صدای‭ ‬منوچهر‭ ‬را‭ ‬می‌شنیدم‭ ‬که‭ ‬داشت‭ ‬میگفت‭ ‬بلیط‭ ‬پروازم‭ ‬را‭ ‬بگیر‭.‬

1464-88