2‭ ‬جوان‭ ‬موفق‭ ‬افغان‭ ‬آمریکائی‭ ‬دورانا‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فرهاد‭ (‬مو‭) ‬شالیزی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬توجه‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رویدادهای‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬پناهجویان‭ ‬افغانی‭ ‬جلب‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬نیروهایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬یافتن‭ ‬مسیر‭ ‬آینده‭ ‬شان‭ ‬بکارگیرند‭.‬

دورانا‭ ‬یک‭ ‬بیزینس‭ ‬وومن‭ ‬بسیار‭ ‬موفق‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬شوهرش‭ ‬شهاب‭ ‬علمی‭ ‬بیزینس‭ ‬های‭ ‬مولتی‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬خوش‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬انساندوست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مدرسه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬دایر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سرپرستی‭ ‬13‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬فرهاد‭ (‬مو‭) ‬شالیزی‭ ‬موزیک‭ ‬منیجر‭ ‬خوانندگان‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬چون‭ ‬مارشملو‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬برای‭ ‬یاری‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬پناهندگان‭ ‬افغان،‭ ‬جهت‭ ‬خانه،‭ ‬زبان،‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬کارآنها،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اینستاگرام‭ ‬یک‭ ‬فاند‭ ‬ریزینگ‭ ‬برپا‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬روز‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬دلارجمع‭ ‬آوری‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بنیاد‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬واریز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دو‭ ‬جوان‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬و‭ ‬موفق،‭ ‬درجریان‭ ‬برگزاری‭ ‬یک‭ ‬کنسرت‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬سپتامبر‭ ‬در‭ ‬اورنج‭ ‬کانتی‭ ‬در‭ ‬House‭ ‬Of‭ ‬Blues‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬خوانندگان‭ ‬معروف‭ ‬سامی‭ ‬بیگی،‭ ‬عرفان‭ ‬قرار‭ ‬گرفتیم،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عواید‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬بنیاد‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬پناهندگان‭ ‬افغان‭ ‬تعلق‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬

گفتگو‭ ‬با‭ ‬دورانا‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فرهاد‭ (‬مو‭) ‬شالیزی‭ ‬

‭* ‬درباره‭ ‬این‭ ‬تلاش‭ ‬انساندوستانه‭ ‬و‭ ‬حمایتی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬دنبال‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬چهره‭ ‬در‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬دلارجمع‭ ‬آوری‭ ‬شد‭ ‬می‭ ‬پرسم‭.‬

مو‭ ‬شالیزی‭ ‬می‭ ‬گوید‭:‬

ما‭ ‬هم‭ ‬سورپرایز‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬سریع‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬ما‭ ‬آمدند،‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬علاقمندیم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬افغان‭ ‬بگذاریم‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬چون‭ ‬بانک‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬امروز‭ ‬افغانستان‭ ‬فعالیتی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬وانتقال‭ ‬امکان‭ ‬پذیرنیست‭ ‬با‭ ‬بنیادهای‭ ‬خیریه‭ ‬تماس‭ ‬گرفتیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬گام‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬1900‭ ‬پناهجویی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬وارد‭ ‬میشوند‭ ‬برویم‭ ‬تا‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کنند‭.‬

شالیزی‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬خانواده‭ ‬من‭ ‬درسال‭ ‬1980‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬گریختند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدند،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدم‭.‬

من‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی،‭ ‬جامعه‭ ‬همزبان‭ ‬افغان‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬مراحلی‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬و‭ ‬یاوران‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬بوده‭ ‬اند‭.‬

‭* ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬انسانی‭ ‬شما‭ ‬شالیزی‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬دورانا‭ ‬عزیز،‭ ‬مسلما‭ ‬سبب‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬افغان‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

می‭ ‬گوید‭: ‬ما‭ ‬کردیت‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نمی‭ ‬دانیم،‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهیم‭.‬

دو‭ ‬رانا‭ ‬میگوید‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬افغانستان‭ ‬بدنیا‭ ‬آمدم‭  ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬باپدر‭ ‬ومادرم‭ ‬از‭ ‬انجاگربخته‭ ‬وبه‭ ‬امریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬کردیم‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬بما‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬گفت‭ ‬ومن‭ ‬امکان‭ ‬تحصیل‭ ‬وازادی‭ ‬کامل‭ ‬یافتم‭ ‬بازبان‭ ‬وفرهنگ‭ ‬جدیدی‭ ‬آشناشدم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬سکنی‭ ‬گرفتیم‭ ‬من‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬را‭ ‬اینجا‭ ‬گدراندم‭.‬

من‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬هفده‭ ‬سالگی‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬امدم‭ ‬ودر‭ ‬بنیاد‭ ‬خیریه‭ ‬عمویم‭ ‬اتحادیه‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬پناهجویان‭ ‬افغان‭ (‬uaar‭ )  ‬خدمت‭ ‬میکردم‭  ‬ومیدیدم‭ ‬چگونه‭ ‬او‭ ‬همه‭ ‬زندگی‭ ‬خودرا‭ ‬وقف‭  ‬این‭ ‬بی‭ ‬پناهان‭ ‬کرده‭ ‬ومن‭ ‬اموختم‭ ‬تا‭ ‬فریادرس‭ ‬زنان‭ ‬بیوه‭ ‬وبچه‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬پناه‭ ‬افغان‭ ‬باشم‭ ‬ومرکز‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬درکابل‭ ‬ومدارس‭    ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬که‭  ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬اند‭  ‬تا‭ ‬انجا‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬صد‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬Durana‭ ‬institution‭ ‬of‭ ‬learning  ‬تحت‭ ‬تعلیم‭ ‬هستند‭.‬

خوشحالم‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬هموطنان‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬ام‭ ‬چون‭  ‬مو‭  ‬شالیزی‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬نیرو‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬امد‭ ‬ونتیجه‭ ‬اش‭ ‬جمع‭ ‬اوری‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بود‭.‬

دورانا‭ ‬درباره‭ ‬گردهماییهای‭ ‬بزرگ‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سراس‭ ‬امریکا‭ ‬میگوید‭: ‬

این‭ ‬تظاهرات‭ ‬اعتراض‭ ‬امیز‭ ‬در‭ ‬28اگوست‭ ‬در‭ ‬سندیاگو‭ ‬شروع‭ ‬ودر‭ ‬امریکای‭ ‬شمالی‭ ‬واروپا‭ ‬ادامه‭ ‬مییابدتا‭ ‬جلوی‭ ‬کشتار‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بگیرند‭ ‬ودنیا‭ ‬صدای‭ ‬مارا‭ ‬بشنود‭.‬

دورانا‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬کنسرت‭ ‬ماه‭ ‬سپتامبر‭ ‬در‭ ‬هاوس‭ ‬او‭ ‬بلوز‭  ‬در‭ ‬اناهایم‭ ‬میگوید‭ ‬نه‭  ‬تنها‭ ‬عواید‭ ‬آن‭ ‬بلکه‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬جمع‭ ‬میاورد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬پناهندگان‭ ‬وخدمات‭ ‬انسانی‭ ‬دیگر‭ ‬اهدا‭ ‬شود‭ ‬وایرانیان‭ ‬نیز‭ ‬میتوانند‭ ‬بیشترین‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد

همه‭ ‬امید‭ ‬ما‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭  ‬مثل‭ ‬دختر‭ ‬خود‭ ‬من‭  ‬که‭ ‬به‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬فرهنگی‭ ‬وسنتی‭ ‬خود‭ ‬دلبستگی‭ ‬دارد‭.‬

Javanan Magazine readers can get involved by making donations to www.afghanistanfoerderung.de or Moe Shalizi’s GoFundMe,

www.gofundme.com/helpafg.

You can foster an Afghan child by calling 888-871-KIDS. Those interested in volunteering to help Afghan refugees understand their asylum-seeking options or English-written paperwork can e-mail [email protected] or text CRISIS to 5288.