1464-87

سپیده‭ ‬از‭: ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬

ما‭ ‬خانواده‭ ‬ای‭ ‬بودیم،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬سالهای‭ ‬اولیه‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آمریکا،‭ ‬همیشه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برهم‭ ‬بودیم‭. ‬شوهرم‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬آغاز‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬6‭ ‬خوابه‭ ‬خرید‭ ‬که‭ ‬4‭ ‬فرزندمان‭ ‬هرکدام‭ ‬اتاق‭ ‬مستقل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬هم‭ ‬خاص‭ ‬مهمان‭ ‬بود‭.‬

ما‭ ‬امکان‭ ‬شب‭ ‬خوابیدن‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬ساختیم،‭ ‬ولی‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‭ ‬دادیم‭ ‬بچه‭ ‬هایمان،‭ ‬هیچ‭ ‬شبی‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬کسی‭ ‬سر‭ ‬کنند‭. ‬از‭ ‬همان‭ ‬دوران‭ ‬دبیرستان‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬سفارش‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬دانشگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬شهر‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬درباره‭ ‬دانشگاهی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ایالت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شهر‭ ‬دیگر‭ ‬حتی‭ ‬تصور‭ ‬هم‭ ‬نکنید‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬تابع‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالها‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬وا‭ ‬داشتند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬اضافه‭ ‬کردن‭ ‬حمام‭ ‬و‭ ‬توالت‭ ‬هایی،‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬استقلال‭ ‬کامل‭ ‬درخانه‭ ‬بدهد‭.‬

انتخاب‭ ‬این‭ ‬شیوه،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬همیشه‭ ‬پشت‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬ایستادند،‭ ‬دوستانی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬منش‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬ما‭ ‬هماهنگی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬آشنا،‭ ‬آرزوی‭ ‬چنین‭ ‬همبستگی‭ ‬را‭ ‬درجمع‭ ‬خود‭ ‬داشتند‭.‬

تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬وارد‭ ‬کالج‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‭ ‬نشدند،‭ ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬مشکلی‭ ‬نداشتیم،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬احساس‭ ‬کردیم،‭ ‬تغییراتی‭ ‬در‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬خارج‭ ‬میشود‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهران‭ ‬پسر‭ ‬بزرگ‭ ‬مان‭ ‬با‭ ‬دختری‭ ‬آشنا‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬نیویورک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مهران‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬راهی‭ ‬نیویورک‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزی‭ ‬می‭ ‬ماند،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬مهتاب‭ ‬دختر‭ ‬بزرگ‭ ‬مان،‭ ‬برای‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬ای،‭ ‬ناچار‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬ایالت‭ ‬دیگری‭ ‬برود،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬شوهرم‭ ‬آن‭ ‬پیوندها‭ ‬و‭ ‬زنجیرهای‭ ‬ناگسستنی‭ ‬سالهای‭ ‬دراز،‭ ‬خیلی‭ ‬آسان‭ ‬درحال‭ ‬ازهم‭ ‬پاشیدن‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قانع‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬که‭ ‬بهرحال‭ ‬هنوز‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬پایگاه‭ ‬اصلی‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬است،‭ ‬هنوز‭ ‬اتاق‭ ‬هایشان‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬بوده،‭ ‬سرجایش‭ ‬مانده،‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برمی‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬راهم‭ ‬می‭ ‬آورند‭. ‬روزی‭ ‬که‭ ‬فهمیدیم‭ ‬سمیرا‭ ‬دختر‭ ‬دیگرمان‭ ‬عاشق‭ ‬جوانی‭ ‬بنام‭ ‬شیرزاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬شیرزاد‭ ‬می‭ ‬گذراند،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬ناراحت‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬امید‭ ‬شدیم،‭ ‬آن‭ ‬چارچوب‭ ‬و‭ ‬استانداردی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬بودیم،‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬فرو‭ ‬میریخت،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هرکدام‭ ‬به‭ ‬سویی‭ ‬میرفتند،‭ ‬زمان‭ ‬اعتراض‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬بچه‭ ‬نیستیم،‭ ‬ما‭ ‬وارد‭ ‬بلوغ‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬شده‭ ‬ایم،‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬خود‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیریم،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬وفادار‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬هرگاه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬کردن‭ ‬خاطره‭ ‬ها‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬پیوندیم،‭ ‬که‭ ‬درواقع‭ ‬سخنی‭ ‬منطقی‭ ‬بود‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬سمیرا‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬شیرزاد،‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬نامزدش‭ ‬بحساب‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬راهی‭ ‬ایران‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬شیرزاد‭ ‬آشنا‭ ‬شود،‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬زنگهای‭ ‬خطر‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬در‭ ‬آمد،‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬هشدارهای‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬توجهی‭ ‬نشان‭ ‬نداد‭.‬

سمیرا‭ ‬و‭ ‬شیرزاد‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬ماندند،‭ ‬بعد‭ ‬دربازگشت‭ ‬دخترم‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬آمادگی‭ ‬نداشتیم،‭ ‬ولی‭ ‬تدارک‭ ‬ازدواج‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬دادیم،‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مراسم،‭ ‬سمیرا‭ ‬گفت‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬شوهرش‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برود‭ ‬وهمانجا‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭. ‬برای‭ ‬ما‭ ‬خبر‭ ‬خوبی‭ ‬نبود،‭ ‬خواب‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬گرفت،‭ ‬از‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬هم‭ ‬افتادیم،‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬جلسه‭ ‬نتوانستیم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬پشیمان‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬یکروز‭ ‬بخود‭ ‬آمدیم‭ ‬که‭ ‬سمیرا‭ ‬با‭ ‬5‭ ‬چمدان‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬لس‭ ‬آنجلس،‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬وداع‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬رفت‭.‬

من‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬اشکهایم‭ ‬بند‭ ‬نمی‭ ‬آمد،‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬اتاق‭ ‬اش‭ ‬رد‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬بغضم‭ ‬می‭ ‬ترکید،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬بروی‭ ‬تخت‭ ‬او‭ ‬خوابیدم،‭ ‬شوهرم‭ ‬نگران‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬غصه‭ ‬می‭ ‬خورد،‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬شور‭ ‬وحرکت‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬بود،‭ ‬صدای‭ ‬خنده‭ ‬شان‭ ‬زیر‭ ‬سقف‭ ‬شان‭ ‬طنین‭ ‬می‭ ‬انداخت،‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬بود،‭ ‬مهران‭ ‬در‭ ‬نیویورک،‭ ‬مهتاب‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬دی‭ ‬سی،‭ ‬سمیرا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بودند،‭ ‬تنها‭ ‬پردیس‭ ‬دختر‭ ‬کوچکترمان‭ ‬مانده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬دبیرستان‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬دوستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بیاورد،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬برایتان‭ ‬غذاهای‭ ‬ایرانی‭ ‬می‭ ‬پزم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬پذیرایی‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬دیوارهای‭ ‬خانه‭ ‬بیشتر‭ ‬مرا‭ ‬محاصره‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬فضا‭ ‬تنگ‭ ‬و‭ ‬تاریک‭ ‬تر‭ ‬میشود،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬و‭ ‬اندی،‭ ‬که‭ ‬هرشب‭ ‬را‭ ‬دراتاق‭ ‬یکی‭ ‬شان‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬می‭ ‬ماندم،‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬رد‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬افسرده‭ ‬و‭ ‬غمگین‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختم،‭ ‬شوهرم‭ ‬نگران‭ ‬شد،‭ ‬مرا‭ ‬نزد‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬برد‭ ‬او‭ ‬عقیده‭ ‬داشت‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بفروشیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬که‭ ‬هستند،‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمدهایی‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭. ‬ولی‭ ‬من‭ ‬دلم‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬۶‭ ‬ماه،‭ ‬که‭ ‬دلم‭ ‬بشدت‭ ‬برای‭ ‬سمیرا‭ ‬تنگ‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬راهی‭ ‬ایران‭ ‬شدم،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حیرت‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬درون‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬یک‭ ‬خوابه‭ ‬تنگ‭ ‬و‭ ‬تاریک‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا؟‭ ‬شیرزاد‭ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬داریم‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬سازیم‭. ‬سمیرا‭ ‬حامله‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬بیشتر‭ ‬کار‭ ‬کنم،‭ ‬قول‭ ‬میدهم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬بزرگتر‭ ‬بخریم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬دخترم‭ ‬رضایت‭ ‬و‭ ‬خوشحالی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬یکروز‭ ‬چمدان‭ ‬بستم‭ ‬و‭ ‬برگشتم،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬گفتم‭ ‬ایندو‭ ‬دیگر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬شناسند،‭ ‬ایندو‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬هستند‭.‬

دورادور‭ ‬درجریان‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬سمیرا‭ ‬بودم،‭ ‬دختری‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آورد،‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحال‭ ‬بود،‭ ‬همزمان‭ ‬شوهرم‭ ‬دچار‭ ‬یک‭ ‬ناراحتی‭ ‬قلبی‭ ‬ناشناخته‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬دربیمارستان‭ ‬بستری‭ ‬شد،‭ ‬سمیرا‭ ‬که‭ ‬شنید‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ناراحت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬بزودی‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬پدر‭ ‬می‭ ‬آیم،‭ ‬مهران‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نامزدش‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬بودند‭ ‬سراسیمه‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬آمدند،‭ ‬مهتاب‭ ‬با‭ ‬پایان‭ ‬دوره‭ ‬تخصص‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬نگران‭ ‬پدرش‭ ‬بود‭. ‬پردیس‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خانه‭ ‬دوباره‭ ‬جان‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬سمیرا‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬شوهرش‭ ‬اجازه‭ ‬سفر‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬تلفنی‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬شوهرش‭ ‬بحث‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬کتک‭ ‬خورده‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬شدم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬شکایت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬خبرش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دهم‭.‬

من‭ ‬دچارسرگشتگی‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬شوهرم‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬بود،‭ ‬سمیرا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرایط‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬کاری‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭. ‬خانمی‭ ‬که‭ ‬وکیل‭ ‬سمیرا‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬به‭ ‬دخترتان‭ ‬کمک‭ ‬کنم‭ ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬دستمزد‭ ‬مرا‭ ‬نمی‭ ‬دهد،‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬کمک‭ ‬کن،‭ ‬من‭ ‬برایت‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬حواله‭ ‬می‭ ‬کنم‭! ‬باور‭ ‬کنید‭ ‬شبها‭ ‬نمی‭ ‬خوابیدم،‭ ‬تا‭ ‬وکیل‭ ‬سمیرا‭ ‬خبر‭ ‬داد،‭ ‬شوهرش‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬دخترش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭ ‬من‭ ‬حاضر‭ ‬شدم‭ ‬دستمزد‭ ‬بیشتری‭ ‬بپردازم‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬نوه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬بگیرد،‭ ‬ولی‭ ‬موفق‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬سمیرا‭ ‬شکسته،‭ ‬تکیده‭ ‬و‭ ‬لاغر‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬بازگشت‭. ‬باورم‭ ‬نمی‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬شبح‭ ‬لرزان‭ ‬سمیرا‭ ‬باشد‭. ‬همه‭ ‬دورش‭ ‬را‭ ‬گرفتیم،‭ ‬گرچه‭ ‬شبها‭ ‬نمی‭ ‬خوابید،‭ ‬اشکهایش‭ ‬بند‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭. ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬امید‭ ‬داشتیم،‭ ‬شوهرم‭ ‬زیر‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬۱۰‭ ‬ساعته‭ ‬حساس‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬سالم‭ ‬بیرون‭ ‬آمد‭. ‬مهران‭ ‬گفت‭ ‬راستش‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬گیتا‭ ‬نامزدم‭ ‬بی‭ ‬سروصدا‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬واو‭ ‬اینک‭ ‬حامله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬بمانیم‭. ‬خبرهای‭ ‬گوناگون‭ ‬مرا‭ ‬شوکه‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬ضربات‭ ‬از‭ ‬هرسویی‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬طاقت‭ ‬آوردم،‭ ‬تا‭ ‬سرانجام‭ ‬شوهرم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬دوباره‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬پر‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬اشک‭ ‬نمی‭ ‬ریختم،‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬طولانی‭ ‬تر‭ ‬کند،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سقف‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬نگه‭ ‬دارد‭.‬

به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شوهرم،‭ ‬یک‭ ‬جشن‭ ‬ساده‭ ‬ولی‭ ‬پرشور‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ازدواج‭ ‬مهران‭ ‬وهمسرش‭ ‬برپا‭ ‬ساختیم‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬بچه‭ ‬شان،‭ ‬همه‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬را‭ ‬خبرکنیم‭. ‬آن‭ ‬شب‭ ‬همه‭ ‬می‭ ‬رقصیدند،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬سمیرا‭  ‬سرگشته‭ ‬می‭ ‬رقصد،‭ ‬ولی‭ ‬انگار‭ ‬درحال‭ ‬شکستن‭ ‬است‭ ‬حوادث‭ ‬عجیب‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬۶‭ ‬ماه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬پسرک‭ ‬مهران‭ ‬بدنیا‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬صدای‭ ‬گریه‭ ‬بچه‭ ‬ای‭ ‬مرا‭ ‬بخود‭ ‬آورد،‭ ‬صدا‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬درخانه‭ ‬می‌آمد،‭ ‬هر‌اسان‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کردم‭ ‬روی‭ ‬پله‭ ‬ها،‭ ‬یک‭ ‬سبد‭ ‬صورتی‭ ‬رنگ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بچه‭ ‬که‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬سمیرا‭ ‬مثل‭ ‬پرنده‭ ‬ای‭ ‬بیرون‭ ‬پرید،‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬چنان‭ ‬فریادی‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬خبر‭ ‬کرد،‭ ‬درون‭ ‬آن‭ ‬سبد،‭ ‬دخترش‭ ‬بود،‭ ‬شوهر‭ ‬سابق‭ ‬اش‭ ‬بچه‭ ‬را‭ ‬برایش‭ ‬آورده‭ ‬بود،‭ ‬همه‭ ‬دور‭ ‬بچه‭ ‬را‭ ‬گرفتند،‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬خانه‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬شده،‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬صدای‭ ‬خنده‭ ‬کودکی‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنوم،‭ ‬که‭ ‬بدنبال‭ ‬هم‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬می‭ ‬گذارند‭.‬

1464-88