نجات‭ ‬بخش‭ ‬بیماران،‭ ‬رفیق‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬،‭ ‬شاعری‭ ‬خوش‭ ‬قریحه،‭ ‬مبارزی‭ ‬پایدار‭ ‬وعاشق‭ ‬همیشگی‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬ایران‭ ‬بود

ای اهورایی دیار من
ای بهشت آرزو، ای خاک من
ای سرآغاز تمدن در جهان
مبداء آزادی آزادگان
ای تولدگاه مردان بزرگ
خاستگاه آرزوهای سترگ
ای زتو پندار و گفت و نیک کار
هرسه بوده بهرانسان افتخار
اگر عمل کردی به این سه بی درنگ
کی نیاز مردمان بودی به جنگ

دکتر‭ ‬محمود‭ ‬رضائیان‭ ‬زمان‭ ‬سرودن‭ ‬ای‭ ‬اهورایی،‭ ‬دهمین‭ ‬سالگرد‭ ‬ماهنامه‭ ‬مهر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬جشن‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬تلاش‭ ‬اوبرای‭ ‬ساده‭ ‬نویسی،‭ ‬نمایی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬ایراندوستی‭ ‬اش‭ ‬بود،‭ ‬اینکه‭ ‬شاید‭ ‬روزی‭ ‬به‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬زبان‭ ‬پارسی‭ ‬برگردیم‭. ‬شاید‭ ‬روزی‭ ‬همه‭ ‬کلمات‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬شیرین‭ ‬پارسی‭ ‬برداریم‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬دچار‭ ‬سر‭ ‬درگمی‭ ‬بعضی‭ ‬کلمات‭ ‬چون‭ ‬ذوزنقه‭ ‬بشویم‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬65‭ ‬نوع‭ ‬آنرا‭ ‬نوشت‭! ‬

تلاش‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬بزرگی،‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬با‭ ‬بزرگان‭ ‬شعر‭ ‬وادب‭ ‬نیز‭ ‬انجامید‭. ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬محجوب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پروفسور‭ ‬حسن‭ ‬شهباز‭ ‬مناظره‭ ‬کرد،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بزرگ‭ ‬ادبیات‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬کلمات‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زبانی‭ ‬بخصوص‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬گویش‭ ‬پارسی‭ ‬باور‭ ‬داشتند‭ ‬ولی‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬ستودند‭. ‬چون‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬خبر‭ ‬داشتند‭.‬

دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬یک‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬علم‭ ‬ارتوپدیک‭ ‬بود،‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬کشف‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فریاد‭ ‬هزاران‭ ‬بیمار‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬برخ‭ ‬نمی‭ ‬کشید،‭ ‬آنقدر‭ ‬فروتن‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬وخاکی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬آدم‭ ‬ها‭ ‬دچار‭ ‬تردید‭ ‬می‭ ‬شدند‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬انسان‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬بیریا‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ادعا،‭ ‬همان‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه،‭ ‬همان‭ ‬جراح‭ ‬سالهای‭ ‬دراز،‭ ‬همان‭ ‬نجات‭ ‬بخش‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬است؟‭! ‬همان‭ ‬استاد‭ ‬و‭ ‬شاعر،‭ ‬غزلسرای‭ ‬خوش‭ ‬قریحه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آثارش‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نشریه‭ ‬روزانه‭ ‬صبح‭ ‬ایران‭ ‬چاپ‭ ‬می‭ ‬شد؟‭ ‬همان‭ ‬استاد‭ ‬صاحب‭ ‬قلب‭ ‬که‭ ‬فصلنامه‭ ‬مهر‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬

در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬زندگی‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان،‭ ‬یک‭ ‬فرشته‭ ‬واقعی‭ ‬بنام‭ ‬فرشته‭ ‬رضائیان‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬روزه‭ ‬اورا‭ ‬با‭ ‬انرژی‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬روحیه‭ ‬ای‭ ‬درخشان‭ ‬روانه‭ ‬کلینیک‭ ‬همیشه‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬سیمنارها‭ ‬و‭ ‬گردهمایی‭ ‬های‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬هیچگاه‭ ‬خود‭ ‬چهره‭ ‬نمی‭ ‬کرد‭. ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬از‭ ‬همسرش‭ ‬چنان‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬حرف‭ ‬میزد،‭  ‬چنان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬الهام‭ ‬بخش‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬پزشکی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬پراحساس‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬غزل‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬فصل‭ ‬نامه،‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬مجموعه‭ ‬اشعارش‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬مشتاق‭ ‬دیدارش‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬فرشته‭ ‬زندگی‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬همچنان‭ ‬پشت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سالها‭ ‬ایستاد،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬ایستاد؛‭ ‬که‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬بیشتر‭ ‬بدرخشد‭.‬

دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬را‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬رفیق‭ ‬خوب‭ ‬می‭ ‬شناختند،‭ ‬رفیقی‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬لبخند‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬مناسبتی‭ ‬می‭ ‬کوشید‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬کند،‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬سال،‭ ‬کوشید‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بدلایلی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬قهر‭ ‬بودند،‭ ‬آشتی‭ ‬بدهد‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬اورا‭ ‬سفیر‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬لقب‭ ‬دادند‭.‬

او‭ ‬مخالف‭ ‬سرسخت‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬مخالفت‭ ‬خود‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬عمرش‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬آرزوی‭ ‬بزرگش‭ ‬دیدار‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬بوسه‭ ‬بر‭ ‬خا‭ ‬ک‭ ‬سرزمین‭ ‬مادری‭ ‬اش‭ ‬بود‭. ‬آرزوی‭ ‬دیدار‭ ‬دوباره‭ ‬تخت‭ ‬جمشید‭ ‬و‭ ‬آرامگاه‭ ‬فردوسی‭ ‬و‭ ‬سعدی‭ ‬و‭ ‬خیام‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬را‭ ‬داشت‭.‬

از‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬دوستان،‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬را‭ ‬بدلیل‭ ‬کسالت‭ ‬ندیدند،‭ ‬یعنی‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬کردند‭ ‬بعضی‭ ‬سراغش‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬کوشید‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬تماس‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬هنوز‭ ‬دلش‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬یک‭ ‬گردهمائی‭ ‬بزرگ‭ ‬راه‭  ‬اندازد،‭ ‬نوروز‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬بگیرد‭.‬

فرشته‭ ‬زندگی‭ ‬دکتر‭ ‬رضائیان‭ ‬نگهبان‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬سرافراز‭ ‬وسربلند‭ ‬روانه‭ ‬سفر‭ ‬ابدی‭ ‬اش‭ ‬کرد‭.‬

جایش‭ ‬همیشه‭ ‬خالی‭ ‬است‭. ‬صدای‭ ‬مهربانش‭ ‬در‭ ‬گوش‭ ‬همه‭ ‬ماست،‭ ‬بیمارانش‭ ‬لبخند‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬های‭ ‬معجزه‭ ‬گرش‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬دارند‭. ‬غزل‭ ‬هایش‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬آینده‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬انقلاب‭ ‬ساده‭ ‬نویسی‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬اندیشند‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬می‭ ‬گیرند‭.‬