1464-87

مهدی‭ ‬از‭: ‬فلوریدا‭ ‬

خواهرم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬زنگ‭ ‬زده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬گفت،‭ ‬اینکه‭ ‬عمرش،‭ ‬آفتاب‭ ‬لب‭ ‬بام‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬برای‭ ‬آخرین‭ ‬بار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ببینی،‭ ‬یک‭ ‬قراری‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬بگذار،‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬بدلیل‭ ‬پناهندگی‭ ‬سیاسی،‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬نداری،‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬قرار‭ ‬ماه‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬گذاشتم،‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬بود،‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬چمدان‭ ‬سوقات‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬دیدار‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬راهی‭ ‬استانبول‭ ‬شدم‭. ‬شبی‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬وارد‭ ‬هتل‭ ‬شان‭ ‬شدم،‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬خوشرو‭ ‬و‭ ‬مهربان،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ساک‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬بالای‭ ‬هتل‭ ‬آورد،‭ ‬خیلی‭ ‬تشکر‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬خواهرم‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬همگی‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬لابی‭ ‬هتل،‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬برگرفتند،‭ ‬همه‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختیم،‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬دلتنگی‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مادرم‭ ‬بردند،‭ ‬که‭ ‬لاغرتر‭ ‬و‭ ‬کوچولوتر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬روبرویم‭ ‬ایستاده‭ ‬بود،‭ ‬روی‭ ‬هوا‭ ‬بلندش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬دستهایش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬ترین‭ ‬شب‭ ‬عمرم‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬طلوع‭ ‬آفتاب‭ ‬در‭ ‬کنارش‭ ‬نشستم‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬هم‭ ‬خواب‭ ‬آلود‭ ‬گوش‭ ‬دادند،‭ ‬یکباره‭ ‬بخود‭ ‬آمدم‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬خوابم‭ ‬برده‭ ‬بود‭. ‬انگار‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬نخوابیده‭ ‬بودم‭.‬

ازهمان‭ ‬فردا‭ ‬برای‭ ‬مادرم‭ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬چرخدار‭ ‬خریدم،‭ ‬تا‭ ‬راحت‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬بیاید،‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬هل‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬دادم،‭ ‬انگار‭ ‬کالسکه‭ ‬یک‭ ‬بچه‭ ‬یکساله‭ ‬را‭ ‬هل‭ ‬می‭ ‬دادم‭. ‬هرچه‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬سرش‭ ‬را‭ ‬گرم‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬هرچه‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬برایش‭ ‬می‭ ‬خریدم،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬فهمیدم‭ ‬بدنبال‭ ‬برادرم،‭ ‬خواهرم‭ ‬نیز‭ ‬درآستانه‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬

روز‭ ‬پنجم‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬خوش‭ ‬روی‭ ‬مهربان‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬دیدم،‭ ‬پرسیدم‭ ‬تنها‭ ‬آمده‭ ‬ترکیه؟‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬آمدم،‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردیم‭ ‬گفتم‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬شام‭ ‬بخورم،‭ ‬گفت‭ ‬باعث‭ ‬افتخار‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬دلتان‭ ‬بخواهد‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬خدمتم،‭ ‬ولی‭ ‬خانواده‭ ‬تان‭ ‬چی؟‭ ‬گفتم‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬آنها،‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬همین‭ ‬امشب؟‭ ‬گفتم‭ ‬چرا‭ ‬نه،‭ ‬همین‭ ‬امشب‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬فیروزه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کاباره‭ ‬رفتم،‭ ‬شبی‭ ‬که‭ ‬دلم‭ ‬میخواست‭ ‬پایان‭ ‬نگیرد،‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬روشنفکر‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬ذوق‭ ‬دیدم،‭ ‬گفتم‭ ‬شوهر‭ ‬نکرده‭ ‬ای؟‭ ‬گفت‭ ‬یکبار،‭ ‬یک‭ ‬تجربه‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬سالهاست‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هروصلتی‭ ‬پرهیز‭ ‬کرده‭ ‬ام‭. ‬گفتم‭ ‬دلت‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیایی؟‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬داری‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬رویای‭ ‬شیرین‭ ‬حرف‭ ‬میزنی،‭ ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬من‭ ‬روزی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬سفر‭ ‬کنم؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬ترتیب‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬میدهم،‭ ‬بعد‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬هایمان‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬کردیم‭ ‬از‭ ‬تحصیلات‭ ‬اش‭ ‬پرسیدم،‭ ‬گفت‭ ‬تا‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬رشته‭ ‬مهندسی‭ ‬عمران‭ ‬رفته،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬ورشکست‭ ‬شدن‭ ‬پدرش،‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬کرده،‭ ‬گفتم‭ ‬دلت‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬دنبال‭ ‬کنی؟‭ ‬گفت‭ ‬دلم‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بچه‭ ‬خوشگل‭ ‬می‭ ‬خواهد،‭ ‬صورتش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬آرزوی‭ ‬محالی‭ ‬نیست‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬برگشتم‭ ‬ولی‭ ‬ارتباطم‭ ‬با‭ ‬فیروزه‭ ‬برقرار‭ ‬بود؛‭ ‬اغلب‭ ‬شبها‭ ‬که‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬روز‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬زنگ‭ ‬میزد‭ ‬وبا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬تا‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬بزودی‭ ‬برای‭ ‬سفرش‭ ‬اقدام‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬عاقبت‭ ‬ترتیب‭ ‬سفرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مالزی‭ ‬دادم،‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬برایش‭ ‬ویزای‭ ‬نامزدی‭ ‬گرفتم،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬بهر‭ ‬دلیلی‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬زنها‭ ‬بخصوص‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬افغانی‭ ‬راحت‭ ‬تر‭ ‬ویزا‭ ‬می‭ ‬دادند‭. ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬فیروزه‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬بکلی‭ ‬دچار‭ ‬تحول‭ ‬شد،‭ ‬او‭ ‬عشق‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چشاند،‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬اگر‭ ‬نگران‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬نبود،‭ ‬هیچ‭ ‬غصه‭ ‬و‭ ‬غمی‭ ‬نداشت‭. ‬من‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬راحت‭ ‬باشند،‭ ‬حتی‭ ‬ترتیب‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬دادم‭. ‬البته‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬فیروزه‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬درایران‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هربار‭ ‬مرا‭ ‬هزاربار‭ ‬می‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پایم‭ ‬گل‭ ‬می‭ ‬ریخت‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدیم،‭ ‬من‭ ‬روی‭ ‬ابرها‭ ‬بودم‭. ‬ولی‭ ‬متأسفانه‭ ‬درهمان‭ ‬روزها‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفت‭ ‬وبقول‭ ‬خودش‭ ‬نوه‭ ‬دلخواهش‭ ‬را‭ ‬ندید‭. ‬اما‭ ‬من‭ ‬امکاناتی‭ ‬فراهم‭ ‬ساختم،‭ ‬که‭ ‬فیروزه‭ ‬هر‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬یکبار‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬بیمارش‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برود‭. ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬سامانی‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬برگردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مدت‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬دخترمان‭ ‬پرستاری‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬می‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬خیال‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬راحت‭ ‬می‭ ‬کردم‭.‬

من‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬کمک‭ ‬کردم،‭ ‬پرستار‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬هم‭ ‬بگیرد،‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬دارو‭ ‬برایشان‭ ‬می‭ ‬فرستادم‭ ‬و‭ ‬فیروزه‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬عمیق‭ ‬خود،‭ ‬با‭ ‬پذیرایی‭ ‬و‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬صفایش،‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬سیراب‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬او‭ ‬تنها‭ ‬زن‭ ‬کامل‭ ‬وایده‭ ‬ال‭ ‬درسراسر‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬بهمین‭ ‬سبب‭ ‬وقتی‭ ‬خانه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬گرانقیمتی‭ ‬خریدم،‭ ‬بلافاصله‭ ‬بنام‭ ‬او‭ ‬کردم،‭ ‬او‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬درخانه‭ ‬راه‭ ‬میرفت‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬رقصید،‭ ‬آواز‭ ‬می‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬دستهای‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬دارم‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬امکان‭ ‬ندارد‭.‬

یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬خواستم‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬بزنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردم،‭ ‬ولی‭ ‬فیروزه‭ ‬مانع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬درشرایط‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشتند‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬جاسوسی‭ ‬در‭ ‬زندان‭ ‬هستند‭ ‬ویا‭ ‬آنقدر‭ ‬باج‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭. ‬هشدارهای‭ ‬فیروزه‭ ‬مرا‭ ‬بکلی‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬منصرف‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬خود‭ ‬فیروزه‭ ‬هر‭  ‬6‭ ‬ماه‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬میرفت،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬کلی‭ ‬سوقات‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬چمدان‭ ‬سوقات‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گشت‭. ‬درآن‭ ‬روزها‭ ‬من‭ ‬دلم‭ ‬بچه‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬خواست،‭ ‬ولی‭ ‬فیروزه‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬هنوز‭ ‬آمادگی‭ ‬ندارم،‭ ‬خصوصا‭ ‬بخاطر‭ ‬سفرهایم،‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬بدون‭ ‬من،‭ ‬بزرگ‭ ‬شوند،‭ ‬من‭ ‬پذیرفته‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬آخرین‭ ‬روزهای‭ ‬زندگی‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭  ‬رسیده،‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬رفتن‭ ‬آنها‭ ‬صبر‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬دور‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خط‭ ‬بکشم‭.‬

در‭ ‬سفری‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مأموریت‭ ‬دیدار‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬دادم،‭ ‬اتفاقا‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬فیروزه‭ ‬درایران‭ ‬بود،‭ ‬خواهرم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬خبر‭ ‬داد،‭ ‬اولاً‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬فیروزه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬محله‭ ‬پائین‭ ‬شهر‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬فیروزه‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬برادرانش‭ ‬اخیراً‭ ‬خرید‭ ‬آپارتمان‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬را‭ ‬پنهان‭ ‬کرده‭ ‬وگرنه‭ ‬آنها‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬آنرا‭ ‬صاحب‭ ‬میشوند‭. ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬فیروزه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬غیبش‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬فقط‭ ‬یکبار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬دیدم‭!‬

من‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬حرفها‭ ‬دلم‭ ‬به‭ ‬شورافتاد،‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد؟‭ ‬آیا‭ ‬فیروزه‭ ‬همان‭ ‬زنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬شناسم؟‭ ‬قبل‭ ‬ازآنکه‭ ‬خواهرم‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کند،‭ ‬شوهرش‭ ‬اورا‭ ‬فرا‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬رفت،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬کنجکاو‭ ‬شدم،‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬فیروزه‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬بدنبال‭ ‬تهیه‭ ‬بلیط‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬رفتم،‭ ‬بدلیل‭ ‬گذرنامه‭ ‬آمریکایی‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬ویزا‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬درصدد‭ ‬تهیه‭ ‬گذرنامه‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬ایرانی‭ ‬برآمدم‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬فیروزه‭ ‬بر‭ ‬گردد،‭ ‬من‭ ‬چمدان‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬افتادم‭. ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬شدم،‭  ‬به‭ ‬منزل‭ ‬عمه‭ ‬هایم‭ ‬رفتم،‭ ‬با‭ ‬کلی‭ ‬پذیرایی‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزی‭ ‬مهمان‭ ‬این‭ ‬و‭ ‬اون‭ ‬بودن‭ ‬گذشت،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬پسرعمه‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬آدرسی‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬رفتم،‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬پیر‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬خوبی‭ ‬نداشتند،‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬مادرش‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬داماد‭ ‬شما‭ ‬هستم،‭ ‬با‭ ‬حیرت‭ ‬نگاهم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬داماد‭ ‬ما؟‭! ‬گفتم‭ ‬فیروزه‭ ‬کجاست؟‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬نگاهم‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬حرفی‭ ‬نزدند،‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬رفتم،‭ ‬از‭ ‬فیروزه‭ ‬پرسیدم،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬آدرس‭ ‬خانه‭ ‬فیروزه‭ ‬را‭ ‬داد،‭ ‬من‭ ‬درحالیکه‭ ‬همه‭ ‬وجودم‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬کنجکاوی‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬سئوال‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬شیک‭ ‬را‭ ‬زدم،‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬فیروزه‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬چنان‭ ‬دستپاچه‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬بود‭ ‬زانو‭ ‬بزند‭. ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬در‭ ‬چسبید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬از‭ ‬ته‭ ‬چاه‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬گفت‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬همسرم‭ ‬را‭ ‬برگردانم‭. ‬گفت‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬برو‭. ‬برو‭ ‬یک‭ ‬هتل،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آیم‭ ‬سراغت،‭ ‬گفتم‭ ‬نمیروم‭ ‬تا‭ ‬ندانم‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد؟‭ ‬

درهمان‭ ‬لحظه‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬پسربچه‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬14‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬هرسه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬فیروزه‭ ‬پرسیدند‭ ‬مامان‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬شده؟‭ ‬آقا‭ ‬دوست‭ ‬پدر‭ ‬است؟‭ ‬من‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬گفتم‭ ‬بله‭ ‬دوست‭ ‬پدرتان‭ ‬هستم،‭ ‬فیروزه‭ ‬انگار‭ ‬دریک‭ ‬لحظه‭ ‬فلج‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتاقی‭ ‬بردند‭ ‬که‭ ‬مردی‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬دراز‭ ‬کشیده‭ ‬بود‭. ‬کنارش‭ ‬صندلی‭ ‬چرخدار،‭ ‬دو‭ ‬عصای‭ ‬بلند،‭ ‬یک‭ ‬واکر،‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬سلام‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما؟‭ ‬گفتم‭ ‬مهدی‭ ‬هستم‭ ‬گفت‭ ‬همان‭ ‬آقایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فیروزه‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬کمک‭ ‬کردی،‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬بدهد،‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬برود،‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬برادر‭ ‬مهربان،‭ ‬بسیار‭ ‬مدیون‭ ‬و‭ ‬ممنونتان‭ ‬هستم،‭ ‬گفتم‭ ‬یک‭ ‬وظیفه‭ ‬انسانی‭ ‬بود،‭ ‬بعد‭ ‬گفتم‭ ‬مزاحم‭ ‬نمی‭ ‬شوم‭. ‬از‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬همه‭ ‬آرزوهایم‭ ‬ویران‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬فیروزه‭ ‬حرفی‭ ‬بزند،‭ ‬گفتم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دیگر‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬طلاقی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬نیست،‭ ‬برمی‭ ‬گردم‭ ‬و‭ ‬برایت‭ ‬مبلغی‭ ‬حواله‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬مرا‭ ‬فراموش‭ ‬کن،‭ ‬هیچ‭ ‬تماسی‭ ‬نگیر‭. ‬بگذار‭ ‬من‭ ‬با‭  ‬دخترم‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬بسازم‭. ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬شوهرش‭ ‬صدایش‭ ‬زد،‭ ‬فیروزه‭ ‬بدرون‭ ‬اتاق‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم‭.‬

1464-88