1464-87

مجید‭ ‬از‭ ‬نیویورک‭ ‬

روزی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬درجمع‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬روشنک‭ ‬خواهر‭ ‬بهترین‭ ‬دوستم‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬بهرام‭ ‬برادر‭ ‬بزرگم‭ ‬گفت‭ ‬دهها‭ ‬دختر‭ ‬خوشگل‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬اصیل‭ ‬تر،‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ما‭ ‬صف‭ ‬بسته‭ ‬اند،‭ ‬چرا‭ ‬روشنک؟‭ ‬گفتم‭ ‬دختر‭ ‬بسیار‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬زبر‭ ‬وزرنگ‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬است‭ ‬همان‭ ‬خصوصیاتی‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬جستجویش‭ ‬بودم‭. ‬اتفاقاً‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬روشنک‭ ‬خوشش‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬چون‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬گفت‭ ‬دخترخوبی‭ ‬است،‭ ‬دست‭ ‬بکار‭ ‬شو،‭ ‬چون‭ ‬خواهرانش‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬یکی‭ ‬نامزد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بساط‭ ‬عروسی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬انداختند‭. ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬باید‭ ‬شما‭ ‬دست‭ ‬بالا‭ ‬کنید،‭ ‬پدرم‭ ‬گفت‭ ‬پدرش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شناسم‭. ‬خانواده‭ ‬با‭ ‬آبرویی‭ ‬هستند،‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬برادرش‭ ‬آرمان‭ ‬بهترین‭ ‬دوست‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬دبستان‭ ‬بوده،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬ونزدیک‭ ‬روشنک‭ ‬را‭ ‬زیرنظر‭ ‬داشتم،‭ ‬برادرم‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬نصیحت‭ ‬وهشدار،‭ ‬خودتان‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرید‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬خواستگاری‭ ‬را‭ ‬گذاشتند،‭ ‬ما‭ ‬نامزد‭ ‬شدیم،‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرها‭ ‬قرار‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬نامزدی‭ ‬بیشتر‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬بشناسیم‭. ‬6‭ ‬ماه‭ ‬دوره‭ ‬نامزدی،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬عاشق‭ ‬مبدل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬مان‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬هردو‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬بهرام‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬بدلیل‭ ‬تصادف‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬اصفهان،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬ازدواج‭ ‬مان‭ ‬حضور‭ ‬نداشت‭.‬

من‭ ‬دریکی‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬شمال‭ ‬تهران،‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬اروپایی‭ ‬دایر‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬دکور‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬شبیه‭ ‬پاریس،‭ ‬غذاهایی‭ ‬شبیه‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬اسپانیایی،‭ ‬مشتریان‭ ‬سطح‭ ‬بالایی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬من‭ ‬بالا‭ ‬بود،‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬تولد‭ ‬اولین‭ ‬پسرم،‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬بسیار‭ ‬شیک‭ ‬درهمان‭ ‬محل‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬تزئینات‭ ‬اروپایی،‭ ‬آنرا‭ ‬آراستم،‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬حسادت‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬چون‭ ‬خانواده‭ ‬روشنک‭ ‬زندگی‭ ‬متوسطی‭ ‬داشتند،‭ ‬خانواده‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬اهل‭ ‬بریز‭ ‬و‭ ‬بپاش‭ ‬نبودند‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬تولد‭ ‬دومین‭ ‬پسرم،‭ ‬بهرام‭ ‬برادرم‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬ما‭ ‬خرید،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬نداده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬نجیب‭ ‬و‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬وفادار،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزگار‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬هرچه‭ ‬دراطراف‭ ‬خود‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬99‭ ‬درصد‭ ‬ازآنها‭ ‬را‭ ‬دورو،‭ ‬پول‭ ‬پرست‭ ‬و‭ ‬خیانت‭ ‬پیشه‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬گاه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬هایشان‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬می‭ ‬بینم‭  ‬هرکدام‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬کسی‭ ‬شباهت‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬تنها‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬شباهت‭ ‬ندارند‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬است‭!‬

من‭ ‬گاه‭ ‬از‭ ‬حرفهای‭ ‬بهرام‭ ‬سر‭ ‬در‭ ‬نمی‭ ‬آوردم،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬انگار‭ ‬بهرام‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬شخص‭ ‬سوم‭ ‬حرف‭ ‬میزند،‭ ‬چون‭ ‬آنچه‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬دردور‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬نیست‭. ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬خواهر‭ ‬بزرگم،‭ ‬با‭ ‬دوستم‭ ‬آرمان،‭ ‬پسرعمویم‭ ‬سهراب،‭ ‬همه‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬خوشبختی‭ ‬است‭.‬

یکسال‭ ‬ونیم‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬روشنک‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم،‭ ‬دیگر‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬نشویم،‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬نیز‭ ‬بهرام‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شوخی‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬دیگر‭ ‬بچه‭ ‬نمی‭ ‬خواهید؟‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬مثل‭ ‬رنگین‭ ‬کمان‭ ‬هستند،‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬شمایل‭ ‬قشنگ‭ ‬و‭ ‬جذابی‭ ‬دارند،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬بهتر،‭ ‬دخترت‭ ‬اصلا‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬بزرگ‭ ‬ات‭ ‬شباهت‭ ‬ندارد،‭ ‬انگار‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جنس‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬ناگهان‭ ‬یاد‭ ‬حرفهای‭ ‬قبلی‭ ‬بهرام‭ ‬افتادم‭ ‬و‭ ‬توی‭ ‬صورتش‭ ‬نگاه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬منظورت‭ ‬چیه؟‭ ‬یعنی‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬شبیه‭ ‬نیستند؟‭ ‬بهرام‭ ‬گفت‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬مادرشان‭ ‬شبیه‭ ‬هستند،‭ ‬حتماً‭ ‬ژن‭ ‬مادرشان‭ ‬قوی‭ ‬تر‭ ‬است،‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬منظور‭ ‬دیگری‭ ‬داری،‭ ‬گفت‭ ‬نه،‭ ‬ولی‭ ‬کمی‭ ‬تردید‭ ‬دارم،‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬تردیدی؟‭ ‬گفت‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬شما‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬دارند؟‭ ‬گفتم‭ ‬حرف‭ ‬دلت‭ ‬را‭ ‬بزن،‭ ‬گفت‭ ‬سئوالم‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬دارید؟‭ ‬آیا‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬که‭ ‬روشنک‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برت‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬تمجید‭ ‬بکند؟‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ندارم،‭ ‬گفت‭ ‬هیچ‭ ‬مردی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬و‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬درغیبت‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬تان‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭ ‬گفتم‭ ‬دراین‭ ‬چند‭ ‬سال،‭ ‬پسر‭ ‬بزرگم‭ ‬معلم‭ ‬پیانو‭ ‬داشته،‭ ‬پسر‭ ‬دیگرم‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬درسها‭ ‬معلم‭ ‬خصوصی‭ ‬داشته‭! ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬دعوا‭ ‬نمی‭ ‬کنی،‭ ‬اگر‭ ‬جوش‭ ‬نمی‭ ‬آوری،‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬بدی‭ ‬نشان‭ ‬نمی‭ ‬دهی،‭ ‬توضیح‭ ‬بیشتری‭ ‬میدهم‭. ‬گفتم‭ ‬قبول‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬گفت‭ ‬عکسی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬معلمین‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نداری؟‭ ‬گفتم‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬عکس‭ ‬دارم،‭ ‬گفت‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬بیاوری،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬توضیح‭ ‬بدهم؟

گفتم‭ ‬تا‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬دیگر‭ ‬آماده‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬که‭ ‬درست‭ ‬سرموقع‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬عکس‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برادرم‭ ‬رفتم،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬پهن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬نگاه‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬ببین‭ ‬آیا‭ ‬نشانه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬بچه‭ ‬هایت‭ ‬می‭ ‬بینی؟‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬نگاه‭ ‬کردم،‭ ‬شباهت‭ ‬هایی‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬پذیرفتی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬نیت‭ ‬برادرانه‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬بتو‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬روشنک‭ ‬زن‭ ‬وفاداری‭ ‬نیست،‭ ‬ولی‭ ‬یادت‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬تندی‭ ‬بروز‭ ‬بدهی،‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬اقدامات‭ ‬ات‭ ‬عاقلانه،‭ ‬مسئولانه‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬صبر‭ ‬وحوصله‭ ‬باشد‭.‬

من‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬نخوابیدم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬دستم‭ ‬به‭ ‬فاجعه‭ ‬ای‭ ‬کشیده‭ ‬نشود،‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬سفر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬هتل‭ ‬اتاقی‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬سریع‭ ‬رستوران‭ ‬را‭ ‬فروختم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬پس‭ ‬اندازم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬برداشتم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دوستم‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬حواله‭ ‬کردم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬روشنک‭ ‬گفتم‭ ‬طلاق‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬شوکه‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬چرا؟‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬بخاطرخیانت‭ ‬های‭ ‬تو،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬وکیل‭ ‬اقدام‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دادن‭ ‬کلی‭ ‬رشوه‭ ‬وکیلم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬روانه‭ ‬دادگاه‭ ‬و‭ ‬گذراندن‭ ‬مراحل‭ ‬طلاق‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یکروز‭ ‬غروب،‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خارج‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدم‭.‬

من‭ ‬حتی‭ ‬حاضرنشدم‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدم،‭ ‬بکلی‭ ‬غرق‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکایی‭ ‬شدم،‭ ‬زمان‭ ‬سیتی‭ ‬زن‭ ‬شدن‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تغییر‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬ازشهرهایی‭ ‬که‭ ‬ایرانیان‭ ‬کمتر‭ ‬اقامت‭ ‬داشتند،‭ ‬چند‭ ‬رستوران‭ ‬دایر‭ ‬کردم‭.‬

یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬درهمان‭ ‬آغاز‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬نپرسید‭. ‬من‭ ‬قصد‭ ‬بازگشت‭ ‬ندارم،‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬نپرسید‭ ‬چه‭ ‬شده،‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬خوبی‭ ‬نبودم،‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬دوره‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬گذراندم،‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ریمادل‭ ‬کردن‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬خراب‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬پرداختم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬یک‭ ‬شریک‭ ‬خوب‭ ‬هم‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬اسرائیل‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬درکار‭ ‬بیزینس‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬بود‭. ‬بنجامین‭ ‬بسیار‭ ‬انسان‭ ‬صادق‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬فن‭ ‬حریف‭ ‬و‭ ‬درعین‭ ‬حال‭ ‬عاشق‭ ‬ایرانیان‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬خاطره‭ ‬خوشی‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مأموریت‭ ‬پدرش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬داشت‭.‬

من‭ ‬و‭ ‬بنجامین‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬درکارمان‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭. ‬درنهایت‭ ‬حیرت‭ ‬من‭ ‬یکروز‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬ما‭ ‬حداقل‭ ‬4‭ ‬ساختمان‭ ‬بزرگ‭ ‬100‭ ‬یونیتی‭ ‬داریم،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬ششمین‭ ‬رستوران‭ ‬مدیترانه‭ ‬ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬افتتاح‭ ‬کردیم‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستی‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬حواله‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬فرستادم،‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬ارسال‭ ‬حواله‭ ‬های‭ ‬دیگری‭ ‬بودم،‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬فهمیدم‭ ‬پدرم‭ ‬بیمار‭ ‬است‭ ‬ترتیب‭ ‬سفرشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لندن‭ ‬نزد‭ ‬خواهرم‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬خیالم‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬راحت‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬هربار‭ ‬آنها‭ ‬خواستند‭ ‬درباره‭ ‬روشنک‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬حرف‭ ‬بزنند،‭ ‬من‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کردم‭.‬

3‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬بنجامین‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬یک‭ ‬بیزینس‭ ‬خانوادگی،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدیم،‭ ‬ولی‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬طلایی‭ ‬بودیم‭. ‬من‭ ‬بحق‭ ‬بدون‭ ‬بنجامین‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬موقعیتی‭ ‬دست‭ ‬نمی‭ ‬یافتم،‭ ‬و‭ ‬دلم‭ ‬نمی‭ ‬خواست‭ ‬دراین‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬فاصله‭ ‬بیفتد‭.‬

یک‭ ‬شب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عروسی‭ ‬پسر‭ ‬بزرگ‭ ‬بنجامین‭ ‬شرکت‭ ‬داشتم،‭ ‬خانمی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬شوهر‭ ‬روشنک‭ ‬خانم‭ ‬نبودید؟‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬حرفی‭ ‬ندارم،‭ ‬گفت‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬شما‭ ‬حرفی‭ ‬دارید‭ ‬یا‭ ‬ندارید،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬حرف‭ ‬دارم،‭ ‬اینکه‭ ‬چگونه‭ ‬دلتان‭ ‬آمد،‭ ‬چشم‭ ‬برروی‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬ببندید؟‭ ‬آنهم‭ ‬زنی‭ ‬نجیب‭ ‬و‭ ‬فداکار‭ ‬و‭ ‬استثنایی،‭ ‬آنهم‭ ‬زنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بهترین‭ ‬فرزندان‭ ‬را‭ ‬بزرگ‭ ‬کرده،‭ ‬آنهم‭ ‬زنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سماجت‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬برادرتان،‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬نشد‭! ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬جملات‭ ‬مرا‭ ‬تکان‭ ‬داد،‭ ‬گفتم‭ ‬سماجت‭ ‬برادرم‭ ‬بهرام؟‭ ‬گفت‭ ‬بله،‭ ‬همه‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬خبردارند،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬دبیرستان‭ ‬عاشق‭ ‬روشنک‭ ‬بوده،‭ ‬بدنبال‭ ‬ازدواج‭ ‬شما،‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬آنرا‭ ‬بهم‭ ‬بزند،‭ ‬شنیدیم‭ ‬سرانجام‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بپاشد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬روشنک‭ ‬دست‭ ‬یابد‭.‬

آن‭ ‬حرفها‭ ‬مرا‭ ‬منقلب‭ ‬کرد،‭ ‬روی‭ ‬مبلی‭ ‬نشستم،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬گفت‭ ‬وجدانتان‭ ‬بیدار‭ ‬شد؟‭ ‬بخود‭ ‬آمدید؟‭ ‬ترا‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬همین‭ ‬الان‭ ‬شروع‭ ‬کنید‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬لحظه‭ ‬غیرت‭ ‬و‭ ‬وجدان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬بیاندازید‭. ‬من‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬سئوال‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬دارم،‭ ‬آیا‭ ‬شما‭ ‬هیچگاه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬تماس‭ ‬گرفتید؟‭ ‬گفتم‭ ‬متاسفانه‭ ‬نه،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬عروسی‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬گفتم‭ ‬روشنک‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬کجا‭ ‬هستند؟‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬کوچک‭ ‬شان،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬میروند،‭ ‬روشنک‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زیرزمین‭ ‬خیاطی‭ ‬دارد،‭ ‬زن‭ ‬با‭ ‬شرف‭ ‬فامیل،‭ ‬مادری‭ ‬که‭ ‬تکرار‭ ‬نمیشود‭. ‬من‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬درایران‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬دوستانم‭ ‬ترتیب‭ ‬آزمایش‭ ‬DNA‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬ظریف‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬روشنک‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭. ‬من‭ ‬وقتی‭ ‬فهمیدم‭ ‬آن‭ ‬سه‭ ‬بچه‭ ‬بیگناه،‭ ‬فرزندان‭ ‬واقعی‭ ‬من‭ ‬هستند،‭ ‬زانو‭ ‬زدم،‭ ‬بخودم‭ ‬لعنت‭ ‬کردم،‭ ‬از‭ ‬خودم‭ ‬خجالت‭ ‬کشیدم‭. ‬

فردا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬به‭ ‬دادستانی‭ ‬مراجعه‭ ‬کردم،‭ ‬از‭ ‬برادرم‭ ‬بخاطر‭ ‬ویرانی‭ ‬زندگیم،‭ ‬بخاطر‭ ‬سالهای‭ ‬سیاه‭ ‬گذشته،‭ ‬رنجی‭ ‬که‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬کشیدند،‭ ‬شکایت‭ ‬کردم‭ ‬غروب‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬زیرزمین‭ ‬نیمه‭ ‬تاریک‭ ‬پائین‭ ‬رفتم،‭ ‬روشنک‭ ‬با‭ ‬موهای‭ ‬سپید،‭ ‬چهره‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬شیارهای‭ ‬سالهای‭ ‬رفته،‭ ‬روبرویم‭ ‬ایستاده‭ ‬بود،‭ ‬دربرابرش‭ ‬زانو‭ ‬زدم،‭ ‬دستش‭ ‬را‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬پرسیدم‭ ‬آیا‭ ‬مرا‭ ‬خواهد‭ ‬بخشید؟‭ ‬سرم‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬پدر‭ ‬فرزندان‭ ‬من‭ ‬هستی،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬گفته‭ ‬ام‭ ‬تو‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬علاج‭ ‬ناپذیر‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفته‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬بزودی‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردی‭! ‬نگاهش‭ ‬کردم،‭ ‬چقدر‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬بزرگوار‭ ‬بود،‭ ‬چقدر‭ ‬بخشنده‭ ‬بود‭. ‬همانگونه‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬زانوزده‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬دخترم‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬نگاهی‭ ‬غریبه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬انداخت‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬نگاه‭ ‬هم‭ ‬قانع‭ ‬بودم‭.‬

1464-88