Dr. Guita Balakhane, MD
دکتر گیتا بالاخانی
Quantum energy Healing
شفابخشی از طریق انرژی کوانتومی

عکس‭ ‬های‭ ‬روی‭ ‬جلد‭ ‬و‭ ‬داخل‭ ‬این‭ ‬صفحه‭ ‬از‭ ‬هلن‭ ‬رضوان

نخستین‭ ‬جمله‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬بانوی‭ ‬پزشک‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬جوانان‭ ‬برزبان‭ ‬می‭ ‬راند،‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬

من‭ ‬پزشک‭ ‬و‭ ‬شفا‭ ‬دهنده‭ ‬هستم‭. ‬تکنیک‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬من‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬پزشکی‭ ‬غربی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬یشیوا،‭ ‬دانشکده‭ ‬پزشکی‭ ‬دانشگاه‭ ‬پنسیلوانیا‭ ‬و‭ ‬رشته‭ ‬طب‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬ایالتی‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ( ‬یو‭ ‬سی‭ ‬ال‭ ‬ای‭ ) ‬آموخته‭ ‬ام‭. ‬

من‭ ‬در‭ ‬13‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬درمان‭ ‬انرژی‭ ‬کوانتومی‭ ‬کندالینی،‭ ‬سات‭ ‬نام‭ ‬رسایان‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬درمان‭ ‬های‭ ‬جایگزین،‭ ‬آموخته‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬نتیجه‭ ‬مثبت‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬بیمارانم‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭.‬

من‭ ‬برآنم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬شفا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬انرژی‭ ‬کوانتومی‭ ‬نوری‭ ‬بتابانم‭ ‬که‭ ‬بهتر‭ ‬قابل‭ ‬درک‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬شناخته‭ ‬شود‭. ‬من‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬فیزیک‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬بعبارتی‭ ‬فیزیک‭ ‬کوانتوم‭ ‬علاقه‭ ‬زیادی‭ ‬داشته‭ ‬ام‭.‬

فرمول‭ ‬معروف‭ ‬انیشتین‭ ‬E‭=‬MC2‭ ‬شاید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬اکتشافات‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬فرمول‭ ‬اساساً‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬همچنین‭ ‬ثابت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سیاره‭ ‬زمین‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬ظاهرا‭ ‬طبق‭ ‬ادراکاتمان‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬توسط‭ ‬حواس‭ ‬پنجگانه‭ ‬مان‭ ‬تعیین‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬اساس‭ ‬ساختار‭ ‬وجودی‭ ‬انسان‭ ‬برامادهب‭ ‬استوار‭ ‬است،‭ ‬اکثرا‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬ماده‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

ما‭ ‬واقعیت‭ ‬وجودی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬جهان‭ ‬مادی‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬داده‭ ‬های‭ ‬اطلاعات‭ ‬علمی‭ ‬توجه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بیندیشیم،‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬وجود‭ ‬خود‭ ‬بپردازیم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ابهام‭ ‬زدایی‭ ‬کنیم،‭ ‬بالاجبار‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬بیکران‭ ‬و‭ ‬لایتناهی‭ ‬روبرو‭ ‬می‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حلقه‭ ‬و‭ ‬میدان‭ ‬انرژی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬صورتی‭ ‬ما‭ ‬قادر‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬انرژی‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنیم‭.‬

دنیا‭ ‬به‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬انرژی‭ ‬درمانی‭ ‬و‭ ‬کوآنتوم‭ ‬هیلینگ‭ ‬دنیای‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬تسخیر‭ ‬می‭ ‬کند

فقط‭ ‬میدان‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬تصور‭ ‬کنید،‭ ‬پهنه‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬که‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬زمان،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رادیویی‭ ‬مقایسه‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬ایستگاه‭  ‬دارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت،‭ ‬از‭ ‬ایستگاه‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬نهایت‭ ‬هر‭ ‬کانالی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬انتخاب‭ ‬کنیم،‭ ‬قطعات‭ ‬مختلف‭ ‬موسیقی،‭ ‬گفتگوهای‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬های‭ ‬متفاوت‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭… ‬بسخن‭ ‬دیگر،‭ ‬ما‭ ‬مسئول‭ ‬ایجاد‭ ‬واقعیتی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انتخاب،‭ ‬احساسات،‭ ‬عواطف‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬ذخیره‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ناخودآگاهمان‭. ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رمز‭ ‬و‭ ‬راز،‭ ‬بیشتر‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬موجودات‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬موجودات‭ ‬مادی‭.‬

آزمایش‭ ‬های‭ ‬فیزیک‭ ‬کوانتومی‭ ‬دیگری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬مانند‭ ‬آزمایش‭ ‬Double‭ ‬Slit‭ ‬experiment‭ ‬دار‭ ‬یا‭ ‬Quantum‭ ‬entanglement‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬ذهن‭ ‬شخص‭ ‬ناظر‭ ‬نتیجه‭ ‬آزمایش‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬هنگامیکه‭ ‬شما‭ ‬2‭ ‬فوتون‭ ‬را‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬طرف‭ ‬مخالف‭ ‬جهان‭ ‬مشاهده‭ ‬کنید‭. ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬فوتون‭ ‬تأثیر‭ ‬می‭ ‬گذاریم،‭ ‬تأثیر‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬فوتون‭ ‬دیگر‭ ‬مشاهده‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬آنی،‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬سریعتر‭ ‬از‭ ‬سرعت‭ ‬نور‭ ‬است؛‭ ‬رابطه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اینشتین‭ ‬یک‭ ‬معما‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬خدا‭ ‬تاس‭ ‬بازی‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬نور‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ارتباط‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سرعت‭ ‬نور‭ ‬آگاه‭ ‬نبود‭. ‬تصور‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬چقدر‭ ‬قدرتمند‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬واقعیت‭ ‬های‭ ‬متفاوتی‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬کنیم‭! ‬در‭ ‬مقام‭ ‬موجودی‭ ‬بنام‭ ‬انسان،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬ذهنی‭ ‬محدودی‭ ‬قرار‭ ‬داریم؛‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬اسرار‭ ‬جهان‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ذهن‭ ‬مادی‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬کوانتومی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬خوشآمدی‭ ‬به‭ ‬فراوانی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬انسان‭.‬

وظیفه‭ ‬من‭ ‬راهنمائی‭ ‬بیمارانم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬کوانتومی،‭ ‬چگونگی‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬کوانتومی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فهم‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬شان‭ ‬جهت‭ ‬درمان‭ (‬ناراحتی‭) ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اینکه‭ ‬چگونه‭ ‬آگاهی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬بر‭ ‬ماهیت‭ ‬واقعیت‭ ‬تأثیر‭ ‬بگذارد،‭ ‬راهنمائی‭ ‬کنم‭. ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دهم‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬متصل‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬منبع‭ ‬ازلی‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬الگوبرداری‭ ‬الهی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬آنها‭ ‬منبع‭ ‬ازلی‭ ‬بودند،‭ ‬خداوند‭ ‬چگونه‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد؟

بیماران‭ ‬دکتر‭ ‬بالاخانی‭ ‬اورا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬حوصله‭ ‬و‭ ‬متانت‭ ‬و‭ ‬دلسوزی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بیماران‭ ‬میستایند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬درمانی‭ ‬جدید‭ ‬او‭ ‬چون‭ ‬کوآنتوم‭ ‬هیلینگ‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬کنند‭ .‬