1464-87

افشین‭ ‬از‭: ‬نیویورک‭ ‬

من‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آمدم،‭ ‬هنوز‭ ‬پدرم‭ ‬سرحال‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬انرژی‭ ‬بود‭. ‬3‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬خواهرم،‭ ‬هنوز‭ ‬درخانه‭ ‬و‭ ‬زیرسایه‭ ‬پدر‭ ‬بودند‭ ‬وهمه‭ ‬شان‭ ‬درس‭ ‬می‭ ‬خواندند،‭ ‬مادرم‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬پذیرایی‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬مشغول‭ ‬بود‭.‬

من‭ ‬برخلاف‭ ‬همه‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬14‭ ‬سالگی‭ ‬کارمی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬هم‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کردم،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬عهد‭ ‬داشتم،‭ ‬روی‭ ‬پای‭ ‬خود‭ ‬بایستم،‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬دستمایه‭ ‬کاری‭ ‬خودم‭ ‬تا‭ ‬نیویورک‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬بدلیل‭ ‬نمرات‭ ‬بالا،‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬دانشگاه‭ ‬هم‭ ‬پذیرفته‭ ‬شدم‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬درس‭ ‬می‭ ‬خواندم؛ ‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬پدرم‭ ‬تلفنی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کمک‭ ‬داد،‭ ‬گفتم‭ ‬عجالتاً‭ ‬نیازی‭ ‬ندارم،‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬درآینده‭ ‬موردی‭ ‬پیش‭ ‬آمد،‭ ‬حتما‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬تان‭ ‬می‭ ‬آیم‭.‬

تحصیلاتم‭ ‬تمام‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کمپانی‭ ‬های‭ ‬معتبر‭ ‬شغل‭ ‬خوبی‭ ‬گرفتم،‭ ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬هم‭ ‬مرتب‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬وخواهرم‭ ‬هدایایی‭ ‬می‭ ‬فرستادم‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬حواله‭ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬وخواهرم‭ ‬فرستادم،‭ ‬ولی‭ ‬چون‭ ‬برادرانم‭ ‬بی‭ ‬خیال‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬تفاوت‭ ‬بودند،‭ ‬زیاد‭ ‬میلی‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬نداشتم،‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تصادف‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬هزینه‭ ‬بیمارستانی‭ ‬اش‭ ‬مبلغی‭ ‬فرستادم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬با‭ ‬دختری‭ ‬نامزد‭ ‬شدم،‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬عروسی‭ ‬کنارم‭ ‬باشند،‭ ‬ولی‭ ‬برادرانم‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬پدر‭ ‬ناراحتی‭ ‬قلبی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬هوایی‭ ‬برایش‭ ‬خطرناک‭ ‬است،‭ ‬مادر‭ ‬هم‭ ‬بکلی‭ ‬از‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬ترسد،‭ ‬یکبار‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬از‭ ‬خواهرم‭ ‬پرسیدم‭ ‬جواب‭ ‬سربالا‭ ‬داد،‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬از‭ ‬برادرانم‭ ‬بشدت‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬برد،‭ ‬ولی‭ ‬درحیرت‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬برادرها‭ ‬دلشان‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬پدر‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیاید‭ ‬مهمان‭ ‬من‭ ‬باشد؟

من‭ ‬در‭ ‬هرصورت‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬عکس‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬فرستادم،‭ ‬مادرم‭ ‬پشت‭ ‬تلفن‭ ‬کلی‭ ‬اشک‭ ‬ریخت‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬چنین‭ ‬سعادتی‭ ‬نصیب‭ ‬اش‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬برای‭ ‬تولد‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬ترتیب‭ ‬ویزایتان‭ ‬را‭ ‬میدهم‭. ‬یکبار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پدرم‭ ‬حرف‭ ‬میزدم،‭ ‬فهمیدم‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬دچار‭ ‬فراموشی‭ ‬شده،‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭ ‬گرفت،‭ ‬پدری‭ ‬استوار،‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬هشیار‭ ‬حالا‭ ‬دچار‭ ‬فراموشی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬البته‭ ‬گاه‭ ‬مرا‭ ‬کاملا‭ ‬بیاد‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬گپ‭ ‬میزد،‭ ‬ولی‭ ‬گاه‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬می‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬هم‭ ‬نبود،‭ ‬حوصله‭ ‬نداشت،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬قلبش‭ ‬ناراحت‭ ‬است،‭ ‬می‭ ‬پرسیدم‭ ‬به‭ ‬پزشک‭ ‬متخصص‭ ‬قلب‭ ‬مراجعه‭ ‬کردی؟‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬خوب‭ ‬شدنی‭ ‬نیستم،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬پزشکان‭ ‬حرف‭ ‬زده‭ ‬اند،‭ ‬امیدی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ندارند‭.‬

یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬با‭ ‬احتیاط‭ ‬سخن‭ ‬می‭ ‬گفت،‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬برادرانم‭ ‬آنجا‭ ‬نشسته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زیرنظر‭ ‬دارند‭. ‬پیشنهاد‭ ‬کردم‭ ‬یک‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬برای‭ ‬خودش‭ ‬بگیرد،‭ ‬گفت‭ ‬دکترها‭ ‬گفته‭ ‬اند‭ ‬آدم‭ ‬هایی‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬پدرت،‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬دچارسرطان‭ ‬مغز‭ ‬می‭ ‬شویم‭!‬

من‭ ‬می‭ ‬دانستم‭ ‬که‭ ‬پدر‭ ‬ثروت‭ ‬کافی‭ ‬دارد،‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬با‭ ‬10‭ ‬یونیت‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬محله‭ ‬بالای‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬اجاره‭ ‬بود،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬دهنه‭ ‬مغازه‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬خیابان‭ ‬شهر‭ ‬تهران،‭ ‬ویلای‭ ‬قدیمی‭ ‬مان‭ ‬در‭ ‬شمال،‭ ‬باغ‭ ‬بزرگی‭ ‬که‭ ‬اوائل‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬کرج‭ ‬خریده‭ ‬و‭ ‬درآن‭ ‬یک‭ ‬ویلای‭ ‬5‭ ‬خوابه‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬سینگل‭ ‬ساخته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬مبالغ‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬حساب‭ ‬های‭ ‬بانکی‭ ‬اش‭.‬

خوب‭ ‬یادم‭ ‬هست‭ ‬یکبار‭ ‬پدرم‭ ‬پرسید‭ ‬تو‭ ‬فعالیت‭ ‬سیاسی‭ ‬هم‭ ‬داری؟‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬نه،‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬تظاهرات‭ ‬رفته‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬عکس‭ ‬هم‭ ‬برایش‭ ‬ایمیل‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬خیابان‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬مردم‭ ‬ایستاده‭ ‬ام‭. ‬البته‭ ‬به‭ ‬ایمیل‭ ‬برادر‭ ‬کوچکترم‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اطلاعات،‭ ‬من‭ ‬یکبار‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬پدرم‭ ‬مشکوک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درمورد‭ ‬برادرانم‭ ‬دچار‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬بدبینی‭ ‬شده‭ ‬بودم‭ ‬وخصوصا‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬ازدواج‭ ‬بود‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬سری‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بزنم،‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬خبر‭ ‬دادم،‭ ‬درست‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬برادرانم‭ ‬زنگ‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬نیانداز،‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬مدرک‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬دستگیرت‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا؟‭ ‬گفتند‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬رژیم‭ ‬شرکت‭ ‬داری‭. ‬عکس‭ ‬هایت‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬مامورین‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬ساده‭ ‬دل‭ ‬باور‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬پس‭ ‬ترتیبی‭ ‬بدهید‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬و‭ ‬شماها‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬یا‭ ‬دبی‭ ‬بیائید‭. ‬برادرانم‭ ‬گفتند‭ ‬نه‭ ‬پدر‭ ‬ونه‭ ‬مادر‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬ندارند،‭ ‬پزشکان‭ ‬هردو‭ ‬را‭ ‬منع‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬دوستان‭ ‬پزشک‭ ‬درآمریکا‭ ‬زیاد‭ ‬دارم،‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همکارانی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬دارند،‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬ترتیبی‭ ‬بدهم،‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬بیایند؟‭ ‬گفتند‭ ‬نه‭ ‬نیازی‭ ‬نیست،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬ده‭ ‬پانزده‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬هزینه‭ ‬بیمارستان،‭ ‬پزشکان‭ ‬متخصص،‭ ‬داروهای‭ ‬گران‭ ‬داده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬سالم‭ ‬نگهداریم،‭ ‬بنابراین‭ ‬همه‭ ‬سعی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دردسر‭ ‬و‭ ‬مشکلی‭ ‬برایشان‭ ‬بوجود‭ ‬نیاوریم‭.‬

برای‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬تردیدها‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬به‭ ‬یقین‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬درپشت‭ ‬پرده‭ ‬زندگی‭ ‬پدرم‭ ‬خبرهایی‭ ‬است‭. ‬که‭ ‬برادرانم‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬آنرا‭ ‬پنهان‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬من،‭ ‬مقارن‭ ‬با‭ ‬فاجعه‭ ‬کرونا‭ ‬شد،‭ ‬همسرم‭ ‬بمن‭ ‬اصلاً‭ ‬اجازه‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬نمی‭ ‬داد،‭ ‬چون‭ ‬عمیقاً‭ ‬می‭ ‬ترسید،‭ ‬همزمان‭ ‬خبر‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دچار‭ ‬کرونا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬بستری‭ ‬هستند،‭ ‬برادرانم‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬متاسفانه‭ ‬امکان‭ ‬نجات‭ ‬شان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬دور،‭ ‬پیگر‭ ‬بیماری‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬شدم‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پزشکان‭ ‬بیمارستان،‭ ‬همکلاسی‭ ‬خودم‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬بیمار،‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬پدر‭ ‬ومادرت‭ ‬جان‭ ‬سالم‭ ‬بدر‭ ‬برده‭ ‬باشند،‭ ‬دومی‭ ‬و‭ ‬سومی‭ ‬اش‭ ‬همین‭ ‬دو‭ ‬موجود‭ ‬نازنین‭ ‬هستند‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬برادرانم‭ ‬مرگ‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قطعی‭ ‬می‭ ‬دانند،‭ ‬با‭ ‬خنده‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خشم‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬گفت‭ ‬برادران‭ ‬عزیز‭ ‬شما،‭ ‬آرزویشان‭ ‬مرگ‭ ‬آنهاست،‭ ‬مرتب‭ ‬با‭ ‬پرستاران‭ ‬درتماسند‭ ‬که‭ ‬پدر‭ ‬ومادرمان‭ ‬را‭ ‬خلاص‭ ‬کنید‭ ‬نگذارید‭ ‬زجر‭ ‬بکشند،‭ ‬وگرنه‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬پزشکی‭ ‬شکایت‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬گفتم‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬دل‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬بزنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردم،‭ ‬گفت‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬بدهم،‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬آمدی‭ ‬روی‭ ‬کمک‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬کن؛‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬برای‭ ‬احتمالاً‭ ‬ویزا‭ ‬یا‭ ‬دریافت‭ ‬گذرنامه‭ ‬ایرانی‭ ‬اقدام‭ ‬کردم،‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬مانعی‭ ‬همه‭ ‬مدارک‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬پست‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬علیرغم‭ ‬مخالفت‭ ‬همسرم،‭ ‬بدلیل‭ ‬نگرانی‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬راهی‭ ‬ایران‭ ‬شدم‭. ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬همان‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬ام‭ ‬رفتم،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬رفتیم،‭ ‬پدرم‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬بیمارستان‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬من‭ ‬فریادی‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬پسر‭ ‬کجا‭ ‬بودی؟‭ ‬این‭ ‬برادرانت‭ ‬مرا‭ ‬زندانی‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬من‭ ‬سالهاست‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اینها‭ ‬زجر‭ ‬می‭ ‬کشم،‭ ‬باور‭ ‬کن‭ ‬تقریباً‭ ‬بیشتر‭ ‬سرمایه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬شان‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬بقیه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬خواهند‭. ‬پزشکان‭ ‬و‭ ‬پرستاران‭ ‬ازاین‭ ‬همه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬پدرم‭ ‬حیرت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬آنها‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرتان‭ ‬آماده‭ ‬مرخص‭ ‬شدن‭ ‬بودند،‭ ‬ولی‭ ‬خودشان‭ ‬رضایت‭ ‬نمی‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬برادران‭ ‬تان‭ ‬نمی‭ ‬خواستند‭ ‬آنها‭ ‬سالم‭ ‬بیمارستان‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنند‭.‬

من‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬همان‭ ‬دوست‭ ‬دکترم‭ ‬بردم،‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬دو‭ ‬وکیل‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬پرقدرت‭ ‬استخدام‭ ‬کردم،‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬شعبات‭ ‬دادگاه‭ ‬ها‭ ‬بسته‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬می‭ ‬دانستم‭ ‬پول‭ ‬خصوصا‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬معجزه‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬هرکسی‭ ‬هرچقدر‭ ‬طلب‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬پرداختم‭. ‬تا‭ ‬قاضی‭ ‬دستور‭ ‬احضار‭ ‬برادرانم‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬بروی‭ ‬همه‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سپرده‭ ‬های‭ ‬مالی‭ ‬پدرم‭ ‬حکم‭ ‬توقیف‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬تکلیف‭ ‬شان‭ ‬روشن‭ ‬شود‭.‬

من‭ ‬نمی‭ ‬دانستم‭ ‬برادرانم‭ ‬بجای‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته،‭ ‬دوره‭ ‬دکترای‭ ‬کلاهبرداری‭ ‬و‭ ‬حقه‭ ‬بازی‭ ‬و‭ ‬ناجوانمردی‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬اند‭ ‬وحتی‭ ‬بخاطر‭ ‬تصاحب‭ ‬مال‭ ‬و‭ ‬املاک‭ ‬پدر‭ ‬ومادر،‭ ‬بجان‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬رحم‭ ‬نکرده‭ ‬اند،‭ ‬جالب‭ ‬اینکه‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظارم،‭ ‬پدرم‭ ‬فراموشی‭ ‬اش‭ ‬درحد‭ ‬بسیار‭ ‬اندک‭ ‬و‭ ‬معمولی‭ ‬برای‭ ‬چنان‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سالی،‭ ‬مادرم‭ ‬سرحال‭ ‬وهنوز‭ ‬درآشپزی‭ ‬استاد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬عاشق‭ ‬هم‭.‬

برادرانم‭ ‬فهمیدند‭ ‬من‭ ‬برگشته‭ ‬ام،‭ ‬فهمیدند‭ ‬من‭ ‬شکایت‭ ‬کرده‭ ‬ام،‭ ‬فهمیدند‭ ‬مچ‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬باز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬همسرم‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬زنگ‭ ‬می‭ ‬زدند‭ ‬من‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ببخشم‭ ‬و‭ ‬آبرویشان‭ ‬را‭ ‬نبرم،‭ ‬من‭ ‬وقتی‭ ‬مدارک‭ ‬پدرم‭ ‬بجز‭ ‬3‭ ‬آپارتمان‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬هم‭ ‬بنام‭ ‬برادرانم‭ ‬بود،‭ ‬پس‭ ‬نگرفتم،‭ ‬دست‭ ‬نکشیدم،‭ ‬با‭ ‬موافقت‭ ‬پدرم،‭ ‬خانه‭ ‬قدیمی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مبلغی‭ ‬نقدینه‭ ‬به‭ ‬خواهرم‭ ‬بخشیدیم‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همراه‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیاورم،‭ ‬توی‭ ‬هواپیما‭ ‬سوی‭ ‬دبی،‭ ‬مادرم‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬پدرم‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬بخواب‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬هردو‭ ‬آرامش‭ ‬عمیقی‭ ‬نقش‭ ‬بسته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬یکبار‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬پرید‭ ‬و‭ ‬دستش‭ ‬را‭ ‬بسوی‭ ‬من‭ ‬دراز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خیالم‭ ‬راحت‭ ‬باشد‭ ‬تو‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬مانی؟‭ ‬گفتم‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬مانیم‭.‬

1464-88