1464-87

یاس‭ ‬از‭: ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬

من‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬نامزدی‭ ‬نافرجام‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬بودیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قصد‭ ‬داشتیم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خارج‭ ‬بشویم،‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬برویم،‭ ‬که‭ ‬یکروز‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭. ‬مادر‭ ‬جاوید‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سقوط‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬میان‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬ودر‭ ‬واقع‭ ‬نجات‭ ‬دادم‭.‬

مژده‭ ‬مادر‭ ‬جاوید‭ ‬مرا‭ ‬رها‭ ‬نکرد،‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬ناهار‭ ‬بخوری،‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬تلاش‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬زودتر‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگردم،‭ ‬مژده‭ ‬اجازه‭ ‬نداد،‭ ‬آنروز‭ ‬درخانه‭ ‬شان‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬پذیرایی‭ ‬کرد،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬گفت‭ ‬حاضری‭ ‬زن‭ ‬جاوید‭ ‬بشوی؟‭ ‬من‭ ‬خنده‭ ‬ام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬جاوید‭ ‬چه‭ ‬جور‭ ‬مردی‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬آشنای‭ ‬فامیل‭ ‬را‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬می‭ ‬شناختم،‭ ‬ناگهان‭ ‬چهره‭ ‬دیگری‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬حالا‭ ‬شما‭ ‬توقع‭ ‬دارید‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬4‭ ‬ساعت،‭ ‬مرد‭ ‬زندگیم‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنم؟‭!‬

گفت‭ ‬بتو‭ ‬حق‭ ‬میدهم،‭ ‬ولی‭ ‬پسر‭ ‬من،‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬بیریا،‭ ‬اهل‭ ‬خانواده،‭ ‬فداکار‭ ‬و‭ ‬ازهمه‭ ‬مهمتر‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دلباز‭ ‬است‭. ‬گفتم‭ ‬اجازه‭ ‬بدهید‭ ‬بیشتر‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬بشناسیم،‭ ‬گفت‭ ‬پس‭ ‬آخر‭ ‬هفته‭ ‬بازهم‭ ‬مهمان‭ ‬ما‭ ‬خواهی‭ ‬بود،‭ ‬دیدم‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬ندارم،‭ ‬گفتم‭ ‬حتماً‭ ‬خدمت‭ ‬میرسم،‭ ‬گفت‭ ‬سرساعت‭ ‬قرار‭ ‬بگذارد،‭ ‬ساعت‭ ‬10‭ ‬صبح‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬گفتم‭ ‬نمی‭ ‬خواهید‭ ‬من‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ناهار‭ ‬دعوت‭ ‬کنم؟‭ ‬گفت‭ ‬وقتی‭ ‬ازدواج‭ ‬کردید،‭ ‬من‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬یکبار‭ ‬مهمان‭ ‬شما‭ ‬میشوم‭.‬

اینگونه‭ ‬با‭ ‬تعارفات‭ ‬خاص‭ ‬مژده،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم،‭  ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬کانادا‭ ‬رفت‭ ‬وآمدهایی‭ ‬برقرار‭ ‬شد،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬خانواده‭ ‬بهم‭ ‬جوش‭ ‬خوردند،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬درمورد‭ ‬جاوید‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬جاوید‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬باید‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیری،‭ ‬چون‭ ‬مادرم‭ ‬برنامه‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬ماهی‭ ‬می‭ ‬ماند،‭ ‬بهتر‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬اش،‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬باشیم‭. ‬که‭ ‬البته‭ ‬20‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬تصمیم‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفرمادرم‭ ‬به‭ ‬کانادا،‭ ‬خواهرم‭ ‬و‭ ‬شوهرخواهرم‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬کانادا‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬عروسی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬

زندگی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬همراه‭ ‬بود؛‭ ‬جاوید‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬تحمل‭ ‬دوری‭ ‬مرا‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬بمن‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‭ ‬داد‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬عقیده‭ ‬داشت‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬مرخصی‭ ‬سالانه‭ ‬اش،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬راهی‭ ‬میشویم،‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬پسندیده‭ ‬ای‭ ‬بود‭.‬

سفر‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬هم‭ ‬پراز‭ ‬لحظات‭ ‬خوش‭ ‬بود،‭ ‬برنامه‭ ‬ما‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تنظیم‭ ‬کردیم،‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬تولد‭ ‬بچه‭ ‬مان،‭ ‬هم‭ ‬مادر‭ ‬جاوید‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مادر‭ ‬من،‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬باشند‭  ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬دو‭ ‬پرستار‭ ‬دلسوز‭ ‬درکنار‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

این‭ ‬نقشه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬گذراز‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬سفرهای‭ ‬کوتاه‭ ‬عاشقانه،‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬بازدیدها،‭ ‬مهمانی‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ،‭ ‬ورود‭ ‬دوستان‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسید‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬دسترسی‭ ‬جاوید‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شغل‭ ‬پردرآمد‭ ‬و‭ ‬شانس‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬قبول‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬کمپانی‭ ‬بزرگی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬همه‭ ‬روز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مشغول‭ ‬داشت،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدم،‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬خوش،‭ ‬فامیل‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزدیک‭ ‬کرد،‭ ‬جاوید‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬میرساند،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مسافر‭ ‬تازه‭ ‬ما‭ ‬سرگرم‭ ‬شود‭. ‬خانه‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬مادر‭ ‬بزرگ‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬پرستاری‭ ‬از‭ ‬نوه‭ ‬شان،‭ ‬رقابت‭ ‬شیرینی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬گاه‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬خوشبخت‭ ‬ترین‭ ‬زن‭ ‬دنیا‭ ‬هستم،‭ ‬هیچ‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬کسری‭ ‬نداشتم‭ ‬وهمه‭ ‬جا‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬صفا‭ ‬بود‭.‬

دراوج‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬طلایی‭ ‬زندگیم،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬داغ‭ ‬لس‭ ‬آنجلس،‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گشتم؛‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬خود،‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬دلیلی‭ ‬چشمم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬فاصله‭ ‬دور‭ ‬جاوید‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬نوازش‭ ‬برسر‭ ‬زنی‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬باور‭ ‬کنید‭ ‬نزدیک‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬جلویی‭ ‬بکوبم،‭ ‬با‭ ‬ترمز‭ ‬شدیدی‭ ‬بخود‭ ‬آمدم،‭ ‬اتومبیل‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬خیابان‭ ‬کشیدم،‭ ‬از‭ ‬آینه‭ ‬اتومبیل،‭ ‬از‭ ‬فاصله‭ ‬ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور،‭ ‬جاوید‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬رستوران‭ ‬بیرون‭ ‬آمدند،‭ ‬من‭ ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬قدرت‭ ‬حرکت‭ ‬نداشتم،‭ ‬آب‭ ‬دهانم‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬فقط‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬آینه‭ ‬اتومبیل‭ ‬داشتم،‭ ‬آنها‭ ‬تا‭ ‬کنار‭ ‬خیابان‭ ‬آمدند،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬جاوید‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬اشکهایش‭ ‬را‭ ‬پاک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬هم‭ ‬بدرون‭ ‬اتومبیل‭ ‬خود‭ ‬پرید‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬افتاد‭.‬

جاوید‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬من‭ ‬گذشت،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬قدرت‭ ‬نداشتم‭ ‬یک‭ ‬بوق‭ ‬بزنم،‭ ‬یا‭ ‬سرم‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬بیاورم‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬بکشم،‭ ‬گرچه‭ ‬آنروزها‭ ‬بدلیل‭ ‬ناراحتی‭ ‬کلیه،‭  ‬با‭ ‬درد‭ ‬همراه‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬متخصصی‭ ‬را‭ ‬داشتم،‭ ‬که‭ ‬آنرا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬بردم‭. ‬درحالیکه‭ ‬پاهایم‭ ‬می‭ ‬لرزید،‭ ‬بر‭ ‬پدال‭ ‬گاز‭ ‬فشردم‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬رفتم،‭ ‬وارد‭ ‬آپارتمان‭ ‬مان‭ ‬شدم،‭ ‬جاوید‭ ‬درحالیکه‭ ‬دخترک‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬داشت‭ ‬جلو‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬خود‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬بستم‭.‬

آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬افتادم‭ ‬و‭ ‬گریستم،‭ ‬احساس‭ ‬کردم،‭ ‬همه‭ ‬آرزوهایم‭ ‬برباد‭ ‬رفته،‭ ‬دیگر‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬ندارم،‭ ‬نگران‭ ‬دخترکم‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬بدون‭ ‬پدر‭ ‬بزرگ‭ ‬میشود‭. ‬چگونه‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬زندگیم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬رویاهای‭ ‬شیرینی‭ ‬که‭ ‬داشتم،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬فخرفروشی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پز‭ ‬دادنها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خوشبختی‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬بی‭ ‬همتایم،‭ ‬حالا‭ ‬سر‭ ‬بلند‭ ‬کنم؟‭ ‬با‭ ‬مژده‭ ‬چکنم؟‭ ‬جواب‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬بدهم؟‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ببعد‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬اطمینان‭ ‬کنم؟

فردا‭ ‬صبح‭ ‬مادرم‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬کوبید،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بدرون‭ ‬راه‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬گفتم،‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬مطمئن‭ ‬هستی؟‭ ‬شاید‭ ‬کسی‭ ‬شبیه‭ ‬جاوید‭ ‬بوده؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬ندارم‭ ‬جز‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬ودخترم‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬برویم‭. ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬می‭ ‬مانم‭ ‬تا‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرم،‭ ‬شما‭ ‬چمدانها‭ ‬را‭ ‬ببند،‭ ‬به‭ ‬جاوید‭ ‬هم‭ ‬بگو‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬نشود،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬کارم‭ ‬میروم‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬مرخصی‭ ‬یک‭ ‬ماهه‭ ‬بگیرم‭.‬

من‭ ‬دست‭ ‬بکار‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬علیرغم‭ ‬تلفن‭ ‬های‭ ‬پیاپی‭ ‬جاوید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬مژده،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬رفتیم،‭ ‬ولی‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬درد‭ ‬کلیه‭ ‬و‭ ‬خونریزی‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬وحشت‭ ‬انداخت‭ ‬که‭ ‬ناچار‭ ‬شدم‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬برگردم‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬بیمارستان‭ ‬شوم،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬کوتاه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلیه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬دومین‭ ‬کلیه‭ ‬ام‭ ‬دچار‭ ‬عفونت‭ ‬شد،‭ ‬دکترها‭ ‬توصیه‭ ‬کردند‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬پیوند‭ ‬کلیه‭ ‬باشم،‭ ‬همه‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬نگران‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬همه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬می‭ ‬زدند،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روزها‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬براستی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬سیر‭ ‬بودم،‭ ‬ناگهان‭ ‬با‭ ‬زنی‭ ‬روبرو‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬جاوید‭ ‬دیده‭ ‬بودم‭. ‬لباس‭ ‬پرستاری‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬داشت‭ ‬بدرون‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اجازه‭ ‬میدهید‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬کلمه‭ ‬حرف‭ ‬بزنم؟‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زدم،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬حرفی‭ ‬ندارم،‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬خارج‭ ‬نشوید‭ ‬سکیوریتی‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬میزنم،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬سریع‭ ‬اتاق‭ ‬راترک‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬حالم‭ ‬بدتر‭ ‬شد،‭ ‬درد‭ ‬شدید‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬انداخته‭ ‬بود‭.‬

به‭ ‬خانه‭ ‬برگشتم،‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بدی‭ ‬بودم،‭ ‬یکروز‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬پیدایش‭ ‬شد،‭ ‬هرچه‭ ‬برسرش‭ ‬فریاد‭ ‬زدم،‭ ‬دست‭ ‬نکشید،‭ ‬عکس‭ ‬هایی‭ ‬بمن‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جاوید‭ ‬بود،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬نامزد‭ ‬بودیم،‭ ‬ولی‭ ‬کارمان‭ ‬به‭ ‬دعوا‭ ‬کشید،‭ ‬من‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رفتم،‭ ‬درحالیکه‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬پشیمان‭ ‬شدم،‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬کردم‭ ‬دیگر‭ ‬جاوید‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬روبرو‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬نگردید‭ ‬تا‭ ‬فهمیدم‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬دارشده،‭ ‬یکروز‭ ‬با‭ ‬التماس‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خواستم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬بزند‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬بدانم‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬لجبازی‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬براستی‭ ‬عاشق‭ ‬شده،‭ ‬آنروز‭ ‬جاوید‭ ‬برایم‭ ‬گفت‭ ‬چقدر‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارد،‭ ‬چقدر‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬دخترتان‭ ‬خوشبخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬برایش‭ ‬آرزوی‭ ‬خوشبختی‭ ‬بیشتر‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬رفتم،‭ ‬ولی‭ ‬براثر‭ ‬اتفاق‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬دوستی‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬رابطه‭ ‬شما‭ ‬بهم‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬من‭ ‬آمدم‭ ‬عذرخواهی‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬طلب‭ ‬بخشش‭ ‬کنم‭ ‬واین‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬بیمارستان‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬من‭ ‬پیگیری‭ ‬کردم،‭ ‬من‭ ‬کاملاً‭ ‬برای‭ ‬بخشیدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلیه‭ ‬هایم‭ ‬بتو‭ ‬آمادگی‭ ‬دارم،‭ ‬پزشکان‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬هماهنگ‭ ‬دیده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬آرزوی‭ ‬بزرگ‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬خدمتی‭ ‬بتو‭ ‬بکنم،‭ ‬خواهش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬این‭ ‬هدیه‭ ‬مرا‭ ‬بپذیر‭.‬

من‭ ‬کاملاً‭ ‬گیج‭ ‬شده‭ ‬بودم‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬سمیرا،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلیه‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد،‭ ‬من‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬بازگشتم،‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬نقاهت‭ ‬هرچه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬جاوید‭ ‬و‭ ‬مژده‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬تلاش‭ ‬کردیم،‭ ‬سمیرا‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نکردیم،‭ ‬او‭ ‬بکلی‭ ‬غیبش‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬پیام‭ ‬تلفنی‭ ‬برایم‭ ‬گذاشته‭ ‬بود‭: ‬اگر‭ ‬روزی‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬ساقدوشم‭ ‬تو‭ ‬باشی‭.‬

1464-88