مرگ‭ ‬برایم‭ ‬رهائی‭ ‬نیست،‭ ‬آغاز‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬

ایران‭ ‬درودی‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬نقاشی‭ ‬معاصر‭ ‬ایران‭ ‬طی‭ ‬60‭ ‬سال،‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬85‭ ‬سالگی‭ ‬درتهران‭ ‬درگذشت‭.‬

ایران‭ ‬درودی‭ ‬با‭ ‬تابلوهایش‭ ‬پیام‭ ‬مردم‭ ‬دردکشیده،‭ ‬اعتراض‭ ‬مردم‭ ‬ستم‭ ‬دیده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬می‭ ‬کشید‭ ‬هنرمندی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬کودکی‭ ‬طعم‭ ‬تلخ‭ ‬مهاجرت‭ ‬و‭ ‬کوچ‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬چشیده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬تا‭ ‬لهستان،‭ ‬تا‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬که‭ ‬دیوارهای‭ ‬شکسته‭ ‬کاهگلی‭ ‬روستایی،‭ ‬خاطره‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬سالهای‭ ‬کودکی‭ ‬دربدری‭ ‬است‭.‬

ایران‭ ‬درودی‭ ‬که‭ ‬آثارش‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬های‭ ‬جهانی،‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬جهان‭ ‬مورد‭ ‬ستایش‭ ‬قرارگرفتند،‭ ‬هنوز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بچه‭ ‬خراسان‭ ‬می‭ ‬نامید‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬عمرش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬گذراند،‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬دانشکده‭ ‬بوزار‭ ‬پاریس،‭ ‬مدرسه‭ ‬لوور،‭ ‬دانشکده‭ ‬سلطنتی‭ ‬بروکسل،‭ ‬انستیتوی‭ ‬آر‭.‬سی‭. ‬آی‭ ‬نیویورک‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬ترجیح‭ ‬داد‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬هنرش‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬بدهد‭. ‬

او‭ ‬و‭ ‬آثارش‭ ‬را‭ ‬حتی‭ ‬سالواددور‭ ‬دالی،‭ ‬آنتونی‭ ‬کوئین،‭ ‬آندره‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬دیوید‭ ‬راکفلر‭ ‬می‭ ‬شناختند‭. ‬

ایران‭ ‬درودی‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬می‭ ‬گوید‭:‬

من‭ ‬زشتی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬ام،‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ننگریسته‭ ‬ام،‭ ‬به‭ ‬عزرائیل‭ ‬نمی‭ ‬اندیشم،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬افتخار‭ ‬خواهم‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بیندیشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬خواهم‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬پاداش‭ ‬من‭ ‬هستی،‭ ‬نه‭ ‬پایان‭ ‬من‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مرگ‭ ‬برایم‭ ‬رهایی‭ ‬نیست،‭ ‬آغاز‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬

درباره‭ ‬ایران‭ ‬درودی‭ ‬زیباترین‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬صاحبنظران‭ ‬نوشتند‭ ‬ازجمله‭:‬

س‭ ‬ایران‭ ‬درودی‭ ‬زنقاش‭ ‬بزرگ‭ ‬ایران‭ ‬درگذشت‭!‬

یادداشت‭ ‬اول

درسن‭ ‬85‭ ‬سالگی

علی‭ ‬سرهنگی

اشاره‭ : ‬امروز‭ ‬روز‭ ‬زیبائی‭ ‬بود‭…‬زادروز‭ ‬کوروش‭ ‬کبیر‭ ‬،‭ ‬پدر‭ ‬ایران‭ …‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬خبری‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬جانگداز‭ ‬این‭ ‬زیبایی‭ ‬به‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬سیاهی‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬آمیخت‭ .‬سایران‭ ‬دَرّودیسدوست‭ ‬قدیمی‭ ‬،صمیمی‭ ‬،عزیز‭ ‬و‭ ‬بزرگوارم‭ …‬بانوی‭ ‬متواضع‭ ‬،قدرتمند،‭ ‬وطن‭ ‬پرست‭ ‬ومبارز‭ … ‬نقاش‭ ‬معتبر،‭ ‬کارگردان‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬،‭ ‬نویسنده‭ ‬صمیمی،‭ ‬منتقد‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬رشته‭ ‬تاریخ‭ ‬هنر‭ ‬سرانجام‭ ‬امروزصبح‭ ‬جمعه‭ ‬7‭ ‬آبان‭ ‬1400درسن‭ ‬85‭ ‬سالگی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ابدیت‭ ‬و‭ ‬جاودانگی‭ ‬پرواز‭ ‬کرد‭…. ‬تکتم‭ ‬نعیمی،‭ ‬مدیر‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬ایران‭ ‬درودی‭ ‬در‭ ‬گفت‭ ‬وگویی‭ ‬با‭ ‬مجله‭ ‬فرهنگ‭ ‬نو،‭ ‬درباره‭ ‬درگذشت‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬گفت‭: ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بیماری‭ ‬که‭ ‬داشتند‭ ‬اخیرا‭ ‬در‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬صبح‭ ‬امروز‭ ‬ساعت‭ ‬هفت‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬صبح‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ایست‭ ‬قلبی‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬دی‭ ‬از‭ ‬دنیا‭ ‬رفتند‭.‬وی‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬بودکه‭ ‬درگیر‭ ‬بیماری‭ ‬کرونا‭ ‬بود‭… ‬85‭ ‬سال‭ ‬کارو‭ ‬تلاش‭…‬85‭ ‬سال‭ ‬نقاشی،‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬نور‭ … ‬85سال‭ ‬سفر،‭ ‬جاده‭ ‬وغربت‭… ‬و‭ ‬85‭ ‬سال‭ ‬تخیل‭ ‬،عشق‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬اورا‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬شکسته‭ ‬نکرده‭ ‬بودو‭ ‬حضورش‭ ‬شور‭ ‬زندگی‭ ‬وامید‭ ‬بود‭. ‬درودی‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۶۳‭ ‬نمایشگاه‭ ‬انفرادی‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۵۰‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گروهی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬آثار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دید‭ ‬عموم‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نوشتن‭ ‬کتاب‭ ‬ادر‭ ‬فاصلهٔ‭ ‬دو‭ ‬نقطهب‭ ‬وچندکتاب‭ ‬دیگربه‭ ‬نویسندگی‭ ‬نیز‭ ‬روی‭ ‬آورد‭.‬

‭ ‬درودی‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬برخی‭ ‬پیرو‭ ‬مکتب‭ ‬فراواقع‌گرایی‭ (‬سورئالیسم‭) ‬بود‭. ‬اگرچه‭ ‬سالوادور‭ ‬دالی‭ ‬دوست‭ ‬این‭ ‬نقاش‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬سبک‭ ‬درودی‭ ‬را‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬خود‭ ‬نمی‌دانست‭ ‬و‭ ‬درودی‭ ‬را‭ ‬هنرمندی‭ ‬از‭ ‬خطه‭ ‬شرق‭ ‬با‭ ‬ذوق‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬بی‌نهایت‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کرد‭.‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬خاطره‭ ‬باشکوه‭ ‬میهمانی‭ ‬ناهار‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬درمنزلشان‭ ‬کنارتابلوها‭ ‬و‭ ‬اثارنقاشی‭ ‬اش‭ ‬ازیادنخواهم‭ ‬برد‭ … ‬مفتخرم‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬مقاله‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬مرگ‭ ‬هوشنگ‭ ‬طاهری‭ ‬درزمانی‭ ‬که‭ ‬سردبیر‭ ‬مجله‭ ‬فرجاد‭ ‬ادبی‭ ‬بودم‭ ‬درمطبوعات‭ ‬ایران‭ ‬منتشرکردم‭ .‬فقدان‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬ضایعه‭ ‬بزرگی‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬هنری‭ ‬ماست‭. ‬یادش‭ ‬گرامی‭ ‬و‭ ‬روحش‭ ‬شاد‭…. ‬به‭ ‬قول‭ ‬خوداین‭ ‬هنرمند‭ : ‬زدر‭ ‬قلبم‭ ‬می‌دانستم،‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬وطنم‭ ‬ماندنی‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خاک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬منبع‭ ‬الهام‭ ‬من‭ ‬است‭.‬س‭…‬علیرغم‭ ‬تلاش‭ ‬هایش‭ ‬برای‭ ‬گشایش‭ ‬موزه‭ ‬اثارش‭ ‬درمنزل‭ ‬خود‭ ‬متاسفانه‭ ‬اجل‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬نداد،اما‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭ …‬احمدشاملو‭ ‬چه‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬احساسات‭ ‬خودرا‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬این‭ ‬بانوی‭ ‬نازنین‭ ‬و‭ ‬تابلوهایش‭ ‬سروده‭ ‬است‭…‬اشگ‭ ‬و‭ ‬بغض‭ ‬امانم‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭…‬شعر‭ ‬درودی‭ ‬راباهم‭ ‬می‭ ‬خوانیم‭ ………‬سردبیر‭.‬

پیش‭ ‬از‭ ‬تو

صورتگران

بسیار

از‭ ‬آمیزه‌ی‭ ‬برگ‌ها

آهوان‭ ‬برآوردند؛

یا‭ ‬در‭ ‬خطوطِ‭ ‬کوهپایه‌یی

رمه‌یی

که‭ ‬شبان‌اش‭ ‬در‭ ‬کج‭ ‬و‭ ‬کوجِ‭ ‬ابر‭ ‬و‭ ‬ستیغِ‭ ‬کوه

نهان‭ ‬است؛

یا‭ ‬به‭ ‬سیری‭ ‬و‭ ‬سادگی

در‭ ‬جنگلِ‭ ‬پُرنگارِ‭ ‬مه‌آلود

گوزنی‭ ‬را‭ ‬گرسنه

که‭ ‬ماغ‭ ‬می‌کشد‭.‬

تو‭ ‬خطوطِ‭ ‬شباهت‭ ‬را‭ ‬تصویر‭ ‬کن‭:‬

آه‭ ‬و‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬آهکِ‭ ‬زنده

دود‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬را‭. ‬ــ

که‭ ‬خاموشی

تقوای‭ ‬ما‭ ‬نیست‭.‬

سکوتِ‭ ‬آب

می‌تواند‭ ‬خشکی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬فریادِ‭ ‬عطش؛

سکوتِ‭ ‬گندم

می‌تواند‭ ‬گرسنگی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬غریوِ‭ ‬پیروزمندِ‭ ‬قحط؛

همچنان‭ ‬که‭ ‬سکوتِ‭ ‬آفتاب

ظلمات‭ ‬است‭ ‬ــ

اما‭ ‬سکوتِ‭ ‬آدمی‭ ‬فقدانِ‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬خداست‭:‬

غریو‭ ‬را

تصویر‭ ‬کن‭!‬

عصرِ‭ ‬مرا

در‭ ‬منحنی‌‭ ‬تازیانه‭ ‬به‭ ‬نیش‌خطِ‭ ‬رنج؛

همسایه‌ی‭ ‬مرا

بیگانه‭ ‬با‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬خدا؛

و‭ ‬حرمتِ‭ ‬ما‭ ‬را

که‭ ‬به‭ ‬دینار‭ ‬و‭ ‬درم‭ ‬برکشیده‌اند‭ ‬و‭ ‬فروخته‭.‬

تمامی‌ِ‭ ‬الفاظِ‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتیم‭ ‬و

آن‭ ‬نگفتیم

که‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬آید

چرا‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬سخن

یک‭ ‬سخن‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬نبود‭:‬

ــ‭ ‬آزادی‭!‬

ما‭ ‬نگفتیم

تو‭ ‬تصویرش‭ ‬کن‭!.‬

ایران‭ ‬درودی‭ ‬در‭ ‬۱۱‭ ‬شهریور‭ ‬۱۳۱۵‭ ‬در‭ ‬خانواده‌ای‭ ‬اشرافی‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬به‌دنیا‭ ‬آمد‭. ‬پدرش‭ ‬خراسانی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬قفقازی‭. ‬تبار‭ ‬پدری‌اش‭ ‬پشت‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬بازرگان‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خانواده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬اکتبر‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬کشور‭ ‬شوروی‭ ‬از‭ ‬قفقاز‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬مهاجرت‭ ‬کردند‭.‬در‭ ‬کودکی‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬سفر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬اروپا‭ ‬دیدن‭ ‬کرد‭ ‬وقتی‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬خانواده‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬هامبورگ‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشتند‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬زندگی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬ساکن‭ ‬تهران‭ ‬شدند‭.‬

درودی‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬درس‭ ‬می‌خواند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬نقاشی‭ ‬به‭ ‬کلاس‌های‭ ‬آزاد‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬نقاشی‭ ‬هم‭ ‬می‌رفت‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۴‭ ‬برای‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬نقاشی‭ ‬در‭ ‬دانشکده‭ ‬بوزار‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬به‭ ‬تحصیل‭ ‬مشغول‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬۱۹۵۴‭ ‬تا‭ ‬۱۹۵۸‭ ‬به‭ ‬یادگیری‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬آموزشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬پرداخت‭: ‬مدرسه‭ ‬هنرهای‭ ‬زیبای‭ ‬پاریس‭ (‬بوزار‭)‬،‭ ‬مدرسه‭ ‬لوور‭ ‬پاریس،‭ ‬دانشکده‭ ‬سلطنتی‭ ‬بروکسل‭ (‬ویترای‭)‬،‭ ‬انستیتوی‭ ‬آر‭.‬سی‭. ‬آی‭ ‬نیویورک‭ (‬رشته‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬کارگردانی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تلویزیون‭). ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬تحصیلات‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬۱۳۳۹‭ ‬آثارش‭ ‬در‭ ‬تالار‭ ‬فرهنگ‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭.‬

فرح‭ ‬پهلوی‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬آن‌ها‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬درودی‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬تحصیل‭ ‬می‌کرد،‭ ‬فرح‭ ‬پهلوی‭ ‬مشتاق‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬درودی‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬راهنمایی‌هایی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نقاشی‭ ‬بود‭. ‬خواهر‭ ‬ایران‭ ‬درودی،‭ ‬پوران‭ ‬درودی،‭ ‬طراح‭ ‬لباس‭ ‬مشهوری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬دوخت‭ ‬شنل‭ ‬تاج‌گذاری‭ ‬فرح‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬

برخی‭ ‬منتقدان‭ ‬سبک‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬فاصل‭ ‬بین‭ ‬سورئالیسم‭ ‬و‭ ‬سمبولیسم‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬اطلاق‭ ‬را‭ ‬صحیح‭ ‬می‌دانند‭. ‬به‭ ‬گمان‭ ‬عده‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬پیرو‭ ‬مکاتب‭ ‬متعارف‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬اصالت‭ ‬سبکی‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬هنری‭ ‬وی‭ ‬ایران‭ ‬درودیسم‭ ‬است‭.‬

حقیقت‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درودی‭ ‬از‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬چارچوب‌ها‭ ‬و‭ ‬سبک‌ها‭ ‬گریزان‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬ترسیم‭ ‬جهان‭ ‬تصاویر‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬رویاهای‭ ‬بلند‭ ‬پرواز‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گل‌هایی‭ ‬روییده‭ ‬و‭ ‬دورنماهای‭ ‬غریب‭ ‬نورانی‭ ‬مفاهیم‭ ‬برخاسته‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‌دارد‭ ‬که‭ ‬درک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬قالبی‭ ‬نمی‌گنجد‭. ‬مناظر‭ ‬غالب‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬درودی‭ ‬بیشتر‭ ‬حاشیه‭ ‬کویر‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬هایی‌ست‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬دیوارهایی‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬وی‭ ‬فضایی‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬عمیق‭ ‬بخشیده‌است‭..‬

در‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬چهل‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬اروپا‭ ‬آثار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گالری‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفت‭. ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬پرویز‭ ‬مقدسی‭ ‬کارگردان‭ ‬تآتر‭ ‬و‭ ‬سینما‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬دوران‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬طولانی‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬زود‭ ‬هنگام‭ ‬مقدسی‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسید‭ ‬اما‭ ‬تأثیر‭ ‬بسیار‭ ‬عمیقی‭ ‬بر‭ ‬درودی‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬دیگر‭ ‬هرگز‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرد‭.‬