Caspian Concerts
Entertainment Presents

جمعه 31 دسامبر، به مناسبت شب سال نو 2022
در هتل بزرگ لاس وگاس

‭ ‬CROWNE  PLAZA‭ ‬HOTEL

5‭ ‬ستاره‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬محبوب‭ ‬موزیک‭ ‬مدرن‭ ‬ایرانی،‭  ‬شب‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شبی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬شور‭ ‬وهیجان‭ ‬و‭ ‬رقص‭ ‬وآواز‭ ‬مبدل‭ ‬می‭ ‬کنند

پرشورترین‭ ‬فستیوال‭ ‬موزیک‭ ‬و‭ ‬رقص‭ ‬مدرن‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬مسیحی‭ ‬2022‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کران‭ ‬پلازا‭ ‬Crowne‭ ‬Plaza‭ ‬Hotel‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬جمعه‭ ‬31‭ ‬دسامبر‭ ‬برگزار‭ ‬میشود‭.‬

برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬5‭ ‬ستاره‭ ‬جوان‭ ‬موزیک‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬به‭ ‬شبی‭ ‬فراموش‭ ‬نشدنی‭ ‬مبدل‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬تمرینات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬رقصندگان‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬کر‭ ‬و‭ ‬معروف‭ ‬ترین‭ ‬نوازندگان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬بزرگ‭ ‬هم‭ ‬سعید‭ ‬سیام‭ ‬معتبرترین‭ ‬نام‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬کنسرت‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬نشسته‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬هرجهت‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬کمال‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬خواننده‭ ‬ای‭ ‬دلواپس‭ ‬هزینه‭ ‬ها‭ ‬ومخارج‭ ‬و‭ ‬هتل‭ ‬نباشد‭.‬

مسعود‭ ‬جمالی‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬کمپانی‭ ‬کاسپین‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬30‭ ‬ساله‭ ‬اش‭ ‬بهم‭ ‬آمیخته‭ ‬و‭ ‬کوشیده‭ ‬این‭ ‬فستیوال‭ ‬بزرگ‭ ‬موزیک‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬تنظیم‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬لحظه‭ ‬شروع‭ ‬برنامه‭ ‬تا‭ ‬نیمه‭ ‬شب،‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬حاضرین‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬آرام‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬پایکوبی‭ ‬و‭ ‬همصدایی‭ ‬با‭ ‬خوانندگان‭ ‬جشن‭ ‬بزرگ‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬5‭ ‬نفره،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬سورپرایزهایی‭ ‬دارد‭.‬

تا‭ ‬امروز‭ ‬چنین‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬جوان‭ ‬موزیک‭ ‬مدرن‭ ‬ایرانی‭ ‬روی‭ ‬هیچ‭ ‬صحنه‭ ‬ای‭ ‬ظاهر‭ ‬نشده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نوجوانان،‭ ‬جوانان،‭ ‬بلکه‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬جشن‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬2022‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬برگزار‭ ‬کنند‭.‬

کمپانی‭ ‬کاسپین‭ ‬برای‭ ‬رفاه‭ ‬حال‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خانواده‭ ‬ها،‭ ‬ترتیبی‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬بلیط‭ ‬75‭ ‬دلاری،‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬امکان‭ ‬خرید‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬قیمت‭ ‬های‭ ‬امسال‭ ‬کریسمس‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬را‭ ‬شکسته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬برنامه‭ ‬شب‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬7‭ ‬شب‭ ‬درهای‭ ‬سالن‭ ‬باز‭ ‬میشود‭.‬

و برای تهیه بلیط شماره زیر اعلام شده است
(310) 424-9193
اسپانسرهای این کنسرت بزرگ
پیام شایانی وکیل تصادفات
آرین اقبالی و پیر هستند