همسرم‭ ‬از‭ ‬مشوقین‭ ‬و‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬خواندن‭ ‬بود

شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬هنرمند‭ ‬تمام‭ ‬عیاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭  ‬شانس‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دارم

با‭ ‬دارا‭ ‬وشوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬آلبوم‭ ‬و‭ ‬هیاهوی‭ ‬تهیه‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭ ‬

آلبوم‭ ‬وطنم‭ ‬بدلیل‭ ‬تهیه‭ ‬یک‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیوی‭ ‬جنجالی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬واینکه‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬خواننده‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬بازیگر‭ ‬ویدیوامکان‭ ‬حضور‭ ‬درایران‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭ ‬این‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬با‭ ‬رویدادهایی‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬دارا‭ ‬خواننده‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬آلبوم‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬موزیسین،‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم‭.‬

از‭ ‬دارا‭ ‬پرسیدم‭ ‬چگونه‭ ‬آغاز‭ ‬کردی؟‭ ‬مشوق‭ ‬ات‭ ‬کی‭ ‬بود؟‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬داری؟‭ ‬آیا‭ ‬الگویی‭ ‬داشتی؟

دارا‭: ‬پدرم‭ ‬صدای‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬دارند‭  ‬و‭ ‬در‭ ‬جوانی‭ ‬آنقدر‭ ‬که‭ ‬صدایشان‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬استاد‭ ‬اکبرگلپا‭ ‬بود‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬درهمان‭ ‬کلوب‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬می‭ ‬خواندند‭ (‬بورسلینی‭) ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬برنامه‭ ‬استاد‭ ‬گلپا‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬پدرم‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬آواز‭ ‬خواندن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬مردم‭ ‬فکر‭ ‬کردند‭ ‬استاد‭ ‬گلپا‭ ‬دوباره‭ ‬برگشتن‭ ‬روی‭ ‬سن‭ ‬برای‭ ‬خواندن،‭ ‬و‭ ‬هجوم‭ ‬آوردند‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬سن،‭ ‬یکبار‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬پدر‭ ‬آواز‭ ‬می‭ ‬خواندند‭ ‬در‭ ‬محفل‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬تورج‭ ‬نگهبان‭ ‬شیفته‭ ‬صدایشان‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬پدر‭ ‬من‭ ‬تاجر‭ ‬و‭ ‬متاهل‭ ‬بودند‭ ‬قبول‭ ‬نکردند‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬پدرم‭ ‬و‭ ‬عمویم‭ ‬بهترین‭ ‬دوستان‭ ‬استاد‭ ‬ایرج‭ ‬خواجه‭ ‬امیری،‭ ‬محمود‭ ‬خوانساری‭ ‬و‭ ‬نادر‭ ‬گلچین‭ ‬بودند‭. ‬

من‭ ‬درخانواده‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬پدرم‭ ‬و‭ ‬عموهایم‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬موسیقی‭ ‬اصیل‭ ‬ایرانی‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬پدرم‭ ‬هم‭ ‬صدای‭ ‬خوبی‭ ‬داشتند‭ ‬مرتب‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬آواز‭ ‬می‭ ‬خواندند‭ ‬مخصوصا‭ ‬از‭ ‬ایرج‭ ‬و‭ ‬گلپا‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬بچگی‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬ایرج،‭ ‬گلپا،‭ ‬هوشمندعقیلی،‭ ‬شجریان،‭ ‬ناظری‭ ‬و‭ ‬گلچین‭ ‬علاقه‭ ‬بسیاری‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬هایشان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواندم‭. ‬یکبار‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬نوجوان‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬تنها‭ ‬بودم‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬آواز‭ ‬و‭ ‬چهچه‭ ‬استاد‭ ‬ایرج‭ ‬را‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬دیگر‭ ‬بود‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬صدای‭ ‬ضبط‭ ‬صوت‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کن‭ ‬ما‭ ‬خوابیدیم،‭ ‬آنجا‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬خوب‭ ‬این‭ ‬قطعه‭ ‬آواز‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬نفهمیدند‭ ‬من‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواندم‭.‬

من‭ ‬درهمین‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همین‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬با‭ ‬آگهی‭ ‬استاد‭ ‬عطاءالله‭ ‬خرّم‭ ‬برخوردم‭ ‬و‭ ‬رفتم‭ ‬به‭ ‬کارگاه‭ ‬موسیقی‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬جلوی‭ ‬تمام‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرهایشان‭ ‬بخوانم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دریغ‭ ‬نکردم،‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬طی‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬بیایی‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬دنبال‭ ‬یادگیری‭ ‬باشی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬خصوصی‭ ‬تعیم‭ ‬میدهم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حدود‭ ‬13‭ ‬سال‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬تمام‭ ‬7‭ ‬دستگاه‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬آواز‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتیرا‭ ‬نزد‭ ‬ایشان‭ ‬فرا‭ ‬گیرم‭.‬

بارها‭ ‬استاد‭ ‬خرّم‭ ‬ازمن‭ ‬خواستند‭ ‬که‭ ‬آلبومی‭ ‬ضبط‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬مخارجش‭ ‬را‭ ‬ایشان‭ ‬بپردازند‭  ‬که‭ ‬میشد‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬هزاردلار‭ ‬و‭ ‬میخواستند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬مارکت‭ ‬بکنند‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬بخاطر‭ ‬اینکه‭ ‬دنبال‭ ‬تحصیلاتم‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬داشتم‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬قبول‭ ‬نکردم‭. ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬نزد‭ ‬استاد‭ ‬جینی‭ ‬سولی‭ ‬اوپرای‭ ‬ایتالیایی‭ ‬و‭ ‬موزیک‭ ‬اسپانیایی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدم‭. ‬بدین‭ ‬جهت‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬زبان‭ ‬مختلف‭ ‬دنیا‭ ‬بطور‭ ‬کامل‭ ‬مسلط‭ ‬هستم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تمام‭ ‬وقت‭ ‬دانشگاه‭ ‬می‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬می‭ ‬خواندم‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬ازدنیای‭ ‬موسیقی‭ ‬تدریسی‭ ‬جدا‭ ‬شدم‭ ‬ولی‭ ‬موسیقی‭ ‬در‭ ‬وجودم،‭ ‬روحم‭ ‬و‭ ‬قلبم‭ ‬همیشه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭  ‬و‭ ‬در‭ ‬خلوت‭ ‬خودم‭ ‬برای‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬خواندم‭.‬

‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران،‭ ‬آهنگسازان‭ ‬برایمان‭ ‬بگو‭.‬

‭-‬وقتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خانمم‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اینجایی‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬هنرمند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬موسیقی‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬هستند،‭ ‬بسیار‭ ‬جالب‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬آهنگ‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬استاد‭ ‬احمد‭ ‬آزاد‭ ‬ساختیم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬دو‭ ‬آهنگ‭ ‬نزد‭ ‬استاد‭ ‬فرخ‭ ‬آهی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬آهنگ‭ ‬بسیارمعروف‭ ‬بنام‭ ‬خیال‭ ‬کردی‭ ‬استاد‭ ‬بزرگوارکاظم‭ ‬عالمی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬ساختند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استاد‭ ‬ایرج‭ ‬عزیز‭ ‬دو‭ ‬صدایی‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم،‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬دو‭ ‬آهنگ‭ ‬هم‭ ‬ساخت‭ ‬فرزین‭ ‬قراگزلو‭ ‬آهنگساز‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬سریال‭ ‬خواندم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬منه‭ ‬وماهو‭ ‬گم‭ ‬کردی‭.‬

‭ ‬با‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬چگونه‭ ‬همکاری‭ ‬آغاز‭ ‬کردی؟

‭-‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬اتفاق‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬برایم‭ ‬افتاد‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭ ‬وبا‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬یاری‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬ایشان‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬آلبوم‭ ‬کامل‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آهنگ‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ریلیس‭ ‬کردیم‭: ‬تو‭ ‬اینجایی،‭ ‬چتر‭ ‬عشق،‭ ‬دیوونه‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬مجنون،‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬چشمات،‭ ‬بهاره‭ ‬من،‭ ‬منو‭ ‬بابا،‭ ‬کناره‭ ‬اون،‭ ‬ووطنم‭ ‬که‭ ‬جدیدترین‭ ‬آهنگ‭ ‬ها‭ ‬هستند‭.‬

آهنگی‭ ‬بنام‭ ‬منو‭ ‬بابا‭ ‬درساخته‭ ‬های‭ ‬استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬صدا‭ ‬با‭ ‬پدرم‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرارگرفت‭. ‬استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هرچیزی‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬من‭ ‬هستند‭. ‬تجربه،‭ ‬استعداد،‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬نابغه‭ ‬بودن‭ ‬استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬در‭ ‬موسیقی‭ ‬این‭ ‬اجازه‭ ‬را‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتی‭ ‬دستگاهی‭ ‬تا‭ ‬موزیک‭ ‬پاپ‭ ‬امروزی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬میکس‭ ‬کردن‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سبک‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬همینطور‭.‬

هرکدام‭ ‬از‭ ‬آهنگ‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬برایم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬وخواندم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ویدیویی‭ ‬که‭ ‬تهیه‭ ‬کردیم‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬و‭ ‬معنایی‭ ‬خاص‭ ‬بوده،‭ ‬حتی‭ ‬آهنگی‭ ‬را‭ ‬خواندم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دیونه‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬مجنونو‭ ‬یا‭ ‬Leyli‭ ‬In‭ ‬Red‭ ‬و‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬هم‭ ‬درباره‭ ‬خانم‭ ‬قرمزپوش‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬رویا‭ ‬کمالی‭ ‬بازی‭ ‬کردند‭. ‬

به‭ ‬لطف‭ ‬خداوند‭ ‬من‭ ‬آهنگ‭ ‬هایم‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬گل‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬مشهور‭ ‬شدند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ترکیه،‭ ‬افغانستان،‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬عراق،‭ ‬کردستان،‭ ‬اسرائیل،‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬طرفدارانم‭ ‬حتی‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬نیستند‭.  ‬در‭ ‬هر‭ ‬آهنگ‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬جنبه‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬پذیری‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬تکنیک‭ ‬های‭ ‬آوازم‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهم‭. ‬

آوازخواندن‭ ‬برایم‭ ‬شاید‭ ‬بتوانم‭ ‬بگویم‭ ‬مثل‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬و‭ ‬زیستن‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬همیشه‭ ‬اشتیاق‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬خوانندگی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واقعا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬برم‭. ‬

‭ ‬چه‭ ‬برنامه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬داری،‭ ‬چه‭ ‬احساسی‭ ‬درمورد‭ ‬موسیقی‭ ‬ایرانی‭ ‬امروز‭ ‬داری؟‭ ‬

‭- ‬از‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬کنسرت‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬مختلف‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬انشاءالله‭ ‬بزودی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬پردازیم‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬موسیقی‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬موسیقی‭ ‬ایرانی‭ ‬هستم‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬فحش،‭ ‬فساد‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬جملات‭ ‬رکیک‭ ‬در‭ ‬موزیک‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬درخارج‭ ‬وداخل‭ ‬ایران‭ ‬منتشر‭ ‬میشود،‭ ‬نگران‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬هستم‭ ‬چون‭ ‬دیگر‭ ‬کسی‭ ‬با‭ ‬بیت،‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬قافیه‭  ‬کاری‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مکالمه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شعر‭ ‬بزور‭ ‬رویش‭ ‬آهنگ‭ ‬می‭ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬میکنند‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬دانستم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬منتشر‭ ‬کردن‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬پاپ‭ ‬و‭ ‬اصیل‭ ‬اصالت‭ ‬موسیقی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬حفظ‭  ‬کنم‭.‬

‭ ‬ماجرای‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیوهایت‭ ‬درایران‭ ‬چیست؟‭ ‬

‭-‬ویدیوی‭ ‬جدید‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬شده‭ ‬بسیار‭ ‬پروژه‭ ‬دشوار‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬نفر‭ ‬آماده‭ ‬شد‭. ‬کارگردان‭ ‬ما‭ ‬خانم‭ ‬بهار‭ ‬ایروانی‭ ‬حدود‭ ‬یکسال‭ ‬زحمت‭ ‬کشیدند‭ ‬تا‭ ‬پایانی‭ ‬موفق‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬هم‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارگردانی،‭ ‬و‭ ‬نویسندگی‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬تمام‭ ‬وقت‭ ‬زحمت‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬کشید‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬جا‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬

رویا‭ ‬کمالی‭ ‬یک‭ ‬هنرپیشه‭ ‬ایرانی‭ ‬‭ ‬آمریکایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬فیلم‭ ‬هالیوود‭ ‬نقش‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬درکنار‭ ‬سرشناس‭ ‬ترین‭ ‬هنرپیشه‭ ‬های‭ ‬هالیوود‭ ‬بازی‭ ‬کردند،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬سکوتم‭ ‬را‭ ‬شکستم‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬مارکت‭ ‬موسیقی‭ ‬ایرانی‭ ‬شدم‭ ‬ایشان‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیوهایم‭ ‬ن‭ ‬ایشان‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬بازی‭ ‬کردند‭.‬

شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬آهنگساز‭ ‬سرشناس‭: ‬صدای‭ ‬دارا‭ ‬ودانش‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتی‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬استاد‭ ‬ایرج‭ ‬با‭ ‬اوهمصدایی‭ ‬کند‭ ‬تهیه‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬خود‭ ‬قصه‭ ‬جالبی‭ ‬دارد

از‭ ‬اولین‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬هنرمندم‭ ‬خانم‭ ‬رویا‭ ‬کمالی‭ ‬،‭ ‬دارا‭ ‬عزیز‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬استودیو‭ ‬من‭ ‬آوردند‭ ‬برای‭ ‬audition‭ ‬آواز،‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬دلنشین‭ ‬دارا‭ ‬پی‭ ‬بردم‭. ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬نمیتونستم‭ ‬ببینم‭ ‬که‭ ‬کجای‭ ‬این‭ ‬مارکت‭ ‬شلوغ‭ ‬خواننده‭ ‬ها،‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬صدای‭ ‬جدید‭ ‬هست‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬اتفاقی‭ ‬دارا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬آهنگ‭ ‬اسپانیش‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فیلمی‭ ‬پخش‭ ‬می‌شد‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬همخوانی‭ ‬کرد‭. ‬پرسیدم‭ ‬مگه‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬سبک‭ ‬دیگه‭ ‬ای‭ ‬هم‭ ‬میخونی؟‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬بخاطر‭ ‬تسلط‭ ‬کاملی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬اسپانیش‭ ‬دارم‭ ‬همیشه‭ ‬آهنگها‭ ‬و‭ ‬شعرهای‭ ‬عاشقانه‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬گوش‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭. ‬اینجا‭ ‬تصویر‭ ‬موفقیت‭ ‬یک‭ ‬آرتیست‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬نقش‭ ‬بست‭ ‬چون‭ ‬می‌دانستم‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬میشه‭ ‬هم‭ ‬سبک‭ ‬پاپ‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬تلفیق‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬سبک‭ ‬کار‭ ‬کرد‭.‬

تو‭ ‬اینجایی‭ ‬اولین‭ ‬آهنگسازی‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬دارا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬اصلا‭ ‬آهنگ‭ ‬آسونی‭ ‬برای‭ ‬اجرا‭ ‬نبود‭ ‬ولی‭ ‬دارا‭ ‬کاملا‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬بر‭ ‬آمد‭.‬

من،‭ ‬خواننده‭ ‬های‭ ‬متعددی‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬استودیو‭ ‬ضبط‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تعلیم‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬سختی‌های‭ ‬شروع‭ ‬خوانندگی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬واقفم‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬میتونم‭ ‬بگم‭ ‬دارا‭ ‬معنی‭ ‬واقعی‭ ‬خواستن‭ ‬توانستن‭ ‬است‭ ‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭.‬

خیلی‭ ‬زود‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نیستم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬آواز‭ ‬دارا‭ ‬لذت‭ ‬میبرم‭ ‬چون‭ ‬اندکی‭ ‬از‭ ‬پخش‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬آهنگ‭ ‬نگذشته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬مسلم‭ ‬آواز‭ ‬و‭ ‬محبوب‌ترین‭ ‬خواننده‭ ‬ایران‭ ‬استاد‭ ‬ایرج‭ ‬خواجه‭ ‬امیری‭ ‬آمادگی‭ ‬همخوانی‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬با‭ ‬آهنگسازی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬همکار‭ ‬هنرمندم‭ ‬آقای‭ ‬کاظم‭ ‬عالمی‭ ‬در‭ ‬استودیو‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬و‭ ‬میکس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬دارا‭ ‬تمام‭ ‬Social‭ ‬Media‭ ‬را‭ ‬محو‭ ‬این‭ ‬اجرای‭ ‬زیبا‭ ‬کرد‭.‬

کوشش‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬خواننده‭ ‬خوش‭ ‬صدا‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذوق‭ ‬بیشتری‭ ‬دعوت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بسیار‭ ‬کمی‭ ‬تعداد‭ ‬آهنگها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬۱۴‭ ‬آهنگ‭ ‬برسونیم‭ ‬که‭ ‬۹‭ ‬آهنگ‭ ‬پخش‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬دارا‭ ‬چنان‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬Social‭ ‬Media‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬دارا‭ ‬سوژه‭ ‬صحبت‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬هم‭ ‬شد‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬تازه‭ ‬ترین‭ ‬همکاری‌های‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬عزیز‭ ‬آهنگ‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬معروف‭ ‬مرحوم‭ ‬عماد‭ ‬رام‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬علیرضا‭ ‬میبدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬این‭ ‬تنظیم‭ ‬کاملا‭ ‬جدید‭ (‬با‭ ‬نحوه‭ ‬آوازی‭ ‬کاملا‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬مرحوم‭ ‬مازیار‭) ‬و‭ ‬ویدیوی‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگی‭ ‬ضبط‭ ‬بشه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اسم‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گذاشتیم‭ ‬وطنم‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬موزیک‭ ‬ویدیو‭ ‬جدید‭ ‬وطنم‭ ‬باید‭ ‬بگم‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬خوشحالم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کمی‭ ‬رنجیده‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬سناریویی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬داشتم‭ ‬از‭ ‬دارا‭ ‬خواستم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ویدئو‭ ‬توسط‭ ‬دوست‭ ‬خوب‭ ‬هنرمندم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬خانم‭ ‬بهار‭ ‬ایروانی‭ ‬کارگردانی‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬بشه‭ ‬و‭ ‬دارا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬داستان‭ ‬فیلمنامه‭ ‬من،‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تصویر‭ ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬سرزمینمون‭ ‬ضبط‭ ‬بشه‭. ‬همین‭ ‬ایده‭ ‬بنده،‭ ‬هم‭ ‬علاقمندان‭ ‬این‭ ‬ویدیو‭ ‬رو‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬تعدادی‭ ‬رو‭ ‬معترض‭ ‬سخت‭. ‬چون‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬اصرار‭ ‬دارند‭ ‬بگن‭ ‬که‭ ‬دارا‭ ‬اگر‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬جواز‭ ‬رسمی،‭ ‬موزیک‭ ‬ویدئو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مکان‌های‭ ‬مهم‭ ‬ایران‭ ‬ضبط‭ ‬کنه‭ ‬پس‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬ایشون‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬رویا‭ ‬کمالی‭ (‬هنرپیشه‭ ‬تمام‭ ‬ویدیوهای‭ ‬دارا‭) ‬هم‭ ‬حتما‭ ‬با‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ارشاد‭ ‬دوستی‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬داریم‭. ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬منی‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬خواننده‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬خواندن‭ ‬کارهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۲‭ ‬آهنگ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مضمون‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬شده،‭ ‬شنیدن‭ ‬چنین‭ ‬نظرها‭ ‬کمی‭ ‬دلگیر‭ ‬کننده‭ ‬بود‭.‬

بدون‭ ‬شک‭ ‬دارا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خواننده‭ ‬هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پشتکار‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬گرمش‭ ‬بزودی‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬و‭ ‬اجراهای‭ ‬زنده‭ ‬در‭ ‬کنسرتها‭ ‬بزرگ‭ ‬میرسه‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬مشغول‭ ‬ضبط‭ ‬۳‭ ‬آهنگ‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬جنجالی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بزودی‭ ‬آماده‭ ‬پخش‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬

دارا‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬بخاطر‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬هنرش،‭ ‬بخاطر‭ ‬اینکه‭ ‬ایشون‭ ‬انسان‭ ‬خوب،‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬خیر‭ ‬خواهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬دوستان،‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬همکارانش،‭ ‬نیکو‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬کردنهای‭ ‬بی‭ ‬دریغش‭ ‬زبان‭ ‬زد‭ ‬همه‭ ‬شده‭.‬