‭ ‬آرین‭ ‬اقبالی‭: ‬تلاش‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬پاک‭ ‬کردن‭ ‬پوینت‭ ‬های‭ ‬منفی،‭ ‬ساختن‭ ‬کردیت‭ ‬تازه،‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬کمپانی‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬ترحم‭ ‬کردیت‭ ‬کارت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بانکها،‭ ‬از‭ ‬تیم‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیرما،‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬پراز‭ ‬انسانیت‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬

آرین‭ ‬اقبالی‭ ‬معجزه‭ ‬گر‭ ‬درترمیم‭ ‬و‭ ‬بالابردن‭ ‬کردیت‭ ‬شما،‭ ‬می‭ ‬گوید‭:‬

درشرایط‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هجوم‭ ‬کرونا،‭ ‬من‭  ‬و‭ ‬همکارانم‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬بالابردن‭ ‬کردیت‭ ‬هموطنانم،‭ ‬پایان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬بدهکاری‭ ‬کردیت‭ ‬کارتهایشان،‭ ‬پاک‭ ‬کردن‭ ‬وام‭ ‬های‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬کمرشکن‭ ‬شان‭ ‬ورهنمود‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬راحتی‭ ‬خیال،‭ ‬وظیفه‭ ‬بزرگی‭ ‬بر‭ ‬گردن‭ ‬داریم‭. ‬

در‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیرتیم‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬پرانرژی‭ ‬Enrich‭ ‬Financial‭ ‬،‭ ‬چنان‭ ‬اعجازی‭ ‬درجامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬چه‭ ‬درآمریکا‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬کانادا‭ ‬کرده،‭ ‬که‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬برپا‭ ‬ایستاد،‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬بیزینس‭ ‬هایشان‭ ‬برگردانده‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نوجوانان‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬ومیانسالان‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان،‭ ‬کردیت‭ ‬دوباره‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬اقدامات‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬ما،‭ ‬یک‭ ‬اقدام‭ ‬انسانی‭ ‬است‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬شب‭ ‬ها‭ ‬راحت‭ ‬بخوابند‭ ‬و‭ ‬نفسی‭ ‬براحت‭ ‬بکشند‭ ‬و‭ ‬دعای‭ ‬خیرآنها‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نیروی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬جنگیدن‭ ‬با‭ ‬کمپانی‭ ‬بزرگ‭ ‬کردیت‭ ‬کارت‭ ‬و‭ ‬بانکها‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

اخیراً‭ ‬بزرگترین‭ ‬نشریات‭ ‬آمریکایی‭ ‬درباره‭ ‬کمپانی‭ ‬ما،‭ ‬درباره‭ ‬تیم‭ ‬ورزیده‭ ‬ما‭ ‬سخن‭ ‬گفته‭ ‬اند‭. ‬

نشریات‭ ‬نامداری‭ ‬چون‭:‬

که‭ ‬کمتردرباره‭ ‬بیرینس‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬نویسند،‭ ‬تلاش‭ ‬تیم‭ ‬Enrich‭ ‬Financial‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬تلاش‭ ‬بدون‭ ‬خستگی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پایداری‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬اند‭.‬

اگر‭ ‬به‭ ‬کارنامه‭ ‬ما‭ ‬درطی‭ ‬سالهای‭ ‬اخیرتوجه‭ ‬کنید،‭ ‬اعجازی‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬ما‭ ‬انجام‭ ‬داده،‭ ‬تا‭ ‬بحال‭ ‬درجامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬امکانات‭ ‬تهیه‭ ‬وام‭ ‬های‭ ‬دولتی،‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬بازپرداخت‭ ‬این‭ ‬وام‭ ‬ها،‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬وام‭ ‬های‭ ‬دانشجویی،‭ ‬جنگ‭ ‬بی‭ ‬امان‭ ‬با‭ ‬کمپانی‭ ‬های‭ ‬سرسخت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روایتی‭ ‬بدون‭ ‬ترحم‭ ‬کردیت‭ ‬کارت‭ ‬ها‭.‬