دیدار‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬مایکل‭ ‬کرامتی،‭ ‬دنیای‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬گشاید‭. ‬پزشکی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬زلال‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بیماران،‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬دوراز‭ ‬دنیای‭ ‬مادی‭ ‬امروز‭. ‬

دکترکرامتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬می‭ ‬شناسم،‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬سالها‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬جوان‭ ‬بود،‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دانشجوی‭ ‬جوان‭ ‬شبیه‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬دکتر‭ ‬متخصص‭ ‬با‭ ‬دستهای‭ ‬اعجازآفرین‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬دیدار‭ ‬می‭ ‬کنم‭. 

یکی‭ ‬از‭ ‬عزیزان،‭ ‬یک‭ ‬وابسته‭ ‬فامیلی،همسر‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬وهمکار‭ ‬قدیمی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته،‭ ‬دوباره‭ ‬میان‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬پیوندی‭ ‬دوباره‭ ‬داد،‭ ‬برایمان‭ ‬گفت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬جراحی‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬دلهره،‭ ‬از‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬دکتر‭ ‬مایکل‭ ‬کرامتی‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬گذاشت،‭ ‬ناگهان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬دردهایم‭ ‬التیام‭ ‬یافت،‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دریچه‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬دیدم‭. 

من‭ ‬تنها‭ ‬بیماری‭ ‬نیستم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬های‭ ‬معجزه‭ ‬گر‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬درمان‭ ‬جدید‭ ‬درمانی‭ ‬اش،‭ ‬با‭ ‬پزشکی‭ ‬کاربردی‭ ‬و‭ ‬پایه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬ای‭ ‬Foundation‭ ‬Medicine،‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬پزشکی‭ ‬آلترناتیوش،‭ ‬با‭ ‬درمان‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬آن‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬درمانی‭ ‬ابن‭ ‬سینا‭ ‬می‭ ‬اندیشیدم؛‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬بیماریها،‭ ‬همه‭ ‬دردسرها‭ ‬از‭ ‬دهان‭ ‬آغاز‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬درون‭ ‬دهان،‭ ‬آرواره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬تا‭ ‬عمیق‭ ‬ترین‭ ‬نقطه‭ ‬بدن‭ ‬نفوذ‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سالها‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬آورد‭.‬

من‭ ‬درجریان‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬بیمار‭ ‬دیگر‭ ‬روبرو‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬دردهای‭ ‬شدید‭ ‬مزمن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬ساده‭ ‬بروی‭ ‬آرواره‭ ‬هایش،‭ ‬با‭ ‬درمان‭ ‬جدید‭ ‬دکتر‭ ‬بروی‭ ‬سیستم‭ ‬دهان‭ ‬و‭ ‬دندان‭ ‬اش،‭ ‬با‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬اش،‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬کامل‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬که‭ ‬لیسانس‭ ‬و‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬در‭ ‬شیمی،‭ ‬میکروب‭ ‬شناسی،‭ ‬جراحی‭ ‬دندان،‭ ‬دکترای‭ ‬پزشکی،‭ ‬طب‭ ‬سوزنی‭ ‬با‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬مطالعات‭ ‬گوناگون‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی،‭ ‬استادی‭ ‬دانشگاه‭ ‬آیوا،‭ ‬یو‭ ‬اس‭ ‬سی،‭ ‬اینک‭ ‬دانشکده‭ ‬پزشکی‭ ‬پامونای‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬پزشکان،‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬داروهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬پرهزینه،‭ ‬بسنده‭ ‬نمی‭ ‬کنند،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬استادی‭ ‬چون‭ ‬دکترکرامتی،‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬رشته‭ ‬پزشکی‭ ‬آلترناتیو‭ (‬جایگزین‭) ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬عضو‭ ‬دائم‭ ‬اتحادیه‭ ‬پزشکان‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬می‭ ‬باشند،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬کاملاً‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬دردهای‭ ‬بیماران‭ ‬پایان‭ ‬بدهند‭.‬

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬دکترکرامتی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نارسائی‭ ‬های‭ ‬بیوشیمیایی‭ ‬بدن،‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬آب‭ ‬وهوا،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬سیستم‭ ‬بدنی،‭ ‬پیشینه‭ ‬بیماریها،‭ ‬بیماریهای‭ ‬ارثی،‭ ‬سموم‭ ‬زدایی،‭ ‬نوع‭ ‬غذاهایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خورند،‭ ‬نوع‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬هر‭ ‬بیماری‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬پزشکان‭ ‬زمان‭ ‬معاینه‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بیماران‭ ‬بجز‭ ‬یک‭ ‬پرسشنامه‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬تکراری‭ ‬که‭ ‬اغلب‭ ‬بیماران‭ ‬بدون‭ ‬آگاهی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬سوابق‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬بیماری،‭ ‬برایشان‭ ‬نسخه‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬دارو‭ ‬می‭ ‬نویسند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬عمل‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬درحالیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالها‭ ‬بیمارانی‭ ‬با‭ ‬دردهای‭ ‬کشنده‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬دهان،‭ ‬دندان،‭ ‬فک‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آرواره‭ ‬ها،‭ ‬پاکسازی،‭ ‬جراحی‭ ‬های‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬بزرگ،‭ ‬چنان‭ ‬ریشه‭ ‬یابی‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬دردهایشان‭ ‬پایان‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬اینکه‭ ‬دهان‭ ‬دروازه‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دروازه‭ ‬ورود‭ ‬بیماریها‭ ‬بدرون‭ ‬بدن‭ ‬است‭ ‬باور‭ ‬دارد‭. ‬یک‭ ‬دهان‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ضایعه،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬سلامتی،‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بیماریهای‭ ‬موجود‭ ‬دارد‭.‬

هنوز‭ ‬بسیاری‭ ‬نمی‭ ‬دانند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سردردهای‭ ‬کشنده،‭ ‬گردن‭ ‬دردهای‭ ‬زجرآور،‭ ‬دردهای‭ ‬گردن‭ ‬وصورت،‭ ‬از‭ ‬عارضه‭ ‬های‭ ‬دهانی،‭ ‬آرواره‭ ‬و‭ ‬فک،‭ ‬لثه،‭ ‬نشئت‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬با‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬ساده‭ ‬بروی‭ ‬استخوان‭ ‬سمت‭ ‬راست‭ ‬آرواره‭ ‬یک‭ ‬پزشک‭ ‬که‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬دردهای‭ ‬کشنده‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬ازآن‭ ‬سوی‭ ‬دنیا‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬ناگهان‭ ‬همه‭ ‬دردهایش‭ ‬پایان‭ ‬گرفت‭. ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬سال،‭ ‬سرانجام‭ ‬شب‭ ‬بدون‭ ‬درد‭ ‬سر‭ ‬ببالین‭ ‬خواب‭ ‬گذاشت‭. ‬آن‭ ‬بیماری‭ ‬که‭ ‬بدنبال‭ ‬ایمپلنت‭ ‬دندانها،‭ ‬دچار‭ ‬دردهای‭ ‬ناشناخته‭ ‬و‭ ‬زجرآور‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬دستهای‭ ‬توانای‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی،‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬دست‭ ‬یافت‭.‬

وقتی‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬کرامتی‭ ‬سخن‭ ‬می‭ ‬گوئید،‭ ‬چنان‭ ‬فروتنانه‭ ‬حرف‭ ‬میزند،‭ ‬چنان‭ ‬مهربانانه‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬سخن‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬برادر‭ ‬دلسوز‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬روبروهستید،‭ ‬او‭ ‬دانشمندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬تجربه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬فراوان‭ ‬خود،‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬درمانی‭ ‬جدیدش،‭ ‬هدف‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬اش‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬بزرگ‭ ‬پزشکی‭ ‬اش‭ ‬پنهان‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬بنظر‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬معمولی‭ ‬بنظر‭ ‬برسد‭. ‬او‭ ‬بیماران‭ ‬سرطانی‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرمنزل‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬عضو‭ ‬خانواده‭ ‬خود،‭ ‬همیشه‭ ‬کنارشان‭ ‬مانده،‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬سایه‭ ‬مهربانش،‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬احساس‭ ‬زندگی‭ ‬دوباره‭ ‬بکنند‭.‬

Dr. Keramati believes that any patient should be treated based on a full understanding of the patient as a whole

Every so often, you meet professionals in an industry that demonstrate high capacity for excellence and push the envelope to go beyond the very essence of excellence in their skills set and in every aspect of their field. These individuals have an insatiable quest for knowledge and are not only leaders, but visionaries and sometimes even policy changers. An encounter with one of these professionals leaves you with an indelible impression for life. People who strive to fulfill this personal and professional passion beyond the call of duty are rare and should be revered.

Dr. Michael Keramati is one of these types of personalities, with a career that is far reaching, diverse and extremely focused on the well-being of his patients and his colleagues. Dr. Keramati is unique in his profession in the sense that he is a dual-degree practitioner, being both a physician and a dental surgeon. He received his Bachelor of Science Degree (B.S.) from the University of Iowa, majoring in Microbiology and Chemistry, giving him a strong background not only in Microbiology, but Biochemistry as well. He continued to get his Doctor of Dental Surgery degree from the University of Iowa, followed by a three year residency and Fellowship in general and hospital dentistry at the University of Iowa Hospitals and Clinics.

Additionally, he has taught at the College of Dentistry, which culminated in his being selected as the Teacher of the Year in 1989. After moving to California, he started a private practice while teaching at the University Of California, College of Dentistry. He later became Director of the Department of Oral Diagnosis and the Director for the Aids Educational Training Center for Dentist in Southern California.

After 12 years of practicing dentistry, his focus expanded to include medicine, and Dr. Keramati attended medical school at the Western University of Health Sciences in Pomona, California. After getting his D.O. degree, he entered a Family Practice Residency program at White Memorial Hospital in Los Angeles, California. His insatiable quest for an expanded knowledge base in the integrated traditional and alternative medicine drove him to become a Diplomat of the Holistic Board of Medicine (A.B.H.M.). Dr. Keramati is Clinical professor of medicine and dentistry and he still teaches students and residents.

Dr. Keramati is different from most dual practitioners in the sense that he has devoted his life to treating underlying medical problems — not just the symptoms. Yet even with his busy professional life, one of his greatest priorities is maintaining relationships with friends and Family. Some of his hobbies include flying private planes, playing soccer, and music.

In all the years of Dr. Keramati’s involvement in the healthcare system, his focus has been on preventative measures prior to a patient becoming sick. Never the less, he takes on cases that most practitioners have given up on. Dr. Keramati believes in improving the quality of lives for healthy and sick persons through the biochemical balance of the body. He develops individualized treatments depending on the patients and the diseases they are suffering. Some of these customized and individualized treatments include intravenous infusions, proper supplementation and vitamins, prolotherapy for chronic pain control from sports injuries or arthritis and properly restoring the oral cavity (in addition to all kinds of oral surgeries). Dr. Keramati has also developed variety of skin care creams which also have been helping his patients look younger and feel better about themselves. He has treated numerous patients with these modalities very successfully as his patients have attested to happily. Additionally, his professional focus as a peer in the dental and medical world is to educate, teach and be a resource to his colleagues, something he takes very seriously.

Dr. Keramati believes that any patient should be treated based on a full understanding of the patient as a whole. Therefore, treating patients in a 360 degree integrated fashion. In his clinic, the patient and the doctor exchange ideas through one-on-one interactions, as open communication is paramount to Dr. Keramati. He has also been an advocate for the relationship of oral cavity health with the rest of the body for over 25 years. Many recent studies have shown the close correlation between the oral cavity and the patients overall health. Dr. Keramati’s background as a dental surgeon and a physician makes him a unique authority in this area.