1464-87

یاس‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬

از‭ ‬روزهای‭ ‬نخستین‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬آمریکا‭ ‬شدیم،‭ ‬جمشید‭ ‬شوهرم‭ ‬بدنبال‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬خود‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬شام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬خوردند،‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬میرفتند‭. ‬راستش‭ ‬به‭ ‬تشویق‭ ‬دوستانم،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬کنم،‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬گردهمائی‭ ‬های‭ ‬زنانه‭ ‬تشکیل‭ ‬بدهیم‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬نزدیک‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬خانواده‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬هایشان‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬جلسات‭ ‬زنانه‭ ‬ای‭ ‬بودند،‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬چند‭ ‬نفرشان‭ ‬نیز‭ ‬همسران‭ ‬همان‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬جمشید‭ ‬بودند‭.‬

جلسات‭ ‬ما‭ ‬ابتدا‭ ‬درخانه‭ ‬هایمان،‭ ‬بعد‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬های‭ ‬محل‭ ‬بود،‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬رستورانهای‭ ‬لب‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬دورتر‭ ‬هم‭ ‬میرفتیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬سالی‭ ‬یکبار‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬راهی‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬می‭ ‬شدیم‭.‬

مهشید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬مان،‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬همسرش‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬شکایت‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬هیچگاه‭ ‬فرصت‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬خلوت‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬بخود‭ ‬پرداختن‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬تا‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬میشود‭ ‬دراتاق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بندد‭ ‬و‭ ‬سرش‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خودش‭ ‬گرم‭ ‬است،‭ ‬وقتی‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬خبری‭ ‬هیجان‭ ‬زده‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬میروم،‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬درجریان‭ ‬بگذارم،‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬تو‭ ‬چقدر‭ ‬دنیایت‭ ‬کوچک‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬نداشتم،‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬قیافه‭ ‬و‭ ‬ژست‭ ‬هایش‭ ‬خوشم‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬بدنش‭ ‬بوی‭ ‬عرق‭ ‬می‭ ‬داد‭! ‬ما‭ ‬می‭ ‬گفتیم،‭ ‬هفت‭ ‬تیر‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬سرت‭ ‬نگذاشته‭ ‬بودند،‭ ‬چرا‭ ‬زنش‭ ‬شدی؟‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬پدرم‭ ‬دیکتاتور‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬حق‭ ‬اعتراض‭ ‬نداشتیم،‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬چرا‭ ‬بعداً‭ ‬جدا‭ ‬نشدی؟‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬چون‭ ‬دخترم‭ ‬ناراحت‭ ‬می‭ ‬شد‭!‬

درهمین‭ ‬رابطه‭ ‬مهشید‭ ‬از‭ ‬شوهرم‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬خوش‭ ‬قیافه،‭ ‬مؤدب،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬است‭! ‬من‭ ‬هم‭ ‬تشکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬شانسی‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬شوهر‭ ‬نابی‭ ‬نصیبم‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها،‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬مهشید‭ ‬درگوشم‭ ‬گفت‭ ‬کمی‭ ‬مراقب‭ ‬شوهرت‭ ‬باش،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬نشسته‭ ‬اند،‭ ‬مردها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خوب‭ ‬نمی‭ ‬شناسی،‭ ‬90‭ ‬درصدشان‭ ‬زود‭ ‬گول‭ ‬می‭ ‬خورند،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬خوشبختانه‭ ‬شوهرم‭ ‬مرد‭ ‬خانواده‭ ‬است،‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اطمینان‭ ‬دارم‭. ‬مهشید‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬بهرحال‭ ‬به‭ ‬مردها‭ ‬نباید‭ ‬اطمینان‭ ‬کرد،‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬زندگی‭ ‬مردها‭ ‬نگاه‭ ‬کن،‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی‭ ‬اجازه‭ ‬4‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬صیغه‭ ‬دارند‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬درآمریکا‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬بگویی‭ ‬بالای‭ ‬چشم‭ ‬تان‭ ‬ابروست،‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬بیا‭ ‬طلاق‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬برو‭! ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬آنچنان‭ ‬هم‭ ‬تو‭ ‬توضیح‭ ‬میدهی‭ ‬نیست،‭ ‬ولی‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬ها،‭ ‬تربیت‭  ‬و‭ ‬باورهایشان‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬خوشبختانه‭ ‬شانس‭ ‬آوردم‭ ‬مهشید‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬می‭ ‬خورم،‭ ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬سکسی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬کوچکتر‭ ‬باشد،‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬شوهرت‭ ‬قرارگیرد،‭ ‬بکلی‭ ‬یادش‭ ‬میرود،‭ ‬که‭ ‬بتو‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬ات‭ ‬چه‭ ‬تعهدی‭ ‬دارد‭! ‬راستش‭ ‬من‭ ‬نمی‭ ‬خواستم‭ ‬زیاد‭ ‬با‭ ‬مهشید‭ ‬بحث‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬فهماندم‭ ‬که‭ ‬جمشید‭ ‬جنس‭ ‬دیگری‭ ‬است‭.‬

حدود‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬مهشید‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬کار‭ ‬مهمی‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬دارم،‭ ‬گفتم‭ ‬تلفنی‭ ‬بگو،‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬روبرو‭ ‬باشم،‭ ‬گفتم‭ ‬فردا‭ ‬صبح‭ ‬بیا‭ ‬اینجا،‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬تو‭ ‬بیا‭ ‬استارباکس‭ ‬جلوی‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬گفتم‭ ‬سر‭ ‬ساعت‭ ‬9‭ ‬می‭ ‬آیم‭. ‬فردا‭ ‬سر‭ ‬ساعت‭ ‬روبروی‭ ‬مهشید‭ ‬نشسته‭ ‬بودم،‭ ‬کمی‭ ‬جا‭ ‬بجا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬بخواهی‭ ‬نمی‭ ‬خواستم‭ ‬من‭ ‬پیام‭ ‬آور‭ ‬چنین‭ ‬مسئله‭ ‬ای‭ ‬باشم،‭ ‬ولی‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تو‭ ‬مسئولیت‭ ‬دارم،‭ ‬باید‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کنم،‭ ‬بعد‭ ‬تلفن‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬من‭ ‬گذاشت،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حیرت‭ ‬جمشید‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬دور‭ ‬یک‭ ‬میز‭ ‬قمار‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬کمر‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬بسیار‭ ‬جوان‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬تلفن‭ ‬ازدستم‭ ‬افتاد،‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬گریه‭ ‬ام‭ ‬گرفت،‭ ‬حتی‭ ‬لیوان‭ ‬قهوه‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬پخش‭ ‬شد‭. ‬مهشید‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬قرار‭ ‬نبود‭ ‬اینقدر‭ ‬ناراحت‭ ‬بشوی؟‭ ‬این‭ ‬مردها‭ ‬ارزش‭ ‬ناراحت‭ ‬شدن‭ ‬ندارند‭.‬

خواست‭ ‬بیشترحرف‭ ‬بزند،‭ ‬گفتم‭ ‬عجالتاً‭ ‬هیچ‭ ‬نگو،‭ ‬بگذار‭ ‬کمی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنم،‭ ‬بعد‭ ‬گفتم‭ ‬این‭ ‬عکس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آوردی؟‭ ‬گفت‭ ‬دوستی‭ ‬برایم‭ ‬فرستاده‭ ‬ومرا‭ ‬قسم‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬بتو،‭ ‬آنرا‭ ‬پاک‭ ‬کنم‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬ظاهراً‭ ‬عکس‭ ‬را‭ ‬پاک‭ ‬کرد،‭ ‬درحالیکه‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬چرا‭ ‬پاک‭ ‬کردی؟‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عکس‭ ‬نیاز‭ ‬داشتم،‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬نشانت‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬بخودت‭ ‬بیائی،‭ ‬وگرنه‭ ‬مثل‭ ‬من‭ ‬زندگیت‭ ‬را‭ ‬بکن،‭ ‬بگذار‭ ‬همه‭ ‬هزینه‭ ‬هایت‭ ‬را‭ ‬بدهد،‭ ‬تا‭ ‬بعدها‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬واقعی‭ ‬پیدا‭ ‬کنی‭ ‬و‭ ‬بروی‭ ‬دنبال‭ ‬زندگیت‭. ‬من‭ ‬گریان‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگشتم،‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬ساعت‭ ‬11‭ ‬سر‭ ‬کارم‭ ‬باشم،‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬مرخصی‭ ‬مریضی‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬شب‭ ‬گریستم‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬عکس‭ ‬از‭ ‬عروسی،‭ ‬سفر‭ ‬داشتم‭ ‬سوزاندم‭ ‬و‭ ‬ساعت‭ ‬8‭ ‬که‭ ‬جمشید‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬شد،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬طلاق‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬گفت‭ ‬طلاق؟‭ ‬چرا؟‭ ‬گفتم‭ ‬چون‭ ‬مچ‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬ام،‭ ‬گفت‭ ‬مچ‭ ‬مرا؟‭ ‬گفتم‭ ‬بله،‭ ‬تو‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬دور‭ ‬کمر‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬هرزه‭ ‬در‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬انداخته‭ ‬بودی‭. ‬گفت‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬درست‭ ‬نیست،‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬دروغ‭ ‬است،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬عکس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دیدم،‭ ‬من‭ ‬کور‭ ‬که‭ ‬نبودم،‭ ‬بله‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬خودم‭ ‬دست‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬عاشقانه‭ ‬دور‭ ‬کمر‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬حلقه‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬گفت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشان‭ ‬بده،‭ ‬گفتم‭ ‬نیازی‭ ‬نیست،‭ ‬گفت‭ ‬صبر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬آرام‭ ‬بشوی،‭ ‬بعد‭ ‬حرف‭ ‬میزنیم،‭ ‬گفتم‭ ‬همین‭ ‬الان‭ ‬چمدان‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬ببند‭ ‬و‭ ‬برو‭ ‬بدنبال‭ ‬همان‭ ‬دخترک‭.‬

نگاهی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬بگذار‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬خداحافظی‭ ‬کنم،‭ ‬گفتم‭ ‬چنین‭ ‬اجازه‭ ‬ای‭ ‬نمی‭ ‬دهم،‭ ‬وگرنه‭ ‬فریاد‭ ‬میزنم‭. ‬جمشید‭ ‬چشمانش‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬اشک‭ ‬شد،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬لباس‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬چمدان‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬صدای‭ ‬اتومبیل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پارکینگ‭ ‬بیرون‭ ‬میرفت‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬مهشید‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬ازخانه‭ ‬بیرونش‭ ‬کردم،‭ ‬گفت‭ ‬بهترین‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬کردی‭. ‬من‭ ‬جمشید‭ ‬را‭ ‬واداشتم‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬بکند،‭ ‬ماهانه‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬درنظر‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬بکلی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬شود‭. ‬دوستان‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬خبر‭ ‬طلاق‭ ‬من،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬طلاق‭ ‬مهشید‭ ‬از‭ ‬شوهرش،‭ ‬شوکه‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬شاید‭ ‬اعصاب‭ ‬تان‭ ‬راحت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬نگران‭ ‬بچه‭ ‬هایمان‭ ‬بودند،‭ ‬که‭ ‬هردو‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬تامین‭ ‬هستند‭.‬

رفت‭ ‬وآمدها‭ ‬ادامه‭ ‬داشت،‭ ‬من‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬از‭ ‬جمشید‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬ماندم،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سفر‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬غیب‭ ‬شدن‭ ‬ناگهانی‭ ‬مهشید،‭ ‬جمع‭ ‬مان‭ ‬ازهم‭ ‬پاشید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬نیرویم‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬ازدخترم‭ ‬گذاشتم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬خواستگار‭ ‬هم‭ ‬برایم‭ ‬پیدا‭ ‬شد،‭ ‬راستش‭ ‬درمقام‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬اخلاقیات‭ ‬جمشید،‭ ‬راضی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬وصلتی‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭. ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬با‭ ‬خبرشدم،‭ ‬جمشید‭ ‬سکته‭ ‬قلبی‭ ‬کرده،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگشته‭ ‬و‭ ‬خواهرم‭ ‬تلفنی‭ ‬گفت‭ ‬جمشید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فروشگاه‭ ‬دیدم،‭ ‬نشناختم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬پیر‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬فقط‭ ‬برایم‭ ‬اشک‭ ‬ریخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬دلم‭ ‬برای‭ ‬یاس‭ ‬همسرم‭ ‬و‭ ‬مهرنوش‭ ‬دخترم‭ ‬تنگ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬یاس‭ ‬بگو‭ ‬همه‭ ‬توطئه‭ ‬زیر‭ ‬سر‭ ‬مهشید‭ ‬بوده،‭ ‬او‭ ‬ماری‭ ‬در‭ ‬آستین‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬شیطان‭ ‬تمام‭ ‬عیار‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تلفن‭ ‬سبب‭ ‬شد،‭ ‬ازخواهرم‭ ‬بخواهم‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬خواهرم‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مهشید‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬بدنبال‭ ‬شوهرت‭ ‬داشته،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬عکس‭ ‬بظاهر‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ادیت‭ ‬شده‭ ‬قلابی،‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬فریب‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬طلاقت‭ ‬کرده،‭ ‬بعد‭ ‬خود‭ ‬طلاق‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬جمشید‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬جمشید‭ ‬می‭ ‬فهمد‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬دقیق‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬کرده،‭ ‬بلافاصله‭ ‬ازخانه‭ ‬اش‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬درطی‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬هرکاری‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬تماس‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬تکست‭ ‬کند،‭ ‬تو‭ ‬همه‭ ‬درها‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬او‭ ‬بسته‭ ‬بودی‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬به‭ ‬شوک‭ ‬قلبی‭ ‬و‭ ‬بیمارستان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬درآمدش‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬این‭ ‬خبرها‭ ‬چنان‭ ‬تکان‭ ‬دهنده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬مریض‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬مهشید‭ ‬رفتم،‭ ‬فهمیدم‭ ‬با‭ ‬شوهر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬سابق‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬خیلی‭ ‬درمورد‭ ‬جمشید‭ ‬سنگدل‭ ‬بوده‭ ‬ام‭.‬

بدون‭ ‬خبر‭ ‬بار‭ ‬سفر‭ ‬بستم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بروم،‭ ‬ولی‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مریض‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬جمشید‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬برایش‭ ‬توضیح‭ ‬دادم‭ ‬طلب‭ ‬بخشش‭ ‬کردم،‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬بزرگواری‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬بخشیدم،‭ ‬با‭ ‬خواهش‭ ‬خواستم‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬برگردد،‭ ‬گفت‭ ‬توان‭ ‬سفر‭ ‬ندارم،‭ ‬ولی‭ ‬عشق‭ ‬دیدن‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬دخترم،‭ ‬شاید‭ ‬مرا‭ ‬دوباره‭ ‬سرپا‭ ‬بیاورد‭. ‬سه‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬جمشید‭ ‬رفتیم‭. ‬وقتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬دیدم،‭ ‬باورم‭ ‬نشد،‭ ‬دخترم‭ ‬ابتدا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نشناخت‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬پدرت‭ ‬دارد‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬پرنده‭ ‬به‭ ‬سویش‭ ‬پرواز‭ ‬کرد‭.‬

1464-88