مهیار‭ ‬ذکائی

نازیلا‭ ‬مولائی،‭ ‬یک‭ ‬دانشجوی‭ ‬کالج،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬معضلی‭ ‬دست‭ ‬بگربیان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬مختلف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭: ‬رفتن‭ ‬بدنبال‭ ‬رشته‭ ‬پزشکی‭ ‬برای‭ ‬خشنودی‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬انتخاب‭ ‬مسیری‭ ‬غیر‭ ‬متعارف؟‭ ‬رشته‭ ‬دندانپزشکی‭ ‬علاقه‭ ‬نازیلا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬لیسانس‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬هیوستون‭ ‬بپتست‭ ‬بود‭ ‬جلب‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬بازهم‭ ‬رشته‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬اشتیاق‭ ‬نازیلا‭ ‬را‭ ‬برانگیزد،‭ ‬نبود،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬اهمیت‭ ‬چندانی‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬آن‭ ‬مانند‭ ‬بسیاری‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬باین‭ ‬رشته‭ ‬پیوسته‭ ‬بودند،‭ ‬نداشت‭.‬

نازیلا‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خانوادگی،‭ ‬BEL‭ ‬Furniture‭ ‬امبلمان‭ ‬بلب‭ ‬گرایش‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نوجوانی‭ ‬بصورت‭ ‬نیمه‭ ‬وقت‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬امبلمان‭ ‬بلب‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬برادر‭ ‬جمال‭ (‬پدرش‭) ‬و‭ ‬سید‭ ‬مولائی‭ ‬عمویش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۱‭ ‬گشایش‭ ‬یافت،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دونفره‭ ‬باتلاشی‭ ‬بی‭ ‬وقفه‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مزایده‭ ‬و‭ ‬حراج،‭ ‬نخستین‭ ‬فروشگاه‭ ‬مبلمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هیوستون‭ ‬شمالی‭ ‬تگزاس‭ ‬افتتاح‭ ‬کردند‭.‬

برادران‭ ‬مولائی‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬دکوراسیون‭ ‬خانه‭ ‬تازه‭ ‬کار‭ ‬نبودند؛‭ ‬شرکت‭ ‬حراجی‭ ‬بسیار‭ ‬موفق‭ ‬آنها‭ ‬پیشتر‭ ‬که‭ ‬حراجی‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬بانکها‭ ‬شامل‭ ‬فروش‭ ‬کالاهائی‭ ‬چون‭ ‬اتومبیل،‭ ‬جواهرات،‭ ‬وسائل‭ ‬الکترونیک‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬مبلمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمیگرفت،‭ ‬فعال‭ ‬بودند‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬که‭ ‬جمال‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬پدر‭ ‬معمولی‭ ‬ایرانی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬تعقیب‭ ‬شغلی‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬تری‭ ‬برای‭ ‬دخترش‭ ‬داشت‭. ‬نازیلا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلی‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬فرصتی‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬ثابت‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬تاچه‭ ‬میزان‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬شرکت‭ ‬ابلب‭ ‬جدی‭ ‬است‭. ‬مانند‭ ‬یک‭ ‬پدر‭ ‬ایرانی‭ ‬متعارف،‭ ‬جمال‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬کار،‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نازیلا‭ ‬آنچنان‭ ‬دشوار‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬سرانجام،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬منصرف‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

هفته‭ ‬اول‭ ‬کارم،‭ ‬پدرم‭ ‬مرا‭ ‬واداشت‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬کار‭ ‬بکنم‭. ‬هر‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬ساعت‭ ‬۶‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬شب‭. ‬بخاطر‭ ‬دارم‭ ‬ااو‭ ‬مرا‭ ‬بسیار‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬بکار‭ ‬می‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کشم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬برمی‭ ‬گردم‭. ‬اما‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬نشدم‭.‬

هنگامی‭ ‬که‭ ‬جمال‭ (‬پدر‭ ‬نازیلا‭) ‬پی‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬دخترش‭ ‬از‭ ‬تصمیم‭ ‬خود‭ ‬سر‭ ‬باز‭ ‬نخواهد‭ ‬زد،‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬او‭  ‬دید‭ ‬تیزبینی‭ ‬در‭ ‬زیبایی‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬استعدادی‭ ‬ششگرف‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬مبلمان‭ ‬دارد‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تغییر‭ ‬عقیده‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬نازیلا،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬فرزندش‭ ‬همآخنگ‭ ‬کرد‭.‬

ده‭ ‬سال‭ ‬پسس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تاریخ،‭ ‬نازیلا‭ ‬اکنون‭ ‬تمام‭ ‬ریزه‭ ‬کاریهای‭ ‬قابل‭ ‬تصور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تجارت‭ ‬مبلمان‭ ‬ابلب‭ ‬را‭ ‬آموخته‭ ‬است‭. ‬عنوان‭ ‬فعلی‭ ‬او‭ ‬معاون‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬سازی‭ ‬امور‭ ‬خیریه‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬متعدد‭ ‬شرکت‭ ‬ابلب‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬او‭ ‬مدیریت‭ ‬تمام‭ ‬19‭ ‬فروشگاه‭ ‬BEL‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬بیستمین‭ ‬فروشگاه‭ ‬را‭ ‬تابستان‭ ‬امسال،‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اوودلندزب‭ ‬افتتاح‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬سومین‭ ‬نوع‭ ‬در‭ ‬هیوستون‭ ‬شمالی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

فعالیت‭ ‬بازرگانی‭ ‬نسبتا‭ ‬کوچک‭ ‬خانوادگی‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬امپراتوری‭ ‬مبلمان‭ ‬رشد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مبلمان‭ ‬در‭ ‬آمده،‭ ‬بدون‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬مشتریان‭ ‬ممکن‭ ‬نبود‭. ‬BEL‭ ‬ابلب‭ ‬دارای‭ ‬فروشگاه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬آنتونیو،‭ ‬هیوستون،‭ ‬بومونت،‭ ‬کلوت،‭ ‬ویکتوریا،‭ ‬کورپوس‭ ‬کریستی‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬ریو‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬آماده‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬هائی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬ایالت‭ ‬تگزاس‭ ‬است‭. ‬برادر‭ ‬کوچکتر‭ ‬نازیلا،‭ ‬امید،‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬ابلب‭ ‬BEL‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬جداگانه‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬عمده‭ ‬فروشی‭ ‬مبلمان‭ ‬رفت‭. ‬مادرش‭ ‬سارا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬مجموعه‭ ‬مبلمانی‭ ‬را‭ ‬عرضه‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬ابلب‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬آن‭ ‬معروف‭ ‬است؛‭ ‬مجموعه‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬امولاییب‭ ‬عرضه‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬کمپانی‭ ‬ابلب‭ ‬BEL‭ ‬تمام‭ ‬مبلمان‭ ‬های‭ ‬مجموعه‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬چین،‭ ‬مکزیک،‭ ‬ویتنام،‭ ‬مالزی‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬دارد‭. ‬

نازیلا‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬جوانان‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭: ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬متمایز‭ ‬شدن‭ ‬باید‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خودمان‭ ‬تولید‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬کمترین‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬کنیم‭.‬‭ ‬ما‭ ‬اساساً‭ ‬واسطه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقریباً‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬یکسان‭ – ‬اگر‭ ‬نگوییم‭ ‬بهتر‭ – ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬مارک‌ها‭ ‬مانند‭ ‬اگالریهای‭ ‬زیب‭ ‬Z‭ ‬Galleries‭ -‬‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬کمتری‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‭ ‬کووید‭ ‬19،‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬ابلب‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬بازاریابی‭ ‬نازیلا‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬فلک‭ ‬کشیده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬خیریه‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬دارند،‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬گروه‌های‭ ‬نیکوکاری‭ ‬که‭ ‬نازیلا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قلبا‭ ‬دوست‭ ‬دارد،‭ ‬سازمان‭ ‬اامیدی‭ ‬سه‭ ‬گانهب‭ ‬Hope‭ ‬for‭ ‬Three‭ ‬است،‭ ‬بنیادی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬اوتیسم‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬به‌طور‭ ‬مکرر‭ ‬کودکان‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬بیماری‭ ‬اوتیسم‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬تغییرات‭ ‬شگفت‌انگیز‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬امبلمان‭ ‬بلب‭ ‬BEL‭ ‬Furniture‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬گروه‭ ‬همکار‭ ‬نازیلا‭ ‬به‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬کودکان‭ ‬در‭ ‬آموزشگاه‭ ‬هستند،‭ ‬دکوراسیون‭ ‬اتا‭ ‬خواب‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬ای‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬آرایش‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬جلوه‭ ‬باشکوهی‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬

کمپانی‭ ‬ابلب‭ ‬BEL‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬راه‭ ‬درازی‭ ‬را‭ ‬پیموده‭ ‬است‭. ‬اکنون‭ ‬400‭ ‬کارمند،‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬توزیع‭ ‬500000‭ ‬فوت‭ ‬مربعی‭ ‬با‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬کتی،‭ ‬مشتریان‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬نازیلا‭ ‬می‭ ‬پرسیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬شماست؟

نازیلا‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭: ‬هم‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬ما‭ ‬نقشه‭ ‬ای‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مراکز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬نقطه‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایالت‭ ‬تگزاس‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نقاط‭ ‬قرمز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬نقشه‭ ‬تگزاس‭ ‬پر‭ ‬کنیم،‭ ‬بلکه‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬شعبه‭ ‬های‭ ‬ابلب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برپا‭ ‬کنیم‭.‬

نازیلا‭ ‬بگونه‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیر‭ ‬و‭ ‬پرتلاش،‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬تجارت‭ ‬خانوادگی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بحبوحه‭ ‬بیماری‭ ‬COVID‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کمپانی‭ ‬ابلب‭ ‬BEL‭ ‬از‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬

با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬تصمیم‭ ‬دولت‭ ‬محلی‭ ‬شهر‭ ‬هیوستون‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬مبلمان‭ ‬اکسب‌وکارهای‭ ‬ضروریب‭ ‬هستند،‭ ‬BEL‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اوج‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭ ‬باز‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬نازیلا‭ ‬بیدرنگ‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شبکه‭ ‬پخش‭ ‬زنده‭ ‬فیسبوک‭ ‬اFacebook‭ ‬Liveب‭ ‬به‭ ‬سسراغ‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬علاقمندان‭ ‬مجموته‭ ‬مبلمان‭ ‬BEL‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬محصولاتی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬شرکت‭ ‬ابلب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برگزاری‭ ‬مسابقات‭ ‬رسانه‌‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬هدیه‭ ‬می‌داد‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬ها،‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬بی‭ ‬دریغ‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬همسرش‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭.‬

نازیلا‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬االکس،‭ ‬شوهر‭ ‬من،‭ ‬بیشترین‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬روزها‭ ‬ساعت‌های‭ ‬طولانی‭ ‬کار‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مراسم‭ ‬گشایش‭ ‬مراکز‭ ‬مشارکت‭ ‬می‌دهم‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬خودرو‭ ‬موفق‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬می‌پرسم‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬متفاوت‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭… ‬او‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬کاری‭ ‬من‭ ‬گوش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬توصیه‌های‭ ‬شگفت‌انگیزی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬می‌دهد‭.‬

نازیلا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬طراحی‭ ‬مبلمان‭ ‬معاصر‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬BEL‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬طراحی‭ ‬لوازم‭ ‬جانبی‭ ‬مانند‭ ‬گلدان‭ ‬و‭ ‬لامپ‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مجموعه‭ ‬کالاهای‭ ‬BEL‭ ‬بافزاید‭. ‬پر‭ ‬کردن‭ ‬20‭ ‬فروشگاه‭ ‬با‭ ‬وسعت‭ ‬100000‭ ‬فوت‭ ‬مربع‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نازیلا‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬چرخش‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬کالاهای‭ ‬شرکت‭ ‬خود‭ ‬آگاه‭ ‬است‭. ‬

نازیلا‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬توصیه‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شکستن‭ ‬قالب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پی‭ ‬گرفتن‭ ‬مشاغل‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬ساده‭ ‬است‭.‬‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬باورمندانه‭ ‬به‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬علاقمندید،‭ ‬هرگز‭ ‬وارد‭ ‬یک‭ ‬حیطه‭ ‬خطر‭ ‬نمی‭ ‬شوید‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬احساس‭ ‬نمی‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهید‭. ‬اما‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬اشتیاق‭ ‬و‭ ‬علایق‭ ‬خود‭ ‬متعهد‭ ‬باشید‭. ‬هیچ‭ ‬موفقیتی‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬حاصل‭ ‬نمی‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬BEL،‭ ‬شما‭ ‬هرگز‭ ‬بیکار‭ ‬نیستید‭… ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بدن‭ ‬شما‭ ‬خاموش‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬ذهن‭ ‬شما‭ ‬همیشه‭ ‬درگیر‭ ‬کار‭ ‬شما‭ ‬است‭.‬