Voviette D. Morgan

Special Agent in charge
Federal Bureau of Investigation

عکسها‭ ‬از‭ ‬مرتضی‭ ‬فرزانه

بخاطر‭ ‬بیستمین‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬وویت‭ ‬دی‭ ‬مورگان‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬های‭ ‬حساس‭ ‬در‭ ‬اف‭ ‬بی‭ ‬آی‭ ‬ودوست‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬ودوست‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬تبریکی‭ ‬صمیمانه‭ ‬ازجانب‭ ‬ایرانیان‭ ‬داریم‭ ‬وافتخار‭ ‬میکنیم‭ ‬که‭ ‬مصدر‭ ‬مسولیت‭ ‬هایم‭ ‬مهمتری‭ ‬شده‭ ‬مسلما‭ ‬افتخارات‭ ‬بزرگتری‭ ‬ببار‭ ‬می‭ ‬آورد‭.‬

این‭ ‬هفته‭ ‬ضمن‭ ‬چاپ‭ ‬مصاحبه‭ ‬اختصاصی‭ ‬از‭ ‬مهیار‭ ‬ذکایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬از‭ ‬نظرتان‭ ‬میگذرانیم؛‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‭ ‬قبلی‭ ‬وویت‭ ‬دی‭ ‬مورگان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سردبیر‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬چاپ‭ ‬میکنیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬های‭ ‬آینده‭ ‬مصاحبه‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬از‭ ‬نظرتان‭ ‬بگذرانیم‭.‬ 

با‭ ‬مامور‭ ‬ویژه‭ ‬FBI،‭ ‬وویت‭ ‬دی‭. ‬مورگان‭ ‬در‭  ‬مورد‭ ‬معنا‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬FBI،‭ ‬ارتباط‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬کارآمد‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬مردانه‭ ‬فعالیت‭ ‬میکند‭ ‬گفتگوی‭ ‬اختصاصی‭ ‬داشتیم‭.‬

می‭ ‬پرسم،‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خوانندگان‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬اند،‭ ‬علاقمندند‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬FBI  ‬بیشتر‭ ‬بدانند‭.‬

وویت‭ ‬دی‭. ‬مورگان‭:‬‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬خیلی‭ ‬خوشحالم‭ ‬چون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬FBI‭ ‬خیلی‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬تاکید‭ ‬دارد‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬همگانی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬گوناگونی‭ ‬است،‭ ‬گوناگونی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سن،‭ ‬ملیت،‭ ‬نژاد،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مهارتها‭ ‬و‭ ‬عقاید‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬گوناگون‭. ‬عقاید‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬گوناگون‭ ‬خیلی‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ملیتها‭ ‬باید‭ ‬نیرو‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬شخصاً‭ ‬مصرانه‭ ‬خواهان‭ ‬این‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬افرادی‭ ‬از‭ ‬اقلیتها‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬بگیریم‭. ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬ایرانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬FBI‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬موقعیت‭ ‬شغلی‭ ‬نگاه‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬بگیرند‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬بتوانیم‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهیم،‭ ‬ولی‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬تحلیل گر‭ ‬نیز‭ ‬داریم‭. ‬حسابدار‭ ‬داریم،‭ ‬بخش‭ ‬اداری‭ ‬داریم،‭ ‬زبان‭ ‬شناس‭ ‬داریم،‭ ‬و‭ ‬چیزهای‭ ‬دیگر‭. ‬خیلی‭ ‬موقعیت های‭ ‬مختلفی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬مهارتها‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭.‬

‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مسئولیت های‭ ‬سمت‭ ‬جدیدتان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬جنایی،‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بگویید‭.‬

مورگان‭:‬‭ ‬من‭ ‬مامور‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬جنایی‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬دارم‭ ‬کل‭ ‬بخش‭ ‬جنایی‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬تمام‭ ‬برنامه ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جرائم‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭. ‬

‭ ‬شما‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬FBI  ‬همکاری‭ ‬داشته‭ ‬اید؟

مورگان‭: ‬درست‭ ‬است‭.‬

‭ ‬FBI‭ ‬چه‭ ‬تغییراتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬داشته‭ ‬است؟

مورگان‭:‬‭ ‬احتمالاً‭ ‬مسئولیت های‭ ‬ما‭ ‬بیشتر‭ ‬جنبه‭ ‬جهانی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جنایت‭ ‬هیچ‭ ‬محدوده‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬خاصی‭ ‬نمی‭ ‬شناسد‭ ‬و‭ ‬محدودیتی‭ ‬ندارد،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬بوده‭ ‬ام،‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬اینترنت،‭ ‬و‭ ‬تاثیراتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬ما‭ ‬گذاشته،‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جنایت‭ ‬الان‭ ‬جهانی‭ ‬شده‭. ‬جرائم‭ ‬آنلاین‭ ‬اتفاق‭ ‬می افتند؛‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬جرمی‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬بپیوندد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬تطبیق‭ ‬دهیم‭. ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬تحقیقات‭ ‬فدرال‭ ‬ملحق‭ ‬شدم،‭ ‬دفاتر‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬75‭ ‬کشور‭ ‬دنیا‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬دفاتر‭ ‬قانونی‭ ‬داریم‭. ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬اینطور‭ ‬که‭ ‬مسلم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬نمایندگی‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلی،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ایالتی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬فدرال‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬واقع‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬پاسبانی‭ ‬شایسته‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬به‭ ‬اهالی‭ ‬دهکده‭ ‬احتیاج‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬مشارکت های‭ ‬فوق‭ ‬العاده ای‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشارکت ها‭ ‬افتخار‭ ‬می کنم‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬نکته‭ ‬مثبت‭ ‬است‭.‬

‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬تغییری‭ ‬نکرده؟

مورگان‭: ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬تغییری‭ ‬نکرده‭. ‬ما‭ ‬سازمانی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬انجام‭ ‬میدهیم‭. ‬محور‭ ‬اصلی‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬بد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬بفرستیم،‭ ‬این‭ ‬هسته‭ ‬اصلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جوامع‭ ‬ما‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬امان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬قوی‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬امر‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬هیچ‭ ‬نوسانی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬اولیه‭ ‬باید‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬امنیت‭ ‬جوامع‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم؛‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬پاسخگوی‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬جنایاتی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬مرتکب‭ ‬میشوند‭ ‬باشیم‭. ‬

‭ ‬شهروندان‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬با‭ ‬FBI  ‬همکاری‭ ‬کنند؟

مورگان‭:‬‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬می خواهیم‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬است‭: ‬اگر‭ ‬چیزی‭ ‬می‭ ‬بینید،‭ ‬چیزی‭ ‬بگویید‭. ‬اگر‭ ‬مردم‭ ‬شاهد‭ ‬وقوع‭ ‬جرمی‭ ‬هستند،‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬مشکوک‭ ‬یا‭ ‬غیر‭ ‬نرمالی‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬خورند،‭ ‬باید‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬بردارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دفاتر‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬محل‭ ‬یا‭ ‬فدرال‭ ‬زنگ‭ ‬بزنند،‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مشارکت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬شان‭ ‬چه‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬می‭ ‬افتد‭. ‬اگر‭ ‬چیزهایی‭ ‬می‭ ‬بینند‭ ‬که‭ ‬سوال‭ ‬برانگیز‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬کارهای‭ ‬غیر‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬چشمشان‭ ‬می خورد‭ ‬باید‭ ‬گزارش‭ ‬دهند‭. ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬مردم‭ ‬داریم،‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬مردم‭ ‬حرف‭ ‬بزنند،‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬خود‭ ‬بیشتر‭ ‬متعهد‭ ‬باشند‭.‬

‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬میدانم‭ ‬خوانندگان‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬خیلی‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬کارتان‭ ‬احترام‭ ‬قائلند‭. ‬سوالم‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬چه‭ ‬تجربه‭ ‬ای‭ ‬داشته‭ ‬اید؟

مورگان‭:‬‭ ‬خوب،‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬سپتامبر‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬بیشتر‭ ‬نزدیک‭ ‬شدم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬سپتامبر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسئولیت های‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬کنگره‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬بگیرم‭. ‬بعنوان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسئولیت های‭ ‬من‭ ‬کمک‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانیم،‭ ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬لوس ‭ ‬آنجلس‭ ‬ما‭ ‬گروه های‭ ‬زیادی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می دهند‭. ‬ما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شهرها‭ ‬با‭ ‬بیشترین‭ ‬گوناگونی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬خارق‭ ‬العاده‭ ‬است‭! ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬FBI‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس،‭ ‬خیلی‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬است‭.‬

نزدیکی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬واقعه‭ ‬11‭ ‬سپتامبر‭ ‬واقعا‭ ‬افزایش‭ ‬یافت،‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬شکل‭ ‬گرفتیم،‭ ‬آرام‭ ‬سرداریان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬بنیانگذار،‭ ‬در‭ ‬هیئت‭ ‬مشورتی‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی،‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬گروهی‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬نهادیم‭ ‬که‭ ‬ما،‭ ‬یعنی‭ ‬FBI،‭ ‬هیئت‭ ‬مشورتی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬بخشهای‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬تشکیل‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواستیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬FBI‭ ‬مشارکت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬خیلی‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیز‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬احتمالا‭ ‬50‭ ‬عضو‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هیئت‭ ‬شورایی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ایرانیان‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‭ ‬نقش‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هیئت‭ ‬داشتند‭. ‬اما‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬همان‭ ‬موقع‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬چیزهایی‭ ‬یاد‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬آن‭ ‬مشارکت ها‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬دوستی هایی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬سعی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬دعوت‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬جوامع‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬بشناسیم،‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬علائقشان‭ ‬را‭ ‬بدانیم،‭ ‬و‭ ‬بفهمیم‭ ‬که‭ ‬FBI‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬موضوعات‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنند‭. ‬آقای‭ ‬آرام،‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بگویید‭:‬

آرام‭ ‬سرداریان‭: ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬شما‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬مفید‭ ‬باشید‭. ‬وقتی‭ ‬موردی‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬همیشه‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬همیشه‭ ‬برای‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬داشتیم‭ ‬آماده‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬احتیاج‭ ‬داشتیم‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬آماده‭ ‬بود‭.‬

مورگان‭: ‬خوشحالم‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شنوم‭. ‬تنها‭ ‬نکته‭ ‬منفی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬ایرانی‭ ‬خوشم‭ ‬آمد‭. ‬شروع‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬رفتن‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬دوستانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬و‭ ‬میدانید،‭ ‬اینطور‭ ‬بگویم،‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬سالها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬علاقه ام‭ ‬به‭ ‬غذای‭ ‬ایرانی،‭ ‬اضافه‭ ‬وزن‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭.  ‬علاقه مندم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میدهد‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬طرفدارشان‭ ‬هستم‭. ‬عاشق‭ ‬غذای‭ ‬ایرانی‭ ‬هستم‭. ‬مراکز‭ ‬مذهبی،‭ ‬غذا،‭ ‬و‭ ‬غیره؛‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬شناختن‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬آن‭ ‬غرق‭ ‬شویم،‭ ‬با‭ ‬رهبران‭ ‬آنها‭ ‬آشنا‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬مختلف‭ ‬آنها‭ ‬شرکت‭ ‬کنیم‭. ‬من‭ ‬حس‭ ‬می کنم‭ ‬آموزش‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬خرسندم‭. ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬واقعا‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬بشناسیم‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬حس‭ ‬خوبی‭ ‬میدهد‭.‬

‭ ‬‭ ‬میدانم‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیشینه‭ ‬شما‭ ‬پرسیده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬بدانند‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬خود‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنید؟

مورگان‭: ‬من‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬اوقات‭ ‬بیکاری‭ ‬چه‭ ‬کار‭ ‬کنم؟‭ (‬می‭ ‬خندد‭). ‬پیشینه‭ ‬من‭ ‬جالب‭ ‬است،‭ ‬منظورم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬شما‭ ‬نشسته ام‭ ‬تنها‭ ‬خانم‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی‭ ‬بعنوان‭ ‬مامور‭ ‬ویژه‭ ‬FBI  ‬هستم‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬افتخار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬متنفر‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬اینجا‭ ‬بودیم‭. ‬ای‭ ‬کاش‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬خانمهای‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬ارشد‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬فعالیت‭ ‬داشتند‭. ‬

ما‭ ‬در‭ ‬FBI  ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬تنوع‭ ‬بیشتری‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬لاتین‭ ‬آمریکایی‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬آسیایی‭-‬آمریکایی‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬ایرانی‭-‬آمریکایی‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬مسلمان‭ ‬آمریکایی‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬FBI‭ ‬ملحق‭ ‬شوند‭. ‬بنابراین‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنها‭ ‬مامور‭ ‬ویژه‭ ‬زن‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی‭ ‬اینجا‭ ‬بنشینم‭ ‬یک‭ ‬امتیاز‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬افتخار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بیانگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬مسئولیت‭ ‬زیادی‭ ‬دارم‭. ‬همچنین‭ ‬مسئولیت‭ ‬بزرگی‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بپیوندند‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬کشفش‭ ‬کردم‭ ‬پیش‭ ‬ببرم‭. ‬بنابراین،‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬کار‭ ‬می کنم،‭ ‬چون‭ ‬گوناگونی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬میتواند‭ ‬نتیجه‭ ‬بخش‭ ‬باشد‭. ‬میتواند‭ ‬باعث‭ ‬شود‭ ‬کارمان‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬ثمربخش‭ ‬تر‭ ‬انجام‭ ‬دهیم،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬من‭ ‬اشتیاق‭ ‬زیادی‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬FBI‭ ‬محیط‭ ‬متنوع‭ ‬تری‭ ‬ایجاد‭ ‬کنم‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬خانمها،‭ ‬ما‭ ‬حدودا‭ ‬20درصد‭ ‬از‭ ‬ماموران‭ ‬هستیم،‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬افتخار‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬افراد‭ ‬رنگین‭ ‬پوست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬مختلف‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬دارم‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬اینطور‭ ‬بگویم،‭ ‬وقتی‭ ‬کسی‭ ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم،‭ ‬عاشق‭ ‬صنعت‭ ‬نمایش‭ ‬هستم،‭ ‬عاشق‭ ‬فیلم‭ ‬هستم،‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬بیکاری‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬فیلم‭ ‬بروم‭. ‬خیلی‭ ‬هم‭ ‬دوستدار‭ ‬آب‭ ‬هستم،‭ ‬نزدیک‭ ‬دریا‭ ‬زندگی‭ ‬می کنم‭ ‬و‭ ‬قایق‭ ‬سواری‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬بیرون‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬سوار‭ ‬قایق‭ ‬شوم‭. ‬دویدن‭ ‬کنار‭ ‬ساحل‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭. ‬شدیدا‭ ‬طرفدار‭ ‬دویدن‭ ‬و‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬تند‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬می‭ ‬دوم‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬بیکاری‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬مقدور‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬وقت‭ ‬بگذرانم‭. ‬خیلی‭ ‬خانواده گرا‭ ‬هستم‭. ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬خیلی‭ ‬خوبی‭ ‬دارم‭. ‬پدرم‭ ‬فوت‭ ‬کرده‭ ‬ولی‭ ‬مادرم‭ ‬هنوز‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬و‭  ‬خواهرم،‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬که‭ ‬3‭ ‬فرزند‭ ‬دارد،‭ ‬می‭ ‬گذرانم‭. ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬بتوانم‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬گذرانم‭. ‬زیاد‭ ‬به‭ ‬مسافرت‭ ‬میروم،‭ ‬سفر‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬بزرگ‭ ‬من‭ ‬سفر‭ ‬است‭. ‬

مسافرت‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭. ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬بودم‭. ‬مدت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬بودم‭. ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آسیا‭ ‬گذراندم‭. ‬جاهای‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬دیده ام‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستم‭. ‬

‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬بخواهند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬قدم‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬این‭ ‬شغل‭ ‬درFBI  ‬باشند‭ ‬چه‭ ‬توصیه‭ ‬می‭ ‬کنید؟

مورگان‭: ‬خوب،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬زنان‭ ‬جوان،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬مردم،‭ ‬ولی‭ ‬اختصاصا‭ ‬به‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شغل‭ ‬می گردند،‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬موقعیت های‭ ‬شغلی‭ ‬غیر‭ ‬سنتی‭ ‬نیز‭ ‬باشند‭. ‬اصولا‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬شغل‭ ‬مردانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬بگویم،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬تصمیماتی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬گرفته‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ارزشمند‭ ‬بوده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬FBI‭ ‬کار‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندرکار‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬باشم‭. ‬زنان‭ ‬یک‭ ‬دیدگاه‭ ‬کاملا‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬بنابراین‭ ‬من‭ ‬دختران‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬ترغیب‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬برند،‭ ‬و‭ ‬کارهایی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاقه‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬مشاغل‭ ‬غیر‭ ‬سنتی،‭ ‬برای‭ ‬زنان،‭ ‬نیز‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬دختران‭ ‬جوان‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬بکشند‭ ‬که‭ ‬چیزهای‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬امتحان‭ ‬کنند،‭ ‬درگیر‭ ‬چیزهایی‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬لزوما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬زنان‭ ‬درگیر‭ ‬آن‭ ‬نمی‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬خودشان‭ ‬ببینند‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاقه‭ ‬دارند‭ ‬یا‭ ‬نه‭. ‬اما‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬دخیل‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬قسمتهایی‭ ‬که‭ ‬مشغولند‭ ‬پیشرفت‭ ‬کرده اند‭. ‬

‭ ‬قبول‭ ‬دارم‭.‬

مورگان‭: ‬من‭ ‬هم‭ ‬همینطور‭.‬

‭ ‬آیا‭ ‬شما‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬خواستید‭ ‬با‭ ‬FBI‭ ‬کار‭ ‬کنید؟

مورگان‭:‬‭ ‬نه‭. ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬چیزی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هیچوقت‭ ‬بهش‭ ‬فکر‭ ‬نکرده‭ ‬بودم‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی،‭ ‬همانطورکه‭ ‬میدانید‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬آفریقایی‭-‬آمریکایی ها‭ ‬رابطه‭ ‬جالبی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬FBI‭ ‬داشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬ما‭ ‬جذب‭ ‬چنین‭ ‬مشاغلی‭ ‬نمی‭ ‬شویم‭. ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭. ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نژادهای‭ ‬مختلف‭ ‬نیز‭ ‬صدق‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬جوامع‭ ‬ما‭ ‬لزوما‭ ‬با‭ ‬FBI‭ ‬راحت‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬خوش‭ ‬شانس‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬FBI  ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کردم‭. ‬قبلا‭ ‬هیچوقت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شغلی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬فکر‭ ‬نکرده‭ ‬بودم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬برکلی‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬تحصیل‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬رشته ام‭ ‬حقوق‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬فکر‭ ‬این‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬وکیل‭ ‬شوم‭. ‬ولی‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬می خواهم‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭. ‬بنابراین‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬برکلی‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شدم‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬USC‭ (‬دانشگاه‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭) ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬سیاست‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬عمومی‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬گرفتم،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬چطور‭ ‬دولت‭ ‬ها‭ ‬اداره‭ ‬میشوند‭ ‬علاقه مندم‭.‬

می خواستم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مدیریت‭ ‬شهری،‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬فدرال‭ ‬بیشتر‭ ‬کشف‭ ‬کنم‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اینکه‭ ‬شاید‭ ‬درگیر‭ ‬سیاست‭ ‬باشم‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬تجربیات‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬آوردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهرداری‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مشاور‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬داشتم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬مشاوره‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬FBI‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭. ‬اگر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نمی دیدم‭ ‬احتمالا‭ ‬هیچوقت‭ ‬به‭ ‬FBI‭ ‬ملحق‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭.  ‬او‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬FBI‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭. ‬و‭ ‬اینطور‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬تصمیم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬عمرم‭ ‬گرفتم‭. ‬واقعا‭ ‬تصادفی‭ ‬بود‭. ‬چیزی‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬فکرش‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬باشم‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬باید‭ ‬نظر‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرد،‭ ‬باید‭ ‬داخل‭ ‬جوامع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬تماس‭ ‬برقرار‭ ‬کرد‭. ‬خوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬حرف‭ ‬بزنیم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬کنیم‭. ‬چون‭ ‬بدین‭ ‬طریق‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنیایی‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مطلقا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فکر‭ ‬نکرده‭ ‬اند‭. ‬و‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع،‭ ‬21‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬حقیقتا‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬بهترین‭ ‬تصمیم‭ ‬زندگی‭ ‬ام‭ ‬ملحق‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬FBI‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬را‭ ‬تقدیر‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬های‭ ‬تان‭ ‬هستند؟

مورگان‭: ‬سوال‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬بدون‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬هیچگاه‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬نمی رسیدم‭. ‬والدین‭ ‬من‭ ‬بزرگترین‭ ‬آموزگاران‭ ‬من‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬می پرستم‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اجازه‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬بفهمم‭ ‬که‭ ‬واقعا‭ ‬قادرم‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بخواهم‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭. ‬این‭ ‬خیلی‭ ‬ابتدایی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسد،‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬خیلی‭ ‬ساده‭ ‬نگرانه‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬تعادل‭ ‬داشتم‭. ‬کاملا‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬والدین‭ ‬من،‭ ‬پدرم‭ ‬مینیستر‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬مربی‭ ‬بود،‭ ‬مدیر‭ ‬مدرسه‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬بازنشسته‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬خیلی‭ ‬مهم‭ ‬بود‭. ‬عضوی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬بودن‭ ‬خیلی‭ ‬اهمیت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬خیلی‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬گرفتم‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬طرق‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بکنم،‭ ‬و‭ ‬FBI‭ ‬حقیقتا‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬خادم‭ ‬مردم‭ ‬هستیم‭. ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬والدینم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬محیطی‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬من‭ ‬قادر‭ ‬نبودم‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬کارهایی‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭. ‬آنها‭ ‬واقعا‭ ‬انسانهایی‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬انجام‭ ‬دهیم،‭ ‬و‭ ‬اشتیاقی‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬چیزهایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬آنها،‭ ‬واقعاً‭ ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬نبودم‭.‬

‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬وقتتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬دادید‭ ‬سپاسگزارم‭.‬

مورگان‭: ‬من‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬ممنونم‭!‬

جوانان‭ ‬از‭ ‬آرام‭ ‬سرداریان‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نقش‭ ‬مشاوره‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬FBI‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬تشکر‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬‭ ‬

Voviette Morgan Rises Through the Ranks

After 25 Years of Service, Morgan is Ready for a New Challenge: A Move Back to DC to Fulfill a New Role as an Assistant Director at the Federal Bureau of Investigation, Becoming the 1st Black Female in FBI History to be Named to the Position

By Mayar Zokaei

When she joined the Federal Bureau of Investigation in 1997, an exuberant Voviette Morgan was just four years removed from her graduation from the University of Southern California, where she attained a Master’s degree in public administration following her undergraduate studies at the University of California, Berkeley.

   “I could never have imagined being here today; I just wanted to pass the required training and exams and become an agent,” Morgan recalled during my recent visit to her office in L.A.’s Federal Building. “I’m not former military nor former law enforcement, I didn’t know what the FBI academy was like. Part of me was a little intimidated, part of me was excited… I just wanted to graduate and be the best agent I could do.”

   Where she is today is in a position no other black female in the 100-plus history of the FBI has been: Assistant Director in Charge, Senior at the Central Intelligence Agency (CIA). Morgan will be moving to FBI Headquarters in Washington, DC later this month to begin her new role.

    “I never thought I would be an FBI agent; as a black female you don’t grow up thinking that,” Morgan reflected. “Back then there was nobody that looked like me in this organization. It was a great personal achievement and I hate the fact that it exists. I am the highest-ranking black female Special Agent in the FBI; and for me there’s nothing that’s so special about me. I should not be the only one in 2022… we are trying to do better.”

   To the FBI’s credit, efforts to increase diversity in their organization have increased exponentially over the course of the last decade. They recently reached the mark of 20% female agents in the bureau, the highest such number ever. Not bad for an organization that existed for five decades before it considered allowing women to join it. 

   In her new role as senior executive, she will be overseeing the FBI and CIA joint matters, which have seen considerable crossover since the 9/11 attacks. As Morgan stressed, it’s important that federal agencies all be interconnected, especially the FBI and CIA. The CIA is charged with gaining intelligence – their big footprint is overseas – and that foreign intelligence is crucial to the U.S. government’s ability to make informed public policy decisions.

   Morgan leaves an FBI Los Angeles field office where she has served as Special Agent in Charge (SAC) of Intel for the past 15 months. Prior to that, she was the SAC of the criminal division. It is her versatility and experience in overseeing a variety of the FBI’s key departments that likely led to her promotion.  

   “Not everybody can do it, and not everybody wants to do it,” Morgan lamented when asked why it’s rare for federal law enforcement figures to wear multiple hats during their tenures. “Everyone’s different… but I wanted to see both sides of it, and that will serve me well because now I will be over at operations and intelligence across the board.”

   The COVID pandemic added a new challenge to the already full plate of FBI employees across the nation: the misuse of the Paycheck Protection Program (PPP), the federal government’s answer to the need for financial relief for businesses and employees who were impacted by COVID.

   “This happens every time there are large amounts of U.S. government funding that is utilized for whatever purpose,” Morgan explained. “Whenever the U.S. government provides a lot of money to fix a situation, people will always try to take advantage, in some shape or form, and it’s intentional. Sometimes there are mistakes that are made because it’s a new process and a new opportunity, but there are some people that are just going to take advantage of the opportunity, and they’re going to find where the holes are in the system.”

  Added Ms. Morgan: “When I was SAC of the criminal division here, we were one of the first offices in the country to prosecute a lot of those cases.”

   Morgan lamented that such acts also bleed into the nonprofit sector. Whenever there is a crisis, it’s an opportunity for some people to scam the federal government. And when there are federal monies involved, the FBI must pursue these crimes diligently. 

   COVID affected the FBI in many other ways as well. The Bureau’s agents couldn’t really telecommute from home; they work in a classified environment and had to have access to their systems. They couldn’t do that remotely. If anything, it made them more adaptable. But there was one thing that remained consistent throughout the last two years.

   “It didn’t change our battle rhythm,” Morgan proudly stated. “We were definitely affected because some things around us changed; the courts were shut down, which led to limited ability to prosecute our cases. We had to limited number of employees, stagger our engagement. But as far as doing our work, investigating matters. We still had to report to work and get the job done.”

   With such a dynamic background, I asked Morgan if she would ever consider a pivot to another sector of public service: politics. Afterall, few people in the country have her combination of experience, savvy and passion.

   “It’s funny, I considered that in my 20’s before I joined the Bureau,” Morgan revealed. “And yes, I think I dodged a bullet there. Politics has just gotten so polarizing; I love the spirit of politics because that’s how you can affect change and get things done, but I hate the form that politics has taken. And I am about to move to DC, the epicenter of it all. We live on extremes and I never think extremism is good. I believe in moderation, partnership and collaboration. Everyone has to compromise a little, but no one is willing to give a little. I have to stay current, so I follow politics, but I have zero interest in entering the fray.”

   “But we need good politicians I want good people in public service, whether it’s the FBI or elected officials. I applaud those who do it.”

   If Morgan talked to a younger version of herself, and told her this would be her career trajectory, it is not likely the younger Morgan would’ve believed what the future held. 

   And just when she thought her career was winding down after  25 years of service, Morgan lost her biggest pillar of strength: her mother, who passed away last year. It’s doubtful Morgan makes a commitment to move cross-country to usher in a new role if her mother was still with her today. But for now, she keeps trekking along. 

   Morgan is proud of the work her team in Los Angeles has put in. She talked about instances of embezzlement and corruption in youth sports; investigations pertaining to college athletics; and her team’s efforts to investigate human trafficking and crimes against children (“they are doing God’s work, keeping our children safe,” she proudly proclaimed).

   She continues to reach out and speak at local high schools, inspiring kids to keep their options open and possibly consider careers in law enforcement. “All of us, we look for people that look like us, doing things we never imagined… so then we can say to ourselves, ‘hey, I can do that, too.’”

   “The best gift that any parent can give any child is the ability to know that anything is possible, and the sky is the limit,” Morgan added. “Wherever that leads [them]… and encourage your kids to make good decisions so they know how to take advantage of opportunities presented to them.”

 Historically in our culture, back home in Iran, civilians haven’t had a great relationship or trust in law enforcement. Similar sentiments possibly exist among some segments of the black community. There aren’t too many people in either community that say they want to grow up and become FBI agents. That’s why Morgan’s efforts in being as visible as possible are so important. She aspires to open people’s minds to the possibility and opportunity of serving in the same capacity that she has, and she does this by meeting and engaging with people from different communities. 

   We at Javanan Magazine have the privilege of being the main source of information for the Iranian community in the U.S. Giving our readers exposure to the FBI and leaders like Ms. Morgan is something we do with pride and something that we take seriously. We aim to dispell some of the myths about law enforcement via these engagements. As alluded to earlier, in our culture (and especially because some of us are still new to this country) we are sometimes scared of the police. And that’s also true in a lot of immigrant communities, a lot of communities of color, and that’s one thing where it’s more important for us to get to know each other, to partner, to ask questions of each other.

   “I don’t want to just be knocking on your door when there’s a problem, it should also be education” Morgan reflects. “You want to break down the fear, that’s what keeps us apart… when you’re afraid of someone or a group, that’s what creates distance. I think that’s why people in my position, we try to get out in the community as much as possible, so people can get to know us and ask hard questions. We are different from federal law enforcement in a lot of different cultures.”

   Added Ms. Morgan: “I’ve had a great career and I have no regrets. I’ve been very lucky. What I will miss about working out of the L.A. office, is the weather and the people. L.A. is home, I will miss everything about it. Being in L.A., out of this office, when you own cases, it’s field work, you can see it from beginning to end, working a lot with our partners, the US Attorney’s office, going to trial. It’s been very gratifying.”

   Godspeed to Voviette Morgan on her new journey. We will miss her in L.A., but we know that she will do more amazing things at FBI Headquarters. Special thanks to Mr. Aram Sardarian, longtime friend of Javanan, for facilitating this interview.