عکس ها از: Getty Images
Maury Phillips

شهلا‭ ‬درریز‭ ‬فشن‭ ‬دیزاینر‭ ‬معروف‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬فستیوال‭ ‬های‭ ‬جشنواره،‭ ‬نام‭ ‬درخشانی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬هایش‭ ‬برتن‭ ‬سوپراستارها‭ ‬چشم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬خیره‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬جایزه‭ ‬ارزشمند‭ ‬و‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بنیاد‭ ‬معروف‭ ‬Helping‭ ‬Hands‭ ‬Of‭ ‬Southern‭ ‬California‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬جایزه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬اهدای‭ ‬جوایز‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬سنا‭ ‬و‭ ‬کنگره‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬شهلا‭ ‬آخرین‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬جلوه‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬وهنر‭ ‬ایرانی‭ ‬داشتند‭ ‬برتن‭ ‬سوپرمدل‭ ‬های‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬دراین‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬شهره‭ ‬آغداشلو‭ ‬یک‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬تعلق‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬حمید‭ ‬سعیدی‭ ‬و‭ ‬یارانش‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬ز‭ ‬Opium‭ ‬Moonس‭ ‬نیز‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬دریافت‭ ‬داشتند‭.‬

شهلا‭ ‬درریز‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لباس‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬پارسی،‭ ‬زمان‭ ‬دریافت‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬خود‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬بسیار‭ ‬از‭ ‬بنیاد‭ ‬Helping‭ ‬Hands‭ ‬سپاسگزارم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬افتخاری‭ ‬را‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬فاندریزینگ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬مرا‭ ‬بعنوان‭ ‬اولین‭ ‬فشن‭ ‬دیزاینر‭ ‬ایرانی‭ ‬برگزیدند‭. ‬

شهلا‭ ‬درریز‭ ‬که‭ ‬لباس‭ ‬هایش‭ ‬برتن‭ ‬ستارگان‭ ‬موزیک‭ ‬و‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬چون‭ ‬اسکار،‭ ‬گرمی‭ ‬و‭ ‬تونی‭ ‬و‭ ‬امی‭ ‬سالهاست‭ ‬می‭ ‬درخشد‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬لباس‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اشعار‭ ‬رومی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬برتن‭ ‬ستارگانی‭ ‬چون‭ ‬ناتالی‭ ‬کول‭ ‬کردم‭ ‬توجه‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکایی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬جامعه‭ ‬آمریکایی‭ ‬آفریقایی‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬معروف‭ ‬Helping‭ ‬Hands‭ ‬اولین‭ ‬زگالاسی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس،‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬خانه‭ ‬من،‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬مرتبا‭  ‬مرا‭ ‬بخاطر‭ ‬شناساندن‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬ایرانی‭ ‬مورد‭ ‬تائید‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬زگالاس،‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬سپاسگزارم؛‭ ‬چون‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬جهت‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬سیاهپوست‭ ‬درآمریکا،‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬هوم‭ ‬لس‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬جنس‭ ‬ورنگ‭ ‬و‭ ‬عقیده‭ ‬ای؛‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬به‭ ‬استعدادهای‭ ‬جوان‭ ‬گام‭ ‬های‭ ‬بلندی‭ ‬برداشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬شب‭ ‬دریافت‭ ‬جایزه‭ ‬بزرگ‭ ‬موزیک‭ ‬برای‭ ‬گروه‭ ‬زاوپیومس‭ ‬Opium‭ ‬Moon،‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬بالیدم‭ ‬که‭ ‬برلباس‭ ‬سمبل‭ ‬هخامنش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬لباس‭ ‬حمید‭ ‬سعیدی‭ ‬چهره‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬نشاندم‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬دراین‭ ‬مراسم‭ ‬از‭ ‬حمید‭ ‬سعیدی‭ ‬و‭ ‬یارانش‭ ‬تقدیر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭  Outstanding‭ ‬Career‭ ‬Achievement‭ ‬Award‭ ‬In‭ ‬The‭ ‬Music‭ ‬Industry‭ ‬اهدا‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬نشست‭ ‬گالای‭ ‬این‭ ‬بنیاد،‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬شهره‭ ‬آغداشلو‭ ‬سوپراستارایرانی‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬ایرانی‭ ‬اهدا‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬جایزه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نیابت‭ ‬ازجانب‭ ‬او‭ ‬دریافت‭ ‬کردم‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬شب،‭ ‬از‭ ‬ماندنی‭ ‬ترین‭ ‬شب‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬یک‭ ‬بنیاد‭ ‬غیرانتفاعی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خدمات‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬اهدای‭ ‬جایزه‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬چهره‭ ‬ایرانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬ثبت‭ ‬میشود‭.‬

دراین‭ ‬شب‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬استیوی‭ ‬واندر‭ ‬هم‭ ‬برنامه‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭  ‬که‭ ‬تأخیر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬جایزه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تعلق‭ ‬گرفت‭. ‬

برندگان سرافراز شب
26 می 2022

این‭ ‬بنیاد‭ ‬درواقع‭ ‬شهلا‭ ‬درریز‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬معرفی‭ ‬و‭ ‬شناساندن‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روایتی‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬های‭ ‬فشن‭ ‬درجهان‭ ‬ستوده،‭ ‬تلاش‭ ‬وهمتی‭ ‬که‭ ‬درست‭ ‬24‭ ‬سال‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شناسایی‭ ‬همیشه‭ ‬موفق‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬همه‭ ‬فعالیت‭ ‬هایش‭ ‬با‭ ‬امور‭ ‬خیریه‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬پرشور‭ ‬به‭ ‬شهلا‭ ‬درریز‭ ‬جایزه‭ ‬قابل‭ ‬ارزش‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬فشن‭ ‬دیزاینر‭ ‬صاحب‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬Lifetime Achievement Award In The Fashion Industry‭ ‬اهدا‭ ‬شد‭.‬

اریک‭ ‬استرانگ‭ ‬Eric‭ ‬Strong‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬Lifetime‭ ‬Achievement‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬انتظامی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬ملی‭.‬

سناتور‭ ‬دایان‭ ‬واتسون‭ ‬Senator‭ ‬Diane‭ ‬Watson‭ ‬همین‭ ‬جایزه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعی،‭  ‬آندریا‭ ‬راسل  Aundrae‭ ‬Russell‭ ‬همین‭ ‬جایزه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬رادیویی‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬ای،‭ ‬دکترکیت‭ ‬ال‭ ‬بلک‭ ‬Keith‭ ‬L‭.‬Black‭.‬M‭.‬D‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نوروسرجری‭ ‬و‭ ‬مدیکال‭. ‬نماینده‭ ‬کنگره‭  ‬کرن‭ ‬باس‭  Karen‭ ‬Bass‭ ‬برای‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعی‭. ‬

استیوی‭ ‬واندر‭ ‬Stevie‭ ‬Wonder‭ ‬با‭ ‬جایزه‭ ‬مادام‭ ‬العمر‭ ‬هنر‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬موزیک،‭  ‬میکی‭ ‬هاوارد‭  Miki‭ ‬Howard‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬موزیک‭. ‬براندون‭ ‬هاوارد‭ ‬Brandon‭ ‬Howard‭ ‬‭ ‬برای‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬موزیک‭ ‬گروه‭ ‬اوپیوم‭ ‬مون‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬سعیدی‭ ‬جایزه‭ ‬Outs‭ ‬landing‭ ‬Career‭ ‬Achievement‭ ‬Award‭ ‬In‭ ‬The‭ ‬Music‭ ‬میگوئل‭ ‬نونز‭ ‬جونیورMiguel‭ ‬Nunez‭ ‬Jr‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اینترتیمنت‭. ‬بابی‭ ‬دی‭ ‬Bobby‭ ‬Dee‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬موسیقی‭- ‬شف‭ ‬Chef‭ ‬Misael‭ ‬Guerrero‭ ‬جایزه‭ ‬ویژه‭ ‬Culinary‭ ‬Arts‭ ‬و‭ ‬براندون‭ ‬مانسالو‭ ‬Brandon‭ ‬Monsalvo‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اینترتیمنت‭. ‬آنجلینا‭ ‬مونتانو‭ ‬Angalica‭ ‬Montano‭ ‬بعنوان‭ ‬New‭ ‬Artist‭ ‬

مهمان‭ ‬ویژه‭ ‬اسرارآمیز‭ ‬

درشب‭ ‬26‭ ‬می،‭ ‬یک‭ ‬مهمان‭ ‬جوان‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬کنجکاوی‭ ‬همه‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬براندون‭ ‬هاوارد‭ ‬معروف‭ (‬B‭.‬Howard‭) ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مدارک‭ ‬و‭ ‬شواهد‭ ‬تست‭ ‬DNA‭ ‬فرزند‭ ‬بایولوژی‭ ‬مایکل‭ ‬جکسون‭ ‬تا‭ ‬9/99‭ ‬درصد‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬خواننده‭ ‬جوان‭ ‬با‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬طلایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬میکی‭ ‬هاوارد‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭.‬