دکتر‭ ‬دارا‭ ‬هخامنشی،‭ ‬خواننده‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬فعالیت‭ ‬هایش،‭ ‬آثار‭ ‬شگفتی‭ ‬آفرین‭ ‬و‭ ‬غافلگیرکننده‭ ‬ای‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬دست‭ ‬بیک‭ ‬ابتکار‭ ‬پراحساس‭ ‬زده،‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬استاد‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬صدایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬چهره‭ ‬نامدار‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬کلاسیک،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬قدرشناسی‭ ‬اش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بزرگان‭ ‬موسیقی‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬دارا‭ ‬هخامنشی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬ازتوانا‭ ‬ترین‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬موسیقی،‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان،‭ ‬کارنامه‭ ‬هنری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گشوده‭ ‬و‭ ‬مرزهای‭ ‬تکرار‭ ‬و‭ ‬سکون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬موسیقی‭ ‬سنتی‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬ترانه‭ ‬هایی‭ ‬جاودانه‭ ‬از‭ ‬جهانبخش‭ ‬پازوکی‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬ماندگار‭ ‬استاد‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی‭ ‬ازجمله‭ ‬فردا‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬آیی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬3‭ ‬نسل‭ ‬جای‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬هیچگاه‭ ‬غبار‭ ‬گذر‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬موسیقی‭ ‬برآن‭ ‬اثری‭ ‬نگذاشته‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬ماندگار‭ ‬استاد‭ ‬عقیلی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آوایی‭ ‬او،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬چهره‭ ‬ها‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬تاریخ‭ ‬موسیقی،‭ ‬ادای‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬دین‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬مشغله‭ ‬فراوان،‭ ‬طوفان‭ ‬بیزینس‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬شهرت‭ ‬فردی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬از‭ ‬گنجینه‭ ‬های‭ ‬ارزشمند‭ ‬هنری،‭ ‬انگار‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬معمولی‭ ‬است،‭ ‬دکتر‭ ‬دارا‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬به‭ ‬استودیو‭ ‬رفته،‭ ‬بیک‭ ‬هم‭ ‬صدایی‭ ‬شگفت‭ ‬آور‭ ‬دست‭ ‬زده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬دنیایی‭ ‬که‭ ‬شایعه‭ ‬سازان‭ ‬درسراسرجهان،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬یک‭ ‬جاودانه‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬شهرت‭ ‬سایت‭ ‬و‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیای‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سفرابدی‭ ‬می‭ ‬فرستند‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬دوستداران‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شکنند،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬احترام،‭ ‬با‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬همه‭ ‬اصول‭ ‬سلامتی‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬جسمی‭ ‬استاد‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬استودیو‭ ‬رفته،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬خیال‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬دیگر‭ ‬توانایی‭ ‬خواندن‭ ‬ندارد،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬میکروفن‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬مدرن‭ ‬صدا،‭ ‬به‭ ‬خواندن‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬چنان‭ ‬با‭ ‬مهارت،‭ ‬عشق‭ ‬ومهر‭ ‬همصدا‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬استاد‭ ‬عقیلی‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬برگشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬قدرت‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواند‭. ‬دارا‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬وقتی‭ ‬استاد‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی‭ ‬می‭ ‬خواند،‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬وجودش‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬انگار‭ ‬همه‭ ‬خاطره‭ ‬های‭ ‬سالهای‭ ‬دور‭ ‬زنده‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬خواند؛‭ ‬می‭ ‬خندید؛‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬استودیو‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختیم‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬پیشانی‭ ‬اش‭ ‬بوسه‭ ‬می‭ ‬زدیم‭.‬

دکتر‭ ‬دارا‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬من‭ ‬وقتی‭ ‬سخنان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشاهیر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬مرور‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬بود،‭ ‬یک‭ ‬تشکر‭ ‬حضوری‭ ‬و‭ ‬معمولی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حیاتم،‭ ‬وقتی‭ ‬هنوز‭ ‬زنده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬دنیای‭ ‬اطراف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬بیش‭ ‬ازدهها‭ ‬تجلیل‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬سپاس‭ ‬سالهاست‭  ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رفتنم‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬قلباً‭ ‬آرزوی‭ ‬هرچه‭ ‬زودتر‭ ‬فردا‭ ‬و‭ ‬فرداهایی‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬دوستان‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬هموطنان‭ ‬مهربانم،‭ ‬که‭ ‬آرزوهای‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬شان‭ ‬درانتظار‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬نشسته‭ ‬اند‭  ‬و‭ ‬تنها‭ ‬آرزوی‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬آرامش‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬بدور‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬هیاهوی‭ ‬دوران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بزرگان‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬پرواز‭ ‬کنند،‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬افتخار‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬پرواز‭ ‬کنند،‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬اینکه‭ ‬قدرشان‭ ‬را‭ ‬دانستند،‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬لحظات‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬سرپا‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬گرم‭ ‬شان‭ ‬هنر‭ ‬بی‭ ‬پایان‭ ‬شان‭ ‬دل‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬شاد‭ ‬کرده‭ ‬اند‭  ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬احمد‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬مرتضی‭ ‬برجسته‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کسالت‭ ‬استاد‭ ‬عقیلی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬ترانه‭ ‬هایش‭ ‬در‭ ‬سالگرد‭ ‬تولدش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬ارزنده‭ ‬دلجویی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعظیم‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭.‬

دکتر‭ ‬دارا‭ ‬هخامنشی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬همین‭ ‬یکسال‭ ‬گذشته‭ ‬بقولی‭ ‬مرزهای‭ ‬تکرار‭ ‬اجرای‭ ‬ترانه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬به‭ ‬سوژه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬واقعی‭ ‬چون‭ ‬زن‭ ‬سرخپوش‭ ‬میدان‭ ‬فردوسی،‭ ‬روز‭ ‬پدر‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬هنرمند‭ ‬خود‭ ‬استاد‭ ‬شوبرت‭ ‬آواکیان‭ ‬آهنگساز‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬پرتوان‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬رویا‭ ‬کمالی‭ ‬هنرمند‭ ‬پردرخشش‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬هالیوود‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬موسیقی‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬یاران‭ ‬شان،‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پوشش‭ ‬زیبایی‭ ‬از‭ ‬انساندوستی،‭ ‬قدرشناسی‭ ‬،‭ ‬ابتکار‭ ‬و‭ ‬تونلی‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬های‭ ‬مختلف،‭ ‬رنگین‭ ‬ساختند‭. ‬

دکتر‭ ‬دارا‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬وظیفه‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬هنرمندان‭ ‬پرافتخارمان‭ ‬سرپا‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬قدرشناسی‭ ‬و‭ ‬سپاس‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬لمس‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬یادشان‭ ‬باشیم،‭ ‬سپاس‭ ‬شان‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬کسالت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬بستری‭ ‬بودند،‭ ‬انزوای‭ ‬خانگی‭ ‬داشتند،‭ ‬تنهایشان‭ ‬نگذاریم،‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬دیدارشان‭ ‬برویم‭ ‬و‭ ‬ببینیم‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬روی‭ ‬صورت‭ ‬شان‭ ‬نور‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬درخشد‭.‬

ما‭ ‬مدیون‭ ‬هنرمندانی‭ ‬چون‭ ‬استاد‭ ‬هوشمند‭ ‬عقیلی‭ ‬هستیم،‭ ‬هنرمندی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬سالها‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬جاودانه‭ ‬هایی‭ ‬برجای‭ ‬گذاشته،‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬پرچم‭ ‬افتخار‭ ‬هنری‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬دارد‭.‬