پروژه انسانی “بنیاد خیریه با تو” با هدف به کمک
نیازمندان و کودکان و پناهجویان فارسی زبان

پروژه “عشق” یک پروژه انسانی دیگر است که بما انرژی پایان ناپذیری داده
یک پروژه بزرگ رایگان برای پناهجویان در آتن، آماده اجرا میشود

ابی‭ ‬خواننده‭ ‬محبوب‭ ‬3‭ ‬نسل،‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬تورهای‭ ‬جهانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نمایی‭ ‬از‭ ‬انسانیت‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬یاری‭ ‬کودکان‭ ‬نیازمند‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬چهره‭ ‬مهربان‭ ‬خواننده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته،‭ ‬که‭ ‬بیزینس‭ ‬و‭ ‬دنیای‭ ‬رنگارنگ‭ ‬مادی‭ ‬هنر،‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬رنگ‭ ‬باخته‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬ابی‭ ‬و‭ ‬مهشید‭ ‬خانم،‭ ‬همسرش‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم،‭ ‬گفتگویی‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬شنیدنی،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬مصاحبه‭ ‬های‭ ‬ابی‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬سپروژه‭ ‬عشقز‭ ‬برای‭ ‬یاری‭ ‬رساندن‭ ‬و‭ ‬مهر‭ ‬بنیاد‭ ‬خیریه‭ ‬باتو‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬همان‭ ‬شروع‭ ‬انگار‭ ‬با‭ ‬دعای‭ ‬خیر‭ ‬همراه‭ ‬بود،‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬مردم‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬پناهجو‭ ‬در‭ ‬کمپهای‭ ‬مهاجرت‭  ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬پاشیده‭ ‬و‭ ‬سرگردان‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬های‭ ‬غریب‭ ‬روبرو‭ ‬شدیم،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬کمک‭ ‬برایشان‭ ‬زندگی‭ ‬ساز‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالها‭ ‬درباره‭ ‬کمک‭ ‬به‭  ‬پناهجویان‭ ‬سخن‭ ‬بسیار‭ ‬رفته‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آنها‭ ‬رسیده؟

ابی‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬هربار‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬رفتم‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬کنسرت‭ ‬نیامده‭ ‬اید،‭ ‬شما‭ ‬آمده‭ ‬اید‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خرید‭ ‬بلیط‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬نیازمند‭ ‬به‭ ‬همیاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬شما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬خیریه‭ ‬سهم‭ ‬بزرگی‭ ‬دارید،‭ ‬بخش‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬بنیاد‭ ‬خیریه‭ ‬باتو‭ ‬میرود،‭ ‬من‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬روزی‭ ‬دیگر‭ ‬نخوانم،‭ ‬ابتدا‭ ‬برای‭ ‬آواره‭ ‬ها،‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬بیمار‭ ‬می‭ ‬خوانم،‭  ‬و‭ ‬بخش‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬امور‭ ‬خیریه‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

پروژه‭ ‬عشق،‭ ‬تور‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬کمپانی‭ ‬جهانی‭ ‬لایو‭ ‬نیشن‭ ‬هم‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬انسانی‭ ‬تعلق‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬ایرانی،‭ ‬فارسی‭ ‬زبان،‭ ‬افغان‭ ‬وتاجیک‭ ‬و‭  ‬همه‭ ‬آنهائی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬ما‭ ‬ارتباط‭ ‬دارند‭.‬

ابی‭ ‬به‭ ‬همسرش‭ ‬مهشید‭ ‬اشاره‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬عشق‭ ‬مهشید،‭ ‬فداکاری‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬های‭ ‬ویژه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬انرژی‭ ‬پایان‭ ‬ناپذیری‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬فرشید‭ ‬نازنینم‭ ‬همه‭ ‬زحمات‭ ‬و‭ ‬دردسرها‭ ‬را‭ ‬بدوش‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬او‭ ‬مرا‭ ‬درون‭ ‬پر‭ ‬قو‭ ‬گذاشته‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬درباره‭ ‬دردسرها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬احساس‭ ‬نکنم،‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬می‭ ‬اندازد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ناتوان‭ ‬بروی‭ ‬صحنه‭ ‬می‭ ‬فرستد،‭ ‬من‭ ‬سپاس‭ ‬فراوان‭ ‬از‭ ‬مهشید‭ ‬عزیزم‭ ‬و‭ ‬فرشید‭ ‬مهربانم،‭ ‬دارم‭.‬

من‭ ‬و‭ ‬مهشید‭ ‬بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬گذاشته‭ ‬ایم،‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کمپ‭ ‬ها‭ ‬رفته‭ ‬ایم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شوق‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختند‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬گرفتیم،‭ ‬برایشان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توانمان‭ ‬هدیه‭ ‬بردیم،‭ ‬برای‭ ‬آسایش‭ ‬خیال‭ ‬شان‭ ‬قدمهایی‭ ‬چه‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬بدون‭ ‬چشم‭ ‬داشتی‭ ‬برداشتیم‭. ‬در‭ ‬ترکیه،‭ ‬در‭ ‬یونان،‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬کمپ‭ ‬هایی‭ ‬رفتیم،‭ ‬که‭ ‬سالهاست‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬معصوم‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬روزگار‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬میگذرانند‭ ‬و‭ ‬فریادرسی‭ ‬ندارند‭ ‬چه‭ ‬خود‭ ‬مستقیما،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬یاران‭ ‬خود،‭ ‬برایشان‭ ‬سبدهای‭ ‬غذایی‭ ‬فرستادیم‭.‬این‭ ‬کمترین‭ ‬کاری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬میتوانستیم‭ ‬برایشان‭ ‬بکنیم‭.‬

خانم‭ ‬مهشید‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬درون‭ ‬هم‭ ‬هستیم،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬گرسنه،‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬نیازمند‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬نداریم،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستان‭ ‬خوبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬داریم،‭ ‬برایشان‭ ‬دارو،‭ ‬وسایل‭ ‬تحصیل،‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬سبدهای‭ ‬غذایی‭ ‬می‭ ‬فرستیم،‭ ‬گاه‭ ‬صدای‭ ‬شوق‭ ‬آمیز‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬تلفن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فیس‭ ‬تایم‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭  ‬حتی‭ ‬گاه‭ ‬برای‭ ‬آسان‭ ‬تر‭ ‬کردن‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬بنیاد‭ ‬خیریه‭ ‬مطمئن‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬رسانیم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬که‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬مستقیم‭ ‬بدست‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬رسد،‭ ‬وقتی‭ ‬تصاویر‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬معلول،‭ ‬بچه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬ما‭ ‬بروی‭ ‬صندلی‭ ‬چرخدار‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬دست‭ ‬تکان‭ ‬میدهند،‭ ‬قلب‭ ‬مان‭ ‬فشرده‭ ‬میشود‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گوئیم‭ ‬واقعا‭ ‬چقدر‭ ‬هنرمندان‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬این‭ ‬دل‭ ‬شکسته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نیازمندان‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬مطمعننا‭ ‬تمامی‭ ‬هنرمندان‭ ‬ما‭ ‬کمکهایی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬شاهد‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬همیاری‭ ‬دوستان‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬زیبا‭ ‬شویم‭.‬

ما‭ ‬درتدارک‭ ‬یک‭ ‬کنسرت‭ ‬رایگان‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آتن‭ ‬یونان‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬پناهجویان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬افغانی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬بتوانند‭ ‬بدو‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬درآن‭ ‬حضور‭ ‬یابند‭.‬این‭ ‬یک‭ ‬هدیه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬تدارک‭ ‬اجرای‭ ‬همین‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬ایران‭ ‬هستیم‭. ‬قبلا‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬درآنجا‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬جوانان‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬از‭ ‬برنامه،‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬رسانده‭ ‬بودند‭. ‬گرچه‭ ‬تهیه‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مرزی‭ ‬اطراف‭ ‬ایران‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬هموطنان‭ ‬هر‭ ‬خدمتی‭ ‬انجام‭ ‬دهیم،‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬دانیم‭.‬

 ‬• از‭ ‬ابی‭ ‬درباره‭ ‬کنسرت‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬آینده‭ ‬می‭ ‬پرسیم‭.‬

او‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬با‭ ‬همت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬فرشید،‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬کادر‭ ‬30‭ ‬نفره‭ ‬داریم،‭ ‬که‭ ‬15‭ ‬نفرشان‭ ‬نوازندگان‭ ‬ارکستر‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬تیم‭ ‬های‭ ‬مهندسین‭ ‬صدا،‭  ‬و‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬خلاقترین‭ ‬پروداکشن‭ ‬منیجرهای‭ ‬مارکت‭ ‬سیاوش‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬داریم،‭ ‬کنسرت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬داریم،‭ ‬از‭ ‬استکهلم‭ ‬و‭ ‬استانبول‭ ‬و‭ ‬انتالیا‭ ‬د‭ ‬اواخراگوست‭ ‬امسال‭ ‬آغاز‭ ‬ودر‭ ‬ادامه‭  ‬در‭ ‬آمریکا‭  ‬با‭ ‬کنسرت‭ ‬بزرگ‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬کیا‭ ‬فوروم‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬اکتبر‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نام‭ ‬پروژه‭ ‬عشق‭ ‬آغاز‭ ‬شده،و‭ ‬در‭ ‬تورنتو‭ ‬چنان‭ ‬استقبال‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شگفت‭ ‬انگیز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خوشحالم‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬خوب‭ ‬کارهای‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬فهمند،‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬کنسرت‭ ‬آلبرت‭ ‬هال‭ ‬لندن،‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬هنری‭ ‬من‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬تگزاس،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صحنه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬یاور‭ ‬بودند‭. ‬گروه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬تکنیک‭ ‬روز‭ ‬مثال‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬عزیزم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬این‭ ‬آرزوی‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬همکاران‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬شیوه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬بروند،‭ ‬چون‭ ‬توقع‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬وحتی‭ ‬نسل‭ ‬میانسال،‭ ‬بهره‭ ‬از‭ ‬تکنیک‭ ‬های‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭. ‬

گروهی‭ ‬جوان‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬با‭ ‬فرشید‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬بهترین‭ ‬دانشگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کالج‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬اند‭. ‬سیاوش‭ ‬داورنیا‭ ‬یک‭ ‬مهندس‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برنا‭ ‬مارکتینگ‭ ‬منیجرمان،‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬دیرهنگام‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬تلاش‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬میدهند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬برنامه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عزیزان‭ ‬فراهم‭ ‬اورند‭. ‬

 ‬• از‭ ‬آهنگهای‭ ‬جدید‭ ‬ابی‭ ‬می‭ ‬پرسیم‭.‬

می‭ ‬گوید‭: ‬چند‭ ‬آهنگ‭ ‬ملی‭ ‬میهنی‭ ‬خواندم،‭ ‬آهنگ‭ ‬تهران‭ ‬که‭ ‬بهمن‭ ‬قبادی‭ ‬عزیز‭ ‬ویدیوی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هدیه‭ ‬داد،‭ ‬با‭ ‬شعری‭ ‬از‭ ‬یغما‭ ‬گلرویی‭ ‬و‭ ‬اهنگسازی‭ ‬فرزین‭ ‬قره‭ ‬گوزلو‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬نظیری‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭. ‬آلبوم‭ ‬لاله‭ ‬زار‭ ‬با‭ ‬4‭ ‬آهنگ‭ ‬سیاسی،‭  ‬اجتماعی‭ ‬بیانگرعشق‭ ‬بیکران‭ ‬من‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬و‭ ‬زادگاهم‭ ‬ایران‭ ‬میباشد‭.‬

گاه‭ ‬متاسفانه‭ ‬بعضی‭ ‬حرفها،‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬دیگری‭ ‬تعبیر‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬ولی‭ ‬عشق‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سرزمینم،‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬مهربان‭ ‬وطنم‭ ‬ریشه‭ ‬ای‭ ‬عمیق‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬های‭ ‬مهربان‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬رفته‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬وعشق‭ ‬آنها‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬خوانم‭.‬

کنسرت‭ ‬ها‭ ‬شامل‭:‬

استکهلم‭: ‬21‭ ‬آگوست‭ ‬

آنتالیا‭: ‬28‭ ‬آگوست‭ ‬

استانبول‭: ‬31‭ ‬آگوست‭ ‬

لس‭ ‬آنجلس‭: ‬اول‭ ‬اکتبر‭ ‬

آتلانتا‭: ‬8‭ ‬اکتبر

ونکوور‭: ‬15‭ ‬اکتبر

Tour Schedule:

Stockholm – Aug 21, 2022

Antalya – Aug 28, 2022

Istanbul – Aug 31, 2022

Los Angeles Forum- Oct 1, 2022

Atlanta Cobb Energy – Oct 8, 2022

Vancouver Rogers Arena – Oct 15, 2022