ارژنگ‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬

من‭ ‬39‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬مینا‭ ‬همسر‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کردم،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬صاحب‭ ‬3‭ ‬فرزند‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬نوه‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬راستش‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬سالها‭ ‬مینا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬رفتاری‭ ‬خشن‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬بامداد‭ ‬تا‭ ‬شامگاه‭ ‬دستور‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬می‭ ‬خواست‭  ‬همه‭ ‬اختیار‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬دستش‭ ‬باشد،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬تنگ‭ ‬آمدم‭. ‬بارها‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬کمی‭ ‬کوتاه‭ ‬بیا،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬توهین‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬بردار،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬خودنمائی‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چشمی‭ ‬بردار،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬سرمایه‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬مینا‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬میرفت‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬فریاد‭ ‬میزد‭ ‬نگذار‭ ‬جلوی‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬سکه‭ ‬یک‭ ‬پول‭ ‬ات‭ ‬کنم،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬سربسر‭ ‬من‭ ‬نگذاری‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬39‭ ‬سال‭ ‬طاقت‭ ‬آوردم،‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬پسرها‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬رفتند،‭ ‬پای‭ ‬نوه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گفتم‭ ‬باید‭ ‬تکلیفم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مینا‭ ‬روشن‭ ‬کنم،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬نشستم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬زورگویی‭ ‬و‭ ‬توهین‭ ‬و‭ ‬بریز‭ ‬و‭ ‬بپاش‭ ‬های‭ ‬بدون‭ ‬دلیل،‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چشمی‭ ‬هایت‭ ‬خسته‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬هنوزحرفم‭ ‬تمام‭ ‬نشده‭ ‬بود،‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬نمی‭ ‬روی‭ ‬پی‭ ‬کارت؟‭ ‬نگاهش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬بروم‭ ‬پی‭ ‬کارم؟‭ ‬گفت‭ ‬بله‭ ‬هرچه‭ ‬داریم‭ ‬نصف‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬من‭ ‬بدنبال‭ ‬زندگی‭ ‬دلخواه‭ ‬خود‭ ‬میروم،‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬برو‭ ‬پی‭ ‬زندگی‭ ‬خودت،‭ ‬مگر‭ ‬چیزی‭ ‬جز‭ ‬این‭ ‬می‭ ‬خواهی؟‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬منظورم‭ ‬کوتاه‭ ‬آمدن‭ ‬تو،‭ ‬منطقی‭ ‬بودن‭ ‬تو،‭ ‬سر‭ ‬عقل‭ ‬آمدن‭ ‬توست‭. ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬عاقل‭ ‬ترین‭ ‬زن‭ ‬دنیا‭ ‬هستم‭ ‬تو‭ ‬برو‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬نشان‭ ‬بده،‭ ‬شاید‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬تراپی‭ ‬داشته‭ ‬باشی،‭ ‬نگاهش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬هرطور‭ ‬بخواهی‭ ‬عمل‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬خواهرزاده‭ ‬اش‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬جوان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خاله‭ ‬جان‭ ‬آماده‭ ‬طلاق‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬دارم‭ ‬دارایی‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬ملک‭ ‬بخصوصی‭ ‬دلبستگی‭ ‬دارید،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبر‭ ‬بدهید،‭ ‬که‭ ‬آنرا‭ ‬جزو‭ ‬مایملک‭ ‬شما‭ ‬بگذارم‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬خاله‭ ‬جان‭ ‬بپردازید‭! ‬خنده‭ ‬ام‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬کارتون‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬حالا‭ ‬وکیل‭ ‬مینا‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬بجنگد‭!‬

با‭ ‬پسرها‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفتند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬خودتان‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کنید،‭ ‬ما‭ ‬دخالتی‭ ‬نمی‭ ‬کنیم،‭ ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬همه‭ ‬مراحل‭ ‬طی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حکم‭ ‬طلاق‭ ‬هم‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬بیشترین‭ ‬سهم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مینا‭ ‬بخشیدم‭.‬

من‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬کوچک‭ ‬اجاره‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬درحالیکه‭ ‬انتظار‭ ‬داشتم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نوه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سر‭ ‬بزنند،‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬مینا،‭ ‬همه‭ ‬دور‭ ‬مرا‭ ‬خط‭ ‬کشیدند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی،‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬کار‭ ‬بچه‭ ‬هایش،‭ ‬بکار‭ ‬نیمه‭ ‬وقتی‭ ‬پرداختم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬سبب‭ ‬سرگرم‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬درآمدی‭ ‬هم‭ ‬کرد‭.‬

یک‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬شنیدم‭ ‬مینا‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬فامیل،‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬ستایشگرش‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬یک‭ ‬ماهه‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬رفته‭ ‬تا‭ ‬ظاهرا‭ ‬برادرانش‭ ‬را‭ ‬ببیند،‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬بخواهید‭ ‬خوشحال‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬سامان‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬دلم‭ ‬برای‭ ‬نوه‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬ام‭ ‬شانا‭ ‬تنگ‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬مینا‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬میتوانم‭ ‬شانا‭ ‬را‭ ‬ببینم‭. ‬گفت‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬مهمان‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬اجازه‭ ‬میدهم‭ ‬بیایی‭ ‬اینجا‭ ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ببینی‭ ‬و‭ ‬بروی‭! ‬از‭ ‬حرف‭ ‬مینا‭ ‬دلم‭ ‬گرفت،‭ ‬انگار‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬غریبه،‭ ‬یک‭ ‬دشمن‭ ‬حرف‭ ‬میزد،‭ ‬گفتم‭ ‬اشکالی‭ ‬ندارد،‭ ‬5‭ ‬دقیقه‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬میروم‭.‬

سر‭ ‬ساعت‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬دلخواه‭ ‬نوه‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬مینا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬مینا‭ ‬صاحبش‭ ‬بود‭. ‬شانا‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سویم‭ ‬پرواز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سخت‭ ‬بغل‭ ‬کردم،‭ ‬غرق‭ ‬بوسه‭ ‬اش‭ ‬کردم،‭ ‬بعد‭ ‬اسباب‭ ‬بازیهایش‭ ‬را‭ ‬کنارش‭ ‬گذاشتم،‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬اش،‭ ‬مینا‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬زد،‭ ‬مینا‭ ‬از‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬جواب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬درمیان‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬سویش‭ ‬دویدم،‭ ‬ولی‭ ‬مینا‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬شتاب‭ ‬و‭ ‬سنگینی‭ ‬وزن‭ ‬اش‭ ‬با‭ ‬نرده‭ ‬های‭ ‬آهنی‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬برخورد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬خون‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬زنگ‭ ‬زدم،‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬گرفتم‭. ‬پلیس‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسید،‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬دوست‭ ‬پسر‭ ‬مینا‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فریاد‭ ‬زدن‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬مینا‭ ‬را‭ ‬کشته‭ ‬ام،‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬دستگیر‭ ‬کنید،‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شوهر‭ ‬سابق‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است،‭ ‬سخت‭ ‬عصبانی‭ ‬است،‭ ‬قصد‭ ‬انتقام‭ ‬دارد‭! ‬مینا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬بردند‭ ‬ولی‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬بعد‭ ‬خبر‭ ‬رفتن‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬دادند‭. ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسیدند‭. ‬با‭ ‬حرفهای‭ ‬دوست‭ ‬پسر‭ ‬مادرشان،‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬متهم‭ ‬کردند،‭ ‬پلیس‭ ‬مرا‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬نوه‭ ‬ام‭ ‬شانا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریخت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬برایم‭ ‬دست‭ ‬تکان‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬بوسه‭ ‬می‭ ‬فرستاد‭ ‬درحالیکه‭ ‬هیچ‭ ‬گناهی‭ ‬دراین‭ ‬ماجرا‭ ‬نداشتم،‭ ‬با‭ ‬کلی‭ ‬فحش‭ ‬و‭ ‬توهین‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آن‭ ‬آقا‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬خودم‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭. ‬

درون‭ ‬یک‭ ‬سلول‭ ‬موقت،‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختم،‭ ‬سالها‭ ‬بود،‭ ‬اشکم‭ ‬در‭ ‬نیامده‭ ‬بود،‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گریستم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خدایم‭ ‬می‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا؟‭ ‬ظاهرا‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬اینکه‭ ‬هیچکس‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خانه‭ ‬بجز‭ ‬من‭ ‬ومینا‭ ‬و‭ ‬شانا‭ ‬نبود،‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬دل‭ ‬خوشی‭ ‬از‭ ‬مینا‭ ‬نداشتم،‭ ‬اینکه‭ ‬می‭ ‬دانستم‭ ‬تنهاست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬اطرافیان‭ ‬بهترین‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬انتقام‭!‬

بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬اولین‭ ‬جلسه‭ ‬دادگاه‭ ‬تشکیل‭ ‬شد،‭ ‬جرم‭ ‬من‭ ‬سنگین‭ ‬بود،‭ ‬وکیلم‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬خدا‭ ‬بتو‭ ‬رحم‭ ‬کند،‭ ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬دفاعی‭ ‬نداری‭. ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬دوست‭ ‬پسر‭ ‬مینا‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬شعار‭ ‬داد،‭ ‬گفت‭ ‬مینا‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬نوجوانی‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬داشتیم،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬به‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬خود،‭ ‬مینا‭ ‬را‭ ‬فریب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬درحالیکه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬مشترک‭ ‬شان‭ ‬هیچگاه‭ ‬مینا‭ ‬احساس‭ ‬خوشبختی‭ ‬نکرد،‭ ‬ولی‭ ‬بخاطر‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬دوام‭ ‬آورد،‭ ‬بعد‭ ‬پسرها‭ ‬توضیح‭ ‬دادند،‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬نمی‭ ‬توانیم‭ ‬باورکنیم‭ ‬پدرمان‭ ‬سبب‭ ‬مرگ‭ ‬مادرمان‭ ‬شده،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬درگیری‭ ‬های‭ ‬طولانی،‭ ‬قهر‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬ها،‭ ‬عصبی‭ ‬بودن‭ ‬همیشگی‭ ‬مادرمان،‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردیم‭ ‬آنها‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬نرمالی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدند،‭ ‬ما‭ ‬نفسی‭ ‬به‭ ‬راحت‭ ‬کشیدیم،‭ ‬وقتی‭ ‬مادرمان‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬همراه‭ ‬تازه‭ ‬برگزید،‭ ‬خوشحال‭ ‬شدیم،‭ ‬ولی‭ ‬دورادور‭ ‬می‭ ‬شنیدیم‭ ‬که‭ ‬پدرمان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬خوشحال‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬کارهای‭ ‬مادرمان‭ ‬باعث‭ ‬شرمندگی‭ ‬اش‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

پسرها‭ ‬درواقع‭ ‬علیه‭ ‬من‭ ‬شکایتی‭ ‬نکردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬قضاوت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬می‭ ‬سپاریم،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬نوه‭ ‬ام‭ ‬شانا‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قاضی‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬سئوال‭ ‬کند،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬حیرت‭ ‬همه‭ ‬حاضرین‭ ‬در‭ ‬دادگاه،‭ ‬شانا‭ ‬از‭ ‬جایش‭ ‬برخاست،‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬قد‭ ‬و‭ ‬قواره‭ ‬کوچکش،‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬کفش‭ ‬های‭ ‬کوچولویش‭ ‬که‭ ‬صدای‭ ‬تق‭ ‬تق‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬پیچیده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬من‭ ‬آمد‭. ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد،‭ ‬من‭ ‬حیران‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬گرفتم،‭ ‬با‭ ‬حیرت‭ ‬روی‭ ‬صفحه‭ ‬تلفن،‭ ‬مینا‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬سقوط‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

من‭ ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬قاضی‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬ماجرا‭ ‬چیست؟‭ ‬من‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬وکیلم‭ ‬دادم‭. ‬نوه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کردم،‭ ‬هق‭ ‬هق‭ ‬گریه‭ ‬ام‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬پیچید،‭ ‬قاضی‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬که‭ ‬هزاران‭ ‬حرف‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬کوچولو،‭ ‬لحظه‭ ‬سقوط‭ ‬مادربزرگش‭ ‬را‭ ‬ضبط‭ ‬کرده،‭ ‬این‭ ‬کوچولو‭ ‬آمده‭ ‬پدر‭ ‬بزرگش‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬شانا‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬من‭ ‬گم‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

1464-88