راستین آزادی، عدالت و همبستگی، هنرمندی که بی تردید به دلیل آثار و فعالیت های انساندوستانه و فاخرش جایگاه ویژه ای در قلب ملت و سرزمین ما را به خود اختصاص داده است، روز جهانی کوروش کبیر را با هموطنانش جشن میگیرد

داریوش‭ ‬اقبالی‭ ‬و‭ ‬یارانش‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی‭ ‬آینه‭ ‬امسال‭ ‬برای‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬پارک‭ ‬وردوگو‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬گلندل‭ ‬تدارکی‭ ‬ویژه‭ ‬دیده‭ ‬اند‭. ‬همانند‭ ‬دیگر‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایام‭ ‬بحرانی‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬ساز‭ ‬این‭ ‬نیز‭ ‬فرصتی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬توانمند‭ ‬ساختن‭ ‬حس‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬پژواک‭ ‬پیام‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬هموطنان‭ ‬آزادی‭ ‬خواه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ایران‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مهمانان‭ ‬سخنران‭ ‬که‭ ‬تلفیقی‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭ ‬بخش‭ ‬جدایی‭ ‬ناپذیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬ویژه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. 

در‭ ‬این‭ ‬ایام‭ ‬پرالتهاب‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬ستم‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬پاخاسته‭ ‬اند،‭ ‬چه‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬ای‭ ‬الهام‭ ‬بخش‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬بخش‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬جایگاه‭ ‬هنری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬ساختن‭ ‬هموطنان‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬برابری‭ ‬تخصص‭ ‬داده،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هدفمندی‭ ‬هنر‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬دارای‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‭ ‬ایست‭.‬

ما هشت میلیون ایرانیان در غربت باید حامیان همیشه حاضر هشتاد میلیون هموطن داخل کشور باشیم

در‭ ‬گفتگویی‭ ‬کوتاه‭ ‬با‭ ‬داریوش،‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬هدفمندی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬منجمله‭ ‬دنیای‭ ‬هنر‭  ‬چنین‭ ‬گفت‭:‬ جایی‭ ‬که‭ ‬هنر‭ ‬رشد‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬آزادی‭ ‬بیان‭ ‬هم‭ ‬رشد‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬هنر‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬مستقیماً‭ ‬آسیب‭ ‬پذیرترین‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬توانمند‭ ‬کند،‭ ‬هنر‭ ‬هدفمند‭ ‬میتواند‭ ‬تغییرات‭ ‬اجتماعی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬هنرمندان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬تلاش‭ ‬کردند‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬آثاری‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬جامعه‭ ‬می‭ ‬پردازد‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬بستری‭ ‬برای‭ ‬تأمل،‭ ‬همدلی،‭ ‬همزبانی‭ ‬و‭ ‬اتحاد،‭ ‬پژواک‭ ‬دردها‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دلمشغولی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬بی‭ ‬صدایان‭ ‬جامعه‭ ‬شان‭ ‬باشند‭. ‬ایجاد‭ ‬فضایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬همزبانی‭ ‬حکمفرماست‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬دیرینه‭ ‬من‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬تمام‭ ‬تلاشم‭ ‬رو‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬هموطنان‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬هنرمند‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬پیام‭ ‬همدلی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خیزش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬جهانیان‭ ‬و‭ ‬هموطنانمان‭ ‬برسانم‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬معتقدم‭ ‬ما‭ ‬هشت‭ ‬میلیون‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬باید‭ ‬حامیان‭ ‬همیشه‭ ‬حاضر‭ ‬هشتاد‭ ‬میلیون‭ ‬هموطن‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬باشیم‭.‬

داريوش‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفتگو‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬اشاره‭ ‬میکند‭ ‬که‭:‬

بارها‭ ‬بارها‭ ‬نام‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬ایم،‭ ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬از‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬رمز‭ ‬موفقیت‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬چیزی‭ ‬آموخته‭ ‬ایم؟

در‭ ‬زمانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬پادشاهان‭ ‬ستمگر‭ ‬به‭ ‬چیزی‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کردند‭ ‬جز‭ ‬گسترش‭ ‬قلمروشان‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬بیشتر،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬ملت‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬گشایی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬اهمیت‭ ‬نداشت،‭ ‬چنانکه‭ ‬هرگز‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬مال‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬ظالمان‭ ‬اهمیتی‭ ‬نداره،‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬مردی‭ ‬پارسی‭ ‬با‭ ‬مرامی‭ ‬اصیل‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬چنان‭ ‬رفتار‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬گسترش‭ ‬سرزمین‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬یکپارچه‭ ‬شدن‭ ‬ملت‭ ‬اش‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬دشمنان‭ ‬باشه‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬قدرت‭ ‬طلبی‭.‬

این‭ ‬وظيفه‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬سرزمین‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رنگین‭ ‬کمانی‭ ‬از‭ ‬قومیت‭ ‬ها،‭ ‬زبان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬فرهنگهاش‭ ‬با‭ ‬همبستگی‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭.‬

داريوش‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭  ‬افزایش‭ ‬اعمال‭ ‬شکنجه‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬خشونت‌آمیز‭ ‬توسط‭ ‬ماموران‭ ‬دولتی،‭ ‬توسط‭ ‬نیروهای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭  ‬رفتارهای‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حین‭ ‬بازداشت‭ ‬شهروندان،‭ ‬استفاده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬از‭ ‬زور‭ ‬برای‭ ‬سرکوب‭ ‬اعتراضات،‭ ‬نقض‭ ‬آزادی‭ ‬بیان‭ ‬و‭ ‬برخوردهای‭ ‬قضایی‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬مدنی،‭ ‬نقض‭ ‬حق‭ ‬حیات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬محرومیت‭ ‬زندانیان‭ ‬و‭ ‬بازداشت‌شدگان‭ ‬از‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ ‬اشاره‭ ‬میکند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬توضیح‭ ‬که‭:‬

ما‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دکتر‭ ‬آرش‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬کامیار‭ ‬علایی‭ ‬با‭ ‬دفتر‭ ‬کمیساریای‭ ‬عالی‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬هم‭ ‬صدا‭ ‬شدیم‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬آورد‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬توشه‭ ‬ای‭ ‬باشه‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬پاسخگویی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬هموطنانمان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬رفته‭ ‬علیه‭ ‬معترضان‭.‬

هدف‭ ‬ما‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬پروتکل‭ ‬استانبول‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬ضروری‭ ‬از‭ ‬آموزش‌های‭ ‬متخصصان‭ ‬سلامت‭ ‬،‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درگیر‭ ‬بازداشت،‭ ‬شکنجه،‭ ‬آسیب،‭ ‬بازجویی،‭ ‬و‭ ‬بدرفتاری‭ ‬هستند‭ ‬قرار‭ ‬بدیم‭. ‬

‭ ‬این‭ ‬پروتکل‭ ‬دستاوردی‭ا ‬ست‭ ‬حیاتی،‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬شاهد‭ ‬اعتراضات‭ ‬کم‭ ‬نظیر‭ ‬و‭ ‬خیزش‭ ‬سراسری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭  ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬مقیاسی‭ ‬عظیم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬تلاش‭ ‬مشترک،‭ ‬بتونیم‭ ‬با‭ ‬برگی‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬مون‭ ‬مبارزه‭ ‬کنیم‭  ‬و‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬تر‭ ‬برای‭ ‬بشریت‭ ‬بسازیم‭.‬

جوانان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدوم‭ ‬یک‭ ‬رهبرند،‭ ‬امروز‭ ‬دارن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نشون‭ ‬میدن‭ ‬که‭ ‬میشه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬قربانی‭ ‬تقدیر‭ ‬بودن،‭ ‬استاد‭ ‬تغییر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آزادی‭ ‬با‭ ‬همبستگی‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬خاست‭.‬

جا‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬کمی‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬بپردازیم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬ویژه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬داریوش‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬بیشتر‭ ‬پی‭ ‬ببریم‭.‬

هفت‭ ‬آبان‭ ‬ماه،‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬اکتبر،‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬نام‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دیر‭ ‬باز‭ ‬جهانیان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬می‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬تکمیل‭ ‬تصرف‭ ‬امپراتوری‭ ‬بابل‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ارتش‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬پایان‭ ‬دوران‭ ‬ستمگری‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬باستان‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬است

در‭ ‬چنین‭ ‬روزی،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گشودن‭ ‬دروازه‌‭ ‬شهر‭ ‬بابل‭ ‬توسط‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ،‭ ‬مردم‭ ‬بابل‭ ‬گمان‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬که‭  ‬با‭ ‬چپاول‭ ‬،‭ ‬کشتار‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬شان‭ ‬روبرو‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬فرمانروایی‭ ‬زورگو‭ ‬و‭ ‬ستمگر‭ ‬بر‭ ‬آنان‭ ‬شهریاری‭  ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬کورش‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬سربازانش‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬چنین‭ ‬نکردند‭ ‬بلکه‭ ‬کورش‭ ‬فرمان‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬برابری‭ ‬داد‭.‬

‭ ‬فرمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬١٩٧١‭ ‬میلادی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬نخستین‭ ‬منشور‭ ‬آزادی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭. ‬کوروش‭ ‬نابغه‭ ‬ای‭ ‬بزرگ،‭ ‬انسانی‭ ‬والامنش،‭ ‬صلح‭ ‬طلب‭ ‬و‭ ‬نیک‭ ‬منش‭ ‬بود‭. ‬کوروش‭ ‬بنیان‭ ‬گذار‭ ‬فرهنگ‭  ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬بخشایش‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬فرمانروایان‭ ‬است،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬پادشاهان‭ ‬تاریخ‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬قدرت‭ ‬معنای‭ ‬راستین‭ ‬احقوق‭ ‬بشرب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬آموخت‭. ‬کوروش‭ ‬قلب‭ ‬تپنده‭ ‬یک‭ ‬ملتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬زمان‭ ‬ها‭ ‬نظیر‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قلب‭ ‬تپنده‭ ‬الهام‭ ‬میگرفتند‭. ‬کوروش‭ ‬رهبری‭ ‬عادل‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬ملتی‭ ‬آزادی‭ ‬اعتقادات‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬را‭ ‬هدیه‭ ‬کرد‭.‬

کوروش‭ ‬کبیر،‭ ‬به‌‭ ‬خاطر‭ ‬بخشندگی‌،‭ ‬بنیان‭ ‬گذاشتن‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬نخستین‭ ‬امپراتوری‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان،‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬برده‭ ‬‌ها،‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬‌ها‭ ‬و‭ ‬کیش‌‭ ‬های‭ ‬گوناگون،‭ ‬گسترش‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬شناخته‭ ‬شده‌‭ ‬است‭.‬

داریوش‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬کتیبه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬دعای‭ ‬بسیار‭ ‬ارزنده‭ ‬ای‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬رسانه‭ ‬۲۴‭ ‬ساعته‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬به‭ ‬کررات‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬میشود،‭ ‬بلکه‭ ‬بعنوان‭ ‬سرلوحه‭ ‬آلبوم‭ ‬شطرنج‭ ‬داریوش‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬مردمی‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭. ‬داریوش‭ ‬کبیر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کتیبه‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬دعا‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬ خداوند‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دروغ،‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‭ ‬دور‭ ‬نگاه‭ ‬دارد‭.‬ ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬ارزشمند‌ترین‭ ‬دستاوردهای‭ ‬جامعه‭ ‬بشری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬کهن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬استوانه‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬استوانه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬امروزی،‭ ‬منشور‭ ‬حکومت‭ ‬کوروش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انشای‭ ‬این‭ ‬منشور،‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬نسخه‌های‭ ‬متعددی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرماندهان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اقصا‭ ‬نقاط‭ ‬امپراتوری‭ ‬خود‭ ‬بفرستند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬منشور،‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬اولیه‭ ‬انسان‭ ‬ارج‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬امپراتوری‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬نموده‌‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬اولیه‭ ‬انسانی‭ ‬شهروندان‭ ‬خود‭ ‬پایبند‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬آن‭ ‬باشند‭.‬

داريوش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬میگوید‭ : ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬بند‭ ‬بند‭ ‬اعلامیه‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬بیگانه‭ ‬هستند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مدارس‭ ‬آموزش‭ ‬بدیم،‭ ‬آینده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬سرزمین‭ ‬ما،‭ ‬بلکه‭ ‬کل‭ ‬این‭ ‬کره‭ ‬خاکی‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬انسان‭ ‬هایی‭ ‬قرار‭ ‬میدیم‭ ‬که‭ ‬اهمیت‭ ‬ارج‭ ‬نهادن‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬پودشان‭ ‬نهادینه‭ ‬شده،‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جنبه‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬سیاسی\اجتماعی‭ ‬آنها‭ ‬نقشی‭ ‬حیاتی‭ ‬ایفا‭ ‬میکنه‭.‬

تدوین‭ ‬اولین‭ ‬منشور‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬افتخاری‭ ‬بی‭ ‬نظیر‭  ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬برای‭ ‬ایرانیان‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

سرزمین‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬تشنه‭ ‬یک‭  رنسانس‭ ‬هستند

در‭ ‬پایان‭ ‬داريوش‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬این‭ ‬روزای‭ ‬ما‭ ‬میگوید‭:‬

در‭ ‬دنیایی‭ ‬كه‭ ‬قلم‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬خشك‭ ‬شدن‭… ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬شجاعت‭ ‬انتشار‭ ‬حقیقت‭ ‬رو‭ ‬ندارند‭….. ‬چشم‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬ها‭ ‬نه‭ ‬می‭ ‬بينند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬می‭ ‬شنوند‭….‬علم‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬میره‭…. ‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬کمرنگ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دیکتاتورها‭ ‬پر‭ ‬رنگ……دلم‭ ‬میخواد‭ ‬صدای‭ ‬بیداری،‭ ‬صدای‭ ‬همبستگی،‭ ‬صدای‭ ‬حقیقت،‭ ‬صدای‭ ‬آگاهی‭ ‬باشم‭. ‬دلم‭ ‬میخواد‭ ‬انگیزه‭ ‬مفید‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مهم‭ ‬بودن‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بیدار‭ ‬کنم،‭ ‬انگیزه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬بگه‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬نیست،‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬تو‭ ‬نیست،‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬میتونیم‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬برسیم،‭ ‬اگر‭ ‬منیت‭ ‬رو‭ ‬بشناسیم‭ ‬و‭ ‬مهارش‭ ‬کنیم‭. ‬این‭ ‬شهامت‭ ‬تغییر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پوست‭ ‬انداختن‭ ‬داره‭.  ‬بقول‭ ‬مرحوم‭ ‬مانوک‭ ‬خدابخشیان‭ ‬عزیز،‭ ‬روح‭ ‬اش‭ ‬شاد،‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬تشنه‭ ‬یک‭  رنسانس‭ ‬هستند‭. ‬رنسانسی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬همدلی،‭ ‬همزبانی‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروپاشی‭ ‬رژیم‭ ‬دیکتاتوری‭ ‬با‭ ‬تفاهم‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬همه‭ ‬اقشار‭ ‬و‭ ‬طیف‭ ‬های‭ ‬جامعه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬نگاهداری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬سازی‭ ‬وطن‭ ‬متولد‭ ‬میشود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروپاشی‭ ‬تنها‭ ‬گزینه‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬دوباره‭ ‬ایران‭ ‬همبستگی‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬معتقدم اتفاقهای‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬حرکت‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬دار‭ ‬انجام‭ ‬میشه‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬میده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬یاران‭ ‬راهی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همگام‭ ‬بشن‭. ‬و‭ ‬این‭ ‬تمام‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭  ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬آزاد‭ ‬،‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬مردمی،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توانمند‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬دهکده‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬مرهم‭ ‬گذاری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭.‬

ما‭ ‬ایرانی‭ ‬یکپارچه‭ ‬هستیم‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬قومیت‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬رهایی‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬ما‭ ‬همبستگی‭ ‬است‭.‬

ما‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬همبستگی‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬مثلث‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬رو‭ ‬تشویق‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬پر‭ ‬رنگ‭ ‬نهادهای‭ ‬غیرانتفاعی،‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬مردم،‭ ‬قدرت‭ ‬مرهم‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬سازندگی‭ ‬رو‭ ‬وسعت‭ ‬بدیم‭. ‬سازمان‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬تمرکز‭ ‬اهدافشان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬حقوق‭ ‬زنان،‭ ‬حقوق‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬حفظ‭ ‬تمامی‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬تلاش‭ ‬میکنن‭. ‬همیشه‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬رسیدن‭ ‬یک‭ ‬شروع‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ماندن‭ ‬پیشرفت،‭ ‬و‭ ‬همدل‭ ‬و‭ ‬همزبان‭ ‬بودن‭ ‬موفقیت‭. ‬

این‭ ‬وظيفه‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬سرزمین‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رنگین‭ ‬کمانی‭ ‬از‭ ‬قومیت‭ ‬ها،‭ ‬زبان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬فرهنگهاش‭ ‬با‭ ‬همبستگی‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭. ‬باید‭ ‬هوشیار‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬تفرقه‭ ‬اندازان‭ ‬و‭ ‬يأس‭ ‬آوران‭ ‬همبستگی‭ ‬ما‭ ‬رو‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬نزنند‭ ‬و‭ ‬نذاریم‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدامون‭ ‬کنن‭.  ‬ما‭ ‬ایرانی‭ ‬یکپارچه‭ ‬هستیم‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬قومیت‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬های‭  ‬مختلف‭ ‬و‭  ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬رهایی‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬ما‭ ‬همبستگی‭ ‬است‭. ‬

باید‭ ‬از‭ ‬نا‭ ‬آگاهی،‭ ‬تعصب‭ ‬،خود‭ ‬محوری،‭ ‬انکار‭ ‬و‭ ‬حقیقت‭ ‬گریزی‭ ‬گذشت‭ ‬،‭ ‬آنچه‭ ‬هست‭ ‬را‭ ‬آینه‭ ‬وار‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دوباره‭ ‬جوانه‭ ‬زدن‭ ‬آنچه‭ ‬باید‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬نیست‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬عشق‭ ‬بوجود‭ ‬آورد‭. 

بقول‭ ‬برتران‭ ‬راسل‭: ‬‭ ‬ عقل‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬همه‭ ‬باورها‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬تا‭ ‬تعصبات‭ ‬به‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬افراد‭ ‬راه‭ ‬نیابد‭.‬

این‭ ‬حضور‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سکوت‭ ‬تا‭ ‬فریاد،‭ ‬از‭ ‬دردمند‭ ‬تا‭ ‬توانمند،‭ ‬از‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬جوان‭  ‬آینده‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬فرزندانمان‭ ‬رو‭ ‬نقش‭ ‬میزنه‭.  ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدوم‭ ‬یک‭ ‬رهبرند،‭ ‬امروز‭ ‬دارن‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نشون‭ ‬میدن‭ ‬که‭ ‬میشه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬قربانی‭ ‬تقدیر‭ ‬بودن،‭ ‬استاد‭ ‬تغییر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آزادی‭ ‬با‭ ‬همبستگی‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬خاست‭.‬

چه‭ ‬بجاست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬گونه‭ ‬آزادی‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬ستمدیده‭ ‬ما‭ ‬سلب‭ ‬شده،‭  ‬امسال‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬هفت‭ ‬آبان‭ ‬داریوش‭ ‬و‭ ‬یارانش‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬هموطنان‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬دوستانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ،‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬ارج‭ ‬می‭ ‬نهند‭ ‬دعوت‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬پاسداشت‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬خاسته‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬خواه‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬پارک‭ ‬وردوگو‭ ‬آمده‭ ‬تا‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬دارند‭.‬

این‭ ‬برنامه‭ ‬ویژه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬همصدایی‭ ‬با‭ ‬داریوش‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬آزادی‭ ‬خواه‭ ‬ایران‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬بصورت‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ستلایت‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬پخش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬آرزوی‭ ‬موفقیت‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬برای‭ ‬صدای‭ ‬راستین‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬،‭ ‬برای‭ ‬جاودانه‭ ‬بی‭ ‬تکرار‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬همیشه‭ ‬ماندگار‭ ‬ایران‭.‬