من “ایران من ” را به همه دختران و زنان شجاع
و جوانان غیور ایران هدیه می کنم

ندا‭ ‬پاترا‭ ‬یک‭ ‬خواننده‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬نوگراست،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬خوانندگی‭ ‬خود،‭ ‬عشق‭ ‬وعلاقه‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نکرده‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬بزرگتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬حساس‭ ‬ترین‭ ‬مرحله‭ ‬تاریخی‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬درایران،‭ ‬می‭ ‬کوشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭  ‬و‭ ‬این‭ ‬پیوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روایتی‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬زنان‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬نقشی‭ ‬موثر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

گفتگو‭ ‬با‭ ‬ندا‭ ‬که‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬آمریکاست،‭ ‬سبب‭ ‬حیرت‭ ‬میشود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬بم‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬آشناست،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬ورق‭ ‬زد،‭ ‬به‭ ‬عمیق‭ ‬ترین‭ ‬مراحل‭ ‬ستم‭ ‬و‭ ‬ظلم‭ ‬مردسالاری‭ ‬جامعه‭ ‬مان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬درباره‭ ‬حوادث‭ ‬اخیر‭ ‬حرف‭ ‬میزنیم،‭ ‬همه‭ ‬دیدگاه‭ ‬او‭ ‬سوی‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬مردان‭ ‬عداوتی‭ ‬ندارد‭ ‬ولی‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬تا‭ ‬مردان‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬بتوانند‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬ظلم‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬قرن‭ ‬ها،‭ ‬با‭ ‬اقداماتی‭ ‬تازه‭ ‬خود‭ ‬جبران‭ ‬کنند‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬من‭ ‬آرام‭ ‬خواهیم‭ ‬گرفت‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬زیبای‭ ‬زن،‭ ‬زندگی،‭ ‬آزادی‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬موافقم‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬شعارهای‭ ‬دیگر‭ ‬شاید‭ ‬کنار‭ ‬نیایم‭.‬

از‭ ‬ندا‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬درباره‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته،‭ ‬که‭ ‬چهره‭ ‬واقعی‭ ‬زنان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬برای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬هاله‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬تاریکی‭ ‬ضد‭ ‬ایرانی‭ ‬پنهان‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬کمتر‭ ‬درباره‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬غیرایرانی‭ ‬خود‭ ‬حرف‭ ‬میزد‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬که‭ ‬جلوه‭ ‬ای‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬مثبت‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬بخصوص‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬ونسل‭ ‬جوان‭ ‬جلوی‭ ‬چشم‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬حسی‭ ‬دارید؟

‭- ‬می‭ ‬گوید‭ ‬متاسفانه‭ ‬سالها‭ ‬حکومت‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬آمیخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ضربه‭ ‬سنگینی‭ ‬بر‭ ‬شناخت‭ ‬واقعی‭  ‬مردم‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬مسئله‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تفکیک‭ ‬را‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬موفقیت‭ ‬ممتاز‭ ‬جوانان‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬راهی‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬مهاجرین‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬درواقع‭ ‬صدرنشینان‭ ‬جامعه‭ ‬میزبان‭ ‬بودند‭. ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬کشیدند،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬معرفی‭ ‬درستی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬نمیشد‭ ‬تا‭ ‬حوادث‭ ‬اخیر،‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬دعای‭ ‬40‭ ‬ساله‭ ‬مردم‭ ‬درون‭ ‬و‭ ‬بیرون‭ ‬بود‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬با‭ ‬سربلندی،‭ ‬با‭ ‬همبستگی‭ ‬5‭ ‬قاره‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هویت‭ ‬اصلی‭ ‬ایرانی،‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران،‭ ‬از‭ ‬مقاومت‭ ‬زنان‭ ‬ایران‭ ‬نشان‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬برآورند‭ ‬که‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬ایران،‭ ‬همین‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬ها‭ ‬هستند‭. ‬

من‭ ‬الان‭ ‬افتخار‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬یک‭ ‬بانوی‭ ‬ایرانی‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سربلندی‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬سخن‭ ‬می‭ ‬گویم‭. ‬من‭ ‬امروز‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬بانوی‭ ‬ایرانی‭ ‬آرزو‭ ‬دارم‭ ‬مردم‭ ‬سرزمینم،‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬سرزمینم‭ ‬بتوانند‭ ‬بدون‭ ‬دغدغه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬آزادی‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬شان‭ ‬است‭ ‬برسند،‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬درمیان‭ ‬همان‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬خیابانها‭ ‬بودم،‭ ‬همراه‭ ‬جوانان،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬دخترها‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬فریاد‭ ‬میزدم،‭ ‬اینروزها‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬یک‭ ‬صدا،‭ ‬معنای‭ ‬صد‭ ‬صدا‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬صدها‭ ‬صدا‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬

شاید‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬سرزمینم،‭ ‬نداشتن‭ ‬تجربه‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬نتواند‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬شنیده‭ ‬ها‭ ‬کاملا‭ ‬صحیح‭ ‬باشد‭. ‬بعنوان‭ ‬زنی‭ ‬که‭ ‬بدلیل‭ ‬محدودیت‭ ‬ها،‭ ‬امکان‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬نداشتم‭ ‬من‭ ‬مسئله‭ ‬حجاب‭ ‬اجباری،‭ ‬محدودیت‭ ‬در‭ ‬دوستی‭ ‬ها،‭ ‬نیمه‭ ‬آدم‭ ‬بودن،‭ ‬مجوز‭ ‬نیمه‭ ‬رأی‭ ‬داشتن،‭ ‬نداشتن‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬شوهر‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬نکرده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خوب‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬تجربه‭ ‬ای‭ ‬نداشتم‭ ‬ولی‭ ‬حالا‭ ‬عمق‭ ‬این‭ ‬درد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬دختران‭  ‬و‭ ‬زنان‭ ‬حس‭ ‬می‭ ‬کنم‭ .‬

‭ ‬ندا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نقش‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬موقعیتی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬مسئولیتی‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬دارند‭. ‬من‭ ‬تافته‭ ‬جدا‭ ‬بافته‭ ‬نیستم،‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬صدای‭ ‬اعتراض‭ ‬مان‭ ‬درجهان‭ ‬انعکاس‭ ‬یابد‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬هفته‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬تلاش‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیر‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬برای‭ ‬رساندن‭ ‬این‭ ‬فریاد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬همبستگی،‭ ‬برای‭ ‬مجاب‭ ‬کردن‭ ‬سران‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬قبول‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬گذرد،‭ ‬به‭ ‬واداشتن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬های‭ ‬جهانی،‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬غیرت‭ ‬ایرانیان‭ ‬مقیم‭ ‬خارج‭ ‬میدهد‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬حرکت‭ ‬هماهنگ‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬نوجوانان‭ ‬تا‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬میانسال‭ ‬و‭ ‬بزرگسال‭ ‬میدهد،‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬تظاهرات‭ ‬100‭ ‬تا‭ ‬150‭ ‬هزارنفره‭ ‬درنقاط‭  ‬مختلف‭ ‬جهان،‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دانشجویان،‭ ‬دانش‭ ‬آموزان،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فریاد‭ ‬برآورده‭ ‬اند،‭ ‬نشانه‭ ‬به‭ ‬جوش‭ ‬آمدن‭ ‬غرور‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬عمیق‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬مادری‭ ‬شان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬هاست‭ ‬که‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬قوت‭ ‬می‭ ‬بخشد،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نیرو‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬میلیونها‭ ‬ایرانی‭ ‬مقیم‭ ‬خارج‭ ‬پشت‭ ‬آنها‭ ‬ایستاده‭ ‬اند‭.‬

روزگاری‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬درون‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬کنار‭ ‬اقیانوس‭ ‬ها‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬پاهایتان‭ ‬را‭ ‬دراز‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬خبر‭ ‬ندارید؟‭ ‬ولی‭ ‬امروز‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬بینند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬داده‭ ‬ایم،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬سران‭ ‬کشورها،‭ ‬شعرا،‭ ‬خوانندگان‭ ‬و‭ ‬بازیگران‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬های‭ ‬زیبا‭ ‬وا‭ ‬داشته‭ ‬ایم،‭ ‬ما‭ ‬ثابت‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬مکمل‭ ‬آنها‭ ‬هستیم‭ ‬چقدر‭ ‬عمیقا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬فهمیم،‭ ‬ما‭ ‬صدای‭ ‬بلند‭ ‬جامعه‭ ‬داخل‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬شده‭ ‬ایم‭ ‬ما‭ ‬بزرگترین‭ ‬سیاستمداران‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭ ‬جوانان‭ ‬داخل‭ ‬کشاندیم،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬چهره‭ ‬شجاع‭ ‬و‭ ‬فهمیده‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬زنان‭ ‬سرزمین‭ ‬هان‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دادیم‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خودم‭ ‬با‭ ‬تهیه‭ ‬کننده‭ ‬آخرین‭ ‬آثاری‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خوانم،‭ ‬در‭ ‬تماسم،‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواستم‭ ‬همه‭ ‬کارها‭ ‬متوقف‭ ‬شود،‭ ‬فقط‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬آماده‭ ‬کردیم،‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جانم‭ ‬و‭ ‬روحم‭ ‬ریشه‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬اثر‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬سرزمینم‭ ‬می‭ ‬خوانم،‭ ‬ایران‭ ‬من،‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬سرزمینم‭ ‬سفر‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬از‭ ‬کورش‭ ‬و‭ ‬داریوش‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬سربلند‭ ‬را‭ ‬ساختند‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬اینک‭ ‬با‭ ‬کلامی‭ ‬از‭ ‬فرید‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬ترانه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬بمن‭ ‬فهماند‭ ‬چقدر‭ ‬ایرانی‭ ‬بودن‭ ‬چه‭ ‬افتخاری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ایران‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬سربلند‭ ‬و‭ ‬مبارز‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬غیور‭ ‬اهدا‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬برای‭ ‬شروین‭ ‬عزیز‭ ‬گوش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جوان‭ ‬هنرمند‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬قلب‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬برای‭ ‬آواره‭ ‬ایرانی،‭ ‬برای‭ ‬دختربچه‭ ‬فروشنده،‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرهای‭ ‬زحمتکش،‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬ستم‭ ‬دیده،‭ ‬برای‭ ‬دیروز‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فردای‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬تپد‭.‬

مردان‭ ‬باید‭ ‬قرن‭ ‬ها‭ ‬ستم‭ ‬مردسالاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زنان‭ ‬جبران‭ ‬کنند