داريوش‭ ‬،‭ ‬طنینی‭ ‬جاودانه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬آزادی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایرانی

مهدی‭ ‬ذکایی

داریوش‭ ‬اقبالی،‭ ‬این‭ ‬صدای‭ ‬اعتراض‭ ‬و‭ ‬مقاومت،‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬جایگاه‭ ‬هنری‭ ‬خود‭ ‬بلکه‭ ‬جایگاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬در‭ ‬جامه‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬نثر،‭ ‬کنفرانس‭ ‬و‭ ‬فراخوان،‭ ‬راهپیمایی‭ ‬و‭ ‬گردهمایی‭ ‬۵‭ ‬دهه‭ ‬وقف‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

آرزوی‭ ‬دیرینه‭ ‬داریوش‭ ‬آشتی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬تشویق‭ ‬همبستگی‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬پذیرش‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشترک‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬جامعه‭ ‬شناسان‭ ‬هنر‭ ‬مانند‭ ‬دانش،‭ ‬حکمت‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬وسیله‭ ‬یی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬واقعیت‭ ‬ها‭. ‬هنرنمایی‭ ‬داريوش،‭ ‬چه‭ ‬بعنوان‭ ‬صدای‭ ‬یک‭ ‬ملت‭ ‬زخمدار‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬فعال‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اومانیست،‭ ‬همیشه‭ ‬تبلور‭ ‬هدف،‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬او‭ ‬است‭.  ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬انساندوستانه‭ ‬و‭ ‬آموزنده‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬مدافع‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬پشتیبان‭ ‬همیشه‭ ‬حاضر‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭.‬

از‭ ‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بگو‭ ‬تا‭ ‬‌همبستگی‭ ‬یعنی‭ ‬‭ ‬تلاش‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬نهادینه‭ ‬کردن‭ ‬فرهنگ‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬اتحاد،‭ ‬و‭  ‬برای‭ ‬همصدایی‭ ‬با‭ ‬ملت‭ ‬ستمدیده،‭ ‬جوانان‭ ‬دلیر‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬داغدار‭ ‬ایران‭ ‬تاریخی‭ ‬دیرینه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬غم‭ ‬به‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬پود‭ ‬سرزمین‭ ‬مان‭ ‬تزریق‭ ‬شده،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایامی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬ناکارآمد‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬همه‭ ‬روزنه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیمای‭ ‬مردم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابتدایی‭ ‬ترین‭ ‬حقوق‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬بدیهی‭ ‬ترین‭ ‬نیازهای‭ ‬شهروندی‭ ‬محروم‭ ‬کرده‭ ‬ثابت‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬داريوش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آزادی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬سالهاست‭ ‬عاشقانه‭ ‬فریاد‭ ‬میزند‭.‬

آنچه‭ ‬داریوش‭ ‬میگوید‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬میخواند‭ ‬از‭ ‬تراوشات‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬مرام‭ ‬اوست‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬بافتی‭ ‬از‭ ‬انساندوستی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬طلبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬به‭ ‬هموطنانش‭ ‬هدیه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رسالت‭ ‬اصلی‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬هنرمندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬جامعه‭ ‬اش‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬میکند‭.‬

بافت‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬پیامی‭ ‬برای‭ ‬بیداری‭ ‬همه‭ ‬نسل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬یادآور‭ ‬عظمت‭ ‬و‭ ‬شکوه‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی‭ ‬است‭. ‬داریوش‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬دنیای‭ ‬این‭ ‬روزای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عناوین‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬شکافته‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬برخاستن‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬آزادی‭ ‬بودن‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آرزوی‭ ‬دیرینه‭ ‬او‭ ‬آشتی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬تشویق‭ ‬همبستگی‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬پذیرش‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشترک‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

داریوش‭ ‬با‭ ‬پایه‭ ‬گذاری‭ ‬بنیاد‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬آینه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هموطنانش‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬نوید‭ ‬آزادی،‭ ‬بهبودی‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬آرزوها‭ ‬و‭ ‬آرمانهای‭ ‬ملتش‭ ‬را‭ ‬نقش‭ ‬خیال‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬تلاش‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬یاری‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬قربانیان‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬رشدی‭ ‬سعودی‭ ‬داشته‭ ‬یادآور‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬او‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬فرد‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬زخمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نیازهایشان‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بافت‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬داریوش‭ ‬پیامی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بیداری‭ ‬همه‭ ‬نسل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬یادآور‭ ‬عظمت‭ ‬و‭ ‬شکوه‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی

امسال‭ ‬با‭ ‬پایه‭ ‬گذاری‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬کاملأ‭ ‬مستقل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‭ ‬همبستگی‭ ‬  ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬رسانه‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬آموزشی‭ ‬آینه‭ ‬تنها‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬آگاهی‭ ‬دهنده‭ ‬ای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬جامعه‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬داریوش‭ ‬گامی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬گام‭ ‬های‭ ‬پیشتازی‭ ‬برداشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تحسین‭ ‬برانگیز‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رسانه‭ ‬مستقل‭ ‬چیزی‭ ‬نیست‭ ‬بغیر‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬روزنه‭ ‬ای‭ ‬نیرومند‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬اصول‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬همصدایی‭ ‬با‭ ‬ملت‭ ‬آزادیخواه‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬سازان‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشترک‭ ‬گام‭ ‬هایی‭ ‬سازنده‭ ‬بردارند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رسانه‭ ‬داریوش‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬هموطنان،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬قشر‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دیدگاه‭ ‬که‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬دوباره‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬بسازند‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬خشت‭ ‬جان‭ ‬خویش‭….‬

مرام‭ ‬داریوش‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬آنچه‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬یک‭ ‬کنسرت‭ ‬میشناسیم،‭ ‬بلکه‭ ‬بعنوان‭ ‬روزنه‭ ‬و‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همدلی،‭ ‬همزبانی‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬اند،‭  ‬چرا‭ ‬که‭ ‬

تعهد‭ ‬داریوش‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬همواره‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬هدفمندی‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬او‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بس‭.‬

تعهد‭ ‬داریوش‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬همواره‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬هدفمندی‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬او‭ ‬دارد

این‭ ‬حنجرۀ‭ ‬عاشق،‭  ‬با‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬ماندگار‭ ‬که‭ ‬سزخم‌های‭ ‬جامعه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬فرد‭ ‬ما‭ ‬هستندشش‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬همکاران،‭ ‬هموطنان‭ ‬و‭ ‬یاران‭ ‬خود‭ ‬پیوسته‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬در‭ ‬مرهم‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬سازندگی‭ ‬کوشا‭ ‬باشند‭.‬

حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬داريوش‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬هنری،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬از‭ ‬صصجنگل‭ ‬شش‭ ‬تا‭ ‬صصبیگانه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬استشش‭  ‬و‭ ‬از‭ ‬سخنرانی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۴‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬اخراج‭ ‬هموطنانش‭ ‬تا‭ ‬فراخوان‭ ‬او‭ ‬جهت‭ ‬برپایی‭ ‬تجمعات‭ ‬در‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬ابراهیم‭ ‬رئیسی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬سپتامبر‭ ‬۲۰۲۲،‭ ‬تا‭ ‬برگزاری‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬کوروش‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اکتبر‭ ‬امسال‭ ‬ثابت‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬تلاطم‭ ‬و‭ ‬بحرانی‭ ‬نمیتواند‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬کند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬داریوش‭ ‬دیوار‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬حقیقت‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬همبستگی‭ ‬همیشه‭ ‬فروپاشیده‭. ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬او‭ ‬هنر‭ ‬واقعی‭ ‬تاب‭ ‬تحمل‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬عدالتی‭ ‬و‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وظيفه‭ ‬هر‭ ‬شهروندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحراني‭ ‬سرزمین‭ ‬اش‭ ‬خاموش‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬هموطنان‭ ‬دربندش‭ ‬باشد‭.‬

داریوش‭ ‬دیوار‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬حقیقت‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬همبستگی‭ ‬همیشه‭ ‬فروپاشیده

اگر‭ ‬افتخار‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بی‭ ‬انتهاست‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬جسارت‭ ‬آمیخته‭ ‬به‭ ‬خلاقیت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬پیگیری‭ ‬اهداف‭ ‬والایش،‭ ‬رمز‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬جاودانگی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬اذهان‭ ‬هشتاد‭ ‬میلیون‭ ‬هموطنان‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬داریوش‭ ‬تشنه‭ ‬حمایت‭ ‬هشت‭ ‬میلیون‭ ‬هموطنان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭.‬

شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬خلق‭ ‬یک‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تشویق‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬اجتماعی\سیاسی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬یک‭ ‬کنش‭ ‬مدنی‭ ‬مسئولانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کم‌ترین‭ ‬خواست‭ ‬هموطنان‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیر‭ ‬خود‭ ‬همچون‭ ‬داریوش‭ ‬اقبالی،‭ ‬جایگاهی‭ ‬استوار‭ ‬در‭ ‬جامه‭ ‬یک‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬صادق‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خاموش‭ ‬نمانند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬موقعیتی‭ ‬برای‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمدن‭ ‬و‭ ‬انعکاس‭ ‬دردهای‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬رنج‭ ‬مردمی‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬شنیده‭ ‬نمی‌شوند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬بر‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬صدای‭ ‬آزادی‭ ‬است،‭ ‬لذا‭ ‬وظیفه‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬موقعیت،‭ ‬هر‭ ‬کوچه‭ ‬و‭ ‬برزن،‭ ‬هر‭ ‬مکانی‭ ‬برای‭ ‬رساتر‭ ‬کردن‭ ‬صدای‭ ‬هموطنان‭ ‬آزادیخواه‭ ‬مان‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭.‬

با‭ ‬آرزوی‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬اسطوره‭ ‬بی‭ ‬تکرار،‭ ‬جاودانه‭ ‬ماندگار،‭ ‬فریاد‭ ‬نسل‭ ‬های‭ ‬سوخته،‭ ‬صدای‭ ‬حماسی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایرانی،‭ ‬پیام‭ ‬آور‭ ‬صلح،‭ ‬عشق،‭ ‬همبستگی،‭ ‬انسانیت‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬میهن‭ ‬پرستی‭.‬