1464-87

پرستو‭ ‬از‭:‬آلمان‭ ‬

من‭ ‬خواهر‭ ‬40‭ ‬ساله‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬شدیدا‭ ‬اسیر‭ ‬سرطان‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬زخمتی‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬آوردم،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اندیشه،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پزشکان‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬مجهز‭ ‬نجات‭ ‬بدهم‭. ‬باور‭ ‬کنید‭ ‬همه‭ ‬اندوخته‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬گرفتم،‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬شوهرم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬زدیم،‭ ‬تا‭ ‬سرانجام‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بستری‭ ‬کردیم‭. ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬اول‭ ‬آزمایشات،‭ ‬عکسبرداری‭ ‬ها‭ ‬ادامه‭ ‬داشت،‭ ‬امیدهایی‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬مرتب‭ ‬زنگ‭ ‬می‭ ‬زدند،‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬برایش‭ ‬تلاش‭ ‬کنم‭. ‬راههای‭ ‬درمان‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬امید‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬امکانات‭ ‬پزشکی‭ ‬بسیار‭ ‬است،‭ ‬پزشکان‭ ‬محقق‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬پرستار‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬نیرو‭ ‬می‭ ‬کوشید‭ ‬تا‭ ‬هرچه‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬درمان‭ ‬خواهرم‭ ‬آغاز‭ ‬شود،‭ ‬او‭ ‬بقولی‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آشنایی‭ ‬ها،‭ ‬دوستی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کردیت‭ ‬شغلی‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬درمان‭ ‬های‭ ‬موثر‭ ‬دادند،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬خوشحالی‭ ‬شب‭ ‬ها‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬ماندم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حرف‭ ‬میزدم‭.‬

یک‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬خیلی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬راحت‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬مشکل‭ ‬داروهایش‭ ‬پیش‭ ‬آمد،‭ ‬داروهای‭ ‬بسیار‭ ‬گران‭ ‬که‭ ‬بیمارستان‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬آن‭ ‬نبود‭. ‬از‭ ‬سویی‭ ‬داروها‭ ‬هم‭ ‬بسیار‭ ‬کمیاب‭ ‬و‭ ‬گران‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬؟؟؟؟‭ ‬پولی‭ ‬نداشتم‭. ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بیمارستانی‭ ‬هم‭ ‬نبود‭. ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬غمگین‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬طفلک‭ ‬خواهرم‭ ‬ترسیده‭ ‬بود،‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬می‭ ‬ترسم‭ ‬دیگر‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬نبینم،‭ ‬من‭ ‬دلداری‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬دادم‭. ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬به‭ ‬من‭ ‬خبر‭ ‬دادند،‭ ‬بعضی‭ ‬داروها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬مکزیک‭ ‬پیدا‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکزیک‭ ‬رساندم،‭ ‬ولی‭ ‬یک‭ ‬پزشک‭ ‬ایرانی‭ ‬برایم‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬ابتدا‭ ‬مقداری‭ ‬را‭ ‬آزمایش‭ ‬کنید،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬داروها‭ ‬هم‭ ‬اطمینانی‭ ‬نیست‭. ‬متاسفانه‭ ‬او‭ ‬درست‭ ‬گفته‭ ‬بود،‭ ‬داروها‭ ‬بی‭ ‬اثر‭ ‬بود‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬3ماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬داروهای‭ ‬گران‭ ‬نبودم،‭ ‬خود‭ ‬خواهرم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردد‭ ‬و‭ ‬ناچار‭ ‬بیمارستان‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬زمانی‭ ‬گرفته‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬تجمعات‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬خواهرم‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬درجمع‭ ‬ایرانیان‭ ‬بپیوندیم‭. ‬من‭ ‬مخالف‭ ‬بودم،‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬توانایی‭ ‬راه‭ ‬رفتن،‭ ‬ایستادن‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬فریاد‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬هیجانات‭ ‬آن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬نداشت،‭ ‬ولی‭ ‬خواهرم‭ ‬دست‭ ‬بردار‭ ‬نبود‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزی‭ ‬سرش‭ ‬را‭ ‬گرم‭ ‬کردیم،‭ ‬تلفن‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬درا‭ ‬یران،‭ ‬بیماری‭ ‬شوهرش‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬التماس‭ ‬مادرمان‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬ایران،‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬حضور‭ ‬دراعتراضات‭ ‬خیابانی‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬رادیو‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬می‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬درجریان‭ ‬رویدادهای‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گرفت،‭ ‬دچار‭ ‬دگرگونی‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬نگران‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬خیابانها‭ ‬بودند،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬نگران‭ ‬شوهرش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬یک‭ ‬پزشک‭ ‬با‭ ‬وجدان‭ ‬هموطن‭ ‬می‭ ‬کوشید‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬دوباره‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬برگرداند‭. ‬او‭ ‬تلاش‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬تحقیقی‭ ‬جای‭ ‬بدهد،‭ ‬تا‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬برگردن‭ ‬ما‭ ‬نیفتد،‭ ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬حتی‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬انتقال‭ ‬داد،‭ ‬ولی‭ ‬گروه‭ ‬پژوهشی‭ ‬دانشگاه،‭ ‬نوع‭ ‬سرطان‭ ‬خواهرم‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬تحقیقات‭ ‬خود‭ ‬ندیدند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مرخص‭ ‬کردند،‭ ‬ولی‭ ‬موقتا‭ ‬داروهایی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬آرام‭ ‬بگیرد‭. ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬بلاتکلیف‭ ‬بودیم،‭ ‬تا‭ ‬خواهرم‭ ‬اصرار‭ ‬کرد‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬گردهمائی‭ ‬های‭ ‬ایرانیان‭ ‬شرکت‭ ‬کند،‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همصدا‭ ‬هستم،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬فریاد‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬خیابان‭ ‬آمده‭ ‬ام‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬خواهرم‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬ایرانیان‭ ‬پیوستیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬درحالیکه‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختیم‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همصدا‭ ‬بودیم‭. ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬خواهرم‭ ‬نقش‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬شد،‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬دور‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفتند،‭ ‬می‭ ‬پرسیدند‭ ‬چه‭ ‬شده؟‭ ‬من‭ ‬برایشان‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬خواهرم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬ربع،‭ ‬شاید‭ ‬50‭ ‬نفری‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬محاصره‭ ‬کردند،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردانی؟‭ ‬گفتم‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬نداریم،‭ ‬نه‭ ‬امکان‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬بیمارستان‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هزینه‭ ‬داروها،‭ ‬دیگری‭ ‬گفت‭ ‬امکان‭ ‬بستری‭ ‬شدن‭ ‬دوباره‭ ‬اش‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پدرم‭ ‬که‭ ‬جراح‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬اقدام‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬آن‭ ‬دیگری‭ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬میدهیم،‭ ‬در‭ ‬حد‭  ‬توان‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬زمزمه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬پیچیده‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬خجالت‭ ‬می‭ ‬کشیدم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬غریبه‭ ‬ها‭ ‬نیاز‭ ‬داریم،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬توجه‭ ‬حیران‭ ‬مانده‭ ‬بودم،‭ ‬ناگهان‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬روزهای‭ ‬اول‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬افتادم،‭ ‬آنروزها‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ساله‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬رهگذر،‭ ‬همه‭ ‬مسافران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خیابان‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬میرساندند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬همسایه‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬نیازی‭ ‬دارند‭ ‬برآورده‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬می‭ ‬شنیدند‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬میرفتند،‭ ‬یک‭ ‬عروسی‭ ‬نیمه‭ ‬تمام‭ ‬بدلیل‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬انسانهای‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬قلب‭ ‬طلایی،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جشن‭ ‬پرشور‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آنقدر‭ ‬جهیزیه‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬کوچک‭ ‬آنها‭ ‬سرازیر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬جا‭ ‬نداشتند‭. ‬

احساس‭ ‬کردم‭ ‬این‭ ‬مهربانان‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬محاصره‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬جنس‭ ‬هستند،‭ ‬با‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬میخواهند‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬برد،‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همراهانمان‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬پذیرایی‭ ‬کرد،‭ ‬چه‭ ‬منظره‭ ‬قشنگی‭ ‬بود‭. ‬چقدر‭ ‬بغض‭ ‬در‭ ‬گلویم‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

آنها‭ ‬اجازه‭ ‬ندادند‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگردانم،‭ ‬تا‭ ‬غروب‭ ‬همان‭ ‬روز،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بیمارستانهای‭ ‬مجهز‭ ‬شهر‭ ‬بردند‭. ‬من‭ ‬باورم‭ ‬نمی‭ ‬شد،‭ ‬خواهرم‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬بینم؟‭! ‬من‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭ ‬واقعیت‭ ‬دارد‭. ‬مرا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خستگی‭ ‬بروی‭ ‬پا‭ ‬بند‭ ‬نبودم‭ ‬روانه‭ ‬خانه‭ ‬کردند،‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬خوابیدم،‭ ‬فردا‭ ‬صبح‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬رساندم‭ ‬توی‭ ‬راهرو‭ ‬خواهرم‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬بروی‭ ‬تخت‭ ‬مخصوصی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬می‭ ‬برند،‭ ‬باورم‭ ‬نمیشد،‭ ‬5‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ایرانیان‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬صفا‭ ‬وانسانیت‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬خواهرم‭ ‬تلاش‭ ‬میکردند‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬خبر‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬مادرشان‭ ‬دوباره‭ ‬بستری‭ ‬شده،‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬یک‭ ‬جمع‭ ‬از‭ ‬انسانهای‭ ‬قلب‭ ‬طلایی،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬مراقبت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬هیچ‭ ‬کاره‭ ‬هستم،‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬ایستاده‭ ‬ام‭. ‬در‭ ‬طی‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬دوعمل‭ ‬جراحی،‭ ‬درمانهای‭ ‬دارویی،‭ ‬راههای‭ ‬تازه‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬خواهرم‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬هربار‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬میرفتم،‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬لب‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬اینها‭ ‬همه‭ ‬خواب‭ ‬است،‭ ‬رویاست،‭ ‬من‭ ‬باورم‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬فرشته‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آمدند‭. ‬این‭ ‬انسانها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬من‭ ‬خستگی‭ ‬نمی‭ ‬شناسند‭ ‬تا‭ ‬بحال‭ ‬کجا‭ ‬بودند؟‭ ‬برایش‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فرشته‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬هستند،‭ ‬داخل‭ ‬ایران،‭ ‬وقتی‭ ‬نوجوانی‭ ‬زخمی‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بردوش‭ ‬می‭ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬برند،‭ ‬این‭ ‬فرشته‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بیمارستانهای‭ ‬داخل‭ ‬هم‭ ‬هستند،‭ ‬که‭ ‬مجروحین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬مامورین‭ ‬دور‭ ‬نگه‭ ‬میدارند‭.‬

این‭ ‬فرشته‭ ‬ها‭ ‬اینروزها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬که‭ ‬مغازه‭ ‬ها‭ ‬بسته‭ ‬شده،‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬همه‭ ‬نیست،‭ ‬شبانه‭ ‬درخانه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬برایشان‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬برند‭. ‬این‭ ‬فرشته‭ ‬ها‭ ‬درخارج‭ ‬هم‭ ‬هستند،‭ ‬همین‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬چون‭ ‬نگهبانان‭ ‬بهشتی،‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬نگذاشته‭ ‬اند،‭ ‬همه‭ ‬داروهای‭ ‬نایاب‭ ‬و‭ ‬گرانقیمت‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬معروف‭ ‬ترین‭ ‬پزشکان‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬بربالین‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬آورند‭.‬

چند‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬خیابانها‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬ایرانی‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬شان‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬خودم،‭ ‬همه‭ ‬لحظات‭ ‬را‭ ‬تصویری‭ ‬برای‭ ‬خواهرم‭ ‬فرستادم‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬هق‭ ‬هق‭ ‬مان‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سوی‭ ‬تلفن‭ ‬می‭ ‬پیچید‭ ‬و‭ ‬رهگذران‭ ‬برای‭ ‬خواهرم‭ ‬دست‭ ‬تکان‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬بوسه‭ ‬می‭ ‬فرستادند‭.‬

1464-88