Farhade_besharati1.1

فرهاد بشارتي موزيسين سرشناس از شب موفق خود در ميليون دلار تياتر مي‌گويد

شنبه شب 14‌ مي‌،فرهاد بشارتي موزيسين سرشناس،همه نيروي خود را بكار گرفته بود، تا يك شوي بزرگ به شيوه اي نو در ميليون دلار تياتر لوس آنجلس روي صحنه بياورد، در حقيقت فرهاد بشارتي باجسارت بسيار كوشيد تا يك شوي موزيكال را بدون خواننده بخصوص در صحنه يك تياتر قديمي و بروايتي يك موزه هنر ارائه بدهد .
برنامه با استند آپ كمدي مكس اميني آغاز شد كه بسيار توانا،  شيرين و مسلط بود و كلي خنده از مردم گرفت و بعد برنامه ها آغاز شد.
فرهاد بشارتي مي‌گويد مردمي كه آن شب در سالن نشسته بودند، همه انسانهاي آگاه به موسيقي بودند، مردمي كه از ميان سازها، فريادها، اعتراض ها، پيام هاي عاشقانه را مي‌شنوند. براي من آن شب، يك شب بسيار ماندني است،چون با قشري از مردم روبرو شدم كه هنر موسيقي را از دريچه  راستين آن نگاه مي‌كنند

Farhade_besharati1.3jpgFarhade_besharati1.2jpg

.
وقتي دوربين هاي تلويزيوني جلوي درتياتر بامردم سخن مي‌گفتند، آنچنان با مهر و شوق و رضايت حرف ميزدند، آنچنان برنامه را تائيد مي‌كردند كه اشك به چشمان ما مي‌نشاند، همه را كه روي صحنه ساعتها  نواختيم، گروهي كه رقصيدند، گروهي كه خواندند وبرنامه هاي متفاوت ارائه نمودند بيشتر جمعيت حاضر در سالن از سنين 25‌ تا 55‌ ساله بودند، كساني كه با موسيقي جهاني  آشنايي دارند، آهنگهاي خاطره انگيز را مي‌شناسند،‌ ملوديهاي قديمي و ماندني را در ذهن خود دارند.
فرهاد مي‌گويد: آن شب واقعا خيلي از ستارگان موسيقي جهاني بروي صحنه با من مي‌نواختند، آنهاكه در اركسترهاي بزرگ  مايكل جكسون، شكيرا و ديگران سالها نواخته‌اند، هر كدام آنها براي خود يك نام بزرگ بودند ولي ديديم كه فروتنانه روي صحنه آمدند و براي مردم محترم و آگاه ايراني جانانه نواختند.
ما حاضرين در سالن را دستچين كرده بوديم، چون قبلا برايشان گفته بوديم كه چه برنامه‌اي داريم و به همين جهت همه آنها با عشق روي صندلي هاي خود نشستند. آهنگها را زيرلب زمزمه مي‌كردند، چون ما بيشتر
Top Ten‌هاي بين المللي  چه از سالهاي دور و چه روز را اجرا كرديم.Farhade_besharati1.4jpg
فرهاد كه از موفقيت پرشور كنسرت خود رضايت كامل دارد مي‌گويد.
من يك آدم دقيق و شايد وسواسي هستم، من از ماهها قبل تدارك اين برنامه را ديده بودم‌. من مي‌دانستم كه اجراي چنين برنامه اي جسارت مي‌خواهد، بايد به مردمي كه بدرون سالن مي‌آيند ، اعتقاد داشت وگرنه چنين استقبالي پيش نمي‌آمد.
در اين شب برنامه ويژه آهنگهاي عارف بسيار مورد توجه قرار گرفت و همه آهنگها را زير لب مي‌خواندند.
من از مجله جوانان و راديو AM670 در روزهاي آخر ‌و قبلا از شبكه هاي اميد ايران، ملي تي وي و اخيرا درشبكه ‌Ti ‌به مردم توضيح دادم كه اصولا محتواي برنامه چگونه خواهد بود، به آنها توضيح دادم كه خواننده بخصوصي نداريم، ولي گروه كر داريم، گروه رقص داريم، نوازندگان جهاني را روي  صحنه داريم، آن شب، شب دوئل هنري يا دوئت هنري است.
شادي و رضايت من، بخاطر اقبال ومحبت و لطف مردمي است كه آن شب آمدند و مهربانانه تا آخر نشستند و شاهد يك كار متفاوت شدند و براي من قشنگ ترين خاطره زندگي هنريم را ساختند . غير ايرانياني كه آن شب آمده بودند، آگاهي و دانش هنري خود رانشان دادند.
همانطور كه آن شب گفتم در  تمام مدتي كه من درباره اين شوي بزرگ در راديو AM670 حرف زدم، پوپك مظفري  مدير داخلي و برنامه هاي راديو از هيچ كمكي دريغ نكرد.
مجله جوانان كه از آغاز فعاليت من در امريكا ياورم بوده در اين مورد هم پشتيبان من بود و  در نهايت از مهران توكلي بايد بگويم كه از آغاز برنامه تا پايان از دل و جان مايه گذاشت و بار سنگيني را بدوش كشيد. از معلم پور عزيز و اسي حكيم زاده عزيز بگويم كه در صحنه آرائي و تنظيم برنامه هاي فني همه هنر خود را بكار گرفتند. شبكه Ti و عليرضا اميرقاسمي همه لحظات را با من آمد،در حاليكه از آغاز نادر رفيعي و شبكه اميد ايران با همت خود، شهرام هاشمي با لطف خود، مرا ياري دادند تا يك شوي متفاوت را روي صحنه بياورم، از همه اين ياران مهربان و رسانه هاي مسئول سپاسگزارم و اميدوارم در برنامه هاي ديگري كه براي آينده تدارك ديده ام همچنان از حمايت آنها برخوردار باشم.

 

Farhade_besharati1.5jpg