کاهش‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬لاغری‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬آرزوی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬مطالب‭ ‬زیادی‭ ‬خوانده‭ ‬اید،‭ ‬اما‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جزئیات‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬بخوانید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬قدم‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬موثری‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬نزدیک‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬آگاه‭ ‬باشید‭.‬

قدم‭ ‬اول‭:‬هـدف‭ ‬خـود‭ ‬را‭ ‬تعییـن‭ ‬کنیـد

وقتی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬سفر‭ ‬می‭ ‬کنید،‭ ‬مطمئناً‭ ‬باید‭ ‬مقصدی‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬یافتنی‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬تعیین‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کمترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬بتوانید‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬معین‭ ‬برسید‭. ‬کم‭ ‬کردن‭ ‬وزن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬قانون‭ ‬پیروی‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬خود‭ ‬برسید‭ ‬باید‭ ‬واقع‭ ‬بین‭ ‬باشید‭. ‬اینکه‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬طی‭ ‬چه‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬وزنی‭ ‬برسید‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منطقی‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬باشد‭. ‬پس‭ ‬هدف‭ ‬گذاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬جدی‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬

هدف‭ ‬گذاری‭ ‬باید‭ ‬دقیق‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬همچون‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬باشد‭. ‬باید‭ ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭. ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬هوشمندانه‭ ‬خصوصیات‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭:‬

اهداف‭ ‬معین‭ ‬و‭ ‬اختصاصی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬تعیین‭ ‬کنید‭: ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ویژه‭ ‬انتخاب‭ ‬شود‭. ‬شما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬توضیح‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬هدف‭ ‬تان‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دیکته‭ ‬کنید‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردن‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬خود،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فعل‭ ‬خواهم‭ ‬توانست‭ ‬یا‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬فعل‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬یا‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬نگویید‭: ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬وزنم‭ ‬5‭ ‬کیلو‭ ‬کمتر‭ ‬باشد‭..‬‭ ‬بلکه‭ ‬بگویید‭: ‬من‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬5‭ ‬کیلو‭ ‬از‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬کم‭ ‬کنم‭.‬‭ ‬یا‭ ‬من‭ ‬خواهم‭ ‬توانست‭ ‬سایز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ایکس‌لارج‭ ‬به‭ ‬لارج‭ ‬کاهش‭ ‬دهم‭.‬

موارد‭ ‬قابل‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هدف‭ ‬گذاری‭ ‬خود‭ ‬لحاظ‭ ‬کنید‭: ‬دقت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬هدف‭ ‬گذاری‭ ‬از‭ ‬اعداد‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬واحدی‭ ‬مانند‭ ‬وزن،‭ ‬سایز‭ ‬لباس‭ ‬یا‭ ‬دور‭ ‬کمر‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اندازه‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬اهتمام‭ ‬خواهید‭ ‬ورزید‭.‬

اعمالی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬بتوانید‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬عمل‭ ‬کنید‭:‬‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شغل،‭ ‬وضعیت‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬کار،‭ ‬میزان‭ ‬پولی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬هزینه‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مقدار‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬بگذارید،‭ ‬هدف‭ ‬تعیین‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬معلم‭ ‬هستید‭ ‬مطمئناً‭ ‬باید‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گذارید‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬زمان‭ ‬هایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کارهای‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‭ ‬کنید‭. ‬شاید‭ ‬بتوانید‭ ‬فقط‭ ‬روزی‭ ‬10‭ ‬یا‭ ‬20‭ ‬دقیقه‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬و‭ ‬نه‭ ‬بیشتر‭! ‬پس‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬بریزید‭ ‬که‭ ‬بتوانید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خسته‭ ‬نشوید‭. ‬نه‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬نیایید‭.‬

واقع‭ ‬گرا‭ ‬باشید‭:‬‭ ‬هدف‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬واقع‭ ‬گرایانه‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬دارید‭ ‬20‭ ‬کیلو‭ ‬وزن‭ ‬کم‭ ‬کنید‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬بپذیرید‭ ‬که‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬هدفی‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬2‭ ‬هفته‭ ‬امکان‭ ‬ندارد‭. ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬بتوانید‭ ‬یک‭ ‬محدوده‭ ‬زمانی‭ ‬مشخص‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬دلخواه‭ ‬خود‭ ‬تعیین‭ ‬کنید‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬ده‭ ‬انگشت‭ ‬استفاده‭ ‬نمایید‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬قانون،‭ ‬وزن‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬تقسیم‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬وزنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬کم‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬بستگی‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬تان‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬دارد‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬قسمت‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کنید‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬85‭ ‬کیلو‭ ‬وزن‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬10‭ ‬کیلو‭ ‬از‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬کنید،‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬هفته‭ ‬اول‭ (‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پرهیز‭ ‬غذایی‭) ‬باید‭ ‬850‭ ‬گرم‭ ‬از‭ ‬وزنتان‭ ‬کم‭ ‬شود‭. ‬شاید‭ ‬تصور‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬خود‭ ‬خواهید‭ ‬رسید‭. ‬اما‭ ‬دست‭ ‬نگه‭ ‬دارید‭. ‬واقع‭ ‬گرا‭ ‬باشید‭. ‬دقت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬هفته‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬سپری‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬وزن‭ ‬شما‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬پس‭ ‬میزان‭ ‬وزنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬دهید‭ ‬نیز‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬نگران‭ ‬نباشید،‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬گذشت‭.‬

زمان‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬واقع‭ ‬گرایی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬نیز‭ ‬اهمیت‭ ‬بدهید‭. ‬اگر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جزئیات‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬3‭ ‬ماهه‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬میریزید‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬قول‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬حداکثر‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدفتان‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مقرر‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهید‭.‬

حالا‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬انتخاب‭ ‬اهداف‭ ‬هوشمندانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬می‭ ‬دانید،‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارید،‭ ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬یک‭ ‬کاغذ‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فاکتورهای‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬کنید‭.‬

نکته‭:‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نگارش‭ ‬اهداف‭ ‬مورد‭ ‬نظرتان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬هر‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬چشمتان‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬نصب‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬آشپزخانه،‭ ‬روی‭ ‬آینه‭ ‬اتاق‭ ‬خواب،‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬کار،‭ ‬روی‭ ‬جا‭ ‬کفشی‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬کفش‭ ‬های‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چشم‭ ‬تان‭ ‬باشد‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مناسب‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ببیند‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬تان‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬قدم‭ ‬اول‭ ‬بود‭. ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬بتوانید‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬بپوشانید‭ ‬باید‭ ‬دو‭ ‬قدم‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬طی‭ ‬کنید‭.‬

قدم‭ ‬دوم‭: ‬تغـذیـه‭ ‬درسـت‭ ‬بـرای‭ ‬رسیـدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬مطلـوب

شما‭ ‬نمی‭ ‬توانید‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬وزن‭ ‬تان‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬تناول‭ ‬کنید‭. ‬اما‭ ‬چه‭ ‬چیزهایی‭ ‬باید‭ ‬بخوریم‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نباید‭ ‬بخوریم؟‭ ‬کدام‭ ‬وعده‭ ‬های‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬کدام‭ ‬مواد‭ ‬برای‭ ‬بدن‭ ‬مفید‭ ‬تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬موادی‭ ‬را‭ ‬کمتر‭ ‬باید‭ ‬مصرف‭ ‬کنیم؟‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سه‭ ‬نکته‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬پاسخ‭ ‬این‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬مطالعه‭ ‬کنید‭.‬

از‭ ‬صبحانه‭ ‬غافل‭ ‬نشوید‭: ‬صبحانه‭ ‬مهمترین‭ ‬وعده‭ ‬غذایی‭ ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬سالم‭ ‬است‭. ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬صبحانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وعده‭ ‬های‭ ‬غذایی‭ ‬خود‭ ‬حذف‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬ضررهای‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬افزایش‭ ‬وزن‭ ‬است‭. ‬صبحانه‭ ‬نخوردن‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬گرسنگی‭ ‬مفرط‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬میان‭ ‬صبحانه‭ ‬و‭ ‬نهار‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬بدن‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ضعف‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬نخوردن‭ ‬صبحانه،‭ ‬هورمونهایی‭ ‬ترشح‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬هورمون‭ ‬ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬مدتی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬چاق‭ ‬شدن‭ ‬فرد‭ ‬می‭ ‬گردند‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬ناشتا‭ ‬نشدن‭ ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬اشتها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬خوردن‭ ‬نهار‭ ‬افزایش‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬زیاد‭ ‬خوردن،‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬لقمه‭ ‬بردارید‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬تحمیل‭ ‬کنید‭.‬

مصرف‭ ‬شکر،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬غذاهای‭ ‬سرخ‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حداقل‭ ‬کم‭ ‬کنید‭:‬‭ ‬در‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬اخیر،‭ ‬غذای‭ ‬قشر‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬مختلف‭ ‬تغییرات‭ ‬بسیاری‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬مورد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نام‭ ‬بردیم‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬وارد‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬غذاها‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬های‭ ‬غذایی‭ ‬ما‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬البته‭ ‬مقصر‭ ‬هم‭ ‬خودمان‭ ‬هستیم‭.‬

البته‭ ‬باید‭ ‬قبول‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬حذف‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬مورد‭ (‬شکر،‭ ‬آرد‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬غذاهای‭ ‬سرخ‭ ‬شده‭) ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬غذایی‭ ‬ما‭ ‬دیگر‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬قصدش‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬سلامتی‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬غذاهای‭ ‬سالم‭ ‬تر‭ ‬روی‭ ‬آورد‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬طبیعی‭ ‬شیرین‭ ‬هستند‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬جو‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬نان‭ ‬گندم‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭. ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬سرخ‭ ‬کردن‭ ‬غذاها‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬آب‭ ‬پز‭ ‬نمایید‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬معتاد‭ ‬به‭ ‬شیرینی‭ ‬هستید‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خودتان‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬شده‭ (‬کاهش‭ ‬وزن‭) ‬حداقل‭ ‬سه‭ ‬روزی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬خوردن‭ ‬شیرینی‭ ‬جات‭ ‬بردارید‭. ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬غذاهای‭ ‬طبیعی،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تاثیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬شاهد‭ ‬خواهید‭ ‬بود،‭ ‬زندگی‭ ‬سالم‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬انرژی‭ ‬تری‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گذرانید‭.‬

حداقل‭ ‬روزی‭ ‬دو‭ ‬لیتر‭ ‬آب‭ ‬بنوشید‭:‬‭ ‬آب‭ ‬بهترین‭ ‬نوشیدنی‭ ‬برای‭ ‬بدن‭ ‬شما‭ ‬است‭. ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬بدن‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬است‭. ‬توصیه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬احساس‭ ‬تشنگی‭ ‬نمی‭ ‬کنید،‭ ‬آب‭ ‬بنوشید‭. ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬شما‭ ‬کم‭ ‬کردن‭ ‬وزن‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬چرا؟

نوشیدن‭ ‬آب‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬فریب‭ ‬خوردن‭ ‬مغز‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬آب‭ ‬خوردن‭ ‬مغز‭ ‬شما‭ ‬گرسنگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تشنگی‭ ‬تشخیص‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬علائم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سیر‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بدن‭ ‬ارسال‭ ‬کند‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬نیاز‭ ‬بدن‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬گرسنه‭ ‬شوید‭.‬

البته‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬تنها‭ ‬آب‭ ‬آشامیدنی‭ ‬معمولی‭ ‬نیست‭. ‬می‭ ‬توانید‭ ‬آب‭ ‬بدن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬تامین‭ ‬کنید‭. ‬خوردن‭ ‬چای،‭ ‬نوشیدنی‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬مایعاتی‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شود‭ ‬توصیه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

قدم‭ ‬سوم‭:‬فعالیت‭ ‬بدنی‭ ‬با‭ ‬بکارگیری‭ ‬تمرینات‭ ‬مناسب

رسیدن‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬راه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬مختلفی‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭. ‬پس‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قدم‭ ‬های‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬نکرده‭ ‬اید،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬نکاتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬قدم‭ ‬سوم‭ ‬رعایت‭ ‬کنید،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬کنید‭.‬

تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬ورزشی‭ ‬سبک‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬روزانه‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬تدارک‭ ‬ببینید‭: ‬چنین‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬حتی‭ ‬روزی‭ ‬10‭ ‬دقیقه‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬تامین‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬مطمئن‭ ‬باشید‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬ساعتی‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬روتین‭ ‬آن‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تاثیر‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬وزن‭ ‬شما،‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬کنید‭: ‬دورترین‭ ‬محل‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پارک‭ ‬ماشین‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید،‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آسانسور‭ ‬ترجیح‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬از‭ ‬پاهای‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬بکشید‭. ‬باورتان‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬کالری‭ ‬سوز‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬انجامش‭ ‬دهید‭.‬

از‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬ورزشی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممکن‭ ‬پرهیز‭ ‬نکنید‭: ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬نرمش‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬پیاده‭ ‬روی،‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬بینید‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬رقص،‭ ‬تنیس،‭ ‬شنا،‭ ‬ورزش‭ ‬های‭ ‬رزمی،‭ ‬هاکی،‭ ‬بسکتبال،‭ ‬فوتبال‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬فعالیت‭ ‬بدنی‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬است‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬هر‭ ‬چه‭ ‬ورزشی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاقه‭ ‬دارید‭ ‬انجام‭ ‬دهید،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شادابی‭ ‬و‭ ‬طراوت‭ ‬بیشتر،‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬می‭ ‬بخشید‭.‬