1331-68

 

1377-49

1377-50

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1377-56 گپ با «مسعود فردمنش» شاعر و موزیسین
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی «فرح شکوهی» با «دکتر شهناز مصلحی»
12‌ تا يك: Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی «فرح شکوهی» با «دکتر شهناز مصلحی»
8‌تا 9‌:  گپ با «مسعود فردمنش»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: گلچین هفته 21 با حضور: بنان، سیما بینا، سیمین غانم، دلکش باآثاری از تجویدی، خالدی، وزیری
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1377-51

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1377-52

9‌ تا 10‌ صبح:1377-57  گپ با «ایرج مهدیان»
10‌تا 11: گلچین هفته 22 با حضور: سیما بینا، شجریان، فریدون فرهی، سروش ایزدی، نادر گلچین باآثاری از وزیری، درویش خان، مختاری فخرالدین
12‌ تا 1‌: «فرح شو» با «اسلام شمس» و «پژمان باقری»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «ایرج مهدیان»
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 22 با حضور: سیما بینا، شجریان، فریدون فرهی، سروش ایزدی، نادر گلچین باآثاری از وزیری، درویش خان، مختاری فخرالدین
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12:«فرح شو» با «اسلام شمس» و «پژمان باقری»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1377-53

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «مرتضی فرزانه» خبرنگار قدیمی مطبوعات و همکار جوانان
10‌تا 11:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
11‌ تا 12‌: موسیقی شاد
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: گفتگو با جمشید شکوهی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:1377-58 گپ با «مرتضی فرزانه»
8‌ تا 9‌ شب:  موسیقی شاد
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 19 :برنامه ویژه ای به یاد استاد حسین تهرانی با حضور نادر گلچین،مرضیه، فرامرز پایور
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گفتگو با جمشید شکوهی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1377-54

9‌ تا 10‌صبح:  گپ1377-59 با «آندره بوغوسیان» وکیل مهاجرت
10‌ تا 11‌ صبح: بازتاب با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌:گفتگو با «حسین مجید»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با احمد آزاد-گلچین هفته 20 با حضور عبدالوهاب شهیدی، پوران، سروش ایزدی، سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:صبح آدینه با احمد آزاد-گلچین هفته 20 با حضور عبدالوهاب شهیدی، پوران، سروش ایزدی، سیما بینا
8 تا9 شب: بازتاب با شهرام بروخیم
9 تا 10 شب: گفتگو با «آندره بوغوسیان»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»

1377-55

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر دانش فروغی»
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 17 با حضور: دلکش – شجریان – رامش و سروش ایزدی با دو اجرا و آثاری از فروغ فرخزاد، شهنازی، خالدی، بدیعی، پایور
11‌ تا 12‌:1377-60 گپ با «نادر صدیقی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 10: برنامه زنده The Mix Up 
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته 17 با حضور: دلکش – شجریان – رامش و سروش ایزدی با دو اجرا و آثاری از فروغ فرخزاد، شهنازی، خالدی، بدیعی، پایور
11 تا 12: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.