1331-68

1352-55

جمعه  10 می

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: 1352-50گپ با فرهنگ فرهی، مهدی ذکایی و سروش ایزدی
10‌ تا 11‌ صبح:  صبح آدینه با «احمد آزاد»
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان و حامد حدادی
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌: خاطرات هنرمندان ایران با مرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «سروش ایزدی»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان و حامد حدادی
11‌ تا 12‌- صبح آدینه با «احمد آزاد»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه 11 و 12 می

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 13 می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با 1352-51«هوشنگ حسینی» همکار قدیمی مجله جوانان در ایران
10‌تا 11:  موسیقی شرقی
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه فرح شکوهی با «ریتا گری» در شوی Off The Rockets
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: مصاحبه فرح شکوهی با «ریتا گری» در شوی Off The Rocketts
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «هوشنگ حسینی»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: یک قاشق شکر-با سهراب اخوان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  14  می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد»
11‌ تا 12‌:  گپ با «منصور بیبیان»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای 1352-52جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد»
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «منصور بیبیان»  
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه  15 می

9‌ تا 12‌صبح: گپ با «حسین رضایی پور» در لندن
10‌ تا 11‌ صبح: گپ با «کاظم عالمی»
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر1352-53
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با «حسین رضایی پور»
9 تا 10 شب: گپ با «کاظم عالمی» 
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  16 می

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با 1352-54«مونا» خواننده ایرانی در ترکیه
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد»
11‌ تا 12‌:  ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «مونا»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.